//
you're reading...
Darmowa Energia (Free Energy), GALERIE, Technologie, Zeitgeist

Obecny system [jak działa ?]-Niedostatek [dlaczego istnieje?]-Technologia [co potrafi dzisiaj?]


Kopia newsu na : http://www.grawitacja44.org.pl/?q=node/255


Faszyzm=UTOPIA
Komunizm=UTOPIA
Demokracja=UTOPIA
Zeitgeist/NWO=UTOPIA _________ ?

Jak na dzień dzisiejszy absolutnie żaden system stworzony przez człowieka jest niewypałem. Dla jednych Zeitgeist to NWO utopia , znów dla innej grupy czyli zwolenników (…niewolników) jest alternatywą dla obecnej demokracji która zmienia głowe jak hydra i staje się faszyzmem- cały internet huczy i dudni poruszając to zagadnienie. Czym jest zeitgeist ? >>>

http://tzmpolska.org/wiedza/wyklady.html
Kiedy zrozumiemy, że wszystkie systemy podlegają zmianom i są w stanie bezustannej ewolucji, oraz że w rzeczywistości jesteśmy wszyscy symbiotycznie podłączeni do natury i siebie nawzajem w najprostszy, ale i zarazem głęboki sposób, zdamy sobie również sprawę, że nasza osobista integralność jest tylko tak wysoka, jak spójność reszty społeczeństwa. Zobaczymy wówczas jak pokręcone i uwstecznione są nasze instytucje społeczne i jak ich istnienie skutkuje niestabilnością społeczeństwa. Na przykład, system monetarny od dawna uznawany jest za działającą w społeczeństwie pozytywną siłę, gdyż jak się uważa pobudza motywację i postęp. W rzeczywistości, system monetarny stał się motorem do powstania podziałów i totalitarnej kontroli.

Jest on ostateczną formą idei „Dziel i Rządź”, u jego podstaw leży założenie, że:

1) Musimy walczyć ze sobą nawzajem, by przeżyć.

2) Ludzie muszą oczekiwać nagrody, by mieć „motywację” do zrobienia czegokolwiek znaczącego.

Jeśli chodzi o punkt nr 1, (wszyscy musimy walczyć o przetrwanie) element „konkurencji” w systemie jest gwarancją korupcji w społeczeństwie, na każdym jego poziomie, bo bazuje on na założeniu „my przeciwko nim”. Wielu polemizując twierdzi, że „system wolnego rynku” jest dobry… ale w dzisiejszych czasach jest on zepsuty złą polityką, faworyzowaniem jednostek, subwencjami itp. Ludzie ci zakładają, że jeśli istniałby „czysty” wolny rynek, wówczas wszystko byłoby w porządku. To jest nieprawdą, gdyż właśnie w dniu dzisiejszym, widzimy TO, czym jest Wolny Rynek, z całą jego nierównością podziału korzyści i korupcją. Żadne prawa nigdy nie powstrzymają potajemnych układów, zmów, monopolu, wykorzystywania robotników, nieczystości, planowanego niwelowania postępu i innych podobnych tym działań… to jest właśnie niezawodny wynik systemu konkurencji, ponieważ bazuje on na wykorzystywaniu innych. Kropka.

Musimy zacząć uwalniać się od tych uciążliwych idei i ruszyć w kierunku „zaprojektowanego” systemu, by służyć wspieraniu istot ludzkich… w miejsce tego, który zmusza je do walki o przetrwanie. Zaś w przypadku punktu nr 2, (ludzie muszą oczekiwać nagrody, by mieć „motywację” do zrobienia czegokolwiek znaczącego) jest to tylko smutnym i niesamowicie negatywnym obrazem istoty ludzkiej. Zakładanie, iż osoba musi być „strukturalnie motywowana” i tym samym „zmuszana” do robienia czegokolwiek, jest po prostu absurdem. Przypomnij sobie jak byłeś dzieckiem i nie miałeś zielonego pojęcia czym są pieniądze. Bawiłeś się, byłeś ciekawy i robiłeś wiele rzeczy… dlaczego? Dlatego, że chciałeś. Jednakże w miarę upływu czasu, nasz system odbiera ludziom tą naturalną ciekawość i auto-motywację, zmuszając ich do wpasowania się w wyspecjalizowany, poszufladkowany i z góry ustalony układ pracy, służący przeżyciu. To z kolei tworzy naturalny bunt wewnątrz osoby będący wynikiem narzuconych obowiązków i to w ten właśnie sposób utworzył się podział na czas „pracy” i „odpoczynek”. Jednakże lenistwo, o którym mówią zwolennicy systemu monetarnego (mającego ponoć pobudzać motywację) nie jest przez nich z tym buntem utożsamiane. W prawdziwym społeczeństwie ludzie podążaliby drogą swych naturalnych skłonności i pracowaliby, aby wnieść coś do społeczeństwa, nie dlatego, że byliby za to „opłacani”, ale dlatego, że mieliby pełniejszą świadomość i zdolni byliby dostrzec, iż wnoszenie czegoś do społeczeństwa pomaga im w stopniu takim samym, jak wszystkim innym. To właśnie ten wyższy stan świadomości, mamy nadzieję promować. Twoją nagrodą za przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa jest dobro tego społeczeństwa… co z kolei jest twoim dobrem.

Aby ogarnąć zasady, na jakich obecnie działa nasz świat, musimy zrozumieć, że niezaprzeczalnie, jest on napędzany przez małą grupę dominujących ludzi zajmujących wysokie stanowiska w głównych instytucjach naszego społeczeństwa – Biznesie i Finansach. Rząd jest tandemem wpływów i władzy korporacji oraz banków. Krwią tego tandemu są pieniądze, które w rzeczywistości są iluzją, mającą niewielkie znaczenie dla społeczeństwa i będącą narzędziem manipulacji i podziału oraz organizacji społeczeństwa w sposób gwarantujący elitaryzm, przestępczość, wojnę i rozwarstwienie społeczne.

Jednocześnie, jednostki uczy się aby były „poprawne” i promuje pogląd, iż owa poprawność świadczy o ich wartości, jako istot ludzkich. Ten stan bycia „poprawnym” jest ściśle powiązany z dominującymi wartościami wyznawanymi przez społeczeństwo. Tym samym ci, którzy akceptują i wspierają wartości tego systemu, uważani są za „normalnych” podczas gdy ci, którzy się z nimi nie zgadzają postrzegani są jako „nienormalni” lub nawet jako „wywrotowcy”. Czy to dogmat unikalnej tradycji społecznej, czy droga wyznaczana przez światowy establishment religijny, podstawa pozostaje ta sama: Ideologia i Religia.

Zdając sobie sprawę z tego, że wiedza i tym samym nasze instytucje są zawsze w stanie ewolucji, dostrzeżemy iż system wierzeń, twierdzący, że „wie” coś, nie pozwalając na dyskusje, jest zgubną perspektywą. Religia, mając za swój fundament wiarę, jest królem wypaczenia, jako iż utrzymuje, że bezapelacyjnie wie coś o najbardziej złożonych i nieuchwytnych początkach rodzaju ludzkiego, co jest po prostu niemożliwe, w nieustannie rozwijającym się wszechświecie.

Mówiąc to, zrozumiemy, że jednakowo groźni jak Struktury Establishmentu Władzy, są ludzie, którzy zostali uwarunkowani, by całkowicie akceptować statyczny obraz świata tworzony przez system… stając się: „Samozwańczymi Strażnikami Statusu Quo”. To się tyczy każdego systemu, a zwłaszcza politycznego, finansowego i religijnego. Odkąd ludzie identyfikują się z doktrynami Państwa, Religii czy Etyki biznesowej, nierzadko bardzo trudno jest danej osobie zmienić się, ponieważ jego, czy jej tożsamość, została przemieszana z narzuconą ideologią. Dlatego podtrzymują doktryny instytucji, zwyczajnie, aby podtrzymać swój obraz integralności wewnętrznej. Musimy przerwać ten cykl, gdyż paraliżuje on nasz rozwój nie tylko w odniesieniu do jednostki, ale całego społeczeństwa.

Niedostatek [dlaczego istnieje?]

Technologia [co potrafi dzisiaj?]
Film prezentujący stan technologii, która jest dostępna już w dniu dzisiejszym.


.::ARCHITEKTURA::.

Systemy miast

Będzie znacznie łatwiej i mniej zużyjemy energii do budowy nowych, wydajnych miast aniżeli mielibyśmy zamiar rozwiązywać problemy tych starych. Projekt Venus proponuje „Miasto Badawcze”, które używa najbardziej wyszukanych, dostępnych zasobów i technik konstrukcyjnych. Jego geometrycznie elegancka, wydajna, kolista aranżacja jest otoczona przez włączone w design miasta parki i piękne ogrody. Miasto takie jest zaprojektowane by działać za pobraniem minimalnej energii używając możliwie najczystszej technologii, która istnieje w harmonii z naturą by osiągnąć możliwie najwyższy standard życia dla każdego. Ten system ułatwia wydajny transport do poszczególnych miejsc miasta, eliminując potrzebę samochodu. Aranżacja „Kolistego Miasta” Projektu Venus składa się z:

1

1. Centralnej kopuły, która będzie „domem” scybernetyzowanego systemu, ośrodków edukacyjnych, ośrodków dostępu, skomputeryzowanych sieciowych systemów komunikacji, ośrodków ochrony zdrowia i opieki dziecięcej.

2. Budynków otaczających centralną kopułę dających społeczności centra aktywności kulturowej jak sztuka, teatry, wystawy, koncerty, ośrodki dostępu i inne różne formy rozrywki.

3. Kompleksów projektowo – rozwojowych dla badań i planowania miast. Centra projektowe są pięknie wkomponowane w naturalne otoczenie.

4. Przystających do nich jadalni i innych udogodnień.

5. Ośmiu okręgów mieszkalnych mających różne formy unikatowej architektury by spełniać różne potrzeby mieszkańców. Każdy dom jest „zanurzony” w pięknych ogrodach izolujących je jeden od drugiego pięknymi widokami.

6. Stref przeznaczonych dla czystych, odnawialnych źródeł energii, jak generatory wiatrowe, słoneczne, systemy kondensacji ciepła, geotermiczne, fotowoltaiczne i inne.

7. Fabryk hydroponicznych i zewnętrznych pasów agrokulturowych.

8. Kolistych dróg wodnych służących do nawadniania pasów agrokulturowych.

9. Najdalej oddalonych stref dla wszelkiego rodzaju aktywności rekreacyjnych jak kolarstwo, golf, spacer czy przejażdżka.

Wszystkie ośrodki są dostępne dla każdego bez żadnych kosztów w Ekonomii Surowcowej. Celem tej technologii jest uwolnienie ludzi od nudnych, monotonnych zadań, dając znacznie większy standard życia i więcej czasu wolnego.

Wraz z możliwością ciągłego rozwoju i osiągnięć ludzie będą mieli czas i wolność by wybrać styl życia jaki uważają za najbardziej spełniający. Miasto jest zaprojektowane by spełniać potrzeby każdego członka społeczeństwa.

Cybernetyczny rząd ( =NWO= New Word Order – Nowy Porządek Świata ? ? ? ! ! ! )

2Szybko zbliżamy się do czasów, gdzie ludzka inteligencja będzie niezdolna zmierzyć się z gwałtownie zmieniającymi się zjawiskami w świecie fizycznym. Ludzki umysł jest zbyt słaby by ogarnąć tak różne informacje i jeszcze zrobić z nich praktyczny użytek potrzebny do działania wysoko rozwiniętej technologicznie społeczności świata. Potrzebne zdolności obliczeniowe muszą poradzić sobie miliardami bitów informacji na sekundę, zbyt skomplikowane dla systemów ludzkich nawet w połączeniu z nanotechnologią.

Projekt Venus mówi o scybernetyzowanej społeczności, w której komputery mogą zastąpić przestarzały system wyborów polityków, którzy w większości przypadków dbają głównie o swoje interesy. Ta nowa technologia nie będzie zarządzała, bądź monitorowała życie jednostki, gdyż to w Projekcie Venus byłoby uważane za społecznie ofensywne i anty – produktywne. Książki pokroju „1984”, „Odważny Nowy Świat” jak i filmy pokroju „Blade Runner” czy „Terminator 2” rozsiały strach w niektórych z nas jeśli chodzi o przejęcie kontroli nad społeczeństwem przez komputery. Jedynym celem Projektu Venus jest podnieść ludzki potencjał duchowy i intelektualny dając w tym samym czasie dobra i usługi które pokryją indywidualne i materialne potrzeby.

Cybernetyzacja to łączenie komputerów w autonomiczne systemy. Najprawdopodobniej scybernetyzowane centra będą koordynowały sprzęt i maszynerię służącą całemu miastu, nacji w końcu światu. Można to przyrównać do elektronicznego systemu nerwowego rozszerzającego się na wszystkie strefy społecznego kompleksu.

Na przykład, w pasie agrokulturowym komputery mogą monitorować i utrzymywać stan nawodnienia, chemię gleby i koordynować sianie i zbieranie roślin pastewnych. W sektorze mieszkalnym system może utrzymywać czystość środowiska i recycling odpadów.

Dodatkowo, by zapewnić wydajność funkcji miasta, wszystkie procesy i usługi mogą zostać wyposażone w sensory, które mogą być połączone w redundantne systemy awaryjne działające nawet w przypadku awarii tych podstawowych.

Logicznie, tylko gdy cybernetyzacja jest zintegrowana z wszystkimi aspektami nowej, dynamicznej kultury komputery będą mogły odpowiednio służyć wszystkim ludziom. Żadna technologiczna cywilizacja nie będzie wydajnie i efektywnie działać bez cybernetyki jako integralnej części nowej cywilizacji.

Te propozycje, z inżynierskiego punktu widzenia, wydają się fantastyczne i wykonalne w dzisiejszym systemie monetarnym; i takie też są. Sumy związane z tym przedsięwzięciem i jego wielkością byłyby jednak zbyt wysokie i niewyobrażalne. Żaden rząd dzisiaj nie dał by rady „uciągnąć” tego cudownego przedsięwzięcia. Wszystko to można osiągnąć przy pomocy Światowej Ekonomii Surowcowej, gdzie wszystkie zasoby świata są uważane za wspólny spadek wszystkich ludzi Ziemi. Potrzebna jest tylko (i aż) zmiana sposobu myślenia.


Darmowa energia. Autorskie rozwiązania w budowie hybrydowych [hydrogen.wodór-wiatr-fotowoltanika-magnet silniki-soczewki frensela-ogniwa peltiera] systemach darmowej energi:


… wlepki na bloga.Symbolika ezoteryczna w reklamach i inne koncepcje:

Reklamy

About grawitacja44

Niezalezny Instytut Badan Nad Otaczajaca Nas Rzeczywistoscia

Dyskusja

2 thoughts on “Obecny system [jak działa ?]-Niedostatek [dlaczego istnieje?]-Technologia [co potrafi dzisiaj?]

  1. Hello to every single one, it’s actually a good for me to visit this web site, it consists of important Information.

    Posted by solar vacuum tubes | Kwiecień 30, 2013, 12:16 am

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: DEPOPULACJA | Dynamit1962 - Listopad 18, 2014

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: