//
you're reading...
TEKSTY

Zbawienie – jest wyzwoleniem spod rządów Szatana poprzez Królestwo Boże pod władzą Ja-szua


Tymczasem niewielu wyjaśnia nam od czego możemy być wyzwoleni.
Zbawienie – jest wyzwoleniem spod rządów Szatana poprzez Królestwo Boże pod władzą Ja-szua
Zbawienie – jest wyzwoleniem od przekleństwa grzechu oraz jego rezultatu – śmierci
Zbawienie – oznacza zmartwychwstanie umarłych i wyzwolenia ich od rezultatu grzechu – śmierci
Zbawienie – celem przyszłego rządu Jezusa – Królestwa Bożego

Dla zmarłych Ja-szua (Jezus Chrystus) przewidział zmartwychwstanie oraz życie ponowne tutaj na ziemi – oto ich zbawienie czyli wyzwolenie od szponów śmierci.

Królestwo Boże pod władzą Jezusa usunie obecne rządy Szatana, usunie wszystkich swoich przeciwników a wszystkim wzywającym Imienia Pańskiego, zapewni bezkresne życie na ziemi pod sprawiedliwym i miłosiernym panowaniem Króla owego Królestwa, Jezusa Chrystusa.
Oto Ewangelia czyli Dobra Nowina o Królestwie Bożym

Brak konkretnych, widzialnych dowodów istnienia oraz działania Boga, Jego bezpośredniej interwencji w ludzkie dzieje może być dla wielu poszukiwaczy Prawdy wielce przygnębiający. Jednakże istnieją bardzo ważne powody takiego stanu rzeczy. Według Słowa Bożego władza nad ziemią została przekazana Szatanowi, zwanemu w dzisiejszych czasach Lucyferem.

Nic dziwnego, że nie jest łatwo znaleźć przekonywujące dowody na istnienie i działalność Stwórcy człowieka w świecie rządzonym przez Jego przeciwnika. [Szatan – satanos (grecki) – przeciwnik.]

Otwórzmy nieco szerzej nasze umysły. Jeżeli Szatan, a nie Bóg rządzi światem – logicznie rzecz biorąc musi istnieć masa dowodów na poparcie tego stwierdzenia. Nie można przecież kontrolować całej planety bez żadnych śladów owej kontroli. Jest także zrozumiałe, że przeciwnik Boga będzie zacierał ślady istnienia i działania Boga a Jego słudzy będą nieustannie prześladowani.
Rzeczywiście istnieje masa dowodów na władzę Szatana!

Niektóre są oczywiste i wszyscy je znamy nie wiedząc, co owe dowody oznaczają. Większość dowodów pozostaje jednak w ukryciu, niemniej dowody te istnieją. Wystarczy zechcieć ich poszukać.
Czy dowody te są budujące? Oczywiście że tak!

Przede wszystkim dowody te ukazują nam fakt, że Słowo Boże jest Prawdą. Jedynie Słowo Boże, inaczej zwane Biblią mówi nam o tym, że świat jest pod niemal całkowitą kontrolą Szatana. Biblia także mówi nam o istnieniu innych form życia niematerialnego, takich jak aniołowie czy… demony.

Pisząc ‚niemal’ mam na myśli władzę nieco ograniczoną. Po prostu Bóg pozwolił Szatanowi na sprawowanie władzy, ale ją w pewien sposób ograniczył.

Czyli prosty dowód na istnienie anioła czy też demona natychmiast upewnia nas o tym, że Biblia mówi prawdę. Oczywiście że istnieje olbrzymi świat niematerialny czy też inaczej nazywany – światem duchowym. Skoro taki świat istnieje, zamieszkują go więc istoty duchowe.

W świetle tego istnieje także Bóg, który jest niematerialną Istotą oraz istnieje Jego Syn, również niematerialna Istota, zamieszkująca niematerialną przestrzeń zwaną Niebem. Wystarczy więc udowodnić istnienie oraz działanie Szatana, aby nabrać zaufania do Słowa Bożego, Biblii i z tego źródła poznać naturę Stwórcy oraz Jego Syna.

Szatan – ojciec kłamstwa doskonale rozumie wagę owych dowodów oraz ewentualne efekty w wypadku ich ujawnienia. Niejeden sceptyk czy ateista po zobaczeniu ducha, demona, cudu czy UFO, w ciągu kilku sekund zmienia całkowicie swoją wysoce sceptyczną czy też ateistyczną orientację.

Dlatego Szatan robi wszystko, aby swoją obecność oraz swoje wpływy przed nami ukryć. Szatan kontroluje rządy, religie, organizacje polityczne oraz media – telewizję, gazety, filmy, kinematografię, muzykę czy też wszelkie inne możliwe media masowego przekazu.

Internet jest jedynym źródłem niekontrolowanych informacji i trwają wysiłki w kierunku drastycznej jego cenzury.

Ludzie przeciwni programowi Szatana nie są ani do rządów ani do mediów dopuszczani.

Działania Szatana prowadzą w kilku kierunkach.
Zaprzeczanie istnienia Boga – używa w tym celu pseudo nauki, jak ewolucja czy wielki wybuch
Zdyskredytowanie Boga tym, którzy wierzą w Niego oraz wierzą w Słowo Boże czyli Biblię – kontrola religii
Zdyskredytowanie Biblii – przedstawianie jej jako zbioru mitów pasterzy hebrajskich oraz rozpowszechnianie kłamstw
Propagowanie tzw. doktryny lucyferiańskiej, której celem jest ukrywanie Boga przed nami

W kontrolowanych przez siebie mediach Szatan czyni wszystko, aby przekonać masy ludzkie, że Bóg nie istnieje i nigdy nie istniał. Następnym krokiem jest atak na wiarygodność Biblii zniekształcenie jej tekstu wyszydzenie sprawiedliwych praw Bożych przedstawiając je jako przestarzały i niemodny trend z ciemnej przeszłości.

Lucyfer stara się ukazać rzekomo nieludzkie i nierozsądne zakazy dane człowiekowi przez rzekomo okrutnego Boga, rzekomego Stwórcy piekła, który rzekomo odbiera człowiekowi radość życia poprzez rzekomo ograniczające człowieka wolność niemodne i nieludzkie zakazy. Według Szatana buntowników czekają miliardy lat w ognistym piekle.

Z drugiej strony Szatan kontroluje niemal wszystkie religie, podsuwając im swoje kłamliwe i nielogiczne nauki, tzw. doktrynę lucyferiańską, ukazując wprowadzanych przez siebie w błąd chrześcijan jako szalonych fanatycznych fundamentalistów.
Dlaczego więc powinniśmy mieć zaufanie wyłącznie do Biblii?

Jedynie Biblia, Słowo Boże wyjaśnia nam powstanie świata, powstanie człowieka, wyjaśnia nam historię grzechu oraz przyczynę śmierci – czyli Szatana. Biblia podaje nam także proroctwa mówiące o Bożych planach pokonaniu grzechu oraz jego rezultatu -śmierci. Ale to nie wszystko!

Biblia podaje nam informacje o niezwykłej miłości Boga do grzesznego człowieka, o ofierze z własnego życia, jaką złożył za nas Syn Boży, Jezus po to, aby ukazać nam Jego przyszłe sprawiedliwe rządy w Jego królestwie, zwanym Królestwie Bożym, które to usunie obecne rządy Szatana. Ja-szua oddał za nas swoje życie po to, abyśmy mogli poznać osobiście Jego, Prawo jakiemu był posłuszny oraz miłosierdzie, jakie nam okazał oddając swoje życie za nas.

Biblia opisuje nam w niezwykły sposób historię, która dopiero ma się wydarzyć.

Jedynie Bóg ma wgląd w przyszłość i Jego Słowo tę przyszłość nam wyjawia. Nikt nie potrafi oprócz Boga wyjawiać w sposób pewny wydarzeń, które wypełnią się niezawodnie w przyszłości.

Jego Słowo zapowiedziało pęd ku Globalizacji niemal 2000 lat temu. Słowo Boże czyli Biblia wyjawia nam znacznie więcej.

Jeden z wielu przykładów:

Objawienie 2:9 Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Słowo Boże zapowiada, że w czasach bliskich końca naśladowcy Jezusa będą zaciekle prześladowani przez ludzi, uważających się fałszywie za potomków starożytnych Izraelitów. Biblia zapowiedziała, że ci ludzie będą prześladowali rzeczywistych chrześcijan oraz że ludzie ci są synagogą Szatana. Innymi słowy, wielbią Szatana, są przez niego kontrolowani oraz są używani przez niego jako narzędzie opresji, ucisku oraz bluźnierstw, skierowanych przeciwko wiernym sługom Jezusa. Więcej…

Narody pod kontrolą Szatana konspirują przeciwko Bogu Ojcu a także przeciwko Jego Synowi, Ja-szua, (Jezus) Jego Pomazańcowi.

Psalm 2:1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? 2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi: 3 «Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!»

Tak doskonale wypełniające się biblijne proroctwa mogą pochodzić jedynie od Boga ponieważ jedynie On zna przyszłość i wyjawia nam na łamach Biblii. Dlatego jest rzeczą niezwykle ważną aby zapoznać się z treścią Jego Słowa.

Jest to jedyna droga ku wyzwoleniu spod okrutnej władzy Szatana.

To Szatan jest głównie odpowiedzialny za obie wojny światowe, rewolucję październikową, obozy koncentracyjne, Inkwizycję, zbrodnie krzyżackie, wyprawy krzyżowe, czary, morderstwa, przerywania ciąży, okultyzm, opętania oraz niezliczone pasmo łez tych, którzy cierpią pod jego okrutnymi rządami.

Biblia zapowiada także, że będzie znacznie gorzej. Nastąpi tak wielki ucisk, jakiego świat jeszcze nigdy widział i nigdy potem nie zobaczy. Biblia zapowiada także, że jeżeli Bóg nie będzie interweniował, nie ocaleje żadna istota! (Mat 24-21)

Kontrolowane przez Lucypera media ukazują mieszkańcom Ziemi zniekształcony obraz świata.

Najważniejszym instrumentem propagandowym Szatana jest telewizja. To za jej pomocą odbieramy wiadomości, komentarze, programy historyczne, polityczne czy religijne. Owo medium ukazuje nam zniekształcony obraz współczesnego świata.

Telewizja, mówiąc figuralnie, posiada kamery kontrolowane przez Szatana. Nie widz wybiera, co będzie oglądał ale Szatan nakierowuje je nam na rzeczy, które on nam chce ukazać. Owa kontrola ma zastosowane do wszystkich programów.

Przykład: w wiadomościach podaje się informacje o tym że znana z raczej luźnych obyczajów, panienka Paris Hilton została skazana na 28 dni więzienia za jazdę po pijanemu.

Na całym świecie trwa kilkanaście wojen, giną setki tysięcy ludzi, miliony rocznie umierają na raka (z powodu palenia tytoniu umiera około 60 mln rocznie), istnieją poważne problemy socjalne, moralne czy etyczne, a telewizja pokazuje nam w wiadomościach… Paris Hilton! Czasami wrzuca nam inną ‚gwiazdę’ – Michaela Jacksona!.

Wszystko po to, abyśmy nie zaprzątali sobie głowy szatańskimi zbrodniami i nie protestowali przeciwko wojnom, wyzyskowi czy rażącej niesprawiedliwości. Takie protesty poważnie utrudniają władzę Lucyperowi oraz spowalniają jego plany!
Nowa forma informacji – Internet

Internet jest kamerą czy wziernikiem, który my sami nakierowujemy na wiadomości, z którymi chcemy się zapoznać.

Przed erą Internetu przeciętny człowiek nie miał niemal żadnej szansy na zapoznanie się z informacjami, które nie byłyby całkowicie kontrolowanymi przez Szatana oraz jego demonów, przekazywanych nam poprzez kontrolowanych przez Lucypera ludzi.

Około roku 1995 nastąpiła wielka zmiana. Przeciętny człowiek nagle otrzymał Internet, za pomocą którego ma dostęp do informacji zupełnie nieocenzurowanych!

Internet w początkowej fazie swego istnienia całkowicie wymknął się z pod kontroli Szatana. Nagle zaczęły się ukazywać wiadomości, zdjęcia, filmy i artykuły obnażające cały system Szatana! Jak dotychczas jest on niemal bezradny i poza nielicznymi wyjątkami (Chiny) nie jest on w stanie ocenzurować całego Internetu. Oczywiście idą kontynuowane ataki na Internet, ukazywany jest on jako największe źródło pornografii oraz poważne zagrożenie dzieci przez pedofilów. Jest to jednostronna prawda.

Tymczasem Internet jest najefektywniejszym środkiem umożliwiającym nam ukazanie nieocenzurowanych faktów oraz mnóstwa dowodów na to, że światem, rządzi nie Bóg ale właśnie Szatan.

Trwają więc wielkie debaty nad ewentualną cenzurą Internetu. Jak na razie debaty te nie przynoszą większego efektu ale w niektórych państwach są wyraźne objawy początków cenzury i trzeba się liczyć z tym, że w końcu świat Szatana całkowicie opanuje także Internet.

Największymi wrogami Internetu są organizacje szatańskie jak Iluminaci, Masoni, Syjonizm, Bilderberg Group czy Kościół Katolicki. Internet skutecznie obnaża kłamstwa rządów, polityków a w szczególności podważa autorytety znanych przywódców religijnych.

Postawy fałszywych religii wobec Szatana są z reguły… delikatne. Najczęściej mówią one o Szatanie w taki sposób, aby go przypadkiem nie urazić czy nie zagniewać.

Rzeczywiste dowody na jego istnieje większość religii zmiata skrzętnie pod dywan. Po takiej postawie możemy się szybko zorientować, komu w rzeczywistości owe religie służą. Przecież ich celem powinna być przestroga wiernych przed wszystkim, co należy do Szatana oraz ukazywanie korzyści przyszłego Królestwa Bożego.

Wiele religii mówi nieco o Królestwie Bożym ale jakoś nie kwapi się, aby wyjaśnić, po co nam jest potrzebne Królestwo Boże i jakie są dowody na to, że Królestwo to jest dla nas największą wartością oraz wyzwoleniem z pod jarzma Szatana.

Religie te nie podają nam dowodów na to, że przyczyną wszelkiego zła jest władza Szatana a boski plan wybawienia ludzkości oznacza fizyczne usunięcie świata Szatan i zastąpienie jego rządów rządami Tego, kto oddał za nas swoje życie i w ten sposób zapłacił za nasze zbawienie własną krwią, czyli Jezusa Chrystusa. (Ja-szua [HEB])

Najmniej wiarygodne religie sprowadzają się do usypiania nas twierdzeniem, że Bóg nas wszystkich jednakowo kocha i resztą nie powinniśmy się przejmować czy w ogóle interesować, ponieważ jest nie jest to budujące. Tak nastawione religie usypiające ludzkie sumienia, co świadczy o tym, że są całkowicie kontrolowane przez Szatana.

Powrót do Prawdy

Istnieje wielka potrzeba powrotu do Prawdy, oryginalnej, niczym nie skażonej, takiej, jaką mamy spisaną w Słowie Bożym. Informacje, które znajdziecie tutaj są dla wielu szokujące. Niestety prawda jest jeszcze bardziej szokująca, niż najwymyślniejsze kłamstwa. Znajdziecie tutaj także wiele informacji politycznych ponieważ…
Prawda biblijna jest prawdą polityczną.

Prawda ta jest prawdą o politycznym Królestwie Bożym, które zmiecie z powierzchni ziemi obecny polityczny system, będący pod ścisła kontrolą Szatana zwanego przez świat polityki światowej Lucyferem.

Ostatnia księga Biblii, Objawienie jest przewodnikiem naszym po ścieżce prowadzącej nas do wyzwolenia spod okrutnych rządów Szatana. Omawia nam Boży Plan Dziejów, którego celem jest przywrócenie ziemi warunków, jakie panowały w ogrodzie Eden. Ziemia cieszyła się błogosławieństwem Jahwe a także zamieszkująca ją para ludzka cieszyła się Jego błogosławieństwem. Stało przed nimi życie wieczne pod miłościwym panowaniem samego Boga.

Plan Boga nie uległ nie uległ zmianie.

Ziemia ponownie będzie się cieszyć Jego błogosławieństwami a zamieszkująca ją ludzkość odzyska doskonałe zdrowie, bezkresne życie, a ci, którzy śpią snem śmierci dostąpią zmartwychwstania.
Oto właściwe oraz biblijne znaczenie słowa – Z B A W I E N I E

http://www.zbawienie.com/zbawienie.htm

Reklamy

About grawitacja44

Niezalezny Instytut Badan Nad Otaczajaca Nas Rzeczywistoscia

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: