//
you're reading...
GALERIE, TEKSTY

Gdzie i na co idzie wasz pdatek …. (jesli jestes osoba warazlia NIE PRZEGLGAJ TEGO NEWSA )


(Jesli jestes osobą warażlią NIE PRZĘGLONGAJ TEGO NEWSA ) !!!

JEST TO TEKST ROBOCZY Z   TRANSLATORA    G/E i posiada błędy_ to co wam tutaj pokazujemy to jest tylko małym puzlem tej smutnej konczoncej sie reptalianskiej rzeczywistosci

[G44 -dzisaj mamy niedyspozycyjnosc_jest to text dla  was ,gdzie makabra i prawdziowosc lonczy sie  w jednym kolorze]

…. tak smutne rzeczy sa na ty swiecie

źródło : http://www.rense.com/general74/afgg.htm

Podatek dolarów w działaniu
DU Birth Deformities Forever For Afghan Babies DU Urodzony Deformities Forever dla afgańskich Babies
Mohammed Daud Miraki, MA, MA, PhD Muhammad Daud Miraki, MA, MA, PhD
http://www.afghanistanafterdemocracy.com http://www.afghanistanafterdemocracy.com
mdmiraki@ameritech.net mdmiraki@ameritech.net
1-6-7 1-6-7

In my lengthy series of reports and essays on Bush’s inhuman use of depleted uranium/non-depleted uranium, this will probably be the last one I will write on the catastrophic DU/NDU effects on the unborn children in Afghanistan. W moim długim szeregu raportów i esejów na temat nieludzkiego stosowania Busha zubożonego uranu / non-zubożonego uranu, będzie to prawdopodobnie ostatni będę pisać o katastrofalnych DU / skutki NDU na nienarodzone dzieci w Afganistanie.
My efforts to penetrate the mindset of the so-called silent majority have been met with stunning indifference by the American public to date. Moje wysiłki przeniknąć mentalności tzw milczącej większości zostały spełnione ze wspaniałymi obojętność amerykańskiego społeczeństwa do tej pory. Most seem to want to avert their eyes when confronted with the results of the sub-human behavior of the Bush Neocon regime. Większość wydaje się chce odwrócić oczy w obliczu wyników sub-ludzkie zachowania reżimu Neocon Busha.
It seems logical that the majority of Americans who opposed the invasion and Bush’s genocide in Afghanistan would result in at least a token amount of support for humanitarian efforts there. Wydaje się logiczne, że większość Amerykanów, którzy przeciwstawiali się inwazji i ludobójstwa Busha w Afganistanie spowodowałoby przynajmniej symboliczne kwoty wsparcia wysiłków humanitarnych istnieje. Logic further suggests that when an audience is sympathetic to a topic, it is not unreasonable to hope for at least a modest showing of support…especially because all involved hold generally similar views about DU death and birth tragedies. Unfortunately, for the people of Afghanistan, the ‚silent’ majority of Americans are truly ‚silent’ in every way. Logika sugeruje, że kiedy publiczność jest przychylna temat, nie można mieć nadzieję na co najmniej skromne pokazano wsparcia … zwłaszcza, że wszystkie zaangażowane posiadają generalnie podobne poglądy na temat śmierci i tragedii DU urodzenia. Niestety, dla ludzi w Afganistanie, „cichy” większość Amerykanów jest naprawdę „cichy” pod każdym względem.
Many good people have contacted me but could only offere moral support since that is all they have. Wielu dobrych ludzi skontaktował się ze mną, ale może tylko offere moralne wsparcie, ponieważ to wszystko mają. And those honest people are decent examples of humanity. A ci ludzie uczciwi są godne przykłady ludzkości. However, it is still hoped that those who can afford to make a contribution to the people and the nation the US government has been slaughtering, will step forward and purchase my book … Jest jednak jeszcze nadzieję, że ci, którzy mogą sobie pozwolić, aby przyczynić się do ludzi i narodu rządu USA został uboju, będzie krokiem naprzód i zakup książki … even it they immediately donate it to their public, school, or university library. nawet go natychmiast oddania go do wiadomości publicznej, szkoły czy biblioteki uniwersyteckiej.
As to the rest of the good American people, I could not say anything that would change your mind if you have already made up your mind. Co do reszty dobrych Amerykanów, nie mogę powiedzieć niczego, co by zmienić zdanie, jeśli masz już swój umysł. However, it is vital to realize that whether you have control over your tax dollars or not, your tax dollars have created the perpetual genocide in Afghanistan and in Iraq. Jednak ważne jest, aby uświadomić sobie, że czy masz kontrolę nad dolarów podatku lub nie, dolary podatku stworzyły wiecznego ludobójstwa w Afganistanie i Iraku. To that end, and with hope, I’ll let the following photographs speak to your conscience… W tym celu, z nadzieją, I’ll let następujące zdjęcia porozmawiaj ze swoim sumieniem …
SEE IF YOU CAN EXPLAIN TO THE PARENTS WHAT THIS IS Jest mi w stanie wyjaśnić rodzicom, co to jest
Oh yes, please do not send me any emails with empty words and claim to support my efforts in Afghanistan because empty words can not help any humanitarian efforts. Och tak, proszę nie przysyłać mi e-maile z pustymi słowami i twierdzą, że wsparcie moich działań w Afganistanie, ponieważ puste słowa nie mogą pomóc wszelkie wysiłki humanitarne. Instead, you good people go to my website: www.afghanistanafterdemocracy.com and purchase my book. Zamiast tego, po dobrych ludzi go na mojej stronie: www.afghanistanafterdemocracy.com i zakup mojej książki. That way, you would be pitching in and helping pay for the land that would be housing the future hospital. W ten sposób chcesz być pitching i pomaga płacić za grunty, które mogłyby być mieszkania przyszłości szpitala. Well, it is up to you which side you like to be on, the humane or the inhumane? Cóż, to zależy od ciebie, po której stronie chcesz być na, humanitarnych lub nieludzkim?
Sudden increase in known and unknown deformities surprised people all over Afghanistan Nagły wzrost w deformacje znane i nieznane zdziwienie ludzi na całym Afganistanie
I came across this lady in Kabul begging for money. Ja przyszedłem po całej tej pani w Kabulu, prosząc o pieniądze. When I approached her to help her with some money, I looked at the baby and realized that his skull was unusually large. Kiedy zbliżył się do niej, aby pomóc jej się trochę pieniędzy, patrzyłem na dziecko i zrozumiał, że jego czaszka była wyjątkowo duża. I asked her as to whether the infant was born this way, she said, yes. Poprosiłem ją o to, czy dziecko urodził się w ten sposób, powiedziała, że tak.
So there you have it, the amount of money needed for the land is $45,000; I guess the future lives of Afghan children are not worth that much to most Americans. So there you have it, ilość pieniędzy potrzebnych do gruntów 45.000 dolarów; Chyba przyszłego życia afgańskich dzieci nie są warte tyle, aby większość Amerykanów.
My book: „Afghanistan After Democracy: the untold story through photographic images” is available at: Moja książka: „Afganistan Po Democracy: The Untold Story” fotografii „jest dostępny pod adresem:
www.afghanistanafterdemocracy.com www.afghanistanafterdemocracy.com
ALL RIGHTS RESERVED ALL RIGHTS RESERVED
Reklamy

About grawitacja44

Niezalezny Instytut Badan Nad Otaczajaca Nas Rzeczywistoscia

Dyskusja

One thought on “Gdzie i na co idzie wasz pdatek …. (jesli jestes osoba warazlia NIE PRZEGLGAJ TEGO NEWSA )

  1. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and
    it has aided me out loads. I am hoping to contribute &
    aid other customers like its aided me. Good job.

    Posted by ball | Sierpień 1, 2014, 10:29 am

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: