//
you're reading...
Kosmiczny Konflikt, satanizm, TEKSTY, terroryzm

Przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii


Apokalipsa 13, 14-17 ,,I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy,
bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.’’A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć./ A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.” Ap 16, 2.Gdyby miało chodzić o czip, to ten czip musiałby jeszcze mieć chologram żeby przedstawiać obraz.Mowa jest o numerze, obrazie, pieczeci. Te wszystkie rzeczy już są, lecz kto się lubi oszukiwać, tego dział będzie w jeziorze siarki. Są tacy, których się opluwa, a oni twierdza że desz pada. Jest taki który w gównie będzie siedział, a będzie dalej twierdził, że to tylko gęsta woda. Gwiazdki z nieba – zacznijcie w końcu spadać. DLA SIEBIE I DLA TYCH BIEDNYCH, którym brak sił żeby cokolwiek zmieniać. Walczyć z molochem, którego podstawa bytu jest wyżeranie się na biednych i ubogich, przez łudzenie ich czymś czego niema – to męki piekielne.
Filmy się o tym kręci, piosenki się o tym śpiewa, ale to prowadzi do ruiny człowieka, którego największą chorobą jest fałszywe bogactwo znamienia besti (pieczątki, pieniądze-fikcyjne) Pozwolę sobie odnieść się do tego tematu i powiedzieć , iż przedstawione w tym fragmencie ,,znamię bestii” jest chipem, jaki będzie w bliskiej przyszłości używany i jaki już jest stosowany do oznakowania ludzi, którzy zgadzają się z tym poglądem, jaki czyni ich zwolennikami systemu politycznego, na czele którego stoi bestia. Chip będzie wszczepiany w prawą rękę ludzi; już została podjęta spora akcja oznakowywania ludzi.
Ci, którzy przyjmą znamię, jakie jest chipem, opowiadają się za bestią.
Jak mówi Pismo: nikt, kto nie będzie posiadał nowego rodzaju oznakowania, nie będzie mógł ani kupować, ani sprzedawać; to znamię jest formą oznakowania, wyraża sobą zarazem rodzaj przynależności do bestii, tych którzy je przyjęli. Tym znamieniem ludzie będą znaczeni w sposób rzeczywisty.
Wszystko ma związek z systemem politycznym, jaki wprowadza bestia do świata ( a jaki jest obrazem bestii, w sensie jest jej duchowym obrazem odzwierciedlającym jej naturę), jaki nałożony zostanie na obraz tego świata.
Do tego, by system ten zaistniał w świecie, przyczynią się mieszkańcy ziemi , jacy są zwolennikami tego systemu. Spowoduje to , tym samym, to, iż obraz bestii w pewnym sensie zacznie funkcjonować w społeczeństwie. Ten system ożyje w ludziach, jacy będą jego zwolennikami(niewolnikami) i będzie żył w nich, i wpływał na życie wszystkich ludzi na całym świecie.
Obraz bestii przekłada się na obraz tego świata, w jakim panować będzie bestia , a ludzie będą czcili ten obraz czcią, jaka należy się jedynie Bogu.
Postać, nazywana bestią pierwszą, jest pewnego rodzaju dziedzicem ,,szatana’’.
Pismo mówi , iż smok da jej swą moc, swój tron i wielką władzę , a bestia zapanuje nad ziemią na krótki czas, będzie to czas 6 lat.
Co się tyczy bestii pierwszej , to realna osoba- przywódca, a raczej dyktator absolutny, jaki obejmie władzę nad światem.
Trzeba powiedzieć jeszcze o rzeczy istotnej: czemu służy znamię, czyli chip. Otóż, ma to związek z działaniami diabła, a działania diabła dążą do tego, by udowodnić, że człowiek to zwykłe zwierzę, każdy rodzaj jego działań do tego się sprowadza. Odebranie człowiekowi wolności, godności, całkowita kontrola- chip temu służy i jest wielkim krokiem do tego, by zrobić z człowieka oznakowane bydło, jakie się kontroluje pod każdym względem.
Niebawem pewne działania bestii i jej zwolenników doprowadzą do zapoczątkowania, połączonych ze sobą, reakcji łańcuchowych, które spowodują całą lawinę zdarzeń, jakie pomogą bestii objąć absolutną władzę nad światem. W to jest wpisany ucisk i prześladowanie tych, którzy nie zechcą się podporządkować bestii i co za tym idzie- systemowi, jaki wprowadza, a jaki stawia to, co diabelskie, ponad tym, co Boże i zastępuje oddawanie właściwej czci Prawdziwemu Bogu oddawaniem czci dawnemu władcy tego świata, jakim jest szatan, czyniąc go ,,bogiem’’, którego poglądy wprowadza do świata dzięki swej władzy, jaką otrzymała bestia. Poruszona została do tej pory kwestia samego znamienia bestii- to jedno, a drugie- to liczba imienia bestii.
Znamię to nie to samo, co liczba jej imienia. Obecnie już poznana została forma tego, czym jest znamię i jest nim chip, a co do liczby imienia bestii , jeszcze nie zostało wprowadzone znakowanie tą metodą, ale uważam, iż większość ludzkości będzie posiadała właśnie znamię, czyli chip.
Liczba imienia bestii będzie dotyczyła bardziej wyselekcjonowanych jednostek, jakie będzie wyróżniała spośród wszystkich mieszkańców ziemi, jacy są zwolennikami bestii, czyli tych, co oddają cześć jej osobie i jej obrazowi.
Różnica miedzy znamieniem, czyli chipem, a imieniem bestii polega na tym, iż chip sprowadza się do oznakowania każdego na równi z bydłem; będą go musieli nosić niemal wszyscy i to uczyni z nich formę niewolników tego systemu bestii. Wybrani zaś z otoczenia bestii będą mieli liczbę imienia bestii, nie będą musieli posiadać chipu, oni będą wyróżnieni liczbą jej imienia. To oznakowanie będzie ich wyróżniało, jako wybranych, jakby członków elity. Liczba imienia tych, co będą naznaczeni liczbą imienia bestii, będzie znajdowała się na czołach.
Dodam, iż istnieje możliwość, iż w szczepionkach na grypę może znajdować się owy chip, odnośnie tego cytuje: Obecnie najmniejsze komercyjne chipy z łatwością mieszczą sie w strzykawce (wg licznych doniesień, szczepionka na “świńska grypa” ma być wszczepiana specjalnymi strzykawkami). Strzykawka może być naładowana takim chipem, a nawet go nie zobaczysz, chyba ze pod mikroskopem. Są doniesienia, ze wewnątrz organizmu chip funkcjonuje wykorzystując elektryczność ciała i własne pole elektromagnetyczne.

http://www.youtube.com/watch?v=oZqZrd9dR5c

Pogańskie wiary – Babilonia Katolicko-Watykańska

http://www.youtube.com/watch?v=HAMB1T215VA

Babilońska nierządnica czyli kosciół katolicki

http://www.youtube.com/watch?v=Fkzye5-DWt0

Mt6-24″ {Nikt nie} może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.”——Dziś na świecie jest tak że to Mamona się kocha a boga nienawidzi, bo skoro ludzie oddają się na służbę pieniądzowi lub są najemnikami za pieniądz, przez który zabijają, kradną, i robią wszystko co najgorsze, to nieidzie tego inaczej nazwać jak pomyleniem pojęć a ci którzy mieli być {Nikim Nie} stali się {Kimś Nie} lub {Nikim Tak}-jakąś hydrą bagiennego grzechu żerującą na rodzaju ludzkim w obłędzie wyobrażenia wydeptywanego ścierwa niegodziwca.

Łk12-15) „Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia”——Błędem byłoby twierdzić, że posiadanie własnego kawałka chleba -niezaspokoji mojego głodu, a wody- niezaspokoji mojego pragnienia, to samo jest z dachem nad głową i odzieżą. Jezus przecież też miał ubranie, wchodził pod dach do ludzi, jadał i pił i 30 lat żył podobnie jak ludzie dzisiaj-(bez tej techniki). Mahomet, Budda, Abraham i aniołowie również zachowywali się zgodnie z prawami natury jedząc i pijąc tak jak i Adam w ogrodzie Eden miał z czego jadać i pijać. Wybrać się na pustynie i nie mieć wody ani picia jest zachowaniem podobnym do zrzucenia się z wieżowca na główke-przeżyjesz albo i nie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zanim zapracuje się na coś, trzeba najpierw zadbac o to aby lwia część mojej pracy przypadła chienom i sępom.

1Tym6- 9) „A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.”—–zsadzką zawsze było przekonanie, że coś możesz otrzymać nic niedając w zamian, ale to jest działanie podobne do uzależniania w sensie daje ci bez zobowiązań, a kiedy przestaje dawać to zasmakowanie w rzeczy powoduje uzależnienie się od niej do tego stopnia, że nieidzie sobie wyobrazić już życia bez tego datku (pieniądz, weksel, gwarancja od gwarancji pieniądza wirtualnego). Możliwość stworzenia giełdy towarów bez możliwości spekulacji, gdzie całością obliczeń zająłby się mega komputer rozdzielający i przeliczający wartości towarów dostarczonych na potrzebne do realizacji zamówienia, wyeliminowałoby chciwośc, łapówkarstwo, i całe zło które wyżera się na ludziach.

Mar10-23) „Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. 24) Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego .25) Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.”———Według tych słów i świadomości społecznych zachowań, to ci będą najmniej zainteresowanymi rzeczami, o których mają wyobrażenie jako o narzędziu kontroli pozwalającym im samym się zachowywać jak królowie. Nowy porządek świata ze swoimi ideami może zaistnieć jedynie wtedy kiedy wyeliminowywać się będzie możliwości fałszu i obłudy nie przez restrykcje ale przez wycofywanie takich możliwości.

1Tym6-10″ Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.”—–za czym by się uganiali ci niektórzy, gdyby niemieli takiej możliwości uganiania się?—–mechanicznego zająca z burakiem w środku goniłby tylko głodny a nie pazerny. Kontrola nad burakiem eliminuje kontrolującego kontrolera buraków itd,itp.-schemat jest tak prosty że tylko wyznawca dewilizmu niebędzie tego chciał zóważyć. Jeżeli coś co nas samych kosztowałoby załóżmy 0,1 grama złota kosztuje de facto 1.5 grama złota tylko przez to że monopol na daną żecz służy zaspokojeniu niebotycznym zachciankom bezproduktywnej klasy, to można sobie wyobrazić jaka jest skala problemu wyżerania się na otumanianych i życia z tego systemu niesprawiedliwości.

Fil4-12) Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.13) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.14) W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.15) Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu”——-otwarty rachunek to zaglądanie do kieszeni wspólników, braci w wierze i nawet Paweł pewnie żywił obawy przed zwiedzeniem bogactwami które nie służyłyby do wielkiego dzieła zbudowania jedności. „Kohajmy się jak bracia, ale liczmy się jak żydzi”-wtedy jest dobrze kiedy niema najmniejszego zarzutu co do gospodarności czyimiś zasobami, a jest powód do dumy kiedy dzieło rośnie i przynosi uśmiech na twarzy tym którzy uczestniczą w dziele i też pożywają jego owoce. Jeżeli istnieje coś co jest przeszkodą w realizacji celu to usówa się taką przez znalezienie przyczyny skutku. Jeżeli coś jest złe to choćby niewiem co to smród nawet po czasie przeżre się przez żeczy w których został zamknięty.

Mt6-20) „Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam nie zniszczy ich ani mól, ani rdza, ani nie wykradnie złodziej który się [przez mur przedziera]. 21) Gdzie jest bowiem twój skarb, tam, również będzie twoje serce.”—–W dobie internetu i sieci zapuszczonych w morze, serca wielu są w wirtualnej przestrzeni, gdzie ludzie gromadzą sobie cyferki, towary, spotkania, rozrywke, religie i żyją w tych społecznościach będac szcześliwymi i nieszczęśliwymi. Zaczynają uczyć sie żyć co niektórzy duchem, pozostawiając troski materialne jako niechciany obowiązek.Oderwanie od ciężkiej rzeczywistości w ten sposób powoduje iż są osamotnieni, pozostawieni samym sobie w swym tak bardzo innym świecie-który gdyby mogli zamieniliby na podłączenie się w matrix jako odpowiedż na swoje oczekiwania względem samych siebie, aby niemusieli uczestniczyć w wyścigu szczurów do roli której przygotowywuje się ich już od kolebki.Oczywiście niemówie tu o wszystkich bo niektórzy rodzą sie wężami, wilkami, owcami , lwami, baranami i innymi którzy dobiegając do jakiegoś miejsca sami zaczynają tworzyć wyścigi na dystans który są w stanie zobaczyć z czasem dalej niż sami dobiegli zaóważając w którymś momencie, że są szczurami, a co jakiś przedział w czasie uwalniają się same niechcąc nic .

Heb13-5″ „Nie dajcie się ponosić żądzy pieniądza. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie, gdyż Bóg oświadczył: Nie opuszczę cię i nie pozostawię [bez opieki].”—–Jeśli przyjmuje się nauke o tzw.[NIE] to widać bezzprzecznie iż ów [NIE] miał zadbać o siebie bo odwrotnością pożądania jest niechęć, która wygląda tak jak współżycie płci, którego jeśli niema, to też niejest zaspakajane i i nie ma innej żądzy która by miała być zaspakajana w inny sposób.Żądza jest żądzą i żądzą pozostanie.Można ubierać ja w słowa jak mijanie się z prawdą, ale to minięcie będzie kłamstwem. Sprzeczności w interpretacjach co do bogactwa i pieniądza są zazwyczaj tam gdzie ma swoje fałszywe odzwierciedlenie w znamieniu bestii, jej pieczęci oraz liczbie fałszywego odważnika.

Dz4-34) Nikt też nie cierpiał żadnego niedostatku, bo ci, którzy posiadali własne pola albo domy, sprzedawali wszystko, 35) a pieniądze przynosili i składali u stóp apostołów. Rozdzielano je potem każdemu według potrzeby.”——cóż za poświecenie jeśli niecierpisz? co to za czyn nad którym się nikt nietrudził? co to za ból który nieboli? Skoro bóg mówi że bogactwo jest błogosławieństwem to dlaczego odrzucać ten honor?.Jeżeli ktoś oddaje wszystko co ma na kościół a żyje poza nim niema się czego spodziewać. Ci którzy wybierają rozrywki tego świata niemają na co liczyć że kościół będzie ich sponsorował. Oddanie się w poddanie sektom, ruchom religijnym, stowarzyszeniom które w samej idei niemają troski o współwyznawców lub tylko jakiś zakres tej troski który niezaspakaja z natury potrzeb współbraci jest nadinterpretacją i zwiedzeniem w złym słowa tego znaczeczeniu i „pretensje do garbatego wielbłąda że garb nosi” są całkowicie idiotyczne.

Dz5-1) Lecz pewien człowiek imieniem Ananiasz a, jego żona nazywała się Safira, sprzedał swoją posiadłość 2) i za wiedzą żony część otrzymanych pieniędzy zachował dla siebie, a tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów. 3) Ale Piotr rzekł do niego: Czemu dopuściłeś, żeby szatan zawładnął twoim sercem i nakłonił cię, żebyś skłamał Duchowi Świętemu, zachowując dla siebie część pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży ziemi? 4) Przecież była twoją własnością, a gdy ją już sprzedałeś, czyż nie mogłeś dowolnie rozporządzać tym, co za nią otrzymałeś? Jak mogłeś zdecydować się na tak niecny czyn? Przecież nie ludzi okłamałeś, tylko Boga!”

Niegodziwość tego czynu polegała na rozdwojeniu myśli. Jedna z nich żyła w świecie z którego chcieli wyjść a druga żyła w świecie do kórego chcieli wejść.Niemożna duchowo jednocześnie żyć i być martwym, tak samo jak i cieleśnie nie można być martwym pod ziemią i żyć na ziemi (chyba że za sprawą świadomości ducha świadomości).Jest tak że jeśli ożywamy duchowo-umieramy cieleśnie, a jeśli ożywamy cieleśnie umieramy duchowo,żyjesz dla ciała-umierasz dla ducha, żyjesz dla ducha umierasz dla ciała.To nie apostołowie zabili ananjasza i zafire ale duch święty zadziałał kóremu choćby się chciało, to nigdy i w żadnym innym wypadku nie można nic zarzucić-to się samo dzieje. Jezus był świadomy fałszywej wartośći pieniądza toteż powiedział.—————————————-„18) Lecz Jezus, poznawszy ich przewrotność, powiedział: Obłudnicy, czemu Mnie kusicie? 19) Pokażcie Mi monetę podatkową. I podali Mu denara.20) A On powiedział: Czyja jest ta podobizna i napis? 21) A oni odpowiedzieli: Cesarza. Rzekł im tedy: Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarza, a Bogu to, co Boskie.”

Jezus niebył przeciwny płaceniu podatków przez tych którzy mają go do zapłacenia, ale przeciwny był odbieraniu możliwości innej, gdzie priorytem była możliwość duchowej egzystencji człowieka na ziemi. Poprzez świadomość niemożliwości korzystania z błogosławieństwa bogactwa danego przez boga, a objawiało się to w żądny sposób przejmowania wszystkiego domniemaniem wartości znamienia , (opowieść o fikcyjnym złocie) zaistniała możliwość wówczas zamieszkania na terenach które były wolne i niezkażone jeszcze wtedy na północy (słowianie/goci/celtowie/sarmaci/inni) Przeciwieństwa które zaóważa sie w pismach-potwierdzają się przy unaocznieniu tamtej historii związanej głównie z owym NIE i znamieniem bestii o której już wtedy pisał Jan w apokalipsie, a przecież czipów w rece niemiał.

Dz17-11″ Tamtejsi Żydzi byli życzliwsi od Tesaloniczan: okazali całą gotowość przyjęcia głoszonej im nauki i sami codziennie badali Pismo, pragnąc znaleźć potwierdzenie dla słów apostołów. 12) Uwierzyło też wkrótce nie tylko wielu spośród owych Żydów, lecz także niemało co znaczniejszych kobiet greckich i mężczyzn. 13) Lecz kiedy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że Paweł głosi słowo Boże w Berei, przybyli tam co prędzej ”
12:06, nikt-dar , ZNAMIE BESTII
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 20 września 2007
PIECZĘĆ BOŻA

Pieczęć boża ma niewatpliwie ścisły związek z pieczęcią bestii , czyli jej znamieniem (znamie bestii ). Pieczęć w bibli któraby nie przekraczała przykazania bożego zawierała imie osoby która ja nosiła dla potwierdzenia słów, poleceń czy rozkazów. Pieczęci które zawierały jakąś symbolike lub ryciny sprzeczne z drugim przykazaniem (nie bedziesz czynił żadnej podobizny , ani jej służył ) były zapewne bałwochwalstwem i przekroczeniem przykazania.

2Kor1-22″ On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. ”

Sam fakt mówienia i widzenia tego co sie mówi w obrazie ducha ( myśli serca )zostawia ślad, który wraz z rozbudzaniem się ducha,- ożywia nas w nas.

2Tm2-19″ A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.”

Jezus, kiedy spotyka go młodzieniec który chce iść za nim, mówi mu zostaw wszystko i rozdaj ubogim. Dalej twierdze że rozchodziło się o współwyznawców w tej wierze związanej ze znamieniem, ponieważ byłoby nierozsądne dawać tym którzy są pogrążeni w swojej chciwości, pogrążajac ich jeszcze bardziej tym czynem. Fakt zasmucenia młodzieńca pokazuje jak wielkie przywiązanie było jego serca i myśli do pieczeci cielca ( pieniądz ). To fundament boży, majac taką pieczeć dlatego że uwalnia ona od pogoni za wiatrem, za pieniądzem, a sprawia że mysli sie już tylko o prawdziwych wartościach którymi są wiara, miłość, nadzieja, pokój. Przyglądając się jak wielki wpływ ma pieniądz w tej formie na wojny, biede, nieprawość, i wszystkie inne zgorszenia tego świata, i rozumiejąc ten wpływ na wszystko,- człowiek który prawdziwie chce służyć bogu musi w sobie zwalczać te żadze, aż do skutku.

Ap19-20) I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Taki ogień jest możliwy w lawie, w naszych sercach i w roztopionym metalu który służy również do odlewania pieniądza (cielec). Każdy z tych działów w tym jeziorze przedstawia jakąś wartość. Roztopiona skała w gruntach, metal w przemyśle, ogień serca – ciągła żądza coraz więcej, wyżej i głębiej.

Dn2:32-33) Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny.

Forma wartości pieniądza właśnie tak wyglada jak pokazał to prorok Daniel. Ze zlota są odlewane okolicznościowe pieniądze które są o wiele wiecej warte niż ich nominał. Później ze srebra, miedzi, mosiadzu, żelaza i na końcu śledząc proces powstawania pieniądza papierowego zaóważyć można że glin , glina(Al) jest podstawowym materiałem w produkcji stopów metali i papieru również, którego jest bardzo dużo na ziemi i bardzo łatwo dostępnym jest. Tak wiec nawet w takim rozumieniu prorok daniel potwierdza swoje proroctwo.

Dn12-13) Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni. / „zmienia się jak kształt gliny pod pieczęcią” (38, 14). Hi

Nie jest to proces automatyczny, lecz on trwa tak jak schnięcie gliny którą jest i człowiek nazwany wazonem ,wazą, produktem garncarza do celów zaszczytnych bądz niezaszczytnych. Pieczęć jest potwierdzeniem również własności bożej ale i znakiem którego zrozumienie, jest potwierdzeniem nie zmienności bożych postanowień.

„jesteście pieczęcią potwierdzającą moje apostolstwo” (1Ko 9,2).

Takie jest przyjęcie i życie w tej pieczęci, mając ja na czole lub w sercu, a kto ją sobie do serca bierze przez otwarcie jego, wpuszcza tym samym siebie w skład oblubienicy baranka która jak wiemy ma schodzić z nieba. Zmiana przy pieczętowaniu jest zawsze bardzo widoczna i szybka w swoim odbijaniu. Pieczęć apostolska odbija się w nauce i trwających w niej uczniach którzy w swoim postępowaniu są odbiciem nauk jezusowych i apostolskich.Zawsze jest jakąś formą układu, umowy, przymierza. Wszystko ma charakter duchowy i cielesny wiec jeśli jest mowa o czymś w materii to ona ma swoje odzwierciedlenie w duchu.Tak też się ma z pieczęcią która ma swoje różne wymiary. Wiara choćby ziarna gorczycy która potem staje się wielka pozwala w wielkiej nadzieji dojść do tej wielkiej miłości bożej w tej pieczęci.

Ap22-14) Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.17) A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela

Opieczętowanych gotowych nawet na śmierć w związku z tą wiarą i znakiem kłamstwa – myśle że jeszcze niema ponieważ obłudne przedstawianie faktów daje podstawy do takiego myślenia. Święci ludzie niepowinni się zajmować przyziemnymi rzeczami takimi jak cielec ale winni uświadamiać zło kóre płynie z jeziora siarki cielca.

Rz10:13-14) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego Nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego Nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im Nikt Nie głosił? /Iz8:13-17) Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. I będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, i w nim będę pokładał nadzieję.

W czasach kiedy to właśnie kumulacja cielca w jednych rękach jest zagrożeniem bezpieczeństwa na świecie – jest czas na podjęcie decyzji o tym jak przyszłość naszych dzieci ma wyglądać, jak ma wyglądać przyszłość naszych rodziców których opieka państwa najchętniej widzi w domach starców pozostawiając wolne ręce do pracy ich dzieciom. Zastanowienie się nad przyczynami wizerunku dzisiejszego świata, jest pieczęcią wyciskajacą się w naszym myśleniu o jutrze dla nas i naszych bliskich po nas.

Ef1-17) aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego.

Pieczęć bestii jest również jej znamieniem, bo jak inaczej nazwać sceny wyryte na monetach, które w historii czasu przedstawiały wojny, zniewolenie, fałsz, rozpuste, cudzych bogów i były przedstawiane na nich tak jak i dzisiaj to się dzieje tyle że obraz i idea się zmieniła na wizerunków pieczęci. Mówimy o czarach, o różnych wizerunkach bogów, magach i tyranach w złym świetle, ale gdy przedstawione są one w pieczęci, znamieniu, cielcu, to nagle zapomina się o tym wszystkim i niewidzi się tego w swojej ręce kiedy się bierze ją do reki. Dlaczego prześladujemy posągi innych ale kiedy znajdą sie one w ręce tego który się wykrzywia i obmawia je i mają one jakąs wartość pieniężną to nagle już nie widzi się problemu. Czy dlatego że tak bardzo go umiłowali? Czy niepotrafia już ludzie znienawidzieć pieniądza.?Jeżeli daję komuś broń i ta zabija to się ją odbiera a wtym przypadku problemu dziwnie się niewidzi.Napewno trudno jest pogodzić się z myślą o pozostawieniu całego dorobku życia w sensie pogodzenia sie z faktem jego wydeptania, czy zdeptania, czy wyjeżdżenia, ale przecież sługa boży nie służy pieczeci bestii, bo musi mieć obraz w głowie ogrom jej zła zwiazanego z jego szkodliwościa. Uwolnienie od pieczęci bestii może dać tylko jej przeciwieństwo które daje pieczęć boża.

Pnp8:6-7) Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśliby kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę?

I tu jest ścisły zwiazek z pieczęcia w jej sercu z którego miłość jest mocna jak śmierć. Ile jest człowiek poświecić w imie miłości, tyle jest jej w sercu, a więc jesli odczuwa się jakiś brak to znaczy, że nie ma jej w pełni i zawsze będzie jej brak aż do śmierci która uwalnia do miłości niedoskonałej. Człowiek w imie miłości wszystko poświęci, nawet swoje życie aby żyć w miłości bożej.Znamie bestii, pieczeć , opieczetowanie to wszystko ma ścisły związek z pieczecią bożą, która nie może być opieczętowywana, znaczona, znamiona przez bestie znaczącą swoimi znacznikami. Pieczęć powinna mieć charakter informacyjno nakazowy ale zgodny z bogiem miłości i pokoju i wiary prawdziwej wierzacej i znającej prawde. Prawda boża nie pieczętuje prawdy kłamstwem bo kiedy mówi prawde to jest prawda a nigdy sama z siebie nie kłamie dla szerzenia kłamstwa lecz jeśli już, to tylko z woli bożej dla dobra, które musi być jawne ponieważ pieczetując według wzorów matematycznych minus minusem – da pieczęć plusową, a jeśli plusową to zawsze pozytyw wyjdzie. Miłość, pokój, prawda, dobro sa zawsze wynikiem dodatnim, a skoro wiara upada w ludziach, to znaczy że królestwo zła się rozszerzyło.Pieczęć boża przekuwa swoją pieczecią zło w dobro i życzę wszystkim ją posiąść bo przy niej bogactwo, chwała i życie wieczne.W tm kraju znamieniem bestii i jej pieczęcią i numerem jest złoty cielec –dosłownie i w przenośni i w tej krainie proroctwa się wypełniają w związku z pieczęcią boża i dziwne jest dla mnie że nikt nie wie o tym a sie nie odzywa.

Jn6-27) Troszczcie się NIE o ten pokarm, który GINIE, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem PIECZĘCIĄ swą „na-znaczył Bóg Ojciec. Dz11-10) „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”.

Jeżeli coś NIE jest nieczyste to jest czysciutkie jak łza, dlatego jeśli ktoś jest nieczysty nie, to jest czysty, ale z życia wiem że nikt nie mówi o sobie w ten sposób, a kto niemówi to znaczy że nie jest nikim nie i jest nie jestestwem w ludzkim NIE I JEST i jest Tajemnicą.Nie mówie tu o zwyczajnych ludziach, tylko o naszym człowieku, o przeciwieństwie którego powinno sie miłować, bo przecież „miłujcie nieprzyjaciół swoich ” powiedział ten sam co powiedział nadstaw drugi policzek a który jest innym od prawego. Pozornie nasz wygląd zewnętrzny jest taki sam w swojej symetrii, ale przeciwstawiłby się całej nauce świata ten kóryby twierdził że lewa też jest prawą i tak samo wpływa na nasz organizm jak ta przeciwna. Jezus kiedy mówił o o nadstawieniu drugiego policzka, niemówił o tym samym policzku ale o przeciwnym i tu w dalszym ciągu systematyzuje się nauka o NIE pieczęci bożej, służącej do przeciwstawienia się NIE znamieniu bestii.

Mk2-27) I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Wszystko co się na ludziach wyciśnie z pieczęci bożych spraw, jest napewno dla pożytku człowieczego które też niesię chwałę bogu.
11:48, nikt-dar , ZNAMIE BESTII
Link Dodaj komentarz »
środa, 19 września 2007
znamie i NIEścisłosc wy-jaśnień

Dn2:43-44 „To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak {żelazo NIE} da pomieszać się z {gliną}. W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze,”

Dzisiaj wiadomo że mieszanie gliny z żelazem jest możliwe pod wpływem różnorakich procesów chemicznych, biologicznych, hydrologicznych i termalnych. Gdyby nie ta wiedza, to trzeba bybyło zadać kłam proroctwom Daniela co do mieszania tych składników. Żelazo tak zwanego NIE – to nic innego jak alchemiczne procesy powstawania różnych stopów metali.

Ruda darniowa to powstająca na torfowiskach i innych podmokłych terenach skała osadowa o niewielkiej zawartości żelaza (w postaci limonitu).

Limonit (żelaziak brunatny) – bardzo drobnoziarnista lub skrytokrystaliczna mieszanina minerałów (tlenków i wodorotlenków żelaza) – kiedyś była uważana za odrębny minerał. Według dzisiejszych podziałów jest to rodzaj skały. Substancja bardzo pospolita, rozpowszechniona i spotykana w miejscach występowania goethyt.

Wiedza na temat minerałów i procesów hutniczych Daniela, bezsprzecznie potwierdza dzisiejszą technologię, ale tylko w zakresie rozumienia słów proroka w tzw. Nie wiedzy tajemnej.

Mosiądz – stop miedzi i cynku zawierający do 40% tego metalu. Mosiądze mogą zawierać także dodatki takich metali jak ołów, aluminium, cyna , mangan, żelazo i chrom oraz krzem. Topi się w temperaturze ok. 1000°C (zależnie od gatunku).

Cokolwiek się dziś wymyśli – to też sie i miesza,- i dlatego tylko w nauce pisma świetego w związku z tzw. Nie, może być potwierdzone to wszystko co jeszcze pozostało domniemaniem. Wiedzieć Nie, nieoznacza uczyć sie go po to, aby go rozszeżać i rozciagać, ale po to, aby pogodzić skłócone strony.
W Piśmie Świetym nauka NIE, niebyła niedostępna, ale nieinterpretowana. (PAWEŁ Z TARSU BYŁ „TAK I NIE”i teraz w końcu Nie zostanie zinterpretowane. Potwierdza tą nauke sama BIBLIA.

Obj13:16-18 A czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni, i niewolnicy, wzięli piętna na prawą rękę swoję albo na czoła swe, żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestyi albo liczbę imienia jej. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyi; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć./ A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.” Ap 16, 2.

Gdyby miało chodzić o czip, to ten czip musiałby jeszcze mieć chologram żeby przedstawiać obraz.

Mowa jest o numerze, obrazie, pieczeci. Te wszystkie rzeczy już są, lecz kto się lubi oszukiwać, tego dział będzie w jeziorze siarki. Są tacy, których się opluwa, a oni twierdza że desz pada. Jest taki który w gównie będzie siedział, a będzie dalej twierdził, że to tylko gęsta woda. Gwiazdki z nieba – zacznijcie w końcu spadać. DLA SIEBIE I DLA TYCH BIEDNYCH, którym brak sił żeby cokolwiek zmieniać. Walczyć z molochem, którego podstawa bytu jest wyżeranie się na biednych i ubogich, przez łudzenie ich czymś czego niema – to męki piekielne.

Filmy się o tym kręci, piosenki się o tym śpiewa, ale to prowadzi do ruiny człowieka, którego największą chorobą jest fałszywe bogactwo znamienia besti (pieczątki, pieniądze-fikcyjne)
20 I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi.”/ I tu znowu nasuwa się pytanie: czy jeśli ktoś weżmie czipa z myślą że to znamie – to czy można mówić o zwiedzeniu? Logicznie rozumując jest to wtedy świadomy wybór życia w cielcu i nie może być mowy o zwodzeniu wówczas. W takim razie czy czekać na kolejny wynalazek techniczny, czy też dać sobie już spokój z tą całą propagandą wymyśloną na potrzeby tych którzy kierują tym bałaganem?.

Jak w takim razie mogłoby być możliwe zwiedzenie takiej ilości ludzi jednocześnie, od najmniejszego do największego? A może pochwycic to znaczy zrozumieć? np. „pochwycić jakąś mysl w locie”. Jeśliby ktoś uważał, że to pochwycenie wygląda jak żut lassem na smoka wawelskiego, to gratuluje mu wyobrażni. Słowianie byli mniej uczonymi, ale może własnie dlatego, nie dali się zniewolić przez cielca.

Łk 16,9-15
9 I ja wam mówię: zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną NIE-sprawiedliwości, aby gdy już się ona skończy, przyjęto was do namiotów wieczności. 10 Wierny w najdrobniejszym i w wielkim jest wierny, a w najdrobniejszym NIE-uczciwy i w wielkim jest NIE -uczciwy. 11 Jeżeli zatem NIE okażecie się wierni w związanej z NIE-uczciwością mamonie, kto wam powierzy to, co związane jest z prawdą? 12 Jeżeli z cudzym okażecie się wierni, KTO wam da wasze? 13 Żaden sługa NIE może służyć dwom panom, bo jednym gardzić będzie, a drugiego lubić; o jednego dbał będzie, a drugiego zlekceważy. NIE możecie służyć Bogu i mamonie”. 14 Słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy lubią pieniądze, i wyśmiewali Go. 15 Wtedy rzekł im: „Wy wobec ludzi robicie z siebie sprawiedliwych, Bóg jednak zna wasze serca. Co u ludzi wyniosłe, przed Bogiem od-RAŻAJĄCE.

W tej formie służba mamonowi i bogu jest możliwa, gdyż bezwzgledu na to co kto powie, to tak sie właśnie dzieje, że jednego się nienawidzi a drugiego się lubi. Ten system miał służyć do wycofania się z tego kręgu Nie woli ludzkich rządów- a co my tu teraz mamy – domniemany krach na giełdzie.

Pismo ogólnie potepia bogaczy, ale ja twierdze że chodzi tu tylko o forme cielcową, fałszywą formę odważania, ponieważ bogactwo zawsze jest błogosławieństwem kiedy jest sprawiedliwe i uczciwe. Kto ma jakiś rozum to wie jak łatwo manipulować cyferkami. Kiedyś był to problem gdy pieniądz tracił na wartości i trzeba było po chleb iśc np:w niemczech z waliską papieru, ale nie dziś, kiedy cyferki nic nie ważą, i wszystko jest wirtualne. Dług publiczny będzie rósł tak długo, jak długo będziemy żyć w takim systemie, a cielec, kiedy ludzie zrozumieją o co chodzi, pęknie jak bańka mydlana – bo niczym innym nie jest, jak zapisem magnetycznym, którym nie nakarmi się dziecka, ani nie popije się w czasie suszy. Czy nie lepiej zamiast trudzić się na darmo, wziąsć namiot i mieszkać gdziekolwiek i jeśc cokolwiek? Podróżować po świecie i żyć w zgodzie ze swoim bogiem?

Bank-a mydlana, w rzeczywistości jest nadmuchaną powietrzem ścianką wody, która pod wpływem interferencji światła, daje tęcze wokoło pustki. W takiej otoczce są świątynie pieniądza, które gdy pękają -nie daja nic więcej jak – złudzenie posiadania tego czego NIE-MA. To jest przykre, że dążenie do cielca daje ludziom złudzenie życia, gdy tak naprawde daje im śmierć już za życia. Lepsze jest życie w smierci niż śmierć za życia.
Prz25-23 Jak wiatr północny deszcz przynosi, tak przynosi twarz gniewliwą jezyk uszczypliwy
Prz 25-5 odejm niezbożnika od oblicza królewskiego, a umocni się w sprawiedliwości stolica jego

Faktem jest że jeśli dojdzie do tego, że zostaną tylko cyfry w obiegu, to ogłupienie ludzi będzie automatyczne. W następstwie spowoduje śmierć duchową, przez karmienie złudzeniami, marnymi nadziejami. To że jest teraz jakieś przebudzenie, nie znaczy że w momencie przejścia na system wyłącznie cyfrowy – NIE zostaną oni dobici duchowo. Pozostawienie finansistom wolnej ręki sprowadzi smierć na ludzi, na ich własne życzenie.

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Jednym z grzechów głównych jest zazdrość, która za służenie cielcowi będzie karać do bólu. Ludzie mieli pozyskiwać innych ludzi cielcem aby ich przyjęto do wiecznych przybytków, a nie cielca dla cielca. Bez wzgledu na to czy coś można czy nie można, to świadomość konsekwencji, będzie świadczyć przeciw.
ZNAMIE BESTI

Czym jest znamie bestii? To pieczęć którą sie człowiek posługuje już od bardzo dawna w różnych formach.
7Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
Pwt5-7-94Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
5Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył.

Czy można powiedzieć, że to przykazanie drugie dekalogu bóg zniósł, tak jeśli człowieka uznaje się za boga, z tym wszystkim co w nim jest, czyli też duchem, oraz uważa sie, że jego duch zjadł wszystkie rozumy, inaczej to prawo dalej obowiązuje, bo ta bzdura napewno go nie obala. Oddawanie wiary kłamstwu, czyli swojej prawdy, powoduje oddalenie się od boga i pozostawia puste miejsce. To człowiek swoim duchem nadaje im moc, sobie na szkode, tak samo jest z pieczecią bestii. Prosty przykład – połóż przed sobą monete i powiedz jej żeby coś zrobiła dla ciebie. Jezeli zostawisz ją z wiarą że ona coś sama zrobi z siebie, wyjdziesz, wrócisz, wiadomo że ona nic nie zrobi, to człowiek musi zaniesć, ugłaskac , ucałowac i przekonać innych, że to nic, jest czymś.

Ap13-10) Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

Jasna sprawa, że miecza słowa bożego się używa. Kto nim włada, wszyscy wiedzą, wiec pozostaje niewola boża. Może być też na odwrót, w sensie chęć zabicia mieczem martwego w wierze i uczynkach, ale nie można zabić zabitego, więc napewno ożyje, albo niewola do systemu, jako owca na rzeż i koziołek ofiarny.

16-18 Sprawiła wreszcie, że wszystkim małym i wielkim, bogatym i ubogim, wolnym i niewolnikom, wyciśnięto znamię na prawej ręce lub na czole. Od tego czasu nikt, kto nie miał znaku imienia Bestii lub liczby jej imienia, nic już nie mógł ani kupić, ani sprzedać. Oto tu potrzeba mądrości! Kto czuje się dostatecznie mądrym, niech wyliczy liczbę Bestii. Jest to liczba jakiegoś człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Bez pieniędzy nie kupisz ani nie sprzedaż, bez pieczeci nie kupuisz ani nie spzredaż, bez liczby pin w głowie, na rece karty, nie kupisz ani nie sprzedaż. Dzis wiadomo, że niektóre wyznania deklarują, że nie oddają czci wizerunkom i obrazom, ale to nie prawda. Czy ktoś idąc do pracy chciałby otrzymać nic? Napewno nie, ale tak się dzieje. Załóżmy że, nieprzyjmuje pieniędzy bo są dla mnie kłamstwem, fałszem, rytym i malowanym obrazem, wirtualną rzeczywistościa, czyli taką której, nie napijesz sie, nie weźmiesz w ręke,- wiec w myśl tych słów – nikt nie kupi ani nikt nie sprzeda, bo wirtualność to nie materia, a jeśli czegoś nie ma to nie ma. Z pustego i salomon nienaleje.

Czym jest oddawanie pokłonu? Niczym innym jak oddaniem cześci należnej, służniem, zgodą, wszystkiemu temu co powoduje taki stan oddania czci. To cielce powodują zło, a teraz wirtualny cielec, to narzedzie dla zła, dla złych ludzi, którzy zawładnęli światem czyniac sobie z niego pastwisko dla zwierzat. Jak gdzieś za mało zwierząt do pracy, to otwierają granice i przesiedlają. Kłamią na potęge, wszystko kontrolują przez to, że tamci uwierzyli kłamstwu. Niech ktoś pomysli, czy bogaci i władajacy byli by tacy gdyby mieli mięć np zamiast miliarda w jakiejś walucie – miliard buraków. Czy robiłby wszystko żeby zdobyć te buraki? Narody naszych przodków, może nawet jeszcze przed 10 plemionami izraela, które zaginęły gdzieś tu na północy, nie robiły cielców, ani wyżynów na stellach, przez to tak długo te tereny były bardziej wolne od innych. Jak można przeprosić za to co sie uczyniło, jak tylko w sposób prawdziwy, to znaczy wycofujac się ze złą. Co znaczy przepraszam? Mieszkań w niebie jest wiele, ale czy dla wszystkich?

Znamie bestii było już scierane, kto wnikliwy, świetosci szuka i ma wiare, ten będzie wiedzion. Błogosławiony złodziej który przychodzi w imie boze.
19:35, nikt-dar , ZNAMIE BESTII
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 09 września 2007
znamie besti cz2

Dn5:25-27) A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki.

Hi31-6) Niech zważy mnie bardzo dokładnie, a pozna, że jestem niewinny

Prz11-1) Obrzydła dla Pana waga fałszywa, upodobaniem Jego – ciężarek uczciwy

Prz20-23) Wstrętne dla Pana dwojakie ciężarki, i waga fałszywa – niedobra. 10) Dwojakie ciężarki i miara podwójna – obydwu Pan nie znosi.

Ap5-Gdy [Baranek] otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecie Zwierzę zawołało: Przyjdź! Wtedy zobaczyłem czarnego konia, a jeździec, który był na nim, miał w ręce wagę.

Iz40:3-4) Oto głos wołający: Przygotujcie dla Pana waszego drogę szeroką na pustkowiu! Wytyczajcie poprzez pustynię drogę prostą dla Pana i Boga naszego. Niech będą wypełnione wszystkie doliny, niech będą zrównane wszystkie wzgórza i szczyty. Niech wszelka przepaść stanie się równiną, a gwałtowne urwiska tylko dolinami.

Tak było po nadaniu przez mojżesza od boga prawa odnoszacego sie do uczciwości w odmierzaniu i handlowaniu towarami. Waga uczciwa, to taka która odmierza prawdziwą wartość. Każdy dzis za swój trud dostaje tylko gwarancje umowną, że ta gwarancje pozwala kupić towar o tej samej wartości, a przecież to nieprawda, ponieważ inflacja, dewaluacja i obsługa całego tego systemu kosztuje tyle, że towar który oddaje się za gwaranję (jakby umowa porzyczki ,bilet) kosztuje po tych wszystkich operacjach o wiele mniej, co prowadzi do cieżkiej pracy jednych, a drugich do błogiego lenistwa.

Przecież to mienormalne żeby utrzymywać wielki system finansowo ubezpieczeniowy, który nie przynosi żadnego namacalnego dobra, które idzie wziąść do reki, i to w imie czego się pytam? Dlaczego bogacaą się ci, którzy nic nieprodukuja oprócz pustych słów. Prawda jest taka, że znamie bestii pozwala na kontrole wszystkiego, bo ludzie którzy przyzwyczaili sie do swych dóbr, nie sa w stanie poświęcic tego w imie boże, przez co ci którzy chcieliby żyć w zgodzie z bogiem, niemają takiej możliwości JEŚLI NIEPRZEJDA PRZEZ GEHENNE ŻYCIA ZGOTOWANEGO IM PRZEZ TAMTYCH. Ktoś powie idŹ do zakonu albo do diabła. To jest żadne rozwiazanie i prowadzi do zniewolenia, a człowiek boży musi być wolny.

Jakiś kapłan wypowiadał sie w telewizji o tym, że w czasach cesarstwa rzymskiego ludzie żebrali, bo nie oddawali pokłonu posągom cezara (jestem pewny że to cielec) przez co bieda się rozprzestrzeniła. Sprzedawali majatki i rozdawali ubogim (moim zdaniem tylko wśród swoich, czyli między tych, którzy chcieli przestrzegać zasady współżycia w wierze jezusa). Ta sytuacja pozwoliła zadusić wszystkożerce (legenda o smoku wawelskim i pasterzu)

Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Łatwe pieniądze są za duża pokusą dla ludzi aby mogli się jej oprzeć i w ten sposób pokazują gdzie jest ich dział. Ale dla szczescia i błogosławieństwa bożego i życia wiecznego, dobry pasterz będzie umiał wprowadzić prawde w miejsce kłamstwa, co da koniec leniom, obibokom, kłamcom , oszustom i miejsce swoje znajdzie każdy tam gdzie je znajdzie.

Przez ten pryzamt mój bóg widzi twarz każdego jaka jest i czemu służy. Idee jekie bóg dawał w przeciagu czasu spalały na panewce tam gdzie pojawiał się fałszywy pieniądz, fałszywe bogactwo i nie mówie tu o takim fałszywym jak to dzis rozumiemy , tylko o takim które w oczach bożych jest fałszem.

Nawet jesli by się uprzeć że pieniadz to tylko porzyczka, to jest też popwiedziane „nie porzyczaj temu który ma” a od obcego weź zastaw. A co to jest za zastaw, który jest tylko słowem napisanym lub odbita pieczątką–żaden, fikcja , urojenie. Ktos powie – „ale by nie było rozwoju bez pieniedzy”, a mój bóg powiedziałby „zaprzegnij się sam do swojego rozwoju”.

1Tm6-9A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.

Ktos sie zapyta „czy bóg niepozwolił się bogacic”? Pozwolił ale w sposób uczciwy, a to co jest teraz, to esencja kłamstwa. Dam przykład-Jeśli nazbieram rudy darniowej i wyleje z wypalenia żetony i odbije swoja podobizne to bardzo szybko przy znikomym wysiłku bede bogaty. Jesli zrobie to na papierze, to jeszcze szybciej bede bogaty, a jesli tylko wstukam w komputer liczby, to moge za nie kupić tyle ile bedzie na sprzedaż, pozostawiając pozostałych z tym, co konieczne do życia. Są ludzie którzy to rozumią i duszą sie juz w tym fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Zrzucenie na instytucje wszystkich form, które były obowiazkiem człowieka, powoduje to, że sa sieroty bez rodziców, rozbicia rodzin , ojcowie i matki są w niełasce dzieci, wojny które zabieraja tyle istnień, niewola która karze małym dzieciom umierać w imie czyichś zysków, degradacja środowiska, do tego stopnia, że nieidzie oddychać, chodowla ludzi jak zwierzat na farmie kurczaków pozamykanych w klatkach, niszczenie wnętrza ludzi do tego stopnia, że wolą umrzeć niż życ.

W cytacie wyżej jest powiedziane że to pożadanie jednych wprowadze w biede drugich. Czy oni wszyscy myślą że bóg ich nie widzi? Jeśli nawet świat miał być rolą skażenia, w którym sie zasiewa ziarno – bo przecież w dobrze nawożonej gnojem ziemi miał być dobry plon–to pytam się ,jak bardzo jeszcze musi być skażona, skoro niewiele trzeba żeby wszystko poszło z dymem.

Mar10-23-25″Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.”

Niegodziwy pieniądz miał służyć tylko do pozyskiwania ludzi, a nie do rozprzestrzeniania jego wpływu.

1Tym6-10Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.

Ci którzy mówia że wierzą, pokazują jak bardzo nienawidzą tego korzenia złą. Sami dołączyli do tego korzenia oplatajac nim całą ziemie.

Gdyby przyjąć zasade że wyznanie to lewica męża ,to i tak trzeba powiedzieć, że dzieci boże zostały pozabijane, jej wszystkie przez nią samą. I nawet gdyby przyjąć zasade że niewierna jest usprawiedliwiona ze względu na męża, to pytam sie gdzie jej mąż? Czarna wdowa zabija mężów swoich jak zadługo z nią są.

„NIE BEDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDEMNA I NIE BĘDZIESZ IM SŁUŻYŁ” Bardziej widocznej formy ducha nie ma jak sam duch a pieniądze wirtualne są duchem, a więc bogiem ponieważ ‚” bóg jest duchem „tak samo jak wszystko co widzimy w czymś coś, a realnie tego nie ma. W przestrzeni widzą swoje marzenia w cyfrach , a tu nagle okazuje się że tam już jest połowe mniej, tego co było przed chwilą.

Prawdziwą wartość materialna, która służyła jako pieniądz, to było złoto, srebro, kamienie szlachetne, inne towary, które były prawdą, w sensie namacalnym, to znaczy że nie były podszyte wyobrażeniem wartości, tylko taką miały naprawde. Czy nie lepiej być pewnym tego co się ma niż zastanawiać się czy mam czy nie mam tego co mam?

Dz5:1-4) Lecz pewien człowiek imieniem Ananiasz ? jego żona nazywała się Safira ? sprzedał swoją posiadłość i za wiedzą żony część otrzymanych pieniędzy zachował dla siebie, a tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ale Piotr rzekł do niego: Czemu dopuściłeś, żeby szatan zawładnął twoim sercem i nakłonił cię, żebyś skłamał Duchowi Świętemu, zachowując dla siebie część pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży ziemi? Przecież była twoją własnością, a gdy ją już sprzedałeś, czyż nie mogłeś dowolnie rozporządzać tym, co za nią otrzymałeś? Jak mogłeś zdecydować się na tak niecny czyn? Przecież nie ludzi okłamałeś, tylko Boga!

Dlaczego tak sie działo? Dlatego że wprowadzenie cudzych cielców (rzymskie bogi) i trzymanie się tego, oddalało od boga, a służyło systemowi cielców.

2Krl12:11-14″ I dawali pieniądze gotowe w ręce rzemieślników, przełożonych nad robotą domu Pańskiego; a ci je wydawali na cieśle, i na robotniki, którzy poprawiali domu Pańskiego; I na murarze, i na te, co ciosali kamienie, i na kupowanie drzewa, i ciosanego kamienia, ku poprawie skazy domu Pańskiego, i na wszystek nakład ku poprawie domu onego.Wszakże nie sprawowano do domu Pańskiego kubków srebrnych, naczynia do muzyki, miednic, i trąb, żadnego naczynia złotego, i naczynia srebrnego, z pieniędzy, które przynoszono do domu Pańskiego;Ale rzemieślnikom przełożonym nad robotą dawali je, i poprawiali za nie domu Pańskiego.”

Jak widać te pieniadze to był metal, kruszec, które były warte tyle co odlanie kubka lub miski. Apostołowie kiedy przyjmowali pieniądze, które były rzucane im pod nogi, to przyjmowali je razem z człowiekiem, który chcąc być z nimi, nie mógł służyć znamieniu bestii. Cielec wówczas był tak rozpanoszony, że nie było innego wyjścia chcąc służyc prawdziwemu bogu, jak wyjście z fałszu i kłamstwa, tyle że wtedy jeszcze mieli gdzie uciekać, bo na północ najdalszą mieli uciekać, aż za wyżyny. Wtedy to było na dunaju gdzie była wymiana towarów z ludami barbarzyńskimi (dla mnie to oni byli bardziej ludzcy niż ci którzy cywilizacje dzisiejszą hołbia, czy-wy-lizać-je, lizus dwulicus)

Chciałbym przytoczyć myśl, którą ktoś ostatnio mi poddał. Często zwiastuję na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza 16,8: „… zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne NIE przemogą go”.

18-19 A oto Ja mówię ci: Ty jesteś Piotr skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.Tobie dam klucze królestwa niebieskiego: Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Chciałby zaówazyć że owo NIE, przemoże je, i widze jeszcze „PRZEMOŻE”-to też znaczy więćej wody niż może miesci. Piotr miał związać a potem rozwiązać, z tego co odczytuje.SKALE- skalany, skalana,nieczysta..

Bramy piekielne-( brama żelazna – karpaty ),(brama morawska-czechy ,polska)Każde słowo po wypełnieniu sie wraca do boga, ale musi sie wypełnić. Wiara jest ze słyszenia, dlatego też to, co słyszymy, przybiera póżniej inną formę. Poprawianie tekstów biblii i zamienianie ich znaczeń i słów, dodaje tylko do pieca plag tym, którzy to robią. Szlaki te sa oznaczone rozsypanymi monetami z okresu cesarstwa rzymskiego. Dlaczego? Dlatego ze woje-wód-o-wie. Skad wiedzieli? Z wyko-palisk Jezusa.

Kim jest NIE? wystarczy przeczytać 10 przykazań bożych.

W zwiazku z pieniędzmi paweł z tarsu mówił o cle, podatku, i tak dalej w sensie prawa żydowskiego. Uchodowałes 10 baranów to oddaj jednego, uzbierałeŚ 10 worków ziarna, to oddaj jeden-wtedy była dziesięcina na światynie której niema teraz. Muzułmanie mają 2.5% – podatku i wiare żywą. Żeby jeszcze z cielca zrezygnowali to zakładam turban na głowe bo i bóg zamieszka wtedy z nimi mój, wygoni wszystkich z przed nich samych.

Ludziom mówi się czego maja sie bać a czego nie, a powinni tylko boga sie bać. Kto życie chce zachowac ten je straci, a kto straci je dla niego, ten je zyska. Nikt sobie pewnie nieumi wyobrazić życia bez znamienia bestii. Ja niestety umie, bo proszenie na ulicy chleba, było doświadczeniem, którego przeżywania nie chciałbym powtarzać jeśli bóg da.

Jak można mówić o służeniu bogu i ludziom, skoro cielec z kieszeni wystaje. Bojażń boża, to zła nienawidzieć, a korzeń zła jeśli niezostanie wyrwany, to jest jak z zębem spróchniałym po którym korzeń zostaje i ropieje. Wtedy tylko bolesna operacja może go usunąć i jego zalegające resztki. Taki oświecony ten świat, że najciemniejszego miejsce niewidać. Czyli w ciemności z tego wynika żyje – ta jaśnieoświeconośc.

Wizja platona życia bez pieniędzy, dałaby szczescie i radość wszystkim oprócz złodzieji i malwersacji. Myślenie że trzy razy NIE, które odczytali niektórzy że daje władze nad drzewem życia, powoduje że nie przejmują sie niczym. Niewiedzą że tkwią w błędzie własnej nieświadomości nie.

Jest jeszcze jedno, a mianowicie to, że ci którzy by nieprzyjęli znamienia zostaną zabici, a w innym miejscu jest mowa o niezwróceniu uwagi, że kiedy dowiedza się prawdy, to już od jakiegoś czasu będą jego znamienia posiadaczami wszyscy oni. Brzmi to tak jakby wzbraniać się przed cyfrą bestii na karcie kredytowej, ale w ten sposób jakby się nie wzbraniać. Dodam że bojażń boża nie jest stronnicza i do póki trwa czas łaski, do póty jest czas na zamyślenie się w sobie. Cielec zło niesie w sobie, ten którego pożera jego chciwość, ten niebędzie miał wymówki, że niewiedział dlaczego dzieci w afryce niemają co jeść, dlaczego wojny okupacyjne zabijają niewinnych.

ŁK16-13 „Żaden sługa NIE może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. NIE możecie służyć Bogu i mamoNIE.

Owy NIE ŻADEN może wszystko, natomiast ów NIE może nawet i Mamo-NIE służyć oprócz boga. Miłujcie NIEprzyjaciół swoich, mówił Jezus, ale niemówił żeby służyć niegodziwcowi (znam-jeniowi)

Reklamy

About grawitacja44

Niezalezny Instytut Badan Nad Otaczajaca Nas Rzeczywistoscia

Dyskusja

6 thoughts on “Przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii

 1. Ja uważam, że Jezus był opętany przez Szatana toteż wołał do swojego Ojca – Szatana.

  Posted by apropo filmu z youtube | Maj 8, 2010, 3:43 pm
  • a ja uwazam ze to ty jestes opetany/a.poczytaj dobrze biblie a zrozumiesz o co chodzi Jezus to nie tylko syn bozy (na ziemi czlowieczy)-istniejacy jeszcze przed stworzeniem wszechswiata i ludzi ale tez slowo pochodzace od samego boga „…i slowo bylo u boga …”,”ja jestem droga.prawda i zyciem,kto we mnie wierzy bedzie mial zycie wieczne…”to znaczy ,ze powinnismy wierzyc w chrystusa nie tylko jako czlowieka,ale tez jako slowo Jezus jest droga bo uczy nas jak mamy postepowac,prawda bo ukazuje prawde czlowiekowi i zyciem bo kto uczy sie i zachowuje prawdy boskie nie umrze a bedzie mial zycie wieczne

   Posted by lika | Luty 4, 2013, 12:12 am
 2. Stary ty Jehowita jesteś, to że w kościele szatan się rozpanoszył, to już mówił o tym Jezus kiedy chodził po ziemi,że zły będzie dręczył. Tak to prawda do Boga ojca przez Jezusa, ale do Jezusa przez Jego Świętą Matkę. Oczy masz zalepione i jesteś ślepy.

  Posted by Kodi | Marzec 10, 2011, 11:38 am
  • oczy to ty masz zalepione przez watykan i urzedujacych tam w przepychach papciow,ktorzy popelniaja obrzydliwe grzechy balwochwalstwa przed BOGIEM NASZYM OJCEM (nie trzeba byc jehowita aby to dostrzec a wystarczy uwaznie poczytac pismo sw.),na twoim miejscu poczytalabym pismo swiete,watykan i kosciol katolicki to jedna z apokaliptycznych bestii.wystarczy przeczytac apokalipse sw.jana aby dojsc do takich wnioskow,poza tym piszesz,ze do Jezusa mozna dojsc przez jego matke to kompletna bzdura ,Jezus mowi do swojej matki kobieto,niewiasto poza tym maryja byla tak jak my zwyklym przecietnym czlowiekiem,moze mniej grzesznym, w pismie sw.nie ma tez nic o jej wniebowstapieniu o ktorym naucza kosciol,Maryja nie mogla byc tez matka boska bo BOG jest bytem ,pozaziemskim nieskonczonym,stworzycielem,Bog nie ma matki On jest dla nas ojcem a my dla Nieg dziecmi wiec Maryja byla i jest jego corka.poza tym papierze mowia o sobie ze sa nieomylni co juz jest bluznierstwem w stosunku do BOGA OJCA bo tylko Bog jest nieomylny,karza nazywac siebie ojcami w dodatku swietymi-podwojne bluznierstwo bo Ojca mamy jednego tego w niebie.zniesli tez (odkad powolali ten kosciol)2 przykazanie dekalogu,ktore mowi by nie robic obrazow,rzezb tego co jest w niebie,na niebie,na ziemi w wodach i nie oddawac im poklonu (balwochwalstwo jakiego dopuscil sie ten kosciol i wiele innych polega na oddawaniu tez czci obrazom i figurkom,o tych co to robia Bog mowi,ze Jego nie kochaja i za te grzechy bedzei karal do 3 lacznie 4 pokolenia,ksieza krzyzuja Chrystusa na kazdej mszy sw.a On sam mowil,ze umarl tylko raz,mozna byloby wyliczac…ale zachecam do czytania pisma sw,nie jestem swiadkiem jehowy,w wielu rzeczach zgadzam sie z nimi ale nie we wszystkim

   Posted by lika | Luty 4, 2013, 12:58 am
 3. Obraz Bestii to Chrystus na krzyżu to Obraz Bestii jest prawdziwy jak wywyższenie węża na pustyni skoro węża zastąpil prawowity król Izraela to jest to obraz Bestii co robi Bestia z królem wiesza go na krzyżu

  Posted by bia | Maj 15, 2012, 10:48 am
  • nie rozumiem twojego komentarza,nie wiem skad te wnioski ale chyba masz na mysli krzyz jaki katolicy zrobili Jezusowi,jezeli chodzie o te sprawy to z ew.sw.mat.(jesli sie nie myle,w kazdym badz razie w nowym tes.) jeden z apostolow mowi do Jezusa,ze krzyz Jego bedzie znany na calym swiecie,mial chyba na mysli cierpienie Jezusa a nie doslowny kontekst(czyli krzyz z drewna lub innego tworzywa) w dodatku ten ktory masoni zrobili w watykanie Jezus z rozpostartymi nogami jest ochydny,ludzie powinni wyjsc z tego kosciola i watykanu aby nie miec udzialu w ich grzechach jak poucza biblia

   Posted by lika | Luty 4, 2013, 1:17 am

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: