//
archives

GALERIE

This category contains 37 posts

Obecny system [jak działa ?]-Niedostatek [dlaczego istnieje?]-Technologia [co potrafi dzisiaj?]

Kopia newsu na : http://www.grawitacja44.org.pl/?q=node/255


Faszyzm=UTOPIA
Komunizm=UTOPIA
Demokracja=UTOPIA
Zeitgeist/NWO=UTOPIA _________ ?

Jak na dzień dzisiejszy absolutnie żaden system stworzony przez człowieka jest niewypałem. Dla jednych Zeitgeist to NWO utopia , znów dla innej grupy czyli zwolenników (…niewolników) jest alternatywą dla obecnej demokracji która zmienia głowe jak hydra i staje się faszyzmem- cały internet huczy i dudni poruszając to zagadnienie. Czym jest zeitgeist ? >>>

http://tzmpolska.org/wiedza/wyklady.html
Kiedy zrozumiemy, że wszystkie systemy podlegają zmianom i są w stanie bezustannej ewolucji, oraz że w rzeczywistości jesteśmy wszyscy symbiotycznie podłączeni do natury i siebie nawzajem w najprostszy, ale i zarazem głęboki sposób, zdamy sobie również sprawę, że nasza osobista integralność jest tylko tak wysoka, jak spójność reszty społeczeństwa. Zobaczymy wówczas jak pokręcone i uwstecznione są nasze instytucje społeczne i jak ich istnienie skutkuje niestabilnością społeczeństwa. Na przykład, system monetarny od dawna uznawany jest za działającą w społeczeństwie pozytywną siłę, gdyż jak się uważa pobudza motywację i postęp. W rzeczywistości, system monetarny stał się motorem do powstania podziałów i totalitarnej kontroli.

Jest on ostateczną formą idei „Dziel i Rządź”, u jego podstaw leży założenie, że:

1) Musimy walczyć ze sobą nawzajem, by przeżyć.

2) Ludzie muszą oczekiwać nagrody, by mieć „motywację” do zrobienia czegokolwiek znaczącego.

Jeśli chodzi o punkt nr 1, (wszyscy musimy walczyć o przetrwanie) element „konkurencji” w systemie jest gwarancją korupcji w społeczeństwie, na każdym jego poziomie, bo bazuje on na założeniu „my przeciwko nim”. Wielu polemizując twierdzi, że „system wolnego rynku” jest dobry… ale w dzisiejszych czasach jest on zepsuty złą polityką, faworyzowaniem jednostek, subwencjami itp. Ludzie ci zakładają, że jeśli istniałby „czysty” wolny rynek, wówczas wszystko byłoby w porządku. To jest nieprawdą, gdyż właśnie w dniu dzisiejszym, widzimy TO, czym jest Wolny Rynek, z całą jego nierównością podziału korzyści i korupcją. Żadne prawa nigdy nie powstrzymają potajemnych układów, zmów, monopolu, wykorzystywania robotników, nieczystości, planowanego niwelowania postępu i innych podobnych tym działań… to jest właśnie niezawodny wynik systemu konkurencji, ponieważ bazuje on na wykorzystywaniu innych. Kropka.

Musimy zacząć uwalniać się od tych uciążliwych idei i ruszyć w kierunku „zaprojektowanego” systemu, by służyć wspieraniu istot ludzkich… w miejsce tego, który zmusza je do walki o przetrwanie. Zaś w przypadku punktu nr 2, (ludzie muszą oczekiwać nagrody, by mieć „motywację” do zrobienia czegokolwiek znaczącego) jest to tylko smutnym i niesamowicie negatywnym obrazem istoty ludzkiej. Zakładanie, iż osoba musi być „strukturalnie motywowana” i tym samym „zmuszana” do robienia czegokolwiek, jest po prostu absurdem. Przypomnij sobie jak byłeś dzieckiem i nie miałeś zielonego pojęcia czym są pieniądze. Bawiłeś się, byłeś ciekawy i robiłeś wiele rzeczy… dlaczego? Dlatego, że chciałeś. Jednakże w miarę upływu czasu, nasz system odbiera ludziom tą naturalną ciekawość i auto-motywację, zmuszając ich do wpasowania się w wyspecjalizowany, poszufladkowany i z góry ustalony układ pracy, służący przeżyciu. To z kolei tworzy naturalny bunt wewnątrz osoby będący wynikiem narzuconych obowiązków i to w ten właśnie sposób utworzył się podział na czas „pracy” i „odpoczynek”. Jednakże lenistwo, o którym mówią zwolennicy systemu monetarnego (mającego ponoć pobudzać motywację) nie jest przez nich z tym buntem utożsamiane. W prawdziwym społeczeństwie ludzie podążaliby drogą swych naturalnych skłonności i pracowaliby, aby wnieść coś do społeczeństwa, nie dlatego, że byliby za to „opłacani”, ale dlatego, że mieliby pełniejszą świadomość i zdolni byliby dostrzec, iż wnoszenie czegoś do społeczeństwa pomaga im w stopniu takim samym, jak wszystkim innym. To właśnie ten wyższy stan świadomości, mamy nadzieję promować. Twoją nagrodą za przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa jest dobro tego społeczeństwa… co z kolei jest twoim dobrem.

Aby ogarnąć zasady, na jakich obecnie działa nasz świat, musimy zrozumieć, że niezaprzeczalnie, jest on napędzany przez małą grupę dominujących ludzi zajmujących wysokie stanowiska w głównych instytucjach naszego społeczeństwa – Biznesie i Finansach. Rząd jest tandemem wpływów i władzy korporacji oraz banków. Krwią tego tandemu są pieniądze, które w rzeczywistości są iluzją, mającą niewielkie znaczenie dla społeczeństwa i będącą narzędziem manipulacji i podziału oraz organizacji społeczeństwa w sposób gwarantujący elitaryzm, przestępczość, wojnę i rozwarstwienie społeczne.

Jednocześnie, jednostki uczy się aby były „poprawne” i promuje pogląd, iż owa poprawność świadczy o ich wartości, jako istot ludzkich. Ten stan bycia „poprawnym” jest ściśle powiązany z dominującymi wartościami wyznawanymi przez społeczeństwo. Tym samym ci, którzy akceptują i wspierają wartości tego systemu, uważani są za „normalnych” podczas gdy ci, którzy się z nimi nie zgadzają postrzegani są jako „nienormalni” lub nawet jako „wywrotowcy”. Czy to dogmat unikalnej tradycji społecznej, czy droga wyznaczana przez światowy establishment religijny, podstawa pozostaje ta sama: Ideologia i Religia.

Zdając sobie sprawę z tego, że wiedza i tym samym nasze instytucje są zawsze w stanie ewolucji, dostrzeżemy iż system wierzeń, twierdzący, że „wie” coś, nie pozwalając na dyskusje, jest zgubną perspektywą. Religia, mając za swój fundament wiarę, jest królem wypaczenia, jako iż utrzymuje, że bezapelacyjnie wie coś o najbardziej złożonych i nieuchwytnych początkach rodzaju ludzkiego, co jest po prostu niemożliwe, w nieustannie rozwijającym się wszechświecie.

Mówiąc to, zrozumiemy, że jednakowo groźni jak Struktury Establishmentu Władzy, są ludzie, którzy zostali uwarunkowani, by całkowicie akceptować statyczny obraz świata tworzony przez system… stając się: „Samozwańczymi Strażnikami Statusu Quo”. To się tyczy każdego systemu, a zwłaszcza politycznego, finansowego i religijnego. Odkąd ludzie identyfikują się z doktrynami Państwa, Religii czy Etyki biznesowej, nierzadko bardzo trudno jest danej osobie zmienić się, ponieważ jego, czy jej tożsamość, została przemieszana z narzuconą ideologią. Dlatego podtrzymują doktryny instytucji, zwyczajnie, aby podtrzymać swój obraz integralności wewnętrznej. Musimy przerwać ten cykl, gdyż paraliżuje on nasz rozwój nie tylko w odniesieniu do jednostki, ale całego społeczeństwa.

Niedostatek [dlaczego istnieje?]

Technologia [co potrafi dzisiaj?]
Film prezentujący stan technologii, która jest dostępna już w dniu dzisiejszym.


.::ARCHITEKTURA::.

Systemy miast

Będzie znacznie łatwiej i mniej zużyjemy energii do budowy nowych, wydajnych miast aniżeli mielibyśmy zamiar rozwiązywać problemy tych starych. Projekt Venus proponuje „Miasto Badawcze”, które używa najbardziej wyszukanych, dostępnych zasobów i technik konstrukcyjnych. Jego geometrycznie elegancka, wydajna, kolista aranżacja jest otoczona przez włączone w design miasta parki i piękne ogrody. Miasto takie jest zaprojektowane by działać za pobraniem minimalnej energii używając możliwie najczystszej technologii, która istnieje w harmonii z naturą by osiągnąć możliwie najwyższy standard życia dla każdego. Ten system ułatwia wydajny transport do poszczególnych miejsc miasta, eliminując potrzebę samochodu. Aranżacja „Kolistego Miasta” Projektu Venus składa się z:

1

1. Centralnej kopuły, która będzie „domem” scybernetyzowanego systemu, ośrodków edukacyjnych, ośrodków dostępu, skomputeryzowanych sieciowych systemów komunikacji, ośrodków ochrony zdrowia i opieki dziecięcej.

2. Budynków otaczających centralną kopułę dających społeczności centra aktywności kulturowej jak sztuka, teatry, wystawy, koncerty, ośrodki dostępu i inne różne formy rozrywki.

3. Kompleksów projektowo – rozwojowych dla badań i planowania miast. Centra projektowe są pięknie wkomponowane w naturalne otoczenie.

4. Przystających do nich jadalni i innych udogodnień.

5. Ośmiu okręgów mieszkalnych mających różne formy unikatowej architektury by spełniać różne potrzeby mieszkańców. Każdy dom jest „zanurzony” w pięknych ogrodach izolujących je jeden od drugiego pięknymi widokami.

6. Stref przeznaczonych dla czystych, odnawialnych źródeł energii, jak generatory wiatrowe, słoneczne, systemy kondensacji ciepła, geotermiczne, fotowoltaiczne i inne.

7. Fabryk hydroponicznych i zewnętrznych pasów agrokulturowych.

8. Kolistych dróg wodnych służących do nawadniania pasów agrokulturowych.

9. Najdalej oddalonych stref dla wszelkiego rodzaju aktywności rekreacyjnych jak kolarstwo, golf, spacer czy przejażdżka.

Wszystkie ośrodki są dostępne dla każdego bez żadnych kosztów w Ekonomii Surowcowej. Celem tej technologii jest uwolnienie ludzi od nudnych, monotonnych zadań, dając znacznie większy standard życia i więcej czasu wolnego.

Wraz z możliwością ciągłego rozwoju i osiągnięć ludzie będą mieli czas i wolność by wybrać styl życia jaki uważają za najbardziej spełniający. Miasto jest zaprojektowane by spełniać potrzeby każdego członka społeczeństwa.

Cybernetyczny rząd ( =NWO= New Word Order – Nowy Porządek Świata ? ? ? ! ! ! )

2Szybko zbliżamy się do czasów, gdzie ludzka inteligencja będzie niezdolna zmierzyć się z gwałtownie zmieniającymi się zjawiskami w świecie fizycznym. Ludzki umysł jest zbyt słaby by ogarnąć tak różne informacje i jeszcze zrobić z nich praktyczny użytek potrzebny do działania wysoko rozwiniętej technologicznie społeczności świata. Potrzebne zdolności obliczeniowe muszą poradzić sobie miliardami bitów informacji na sekundę, zbyt skomplikowane dla systemów ludzkich nawet w połączeniu z nanotechnologią.

Projekt Venus mówi o scybernetyzowanej społeczności, w której komputery mogą zastąpić przestarzały system wyborów polityków, którzy w większości przypadków dbają głównie o swoje interesy. Ta nowa technologia nie będzie zarządzała, bądź monitorowała życie jednostki, gdyż to w Projekcie Venus byłoby uważane za społecznie ofensywne i anty – produktywne. Książki pokroju „1984”, „Odważny Nowy Świat” jak i filmy pokroju „Blade Runner” czy „Terminator 2” rozsiały strach w niektórych z nas jeśli chodzi o przejęcie kontroli nad społeczeństwem przez komputery. Jedynym celem Projektu Venus jest podnieść ludzki potencjał duchowy i intelektualny dając w tym samym czasie dobra i usługi które pokryją indywidualne i materialne potrzeby.

Cybernetyzacja to łączenie komputerów w autonomiczne systemy. Najprawdopodobniej scybernetyzowane centra będą koordynowały sprzęt i maszynerię służącą całemu miastu, nacji w końcu światu. Można to przyrównać do elektronicznego systemu nerwowego rozszerzającego się na wszystkie strefy społecznego kompleksu.

Na przykład, w pasie agrokulturowym komputery mogą monitorować i utrzymywać stan nawodnienia, chemię gleby i koordynować sianie i zbieranie roślin pastewnych. W sektorze mieszkalnym system może utrzymywać czystość środowiska i recycling odpadów.

Dodatkowo, by zapewnić wydajność funkcji miasta, wszystkie procesy i usługi mogą zostać wyposażone w sensory, które mogą być połączone w redundantne systemy awaryjne działające nawet w przypadku awarii tych podstawowych.

Logicznie, tylko gdy cybernetyzacja jest zintegrowana z wszystkimi aspektami nowej, dynamicznej kultury komputery będą mogły odpowiednio służyć wszystkim ludziom. Żadna technologiczna cywilizacja nie będzie wydajnie i efektywnie działać bez cybernetyki jako integralnej części nowej cywilizacji.

Te propozycje, z inżynierskiego punktu widzenia, wydają się fantastyczne i wykonalne w dzisiejszym systemie monetarnym; i takie też są. Sumy związane z tym przedsięwzięciem i jego wielkością byłyby jednak zbyt wysokie i niewyobrażalne. Żaden rząd dzisiaj nie dał by rady „uciągnąć” tego cudownego przedsięwzięcia. Wszystko to można osiągnąć przy pomocy Światowej Ekonomii Surowcowej, gdzie wszystkie zasoby świata są uważane za wspólny spadek wszystkich ludzi Ziemi. Potrzebna jest tylko (i aż) zmiana sposobu myślenia.


Darmowa energia. Autorskie rozwiązania w budowie hybrydowych [hydrogen.wodór-wiatr-fotowoltanika-magnet silniki-soczewki frensela-ogniwa peltiera] systemach darmowej energi:


… wlepki na bloga.Symbolika ezoteryczna w reklamach i inne koncepcje:

Reklamy

Dług-chór jednomyślności ze strony liderów UE+nienajwarzniejsze informacje+darmowa energia+symbolika

Kopia newsu na : http://www.grawitacja44.org.pl/?q=node/254Symbolika Voodoo-Reptaliańska „via” kryminalne oficjalne oświadczenie firmy „Bielmar” ukazujące eugeniczny proceder redukcji populacji ludności:
http://www.bielmar.pl/index.php?GRUPA=2&ID=166

„Unia Europejska zgodnie z Dyrektywą 2001/18/EC przyjęła do obrotu odmiany rzepaku genetycznie modyfikowanego.

Nasiona wyprodukowane przez firmę Monsanto:

– nasiona GT73 do wykorzystania w produkcji pasz i do celów przemysłowych

Nasiona wyprodukowane przez firmę Bayer CropScience:

– nasiona Ms8, Rf3 do wykorzystania w produkcji pasz i w procesach technologicznych

– nasiona Falcon GS40/90pHoe6/Ac import i uprawy

– nasiona Liberator pHoe6/Ac import i uprawy

– nasiona Linia T45 do wykorzystania w produkcji pasz i innych procesach technologicznych

Wprowadzenie odmian roślin genetycznie modyfikowanych miało na celu zwiększenie plonów, zmniejszenie zużycia herbicydów, obiecywano rozwiązanie problemu głodu na świecie. Tymczasem dotychczasowe doświadczenia przeczą założeniom.

Rzepak łatwo krzyżuje się z innymi roślinami z rodziny krzyżowych, na polach gdzie uprawiany był rzepak modyfikowany pojawiają się chwasty tzw. superchwasty, które są uciążliwe lub niemożliwe do zwalczenia. Rzepak łatwo się rozprzestrzenia, pyłki rzepaku mogą być przenoszone na odległość 26 km. Zgoda na import całych nasion rzepaku GMO (dopiero na miejscu nasiona mają być mielone) tylko do celów paszowych oraz do celów przemysłowych spowoduje rozprzestrzenianie się nasion na drodze ich transportu. Ponadto trwają badania nad wpływem roślin genetycznie modyfikowanych na zdrowie ludzi i zwierząt. Pierwsze doniesienia mówią o różnych anomaliach w funkcjonowaniu organizmów: podwyższenie liczby białych krwinek, wzrost poziomu cukru, zaburzenia w pracy nerek i wątroby.

W obronie przed dopuszczeniem do obrotu roślin GMO podejmowane są różne działania oddolne. Są to np. indywidualne i zbiorowe apele do Ministerstwa Rolnictwa o wprowadzenie zakazu importu do Polski rzepaku GT73. Samorządy terytorialne podejmują uchwały, w których ogłaszają swoje obszary strefami wolnymi od organizmów modyfikowanych genetycznie. Zgodnie jednak z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwały te wyrażają jedynie stanowisko samorządów w sprawie GMO. Nie można przypisać tym aktom charakteru aktów prawa miejscowego.

Rolnik sam podejmie decyzję, co wysieje na swoim polu, ale musi się liczyć z tym, że zebranego plonu nie sprzeda.

Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. zastrzegły sobie prawo do rozwiązania umowy z dostawcą rzepaku, w przypadku pojawienia się w jego dostawach roślin genetycznie modyfikowanych. ”


SENSACJE Z BIELSKIEJ PRZESZŁOŚCI
http://www.kronika.beskidzka.pl/index.php3?wiecej=tak&menu=specjalne&tytul=Sensacje%20z%20bielskiej%20przesz%B3o%B6ci

Czy w dawnym Bielsku byli masoni? Gdzie mieszkał bielski kat, co robił i jakie miał życie? Co podsłuchał bielski ubek ukryty w szafie? Dlaczego na dworcu kolejowym w Bielsku doszło do ataku policji na tłum pasażerów, a dlaczego robotniczej masakry w Białej? Kto odpowiadał za upadek dużego bielskiego banku? Jakie były kulisy głośnej zbrodni, do której doszło na placu Smolki?
Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące ciekawych wydarzeń z dziejów Bielska-Białej znaleźć można w książce „Kat, naziści i masoni”. Opowiada ona o interesujących, dramatycznych, a czasami wręcz sensacyjnych epizodach z dziejów miasta przez pryzmat starych budynków stojących w jego centrum. W dodatku napisana jest lekko, bez nadmiaru dat i nazwisk, aby każdy kto po nią sięgnie, dobrze bawił się podczas lektury. Autorem książki jest Sławomir Horowski, którego teksty dotyczące dziejów Bielska-Białej i Podbeskidzia od piętnastu lat ukazują się na łamach „Kroniki Beskidzkiej”, a wydawcą Wydawnictwo „Prasa Beskidzka”.Książka „Kat, naziści i masoni” dostępna jest w bielskich księgarniach: „Klimczok” (parter Domu Handlowego Klimczok), „Oświata” (ulica 11 Listopada), „Stankiewicz” (ulica 3 Maja) i „Staromieyska” (Rynek) oraz w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej (plac Ratuszowy).


Polski popularny portal sieje zamęt wprowadzając czytleników w podziały kłótnie, gdzie ktoś napisał:

„nie z rąk ukrańców , a komunistów” , nie wprowadzajcie ludzi w bład [22]
bo zaczną patrzeć na Ukraińców jako na „zbrodniarzy” , to … bo zaczną patrzeć na Ukraińców jako na „zbrodniarzy” , to samo zrobiono kiedyś z „niemcami” i to dziś kazdy sie ich wyrzeka nielubi itd.. także przestrzegam przed anachronizmem i anarchią w każdej postaci.
To nie żli niemcy wymordowali kogoś tam.. a po prostu zbrodniarze III Rzeszy czyli państwa głęboko Socjalistycznego , flaga Hitlera była Czerwona z „falangą” po środku , flagi Polski Ludowej jak i partii takich jak SLD PO PIS PSL [… okrągły stół zwany polskim trójkątem bermudzkim] też są czerwone , ta hołota teraz rządzi „unią” czyli nowopowstałym państwem unijnym (kiedyś radzieckim) , próbowali stworzyć czlowieka radzieckiego , tak teraz mamy „europejczyków” jako pochodzenie z tego kontynentu jak najbardziej ale nie „unijnego europejczyka” nie pod postacią przez nich nam wmawianą..! ” ___ ka

WIĘC CZYTAMY TUTAJ ORGINALNY TEKST:

„Szczątki ponad 300 polskich kobiet i dzieci, które zginęły z rąk Ukraińców w 1943 r. na Wołyniu, odnaleźli specjaliści z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podczas kolejnego etapu poszukiwań na tzw. trupim polu koło wsi Ostrówki na Ukrainie.”To ogromnej wagi odkrycie. Fakt, że rejon w okolicy wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka jest miejscem jednego z największych miejsc pochówku ofiar polskich na Wołyniu było wiadomy od dość dawna. Jednak precyzyjnie te miejsca przez lata nie były zidentyfikowane, źródła historyczne określały je terminem pole śmierci. Do tej pory mieliśmy jedynie pewność odnośnie 320 ofiar, których ekshumacji dokonano w latach 90.” – powiedział sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert.
Jak przypomniał, pewne prace archeologiczne na tym terenie zaczęły się już kilka lat temu. „Wiosną tego roku prof. Andrzej Kola z ekipą zidentyfikował konkretne miejsce masowego pochówku polskich kobiet i dzieci. Podczas obecnie prowadzonych prac odnaleziono dalsze ślady” – mówił Kunert. Na powierzchni ok. 2 arów wydobyto kilkadziesiąt łusek z różnego typu broni, a po dokładniejszym przeszukaniu terenu odnaleziono medalik i odlaną z brązu figurkę ukrzyżowanego Chrystusa. Badania za pomocą odwiertów archeologicznych potwierdziły przemieszanie warstw ziemi charakterystyczne dla wykopów, w tym również i mogił.”Wygląda na to, że ta figurka Chrystusa to pozostałość prowizorycznego upamiętnienia tego miejsca z okresu powojennego. Nieco poniżej jej odnalezienia nasi specjaliści odsłonili szczątki ponad 300 kobiet i dzieci. Odsłonięty fragment mogiły stanowi prawdopodobnie jednak zaledwie niewielką część jej powierzchni. Zasięg mogiły i jej głębokość nie są znane. Obecnie trwają dalsze prace archeologiczne. Podjęto też starania o ekshumacje i przeniesienie szczątków na cmentarz w Ostrówkach” – relacjonował sekretarz generalny Rady.Przypomniał równocześnie, że źródła historyczne potwierdzają, że w tym rejonie zginęło w 1943 r. ponad 1 tys. Polaków, dlatego istnieje możliwość odnalezienia dalszych szczątków. „W tej chwili dopiero zidentyfikowaliśmy to miejsce, badanie szczegółowe i ekshumacja będzie jeszcze trwała kilka tygodni. To sprawa wyjątkowo emocjonalna, ponieważ chodzi o kobiety i dzieci. Na koniec sierpnia wstępnie planowaliśmy zbudowanie upamiętnienia w tym rejonie. Odkrycie to nieco przesunie tę datę, prawdopodobnie o jakieś dwa miesiące. Jego znaczenie jest jednak ogromne. Każde szczątki ofiar, które odkrywamy i którym jesteśmy w stanie zapewnić godny pochówek, są dla nas ważne. Istotne jest także, iż będziemy mogli uwzględnić to odkrycie w budowanym tam upamiętnieniu” – podkreślił Kunert.Do tragedii w miejscowości Ostrówki na Wołyniu doszło 30 sierpnia 1943 roku. W tym samym czasie rozegrała się też tragedia w sąsiadującej z Ostrówkami wsi Wola Ostrowiecka oraz w Janowcu i Kątach. Zbrodni na mieszkających tam Polakach dokonała Ukraińska Powstańcza Armia i miejscowa ludność ukraińska.W 1992 roku w Ostrówkach dokonano ekshumacji pochowanych tam Polaków. Ponad 300 ofiar masakry pogrzebano następnie w zbiorowej mogile.”


Biblijny punkt widzenia – Czy Armagedonu trzeba się bać?

CZYM jest Armagedon? Najprościej mówiąc, chodzi o sytuację, w której władcy światowi wspólnie wystąpią przeciw Bogu i Jego Królestwu. W biblijnej Księdze Objawienia apostoł Jan opisał wizję, w której ujrzał królów zgromadzających się na wojnę z Bogiem w symbolicznym miejscu o nazwie Armagedon.

Słowo „Armagedon” pojawia się w Piśmie Świętym tylko raz, ale w dzisiejszym świecie zrobiło ono zawrotną karierę. Określa się nim nie tylko wielkie katastrofy — na przykład powszechną zagładę nuklearną, lecz także pomniejsze problemy — na przykład zniszczenia dokonane przez wirus komputerowy. Niektórzy autorzy rozpisują się o czasach końca, bezpośrednio poprzedzających Armagedon. Ich książki stają się prawdziwymi bestsellerami. Pewna seria powieści rozeszła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat w nakładzie ponad 60 milionów egzemplarzy.

Wielu boi się Armagedonu. Jedni obawiają się, że terroryści, wojownicze narody albo klęski żywiołowe doprowadzą do globalnego kataklizmu, w wyniku czego z Ziemi zniknie wszelkie życie. Inni wierzą, iż w wyznaczonym czasie sam Bóg zniszczy naszą planetę i wszystko, co się na niej znajduje. Cóż za przerażające perspektywy! A jak naprawdę należy rozumieć słowa o ‛wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego w miejscu zwanym Har-Magedon’? (Objawienie 16:14, 16).

Czy Ziemia zostanie zniszczona?

To nieprawda, że w Armagedonie zginą wszyscy ludzie. Skąd o tym wiemy? Pismo Święte zapewnia: „Jehowa wie, jak ludzi przejawiających zbożne oddanie wyzwolić z doświadczenia, a nieprawych zachować na dzień sądu, żeby zostali wytraceni” (2 Piotra 2:9). Możemy być przekonani, że Bóg doskonale panuje nad swą nieskończoną mocą. W Armagedonie zostaną zgładzeni jedynie ci, którzy sprzeciwiają się zwierzchnictwu Najwyższego. W tej wojnie nie będzie przypadkowych ofiar (Psalm 2:2, 9; Rodzaju 18:23, 25).

Jak zapewnia Biblia, Bóg doprowadzi „do ruiny tych, którzy rujnują ziemię” (Objawienie 11:18). A zatem Jehowa nie zamierza zniszczyć naszej planety. Usunie raczej tę niegodziwą część społeczeństwa ludzkiego, która przeciwstawia się Jego panowaniu. Dokładnie tak samo uczynił podczas potopu za dni Noego (Rodzaju 6:11-14; 7:1; Mateusza 24:37-39).

Poglądy na temat Armagedonu

Religie w Japonii poczuły się zmuszone wyrazić swe poglądy na Armagedon. Nastąpiło to po tym, jak sekta Najwyższa Prawda podłożyła trujący gaz sarin w tokijskim metrze, czym zwróciła na siebie uwagę opinii publicznej. „Przywódca sekty Shoko Asahara od lat (…) zapowiadał, iż ludzkość będzie świadkiem Armagedonu” — donosi dziennik The Daily Yomiuri. Chociaż owa sekta teoretycznie wywodzi się z buddyzmu, to jednak dwa ugrupowania buddyjskie oznajmiły, że „w ich religii pojęcie Armagedonu nie jest znane” — podaje gazeta Mainichi Daily News. „Dwa główne wyznania chrześcijaństwa (…) nie podzieliły wierzeń wyznawców Najwyższej Prawdy o nieuchronnym nadejściu Armagedonu. Katolicy oświadczyli, że taki pogląd jest im obcy, a zdaniem protestantów sekta nie powinna używać słowa ‚Armagedon’, gdyż ‚wyrwała ten biblijny termin z kontekstu’. Według Kościoła Zjednoczenia ‚krzewienie religii sposobami wzbudzającymi powszechny strach nie jest pożądane’, a organizacja pod nazwą Shinyoen oznajmiła, że jeśli zbyt usilnie narzuca się jakiś punkt widzenia, ludzie czują się zagrożeni”. Założyciel Najwyższej Prawdy najwyraźniej sam nie dowierzał własnym przepowiedniom. Jeden z głównych przywódców sekty powiedział: „Wydaje mi się, że plan ataku gazowego obmyślono po to, by spełniło się proroctwo guru”.

http://zmianynaziemi.pl/forum/biblijny-punkt-widzenia-czy-armagedonu-trzeba-sie-bac


Podróże kształcą-wykaz ciekawych publikacji:
http://chomikuj.pl/michalyellow/e-booki/Hobby+i+zainteresowania/Podr*c3*b3*c5*bce/Pasja+*c5*bcycia+-+Jacek+Pa*c5*82kiewicz+-+relacje+z+podr*c3*b3*c5*bcy+po+r*c3*b3*c5*bcnych+zak*c4*85tkach+*c5*9bwiata,204475542.txt
Romuald Koperski – Pojedynek z Syberią.rtf
Romuald Koperski – Przez Syberię Na Gapę.rar
Hepworth Dixon – Szwajzarya i Szwajcarowie.prc
Hr. Rajmunda Dalmas – Japończycy. Ich kraj i obyczaje.prc
100 najpiękniejszych miejsc na świecie.rar
Mapy – National Geographic.rar
‚Ekonomika Turystyki’ A. Panasiuk 2007.rar
Turystyka osób niepełnosprawnych.rar
100 Najpiekniejszych Miejsc w Polsce.pdf
Parki narodowe w Polsce.pdf
Pasja życia – Jacek Pałkiewicz – relacje z podróży po różnych zakątkach świata.txt
Ścieżką na Ararrat – Monika Warneńska – opis Armenii.txt
Lwów sentymentalny. Historia miasta w obrazkach – Bogdan Stanisław Kasprowicz.txt
Bajkał – morze Syberii – Maja Walczak, Wojciech Kowalski.txt
Od Magury po Osławę – Podróż sentymentalna po Łemkowszczyznie – Jan Gajur.txt
Co i jak jeść w Rosji – Mario Caramitti.txt
Narodowości świata – Andrzej Maryanski.txt
Ludzie i atole – wędrówki po mikronezji – Janusz Wolniewicz.txt
Gri – Gri – Mity a afrykańska rzeczywistość – Bogdan Stefański.txt
Lwów – miasto wschodu i zachodu – Aleksander Strojny.txt
Krym – półwysep rozmaitości – Artur Grossman.txt
Kijów – miasto złotych kopuł – Aleksander Strojny.txt
Geografia – opracowanie zagadnień do matury.rar
Rowerem przez Chiny – Robb Maciąg.pdf
Chorwacja w październiku – Arkadiusz Adamski – przewodnik.txt
Do ciepłych krajów – Paweł Wróblewski.pdf
Geografia polskiej Warmii – Walenty Barczewski.txt
Szlak Transsyberski. Moskwa – Bajkał – Mongolia – Pekin.txt
Zdobycie bieguna południowego – Roald Amundsen.txt
Przejażdżka po Rosji – Andrzej Wróblewski.txt


Paranoidalne społeczeczeństwo czyli lichwiarskie bramownice systemu viaTOLL [ http://www.e-myto.pl/ ]. Polskie propagandowe portale które pracują dla NWO [ … gdzie w Luxemburgu odprowadzają podatek ] piszą-…terroryzują: ” Nawet kilkutysięczne mandaty grożą kierowcom ciężarówek i autobusów, którzy po nieprzystosowanych do tego drogach próbują omijać płatne odcinki autostrad oraz dróg ekspresowych i krajowych. Tydzień po wprowadzeniu e-myta tylko w Wielkopolsce inspekcja transportu drogowego nałożyła 50 tys. zł kar. System elektronicznego poboru opłat ruszył z dwudniowym opóźnieniem, w niedzielę 3 lipca. E-myto obowiązuje na razie na sieci 1560 km autostrad i dróg ekspresowych. Mandat za jazdę bez urządzenia wynosi 3 tys. zł, a kara w przypadku niepełnej opłaty to 1,5 tys. zł. Jak powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, przez kilka dni obowiązywania systemu tylko w Wielkopolsce inspektorzy odnotowali kilkanaście ciężarówek, które omijały płatne odcinki tras drogami, które nie są przystosowane do ruchu ciężarowego. Przewoźników ukarano karami administracyjnymi, których łączna suma przekroczyła 50 tys. zł.Gajadhur dodał, że sygnały o takich przypadkach inspekcja dostaje najczęściej od okolicznych mieszkańców i władz lokalnych. ”

___ Alvin Gajadhur NIE JEST POLAKIEM …genetycznym, a udaje Polaka „papierowego” na zlecenie rządu New World Order

… Idąc dalej propagandowa gazeta http://wyborcza.pl/1,76842,9738320,Skarga_Alvina_Gajadhura_do_KRRiT.html pisze : „Skarga Alvina Gajadhura do KRRiT. Składam skargę na Radio Eska Rock i prowadzących audycję „Poranny WF” Panów: Kubę Wojewódzkiego i Michała Figurskiego. W dniu 25 maja 2011 r. około godz. 9.45 zostałem znieważony w audycji „Poranny WF”, prowadzonej przez Pana Kubę Wojewódzkiego i Pana Michała Figurskiego na antenie Radia Eska Rock. Wyżej wymienieni Panowie kpili z mojego ciemnego koloru skóry, nazywając mnie murzynem. Prowadzący audycję używali m.in. następujących zwrotów: „krajowy rejestr murzynów”, „audycję dzisiejszą sponsoruje warszawski oddział ku klux klan-u”, „może zadzwońmy teraz do murzyna”, „Gajadhur, tak murzyn”, „Pan Gajadhur od czasu kiedy dzwoniliśmy do niego i nabijali się z jego koloru skóry, zaczął nas regularnie słuchać”. Dodatkowo prowadzący sugerowali, że mój telefon działa w specjalnej, buszmeńskiej sieci „dla czarnych”.Mam polskie obywatelstwo, w Polsce mieszkam od niemowlęcia, ukończyłem tu szkołę podstawową, liceum, studia magisterskie i doktoranckie. Od prawie 9 lat jestem rzecznikiem prasowym Inspekcji Transportu Drogowego. Czy powinienem czuć się gorszym człowiekiem, tylko dlatego, że mam ciemniejszy kolor skóry? Nawet gdybym miał korzenie murzyńskie, to czy byłby to powód do śmiechu i drwin? Jest to niedopuszczalne, aby drwić sobie na antenie z osób, które mają ciemną karnację. Ponadto jest to przejaw rasizmu, który – ku mojemu zdumieniu – jest tolerowany przez szefów ogólnopolskiej rozgłośni radiowej. Uważam, że prowadzący audycję przekroczyli wszelkie normy dobrego zachowania, publicznie znieważyli nie tylko mnie, ale również osoby, mające pochodzenie murzyńskie. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że audycja ta została wyemitowana na dwa dni przed wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prowadzący sugerowali „wystawienie kompanii reprezentacyjnej składającej się z czarnych pionków, tzw. czarnych panter”.Publiczne naśmiewanie się z osoby, która piastuje funkcję publiczną, to też kpienie z instytucji, którą ta osoba reprezentuje. Może to zatem podważać moją wiarygodność w oczach opinii publicznej.Nadmieniam, że opisany powyżej czyn spełnia jednocześnie znamiona czynów przestępnych stypizowanych w art. 212, 226 i 257 k.k.


W załączeniu przesyłam nagranie w/w audycji i stenogram z części nagrania.

Proszę o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do stacji radiowej, która wyemitowała tę audycję.

Alvin Gajadhur

***** Stenogram

Stenogram: „Może zadzwońmy teraz do murzyna. Krajowy rejestr murzynów. Tak jest (KRM w skrócie) to instytucja, w której pracujemy już od bardzo dawna. Wojsko Polskie stwierdziło, że zrobi taką niespodziankę i wystawi kompanię reprezentacyjną składającą się z czarnych, samych czarnych pionków. ( ) Tzw. czarne pantery. ( ) A jak się nazywa ten? A teraz do tego Ajake Ajake. A on się jak nazywa, żebym wiedział, jak przedstawić. Słuchaj: Alvin Gajadhur, Gajadhur. Bądź takim zasadniczym żołnierzem. Oczywiście, lekko nierozgarniętym. ( ) Gajadhur (śmiech) Gajadhur, tak murzyn. Bardzo przepraszam, mam alarm. Audycję dzisiejszą sponsoruje warszawski oddział ku klux klan-u. Zdaje się, że Pan Gajadhur na wszelki wypadek wyłączył telefon. W jakiej sieci on może mieć. Niech się zastanowię, która się z czarnym kojarzy – buszmeni są. Pan Gajadhur nie odbiera. No to dzwonimy do Brayana, najsłynniejszego najsłynniejszego swego czasu murzyna na antenie. ( ) No dobra zdaje się, że Pan bardzo możliwe, że Pan Gajadhur od czasu kiedy dzwoniliśmy do niego i nabijali się z jego koloru skóry, zaczął nas regularnie słuchać. Przede wszystkim nie nabijaliśmy się, tylko generalnie no przecież jest jednak jakaś różnica. Czy ty masz wargi grube, wywinięte? Właśnie doszliśmy do tego, że zawsze dobrze nam wychodzą audycje o homoseksualistach, faszystach oraz murzynach i jeszcze faszystach i Niemcach. No to właściwie niedaleko pada jabłko od jabłoni ( )”.

… Polske jak i inne narodowości oplatają macki ośmiornicy Nowego Porządku Świata, gdzie agenci przebrani za polaków pracują na zlecenie obcych złowrogich agentur w celu eleminacji spójności planety Ziemia


UŻYTKOWNICY PISZĄ:

„jakim prawem wprowafdza sie kolejne podatki
podatek od drog zawarty jest juz w cenie paliwa, wiec …

jakie myto ?? ile razy mozemy placic na to samo ?? panstowe drogi sa nasze !!
czy stowarzyszenia transportowcow zlorza skargi e Brukseli …

Przez pierwsze 7 lat [4]
Skarb Państwa planuje zarobić na opłatach ponad 14 mld zł. …

co kierowce obchodzi, co se wymslil rzond ??
a cienzarowka moze jezdzic po drodze jaka jej sie podoba, …

chcecie być „rąbani” z pieniędzy nadal głosujcie na PO/SLD/PSL,
chcecie być „rąbani” z pieniędzy nadal głosujcie na …

wymyślili system
i teraz starą A2 przez poznań zrobił się taki kocioł jak …

Nie ma sie z czego cieszyć
Nie ma sie z czego cieszyć. Za to wszystko zapłacimy my, …

autostrady ?
a to u nas, w Polsce te autostrady, bo nie wierze

mam lepszą propozycję
by akcyzę zamienić w złoto, karać za chodzenie piechotą

A co ITD,Policja na to…… [1]
……..ulica Bytomska w Zabrzu,graniczy z Bytomiem. Przy …

Polska jako kraj UE ma obowiązek darmowej alternatywy dla płatnych dróg!!! [3]
Jeżeli takiej nie będzie Polska zapłaci nie jedno …

Za to e-myto czekam na super drogi !!!
Za to e-myto czekam na super drogi !!! Zobaczymy czy stan …

Płaćta to Tusk przelata samolotem
na weekendy do piegowatej baby jak by nie mogła przlecieć … ”

Komerntarze z http://www.tvn666.pl/0,1709942,0,1,srogie-kary-za-omijanie-e_myta,wiadomosc.html


Popularna gazeta (GW) zwana też potocznie „gówno prawda” pisze:

W 9 na 10 monitorowanych przez naukowców europejskich krajach znacznie wzrosła liczba samobójstw w latach kryzysu, podstawowym czynnikiem stresu jest strach o pracę. O 40 proc. wzrosła sprzedaż tabletek uspokajających Prozac – pisze BBC News. Brytyjscy i amerykańscy badacze przyjrzeli się danym zbieranym przez Światową Organizację Zdrowia z lat 2007-09, dotyczących dziesięciu europejskich krajów. Tylko w Austrii liczba samobójstw nie zwiększyła się w tym okresie, w pozostałych dziewięciu krajach wzrosła o 5 do 17 proc. wśród obywateli w wieku produkcyjnym. Mimo wcześniejszych wyraźnych tendencji spadkowych. Wśród omawianych 9 krajów najmniejszy przyrost targnięć na własne życie odnotowano w Finlandii, największy w Grecji. Naukowcy podkreślają, że najskuteczniejsza pomoc dla ludzi to przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie możliwości, aby ci, co już stracili pracę mieli szanse wrócić na rynek jak najszybciej. Mniej skuteczne są wszelkiego typu zapomogi, gdyż ich beneficjent nie ma poczucia, że odzyskuje kontrolę nad własnym życiem, wręcz przeciwnie. – Bardzo prawdopodobne, że lata kryzysu będą też miały inne, zdrowotne, konsekwencje dla społeczeństw. Mam na myśli choroby serca i nowotwory. Ale to wyjdzie po latach – mówi dr David Stuckler, współautor badań opublikowanych w Lancet. leku uspokajającego Prozac.Druga strona medalu jest taka, że naukowcy zauważyli również, iż w latach kryzysu spadła ilość śmierci na europejskich drogach. Gdy społeczeństwo biednieje, ludzie przesiadają się do środków komunikacji miejskiej i na rowery.

Więcej… http://gównoprawda.pl/1,75476,9915033,Kryzysowe_samobojstwa_w_Europie.html#ixzz1Rbun7gLD

Okulistyczna symbolika ? „Partia Kobiet”

 


Darmowa energia. Autorskie rozwiązania w budowie hybrydowych [wiatr-fotowoltanika-magnet silniki-soczewki frensela-ogniwa peltiera] systemach darmowej energi:

KOMERCYJNE I NIESTETY BARDZO DROGIE ROZWIĄZANIA DARMOWEJ ENERGI ,KTÓRE KONTROLUJĄ KONCERNY ZNANE NAM Z REKLAM tv.


„Planowane wykorzystanie propagandy i innych psychologicznych działań mających przede wszystkim w celu wpływania na opinie, emocje, postawy i zachowanie wrogich grup zagranicznych w taki sposób, aby wspierać realizację celów narodowych. ”

WIĘC czytamy (gadzie machinacje?) >>>

dailymail.co.uk

Kiedy baza sił powietrznych w Wyoming (USA) straciła kontrolę nad 50 pociskami rakietowymi w październiku ubiegłego roku, funkcjonariusze stwierdzili, że przyczyną jest przerwa w komunikacji. Wśród techników stacjonujących w bazie pojawiły się jednak pogłoski o UFO, które ponoć było widziane w czasie awarii – pisze dailymail.co.uk.

Jak zauważył poszukiwacz UFO Robert Hastings świadkowie naoczni twierdzą, że awaria trwała o wiele dłużej, niż przyznają siły powietrzne. Rzecznik sił powietrznych uważa jednak, że był to jedynie problem ze sprzętem komputerowym i to on miał na chwilę zakłócić połączenie między stacją kontrolną a rakietami. Funkcjonariusze utrzymują także, że nigdy nie było żadnego niebezpieczeństwa samoistnego wystrzelenia rakiety, więc dowództwo nie straciło nad nimi kontroli .

Ale Robert Hastings uważa, że za awarią stoi coś więcej. Trzech techników, którzy zgodzili się z nim rozmawiać, uważają, że wojsko widziało UFO, które pojawiło się w trakcie awarii. Świadkowie twierdzą, że widzieli nad bazą wielki obiekt o kształcie cygara.

– Siły powietrzne twierdzą, że zakłócenia trwały tylko 59 minut, podczas gdy tak naprawdę istniały one przez około 26 godzin – podtrzymuje Hastings.

– Świadkowie zgadzają się, że to, co widzieli, nie było sterowcem z reklamami. W środku nie było pasażerów ani żadnych ogłoszeń na kadłubie – dodaje.

To już kolejny raz, kiedy Hastings donosi o rzekomym UFO w okolicy baz rakietowych.

Wlepki [garfiki-obrazy] dotyczące Nowego Porządku Świata i OCULT symboliki

Materiały te można kopiować i rozpowszechniać wszędzie na blogach …

Polski monument Georgia Guide Stone’s w Beskidach czyli Symbole masońskie [satanistyczne] w beskidach-GOLGOTA BESKIDÓW

Interesujący i wyczerpujący materiał dotyczący egipsko-babilońskiej symboliki. Dokument trwa 29 min. ____ Czyli Polskie kamienne monumenty w Beskidach podobne w do obiektu Georgi (Georgia Guide Stone’s)

Więcej info :   http://www.grawitacja44.org.pl/?q=node/187

Reklamy