//
you're reading...
GALERIE, satanizm, TEKSTY

Przeznaczenie rasy ludzkiej vs Barack Obama i faszystowska symbolika w „tle” za nim a wypowiedzi masonów+ „TECHNO” DODATEK


http://www.youtube.com/watch?v=RMrvVssB5AM


Obserwuj bieżące wydarzenia bez względu na to kiedy przeczytasz i zrozumiesz  zawartą tutaj informacje. Spostrzeżesz jak ten plan się rozwija. Może się wydawać, że zbacza z drogi ale generalnie kierunek jest taki jak to pokazałem. Idzie w tym kierunku nie z przypadku czy kaprysu światowych przywódców i tego możesz być pewien. Wszystko jest częścią koordynacji wydarzeń, które się rozgrywają zgodnie z zaprojektowanymi wzorcami planistów architektów kontroli. Możesz oczywiście poczuć gniew, że jesteś wiedziony w przyszłość, której nie wybierałeś, ale jeśli chcesz mieć na to wpływ musisz się kształcić i być świadomym rzeczywistych sił, które określają nasza przyszłość. Nasz wszechświat jest wszechświatem wolnej woli.Jeśli chcesz wyrazić i realizować swoją wolną wolę spraw by twoją osobistą religią stało się poznanie faktów. Naucz się jak patrzeć za historie, które są sprzedawane przez media, polityków i formułuj swoje własne wnioski. Bądź krytyczny wobec wszystkiego co ci się powie z trybuny politycznej zwłaszcza kiedy skłania się ciebie do przyjmowania postawy patriotycznej. To jeden z najsilniejszych sygnałów by być podejrzliwym w zakresie tego, co ci się mówi.Kiedy tworzy się wrogów – szczególnie tych nowych bądź świadom motywacji tych, którzy twierdzą, że to są wrogowie. Prowadź własne dochodzenie. Sprawdzaj fakty pod każdym kamieniem. Każdy z was musi stać się detektywem i nauczyć się sztuki prowadzenia badań i analitycznego studium. Twoje przeświadczenie i zrozumienie nie zmieni kursu ludzkości o jeden milimetr, ale zmieni twoją zdolność do odczuwania tej części wędrówki i poczucia kierunku dokąd zmierza ludzkość i po co.Zaś ci, którzy wolą się sprzeciwiać globalizacji i wierzą, że jest czystym szaleństwem chciałbym tylko wyjaśnić, że musi ona nastąpić. Jest pierwszym, zewnętrznym wyrazem tego kim jesteśmy i naturalnym etapem rozwojowym gatunku aby się zjednoczyć wokół esencji naszej tożsamości zamiast zewnętrznych fasad narodowych czy religijnych przekonań. Wierzę, że każdy to zrozumie w różnym stopniu ale to są metody tej unifikacji, które zajmują ludzi. I mnie także zajmują. Jeśli będziemy zbiorowo informowani o planie i będziemy rozumieli jego cel wówczas to coś, co będzie wielką obietnicą dla ludzkości, za którą możemy podążać z wielką energią a także przekonaniem że ten system bedzie unicestwiony przez armagedon zarządzony przez kosmiczną energie zwaną na wiele sposobów np.bogiem-phrana-jhwh-… I CHOLERA WIE CZYM KOLWIEK TO JEST na „wyrzszym poziomie” posługuje sie istotami niwidzialnym niematerialnymi obdarzonymi inteligencją przewyrzszającą naszą percepcje.

Obecny sytuacja w USA (UN-onz) a faszyzm

Symbolem faszyzmu były to wiązki rózg (poza Rzymem z zatkniętym w nie toporem) noszone przez liktorów przed najwyższymi urzędnikami, symbol ich władzy. Topór symbolizował w nich władzę nad życiem i śmiercią.Liktor (łac. lictor l.mn. lictores) – był to niższy funkcjonariusz, który podczas pochodów początkowo poprzedzał królów rzymskich, a potem niektórych wyższych urzędników oraz cesarzy.
Liktorzy stanowili osobistą ochronę urzędników, później zaczęli pełnić funkcje reprezentacyjne. Przed pretorem kroczyło 6, przed konsulem 12, a przed cesarzem lub dyktatorem 24 liktorów.
Liktorzy nosili oparte na lewym ramieniu wiązki rózg (fasces) związanych czerwonym rzemieniem z wetkniętymi w nie toporami (symbol władzy nad życiem).Symbol ten ma związek z Sanchedrynem gdzie Sanhedryn to (hebr. סנהדרין Sanhedrin, gr. συνέδριον Synedrion), inaczej Wysoka Rada lub Wielki Sanhedryn (hebr. Sanhedrin Ha-Gdola) był w starożytnej Judei, najwyższą żydowską instytucją religijną i sądowniczą, wspomianą w źródłach po raz pierwszy w 203 roku p.n.e. ˛Sanhedryn zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym i składał się z 71 członków, głównie arystokracji saducejskiej. Od czasu Machabeuszów w skład sanhedrynu wchodzili także faryzeusze. Przewodniczącym (nasim) sanhedrynu był z urzędu arcykapłan.

Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele (12:12).Wojna tocząca się z siłami zła nie ogranicza się tylko do ziemi; jest to kosmiczne zmaganie. W tym miejscu armie rozpoczynające konflikt to zastępy niewidzialnych dla nas „istot” pod wodzą wielkiego archanioła Michała.Gwiazdy zmiecione przez ogon smoka, to znaczy przez jego naśladowców, symbolizują aniołów-RETALIAN/DRACCONIS, którzy przyłączyli się do szatana w jego buncie przeciw Bogu. Trzecia część określa znaczną ilość, która jednak nie stanowi większości .[Często widzimy w TV i internecie schematy gwiazd np flAga izraela i innego rodzaju „pentgagramy” /Pentagram-spentać/wiązac/związać dusze-umysł człowieka jakiejś ideologi chodzi o indoktrynacje gdzie korzeniem tych technik okultyzm]I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię (12:3-4).W miarę jak dramat rozwija się, przed oczyma oglądającego jawi się drugi znak: pojawia się smok wielki i rudy, dosłownie “ogniście czerwony“, co oznacza, że jest groźny i niebezpieczny. Inne jego cechy są równie zatrważające, ponieważ ma siedem głów ukoronowanych siedmioma diademami [7 głów-asyria/babilon/medopersja/egipt/rzym/grecja/ameryka]Bestia ma siedem głów, które symbolizują systemy władzy używane przez Szatana do realizacji jego planów na ziemi. Siedmiogłowa Bestia przybiera kolor szkarłatny, gdy władze dopuszczają się „nierządu” z klerem.Chodzi tutaj o inflirtacje zydo/masńską/wolnomularską=ILUMINATI do tego stopnia że ci tak zwani „sataniści” chrzczą się w różnych wyznaniach-kościołach (są wyszkoleni technicznicznie specjalnie do celów inflirtacji).Grupy te zajmują w wyzniach wysokie pozycje i pracują na „wyrzszych” poziomach,sa wilkami w owczej skórze-ROZEJRZYJCIE SIĘ DOKŁADNIE W SWOICH ŚRODOWISKACH.

Obecna grupa która kontroluje świat  jest tą samą grupą „sektą” która uśmierciła Jezusa (Jehoszua) .Szatan Diabeł był tak wciekły o to że Jezus ożył do tego stopnia że „diabeł” postanowił  mordować wszystkich wyznawców boga i jego syna (sredniowiecze -stosy-ikwizycja/ofiary holocaustu „CAŁOPALENIE”/wojny/choroby.Wszystko na temat …aż po dzień dzisiejszy–  „PEŁNY OBRAZ”


Wypowiedzi masonów:

„Narody katolickie muszą być starte na proch przez narody protestanckie.”
(Anonimowy mason do kardynała Pitry, 1889)

„My, masoni, musimy obalić i pokonać katolicyzm całkowicie.”
(Biuletyn Wielkiego Wschodu Francji, 1895)

„. . . znikną narody i religie, powstanie jedna ojczyzna, jedna wiara, życie szczśćliwe na ziemi.”
(Żyd Heinrich Heine, wierszokleta w Niemczech, mason, 1842)

„Nadszedł już czas na rozpoczęcie bezwzględnego niszczenia wszystkich dotychczasowuch odrębnych państw i królestw, na zniesienie wszystkich religii, ma się rozumieć, za wyjątkiem talmudycznej, i na ustanowienie na całym świecie jednego państwa żydowskiego, w którym naród żydowski będzie żywiołem panującym, i w którym będzie obowiązywała tylko jedna religia, mianowicie żydowska.”
(Z manifestu Wszechświatowego Związku Żydowskiego, Paryż 1890)

„Proklamujemy republikę światową, skasowanie granic, istnienie jednego, jedynego prawa: prawa człowieka, które ogłosili nasi chwalebni poprzednicy Wielkiej Rewolucji.”
(Hiszpa?ski mason Lozano na światowej konferencji masońskiej w Rzymie, 1914)

„Pojęcie ojczyzny jest przestarzałe. Musi być zastąpione przez Ojczyznę światową, rzadzoną przez organ w rodzaju Ligi Narodów.
Dzisiejsza Liga Narodów składa się wyłącznie z Braci, czyli masonów, którzy rozumieją, że nacjonalizm się przeżył.”
(Eksplika Kongresu Maso?skiego w Belgradzie, w związku z przyjęciem Niemiec do Ligi Narodow, 1926)

„Jeżeli mamy być szczerzy wobec samych siebie, przyznajmy, że zaangażowaliśmy się w rozmyślny, wspierany i skoncentrowany wysiłek dla wymuszenia ograniczeń wobec suwerenności i niezależności suwerennych i niezależnych państw.”
(Arnold Toynbee w odczycie dla maso?skich przywódców podczas tzw.”Czwartej Konferencji Instytucji dla Badań Naukowych Stosunków Mi?dzynarodowych”, 1931)

„Musi powstać jedna wiara i wspólne prawo dla ludzi . . . Główną bitwą jest bitwa o wychowanie.”
(H.G. Wells, „Experimenting in Autobiography”,1934)

„Misją Amerykanów jest zniszczenie państw narodowych”
(Robert Strauss-Hupe w piśmie masońskim „Orbis”, 1945)

„. . . nie będzie wojen między narodami, gdyż nie będzie narodów.”
(Mason James Burnham, „Walka o świat”, 1950)

„Gwarancją istnienia Polski może być tylko rząd światowy oparty na nadchodzącej ciwilizaji Nowej Ery.”
(Melchior Wańkowicz, „Polacy i Ameryka”, Londyn 1953)

„. . . społeczeństwo polskie powinno stopniowo rezygnować z zasad suwerenności państwowej na rzecz struktur Europy . . . eksponowania swojej dumy narodowej, winni krytycznie odnosić się do tradycji narodowej i ograniczać jej rolę w wychowaniu, zwłaszcza w kształtowaniu postaw młodego pokolenia.”
(Kazimierz Wójcicki, redaktor „Życia Warszawy”, 1991)

KOMENTARZ ” ANONYMUS „

Reptoid wcale nie fantazjuje. Jego opisy przyblizaja rzeczywisty stan planety i jej sytuacje miedzyplanetarna. Planeta Ziemia do niedawna byla istnym Ciemnogrodem. Transfer technologii nastapil i tak zbyt szybko, az mamy sytuacje, w ktorej technologia obecnie mozliwa, jest nie do pomyslenia dla ludzi. Mowilismy tutaj o zmianach skokowych i rzeczywiscie, dzieci obecnie sa juz gotowe nie tylko na Pyzy. Wiele z nich sie ukrywa ze swoimi mocami, zeby nie wpasc w szpony przerazonych Dziadkow (takich jak nasz ukochany Wendol, ktory woli Men In Black), zeby mu X-Meni domu nie zburzyli i nie wprowadzili Gospodarki Planowej. Nasza planeta jest tak przebogata, ze tylko biedne umysly ja ograniczaja do rytualnej sciezki z wlasnej woli, co daje im poczucie dobrze zorganizowanego dnia i zycia. Nie mozna im tego zabronic. Zwykle takie osobniki udaja, ze nie obchodzi ich wszechswiat. Ma to swoje plusy o tyle, ze zapewniaja swoim dzieciom dobry grunt. Szaleni naukowcy i X-Meni lokuja sie w sektach i nie dbaja o swoje dziatwy. Mylenia czegos tam z choroba tez nie unikniemy z racji biznesu farmacetykow. Wlasnie zwykle Draco sie zajmuja falszowaniem informacji, by czerpac z tego zyski. Rasy bardziej Andromedianskie nie maja ochoty nawet polemizowac z nauka i maja glebokie przekonanie o zyciu we wszechswiecie. Osoby uznajace sie za ludzi wola polskie seriale, brrrrr. Uznawanie sie za kogo sie chce wzielo swoj poczatek z homoseksualizmu, z wolnego rynku, z psychoanalizy, z buddyzmu, z Salvadora Dali ;{}{ Okey, trzeba tez uwazac na arystokratyczne Draco I Rzedu. Sa oni uwaznie sledzeni i pilnowani przez Adromedianskich paparazzi i wywiady, ktorzy zmuszaja ich do bardziej okazalych gestow na rzecz spoleczenstw. Tutaj wlasnie gramy o zycie i wkraczamy na zrodlo konfliktow rasowo-klasowych. Zlosliwosciom nie ma konca, lecz trzeba rownowazyc sily i mimo wyraznych roznic w stylu zycia podejmowac starania o wspolprace.

http://www.tajne.org/forum/read.php?f=1&t=106419&p=5

TECHNO „DODATEK „

Jedna z wielu satanistycznych grup działających w polsce:

http://www.myspace.com/losthighwayclub / Lost Highway Club / Krakow – ul. Brzozowa 8 / Hell & Heaven

Poziomy na jakich te „grupy” pracują to manipulacja psychiczna,ich dzialaniem może być rozbicie rodziny,lub rozbicie „więzów” np. twojej ukochanej osoby…Innym poziomem ich dzialania jest symbolika i ostnio sie nasila,staje się bardzo wyraźna np.reklama TV=dziwne postacie stworki zielone o demonicznym wyglondzie,loga firm instytucji/produktów sprzywczych (sieć sklepów  LEWIATAN),teksty podprogowe videoklipow/produkcji o chrakterze zachecającym do prostytucji/przemocy/narkotyki/inne poziomy…,FEMINZM czyli menszczyza jest spychany do „rowu” kto to propaguje ? COSMOPOLITAN/WYSKOKIE OBCASY/INNE GAZETY „SZMATŁAWCE LUMINIARZY”,popularne imprezy TECHNO przez obrazy telebimy są emitowane sekwencje obrazów z teściami demonicznego pochodzenia np.trupie czaszki/porno/słowa napisy zwiazane z „negacją/negatywizmem -cała sekwecja obrazów podprogowych „leci” w szybkich sekwencjach np 60 FPS lub wiecej -obraz jest zsynchronizowanych z muzyką jednostajnym bitem-nastepuje synchronizacja półkul mózgowych/oraz synchronizacja uderzeń serca przedsiąkowego komorowego-…I KTOŚ ZACZYNA TAŃCZYĆ TWOIM CIAŁEM -TY NIE TAŃCZYSZ JUŻ SWOIM CIAŁEM A STAJESZ SIĘ MARIONETKĄ w rekach adwesarza.Więc jest tu opisana namiastka tego co jest a czego niewiemy… i NIEMAMY O TYM ZIELEONEGO POJECIA – jest to manipulacja wielopoziomowa….Tak każda muzyka jakoś na nas oddziaływuje, np. muzyka puszcza w supermarketach ma niską pulsacje, zbliżoną do bicia serca ok. 60uderzeń na minutę. Wtedy zwalniamy i „widzimy” więcej produktów. Z tego co mi wiadomo techno jeżeli posiada jakiś wyznaczony rytm, potrafi podświadomie dostarczyć mózgowi obrazy, tutaj chodzi o projekcje + wzmocnienie transmisji neuronowej przez srodki farmakologiczne jakim może byc „speed”

Reklamy

About grawitacja44

Niezalezny Instytut Badan Nad Otaczajaca Nas Rzeczywistoscia

Dyskusja

Jedna myśl w temacie “Przeznaczenie rasy ludzkiej vs Barack Obama i faszystowska symbolika w „tle” za nim a wypowiedzi masonów+ „TECHNO” DODATEK

 1. Tak a pro po tego Techno dodatku to sam produkuje hardstyle już 3 lata i naprawdę drażniło mnie to że we wszystkich rodzajach muzyki spod hard używają takich aliasów jak evil activites itp. no i te wszystkie przekleństwa w trackach,plakatach…
  Wcześniej nie brałem tego do siebie że to może mieć związek z satanizmem ale teraz……
  to jest wszędzie na plakatach z hard muzyką jeszcze te słowa mather facker,hell,itd. które bardzo często jest w hard muzyce albo logo Qlimax (choć teraz chyba się trochę zmieniło)można przeanalizować,ale można też odsłuchać trochę rzeczy z backmaskingu pozornie spokojne tracki o to przykład http://www.youtube.com/watch?v=0DTOxTAcP3E
  no ale jest to także w bajkach dla dzieci jak bob budowniczy….
  sam sprawdzałem te rzeczy na reverse w swoim programie i jest to prawda
  ludzie codziennie korzystają z masmedia nie wiedząc że mają codziennie od rana do wieczora prane mózgi,a myślałem wcześniej że nie jest aż tak zle no ale niestety zewsząd ryją mózgi a ludzie myślą że jest pięknie

  Posted by blue man | Kwiecień 15, 2010, 6:21 am

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: