//
archives

UFO / grawitacja44.org.pl

This category contains 5 posts

Informacje lokalne i globalne (1)

Zapraszam na portal społecznościowy:

http://globalizacja.mixxt.pl/

 


http://ge.tt/8V6xHS6/v/0

Palestyńczycy zorganizują masowe demonstracje w przededniu głosowania Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie uznania niepodległej Palestyny – zapowiedział w poniedziałek doradca prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. http://konflikty.wp.pl/title,Miliony-Palestynczykow-wyjda-na-ulice,wid,13648675,wiadomosc.html?ticaid=1cc49&_ticrsn=5


W. Brytania: w tajemnicy utworzono 155 hybryd ludzko-zwierzęcych

Gazeta „The Daily Mail” doniosła ostatnio o prowadzonych przez brytyjskich naukowców badaniach, w wyniku których utworzono ponad 150 zarodków ludzko-zwierzęcych. Inni naukowcy z Akademii Medycznej w Londynie przestrzegają przed niebezpiecznymi eksperymentami. Domagają się powołania specjalnej komisji, która nadzorowałaby badania, polegające na mieszaniu komórek ludzkich ze zwierzęcymi. Nie chcą jednak bezwzględnego zakazu tego typu eksperymentów.

Według brytyjskiej gazety, grupa wybranych brytyjskich naukowców, w ciągu trzech ostatnich lat, stworzyła w sumie 155 hybryd ludzko-zwierzęcych, od których pobierane są komórki macierzyste, mające rzekomo leczyć różne choroby.

Niepokojące dane nt. eksperymentów prowadzonych w tajemnicy wyszły na jaw po tym, jak pewna grupa uczonych opracowała specjalny raport na ten temat i przestrzegła przed niebezpiecznym scenariuszem tworzenia swoistych „Frankensteinów”.

Profesor Robin Lovell-Badge z National Institute for Medical Research wraz z grupą współpracowników wezwał do zaostrzenia nadzoru nad badaniami, które koncentrują się na wszczepianiu materiału genetycznego człowieka do zarodków zwierzęcych, nadając zwierzętom cechy ludzkie, albo np. na wszczepianiu komórek zwierzęcych ludziom.

W 2008 r., po przyjęciu przez Izbę Gmin skandalicznej ustawy o embriologii człowieka, trzy laboratoria w kraju: London College King, Newcastle University i Warwick University otrzymały pozwolenia na przeprowadzenie tego typu badań.

Naukowcom z wybranych laboratoriów pozostawiono dużo swobody w zakresie prowadzenia skandalicznych eksperymentów. Nie wymaga się od nich spełnienia żadnych dodatkowych warunków, ograniczających w jakikolwiek sposób badania.

Ostatnio pojawiły się jednak żądania, by powołać komisję ekspertów, która będzie czuwać nad pracą grupy naukowców, zajmujących się tworzeniem hybryd ludzko-zwierzęcych.

Peter Saunders, prezes Christian Medical Fellowship, brytyjskiej organizacji skupiającej ponad 4500 lekarzy z Wielkiej Brytanii, wyraził sceptycyzm co do takiego organu regulacyjnego.

– Pomysł powołania organu regulującego pracę naukowców, w którym zasiadać mieliby inni uczeni jest niepokojący, ponieważ naukowcy nie są na ogół specjalistami w dziedzinie teologii, filozofii i etyki, i często mają ideologiczne lub finansowe interesy w prowadzeniu tego typu badań. Ponadto nie lubią oni ograniczać swojej pracy – zauważył Saunders.

Podczas interpelacji poselskich, lord David Alton podkreślał, że żaden z uczonych, którzy pojawili się przed parlamentarzystami nie potrafił uzasadnić sensowności tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych. Za każdym razem powtarzali oni, że mają one służyć stworzeniu takich komórek macierzystych, dzięki którym uda się leczyć różne schorzenia. Zarzucił naukowcom stosowanie „szantażu emocjonalnego”. Podkreślił, że jak na razie udawały się jedynie terapie prowadzone z udziałem komórek macierzystych pobieranych od osób dorosłych, a eksperymenty z hybrydami ludzko-zwierzęcymi są nieetyczne i dyskredytujące dla Brytyjczyków.

Źródło: The Daily Mail, AS
http://www.piotrskarga.pl/ps,7603,2,0,1,I,informacje.htmlPoszukiwacze żydowskiego genu

W listopadzie 2000 r. izraelski dziennik „Haaretz” opublikował wiele wyjaśniający raport z badań profesor Arieli Oppenheim i zespołu badaczy z Uniwersytetu Hebrajskiego z Jerozolimy. Same wyniki zostały opublikowane tego samego miesiąca w numerze naukowego miesięcznika niemieckiego wydawnictwa Springer „Human Genetics”. Powód wyjątkowego zainteresowania medialnego wynikał z faktu, że zespół badawczy odkrył pokrewieństwo między mutacjami męskiego chromosomu Y u izraelskich Żydów, „aszkenazyjskich”, „sefardyjskich” oraz „izraelskich Arabów” i Palestyńczyków. Konkluzja była taka, że dwie trzecie Palestyńczyków i podobna proporcja Żydów posiada tych samych trzech przodków, którzy żyli 8 tys. lat temu. Obraz, który wyłaniał się z całości artykułu był w rzeczywistości bardziej złożony i o wiele bardziej kłopotliwy: te mutacje chromosomu Y wskazywały również, że „Żydzi” przypominali „libańskich Arabów” bardziej niż „Czechosłowaków”, lecz „Aszkenazyjczycy” odwrotnie niż „Sefardyjczycy” byli raczej bliżsi „Galom” niż „Arabom”.

Praca ta została napisana i przygotowana do druku w okresie porozumień z Oslo, zanim wybuchła druga Intifada, ale niestety wydano ją dopiero po rozpoczęciu buntu. Dane genetyczne wskazujące, że Żydzi i Palestyńczycy posiadają wspólnych przodków nie spowodowały zmiany nazwy konfliktu zbrojnego na wojnę domową, ale pośrednio wzmocniły hipotezę „naukową” o długiej historii, według której korzenie Żydów znajdowały się na Bliskim Wschodzie.

Przebieg „biologicznej przygody” tego zespołu badaczy ilustruje jak poważnie i rozważnie prowadzone są badania nad „żydowskim” DNA w Izraelu. Trochę ponad rok po tym ważnym odkryciu, na pierwszej stronie dziennika „Haaretz” pojawiła się kolejna sensacyjna wiadomość: wbrew temu co podawano w poprzednim badaniu, nie ma żadnego podobieństwa genetycznego pomiędzy żydowskimi Izraelitami, a Palestyńczykami. Naukowcy przyznali, że ich poprzednia próba nie była wystarczająco uzasadniona i że ich konkluzje były zbyt pośpieszne. Żydzi, przynajmniej mężczyźni, byli tak naprawdę bliżej spokrewnieni z ludnością kurdyjską niż z palestyńskimi sąsiadami. W badaniu opublikowanym po raz pierwszy w czasopiśmie „The American Society of Human Genetics”, okazało się, że krotochwilny chromosom Y wprowadził w błąd niedoświadczonych badaczy. Czytelnicy mogli jednak odetchnąć, gdyż nowy obraz genetyczny nadal wskazywał, że „Aszkenazyjczycy” i „Sefardyjczycy” są blisko spokrewnieni. Tym razem nie przypominali lokalnych Arabów, lecz bardziej Ormian, Turków i jak widzieliśmy Kurdów. Oczywiście, nie można powiedzieć, że brutalna Intifada pośrednio wpłynęła na rozwój genetyki w Izraelu, ale od tego momentu „bracia krwi” znowu stali się dalecy i „obcy”.

Dziennikarka z „Haaretz”, specjalistka od zagadnień naukowych, dla której dzisiejsi Żydzi byli oczywiście potomkami starożytnych Hebrajczyków, natychmiast zwróciła się do historyków specjalizujących się w okresie starożytnym, żeby wyjaśnili zagadkę tego tajemniczego pochodzenia. Żaden ze znakomitych naukowców do którego się zgłosiła nie był w stanie jej pomóc. Nikt nie słyszał o fali emigracji w starożytnych czasach, od północy Żyznego Półksiężyca ku Kanaanowi (Abraham „poszedł w górę ku ziemi Izraela” od południa Iraku). Czyżby, nie daj Boże, odkrycie wzmacniało hipotezę według której Żydzi pochodzą od Chazarów, a nie bezpośrednio od nasienia najważniejszego przodka? Podczas telefonicznej rozmowy transatlantyckiej, słynny profesor Marc Feldman z Uniwersytetu Stanford, uspokoił dziennikarkę: absolutnie nie trzeba było dochodzić do tak skrajnych wniosków. Mutacja chromosomu Y u Kurdów, Turków, Ormian i Żydów jest obecna u innych ludów regionu północnego Żyznego Półksiężyca i nie była szczególną cechą zapomnianych przez Boga i historię Chazarów.

Nie upłynął nawet rok, gdy zagadnienie znowu pojawiło się na stronach „Haaretz”: doskonale wiadomo było, że korzenie męskiej części Żydów znajdują się na Bliskim Wschodzie, lecz poszukiwanie żydowskiego genu u kobiet nadal stwarzało problemy. W nowym badaniu naukowym, które analizowało mitochondrialne DNA, przekazywane wyłącznie przez kobiety, zebrane w dziewięciu żydowskich wspólnotach, odkryto, że korzenie kobiet, które miały być Żydówkami według prawa religijnego, wcale nie znajdowały się na Bliskim Wschodzie.

Na podstawie tego zatrważającego wyniku można było stwierdzić, że „w każdej wspólnocie była mała liczba matek założycielek”, których nie dało się w żaden sposób powiązać. Wymyślono wytłumaczenie, że z Bliskiego Wschodu przybyli wyłącznie Żydzi płci męskiej; musieli więc, z braku innej możliwości, żenić się z kobietami miejscowymi, które, oczywiście, były nawracane zgodnie z prawem.

To wątpliwe wytłumaczenie nie zadowalało zwolenników żydowskiego genu i natychmiast pojawiła się praca doktorska w ramach Technionu z Hajfy, która dowodziła, że pomimo skandalicznego braku poszanowania dawnych kobiet dla jedności ludu żydowskiego, blisko 40% wszystkich „Aszkenazyjczyków” żyjących na świecie, było potomkami „Czterech Matek” (jak w Biblii). „Haaretz” jak zwykle, przekazała tę informację wiernie i w szczegółach. Dziennik Maariv, mniej poważny, lecz w większym nakładzie, również podawał, że te cztery pradawne matki „były urodzone w Erec Jisrael mniej więcej 1500 lat temu, a ich rodziny wyruszyły do Włoch, zanim zamieszkały w rejonie Renu i Szampanii”.

Uspakajające wnioski tezy doktoratu „Aszkenazyjskie mitochondrialne DNA” napisanego przez Doron Behar, zostały również opublikowane w „American Journal of Human Genetics”. Praca została napisana pod przewodnictwem Karla Skoreckiego, doświadczonego eksperta w żydowskiej genetyce. Ten ortodoksyjny profesor z wydziału medycyny z Technionu, który przybył z Uniwersytetu w Toronto, znany już był z niezwykłego odkrycia „cechy kapłańskiej”. Skorecki sam był oczywiście „kohen” i na skutek incydentu, który mu się przytrafił w 1990 r. w synagodze, do której chodził w Kanadzie, postanowił zainteresować się swoim „prawdziwym” pochodzeniem. Miał szczęście, że rabin Keiman, który nie tylko sam był „kohen”, lecz kierował Centrum Kohenów w Jerozolimie i zamówił badanie pochodzenia wszystkich Żydów noszących dziś nazwę „Kochen/Cohen”. Centrum Kohenów jest instytucją, która walczy o budowę Trzeciej Świątyni w miejscu meczetu Al-Aksa i przygotowuje przyszłych kapłanów do posługi w niej. Centrum musiało posiadać rozmaite źródła dochodów, które pozwoliły na sfinansowanie tego badania.

Historia ta może wydawać się abstrakcyjna, ale w rzeczywistości „etnicznej” końca XX wieku przybrała „solidną” postać naukową i wywołała wyjątkowy medialny szum, przyciągając uwagę szerokiej publiczności w Izraelu i w żydowskim świecie. Koheni, dawna dziedziczna elita arystokratyczna, pochodzili z nasienia Aarona, brata Mojżesza i zyskali nieoczekiwaną popularność w erze genetyki molekularnej. Fragmenty genów zwane haplotypami – grupa alleli różnych genów połączonych na jednym chromosomie, które zazwyczaj są dziedziczone jako całość – okazały się wyjątkowe u 50% osób noszących nazwisko Cohen. W badaniach Skoreckiego uczestniczyli naukowcy brytyjscy, włoscy i izraelscy, a wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie brytyjskim Nature. To badanie wykazało, bez żadnej wątpliwości, że klasa kapłanów żydowskich pochodziła od jednego wspólnego przodka, który żył 3 tys. lat temu. Prasa izraelska błyskawicznie podała tę informację, która wywołała wielką genetyczną radość!

Najzabawniejszym aspektem całej historii „genu kohen” jest to, że mógłby równie dobrze być „nieżydowskim genem”. Przynależność do judaizmu, jak wiadomo, jest dziedziczona po matce. Nie byłoby nadużyciem podejrzewać, że spora część niewierzących Cohenów na świecie żeniła się od XIX wieku po dziś dzień z gojkami, choć żydowskie prawo im tego zabrania. Prawdopodobnie z tych związków narodziły się nieżydowskie dzieci, które według badania profesora Skoreckiego noszą „cechę genetyczną kohenów”. Ale od kiedy izraelscy naukowcy muszą się zatrzymywać przy takich drobnych detalach, zwłaszcza, że Bóg już nie mieszka w większości z nich? Żydowska czysta „nauka” powinna zastąpić, w erze racjonalizmu, pradawną wiarę izraelską pełną przesądów.

Zachwycone media nie zwróciły uwagi na potencjał „sprzeczności”, który zawierała teoria żydowskiego kapłańskiego genu. I nikt nie dziwił się, ani nie zadawał sobie pytania dlaczego przeprowadzono nagle kosztowne badanie biologiczne ukierunkowane na poszukiwanie dziedzicznych korzeni arystokracji religijnej. Żaden dziennikarz nie zainteresował się publikacją odkryć profesora Uzi Ritte z wydziału genetyki Uniwersytetu Hebrajskiego, który badał inną metodą te same haplotypy kohenów chromosomu Y i nie znalazł w nich nic specyficznego.

Kolejny raz opłacił się szacunek dla „twardych” dyscyplin naukowych. Trudno jest bowiem laikom podważyć wiarygodność informacji pochodzących z dziedziny nauki uważanej za ścisłą. Pod koniec XIX wieku i na początku XX, to antropologia fizyczna produkowała wątpliwe odkrycia naukowe na temat rasy dla spragnionego tego typu informacji społeczeństwa, natomiast koniec XX i początek XIX wieku należy do genetyki molekularnej, która karmi niecierpliwe media cząstkowymi wynikami i półprawdami. Nie można zapominać, że po dziś dzień nie przeprowadzono żadnego badania, które na podstawie przypadkowej puli elementów genetycznych o nieznanym z góry pochodzeniu „etnicznym”, udowodniłoby istnienie jednolitych cech specyficznych dla całego dziedzictwa żydowskiego. Ogólnie rzecz biorąc, informacja na temat sposobu selekcji obserwowanych elementów jest rzadka i rodząca znaczne wątpliwości. Ponadto, pośpieszne wnioski zawsze są zbudowane i wzmocnione za pomocą retoryki historycznej pozbawionej jakiejkolwiek więzi z laboratorium badawczym. Na koniec, pomimo wszystkich kosztownych wysiłków „naukowych”, nie można określić żydowskiego osobnika za pomocą kryteriów biologicznych, jakiekolwiek by one nie były.

Wszystko to nie przekreśla możliwości wkładu antropologii genetycznej w ważne odkrycia dla historii ludzkości, zwłaszcza w dziedzinie zapobiegania chorobom. Możliwe, że badania DNA, dziedzina badawcza dość młoda, będą miały świetlaną przyszłość. Jednak w kraju, gdzie „Żydówka” lub „Żyd” nie mogą w świetle prawa poślubić „nie-Żyda” lub „nie-Żydówki”, nie można traktować na razie jako dojrzałej nauki poszukiwań specyficznych dla członków „narodu wybranego” cech genetycznych. Ta „nauka”, w kontekście izraelskim, tak jak badania zlecone przez rasistów macedońskich, libańskich falangistów, Lapończyków z północy Skandynawii, itp., nie może się uwolnić od niebezpiecznej koncepcji rasistowskiej.

W 1940 r., Walter Benjamin opowiadał historię słynnego automatu (nazywanego Turkiem), który grał w szachy i zadziwiał publikę dokładnością swoich ruchów. Pod stołem ukrywał się karzeł, który z wirtuozerią prowadził partię. W płodnej wyobraźni Benjamina, automat przedstawiał w pewnym stopniu myśl materialistyczną, a ukryty karzeł teologię: w czasach współczesnego racjonalizmu, wstydliwa wiara również była zmuszona się ukrywać.

Można zastosować to porównanie do kultury nauki biologii w Izraelu i sceny publicznej, gdzie się codziennie pojawia: automat nauki genetycznej gra tylko pozornie na szachownicy. Prawda jest taka, że to garbaty karzeł, to znaczy tradycyjna koncepcja rasy, który musi się ukrywać, żeby być w zgodzie z „polityczną poprawnością”, pociąga za sznurki w komicznym spektaklu chromosomów.

Autor: Shlomo Sand
Tłumaczenie: H. Zbonikowska-Bernatowicz
Źródło: Le Monde diplomatique
http://wolnemedia.net/nauka/poszukiwacze-zydowskiego-genu/Premier Donald Tusk i Władysław Bartoszewski zostali wygwizdani podczas składania kwiatów na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Prezesa PiS przywitały gromkie brawa. Uroczystość pod pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach stanowi co roku punkt kulminacyjny obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


Islamiści w Tunezji przeszli długą drogę. Przez lata tłamszeni przez władze, zepchnięci do podziemia i prześladowani, dzięki „jaśminowej rewolucji” wracają do łask. Po ustąpieniu dyktatora, znów mogą wystartować w wyborach. Jaki kawałek politycznego tortu wykroją dla siebie? I co się stanie z Tunezją, najbardziej liberalnym arabskim krajem, jeśli będzie to duży kawałek? „Grozi nam powrót do średniowiecza” – uważa część Tunezyjczyków.


Co przedstawiają te budynki w GoogleMap … OBOZY KONCENTRACYJNE ?

Reklamy

Rekonfiguracje & Jak NWO ukrywa Wyższą Inteligencję (Free Global Energy)

C.D.N. ____ wpis będzie uaktualniany więc zapraszam do ponownych odwiedzin.


Domena się „wypaliła” i nie jest dostępna już pod adresem grawitacja44.org.pl,każdą drogą działalność będzie kontynłowana tutaj na https://grawitacja44.wordpress.com .Od 4 maja witryna grawitacja44.org.pl uzyzkała około 10 tyś unikalnych odsłon, ale to już jest historia.


Film ukazujący jak wielu cennych naukowców traci prace i ich kariera jest niszczona, tylko dlatego że sprzeciwiają się Darwinizmowi lub badają darmową energie. Ktoś chce bardzo ukryć fakt, iż gdzieś tam jest wyższa inteligencja… Dlaczego jest to takie ważne ?


Dług-chór jednomyślności ze strony liderów UE+nienajwarzniejsze informacje+darmowa energia+symbolika

Kopia newsu na : http://www.grawitacja44.org.pl/?q=node/254Symbolika Voodoo-Reptaliańska „via” kryminalne oficjalne oświadczenie firmy „Bielmar” ukazujące eugeniczny proceder redukcji populacji ludności:
http://www.bielmar.pl/index.php?GRUPA=2&ID=166

„Unia Europejska zgodnie z Dyrektywą 2001/18/EC przyjęła do obrotu odmiany rzepaku genetycznie modyfikowanego.

Nasiona wyprodukowane przez firmę Monsanto:

– nasiona GT73 do wykorzystania w produkcji pasz i do celów przemysłowych

Nasiona wyprodukowane przez firmę Bayer CropScience:

– nasiona Ms8, Rf3 do wykorzystania w produkcji pasz i w procesach technologicznych

– nasiona Falcon GS40/90pHoe6/Ac import i uprawy

– nasiona Liberator pHoe6/Ac import i uprawy

– nasiona Linia T45 do wykorzystania w produkcji pasz i innych procesach technologicznych

Wprowadzenie odmian roślin genetycznie modyfikowanych miało na celu zwiększenie plonów, zmniejszenie zużycia herbicydów, obiecywano rozwiązanie problemu głodu na świecie. Tymczasem dotychczasowe doświadczenia przeczą założeniom.

Rzepak łatwo krzyżuje się z innymi roślinami z rodziny krzyżowych, na polach gdzie uprawiany był rzepak modyfikowany pojawiają się chwasty tzw. superchwasty, które są uciążliwe lub niemożliwe do zwalczenia. Rzepak łatwo się rozprzestrzenia, pyłki rzepaku mogą być przenoszone na odległość 26 km. Zgoda na import całych nasion rzepaku GMO (dopiero na miejscu nasiona mają być mielone) tylko do celów paszowych oraz do celów przemysłowych spowoduje rozprzestrzenianie się nasion na drodze ich transportu. Ponadto trwają badania nad wpływem roślin genetycznie modyfikowanych na zdrowie ludzi i zwierząt. Pierwsze doniesienia mówią o różnych anomaliach w funkcjonowaniu organizmów: podwyższenie liczby białych krwinek, wzrost poziomu cukru, zaburzenia w pracy nerek i wątroby.

W obronie przed dopuszczeniem do obrotu roślin GMO podejmowane są różne działania oddolne. Są to np. indywidualne i zbiorowe apele do Ministerstwa Rolnictwa o wprowadzenie zakazu importu do Polski rzepaku GT73. Samorządy terytorialne podejmują uchwały, w których ogłaszają swoje obszary strefami wolnymi od organizmów modyfikowanych genetycznie. Zgodnie jednak z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwały te wyrażają jedynie stanowisko samorządów w sprawie GMO. Nie można przypisać tym aktom charakteru aktów prawa miejscowego.

Rolnik sam podejmie decyzję, co wysieje na swoim polu, ale musi się liczyć z tym, że zebranego plonu nie sprzeda.

Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. zastrzegły sobie prawo do rozwiązania umowy z dostawcą rzepaku, w przypadku pojawienia się w jego dostawach roślin genetycznie modyfikowanych. ”


SENSACJE Z BIELSKIEJ PRZESZŁOŚCI
http://www.kronika.beskidzka.pl/index.php3?wiecej=tak&menu=specjalne&tytul=Sensacje%20z%20bielskiej%20przesz%B3o%B6ci

Czy w dawnym Bielsku byli masoni? Gdzie mieszkał bielski kat, co robił i jakie miał życie? Co podsłuchał bielski ubek ukryty w szafie? Dlaczego na dworcu kolejowym w Bielsku doszło do ataku policji na tłum pasażerów, a dlaczego robotniczej masakry w Białej? Kto odpowiadał za upadek dużego bielskiego banku? Jakie były kulisy głośnej zbrodni, do której doszło na placu Smolki?
Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące ciekawych wydarzeń z dziejów Bielska-Białej znaleźć można w książce „Kat, naziści i masoni”. Opowiada ona o interesujących, dramatycznych, a czasami wręcz sensacyjnych epizodach z dziejów miasta przez pryzmat starych budynków stojących w jego centrum. W dodatku napisana jest lekko, bez nadmiaru dat i nazwisk, aby każdy kto po nią sięgnie, dobrze bawił się podczas lektury. Autorem książki jest Sławomir Horowski, którego teksty dotyczące dziejów Bielska-Białej i Podbeskidzia od piętnastu lat ukazują się na łamach „Kroniki Beskidzkiej”, a wydawcą Wydawnictwo „Prasa Beskidzka”.Książka „Kat, naziści i masoni” dostępna jest w bielskich księgarniach: „Klimczok” (parter Domu Handlowego Klimczok), „Oświata” (ulica 11 Listopada), „Stankiewicz” (ulica 3 Maja) i „Staromieyska” (Rynek) oraz w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej (plac Ratuszowy).


Polski popularny portal sieje zamęt wprowadzając czytleników w podziały kłótnie, gdzie ktoś napisał:

„nie z rąk ukrańców , a komunistów” , nie wprowadzajcie ludzi w bład [22]
bo zaczną patrzeć na Ukraińców jako na „zbrodniarzy” , to … bo zaczną patrzeć na Ukraińców jako na „zbrodniarzy” , to samo zrobiono kiedyś z „niemcami” i to dziś kazdy sie ich wyrzeka nielubi itd.. także przestrzegam przed anachronizmem i anarchią w każdej postaci.
To nie żli niemcy wymordowali kogoś tam.. a po prostu zbrodniarze III Rzeszy czyli państwa głęboko Socjalistycznego , flaga Hitlera była Czerwona z „falangą” po środku , flagi Polski Ludowej jak i partii takich jak SLD PO PIS PSL [… okrągły stół zwany polskim trójkątem bermudzkim] też są czerwone , ta hołota teraz rządzi „unią” czyli nowopowstałym państwem unijnym (kiedyś radzieckim) , próbowali stworzyć czlowieka radzieckiego , tak teraz mamy „europejczyków” jako pochodzenie z tego kontynentu jak najbardziej ale nie „unijnego europejczyka” nie pod postacią przez nich nam wmawianą..! ” ___ ka

WIĘC CZYTAMY TUTAJ ORGINALNY TEKST:

„Szczątki ponad 300 polskich kobiet i dzieci, które zginęły z rąk Ukraińców w 1943 r. na Wołyniu, odnaleźli specjaliści z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podczas kolejnego etapu poszukiwań na tzw. trupim polu koło wsi Ostrówki na Ukrainie.”To ogromnej wagi odkrycie. Fakt, że rejon w okolicy wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka jest miejscem jednego z największych miejsc pochówku ofiar polskich na Wołyniu było wiadomy od dość dawna. Jednak precyzyjnie te miejsca przez lata nie były zidentyfikowane, źródła historyczne określały je terminem pole śmierci. Do tej pory mieliśmy jedynie pewność odnośnie 320 ofiar, których ekshumacji dokonano w latach 90.” – powiedział sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert.
Jak przypomniał, pewne prace archeologiczne na tym terenie zaczęły się już kilka lat temu. „Wiosną tego roku prof. Andrzej Kola z ekipą zidentyfikował konkretne miejsce masowego pochówku polskich kobiet i dzieci. Podczas obecnie prowadzonych prac odnaleziono dalsze ślady” – mówił Kunert. Na powierzchni ok. 2 arów wydobyto kilkadziesiąt łusek z różnego typu broni, a po dokładniejszym przeszukaniu terenu odnaleziono medalik i odlaną z brązu figurkę ukrzyżowanego Chrystusa. Badania za pomocą odwiertów archeologicznych potwierdziły przemieszanie warstw ziemi charakterystyczne dla wykopów, w tym również i mogił.”Wygląda na to, że ta figurka Chrystusa to pozostałość prowizorycznego upamiętnienia tego miejsca z okresu powojennego. Nieco poniżej jej odnalezienia nasi specjaliści odsłonili szczątki ponad 300 kobiet i dzieci. Odsłonięty fragment mogiły stanowi prawdopodobnie jednak zaledwie niewielką część jej powierzchni. Zasięg mogiły i jej głębokość nie są znane. Obecnie trwają dalsze prace archeologiczne. Podjęto też starania o ekshumacje i przeniesienie szczątków na cmentarz w Ostrówkach” – relacjonował sekretarz generalny Rady.Przypomniał równocześnie, że źródła historyczne potwierdzają, że w tym rejonie zginęło w 1943 r. ponad 1 tys. Polaków, dlatego istnieje możliwość odnalezienia dalszych szczątków. „W tej chwili dopiero zidentyfikowaliśmy to miejsce, badanie szczegółowe i ekshumacja będzie jeszcze trwała kilka tygodni. To sprawa wyjątkowo emocjonalna, ponieważ chodzi o kobiety i dzieci. Na koniec sierpnia wstępnie planowaliśmy zbudowanie upamiętnienia w tym rejonie. Odkrycie to nieco przesunie tę datę, prawdopodobnie o jakieś dwa miesiące. Jego znaczenie jest jednak ogromne. Każde szczątki ofiar, które odkrywamy i którym jesteśmy w stanie zapewnić godny pochówek, są dla nas ważne. Istotne jest także, iż będziemy mogli uwzględnić to odkrycie w budowanym tam upamiętnieniu” – podkreślił Kunert.Do tragedii w miejscowości Ostrówki na Wołyniu doszło 30 sierpnia 1943 roku. W tym samym czasie rozegrała się też tragedia w sąsiadującej z Ostrówkami wsi Wola Ostrowiecka oraz w Janowcu i Kątach. Zbrodni na mieszkających tam Polakach dokonała Ukraińska Powstańcza Armia i miejscowa ludność ukraińska.W 1992 roku w Ostrówkach dokonano ekshumacji pochowanych tam Polaków. Ponad 300 ofiar masakry pogrzebano następnie w zbiorowej mogile.”


Biblijny punkt widzenia – Czy Armagedonu trzeba się bać?

CZYM jest Armagedon? Najprościej mówiąc, chodzi o sytuację, w której władcy światowi wspólnie wystąpią przeciw Bogu i Jego Królestwu. W biblijnej Księdze Objawienia apostoł Jan opisał wizję, w której ujrzał królów zgromadzających się na wojnę z Bogiem w symbolicznym miejscu o nazwie Armagedon.

Słowo „Armagedon” pojawia się w Piśmie Świętym tylko raz, ale w dzisiejszym świecie zrobiło ono zawrotną karierę. Określa się nim nie tylko wielkie katastrofy — na przykład powszechną zagładę nuklearną, lecz także pomniejsze problemy — na przykład zniszczenia dokonane przez wirus komputerowy. Niektórzy autorzy rozpisują się o czasach końca, bezpośrednio poprzedzających Armagedon. Ich książki stają się prawdziwymi bestsellerami. Pewna seria powieści rozeszła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat w nakładzie ponad 60 milionów egzemplarzy.

Wielu boi się Armagedonu. Jedni obawiają się, że terroryści, wojownicze narody albo klęski żywiołowe doprowadzą do globalnego kataklizmu, w wyniku czego z Ziemi zniknie wszelkie życie. Inni wierzą, iż w wyznaczonym czasie sam Bóg zniszczy naszą planetę i wszystko, co się na niej znajduje. Cóż za przerażające perspektywy! A jak naprawdę należy rozumieć słowa o ‛wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego w miejscu zwanym Har-Magedon’? (Objawienie 16:14, 16).

Czy Ziemia zostanie zniszczona?

To nieprawda, że w Armagedonie zginą wszyscy ludzie. Skąd o tym wiemy? Pismo Święte zapewnia: „Jehowa wie, jak ludzi przejawiających zbożne oddanie wyzwolić z doświadczenia, a nieprawych zachować na dzień sądu, żeby zostali wytraceni” (2 Piotra 2:9). Możemy być przekonani, że Bóg doskonale panuje nad swą nieskończoną mocą. W Armagedonie zostaną zgładzeni jedynie ci, którzy sprzeciwiają się zwierzchnictwu Najwyższego. W tej wojnie nie będzie przypadkowych ofiar (Psalm 2:2, 9; Rodzaju 18:23, 25).

Jak zapewnia Biblia, Bóg doprowadzi „do ruiny tych, którzy rujnują ziemię” (Objawienie 11:18). A zatem Jehowa nie zamierza zniszczyć naszej planety. Usunie raczej tę niegodziwą część społeczeństwa ludzkiego, która przeciwstawia się Jego panowaniu. Dokładnie tak samo uczynił podczas potopu za dni Noego (Rodzaju 6:11-14; 7:1; Mateusza 24:37-39).

Poglądy na temat Armagedonu

Religie w Japonii poczuły się zmuszone wyrazić swe poglądy na Armagedon. Nastąpiło to po tym, jak sekta Najwyższa Prawda podłożyła trujący gaz sarin w tokijskim metrze, czym zwróciła na siebie uwagę opinii publicznej. „Przywódca sekty Shoko Asahara od lat (…) zapowiadał, iż ludzkość będzie świadkiem Armagedonu” — donosi dziennik The Daily Yomiuri. Chociaż owa sekta teoretycznie wywodzi się z buddyzmu, to jednak dwa ugrupowania buddyjskie oznajmiły, że „w ich religii pojęcie Armagedonu nie jest znane” — podaje gazeta Mainichi Daily News. „Dwa główne wyznania chrześcijaństwa (…) nie podzieliły wierzeń wyznawców Najwyższej Prawdy o nieuchronnym nadejściu Armagedonu. Katolicy oświadczyli, że taki pogląd jest im obcy, a zdaniem protestantów sekta nie powinna używać słowa ‚Armagedon’, gdyż ‚wyrwała ten biblijny termin z kontekstu’. Według Kościoła Zjednoczenia ‚krzewienie religii sposobami wzbudzającymi powszechny strach nie jest pożądane’, a organizacja pod nazwą Shinyoen oznajmiła, że jeśli zbyt usilnie narzuca się jakiś punkt widzenia, ludzie czują się zagrożeni”. Założyciel Najwyższej Prawdy najwyraźniej sam nie dowierzał własnym przepowiedniom. Jeden z głównych przywódców sekty powiedział: „Wydaje mi się, że plan ataku gazowego obmyślono po to, by spełniło się proroctwo guru”.

http://zmianynaziemi.pl/forum/biblijny-punkt-widzenia-czy-armagedonu-trzeba-sie-bac


Podróże kształcą-wykaz ciekawych publikacji:
http://chomikuj.pl/michalyellow/e-booki/Hobby+i+zainteresowania/Podr*c3*b3*c5*bce/Pasja+*c5*bcycia+-+Jacek+Pa*c5*82kiewicz+-+relacje+z+podr*c3*b3*c5*bcy+po+r*c3*b3*c5*bcnych+zak*c4*85tkach+*c5*9bwiata,204475542.txt
Romuald Koperski – Pojedynek z Syberią.rtf
Romuald Koperski – Przez Syberię Na Gapę.rar
Hepworth Dixon – Szwajzarya i Szwajcarowie.prc
Hr. Rajmunda Dalmas – Japończycy. Ich kraj i obyczaje.prc
100 najpiękniejszych miejsc na świecie.rar
Mapy – National Geographic.rar
‚Ekonomika Turystyki’ A. Panasiuk 2007.rar
Turystyka osób niepełnosprawnych.rar
100 Najpiekniejszych Miejsc w Polsce.pdf
Parki narodowe w Polsce.pdf
Pasja życia – Jacek Pałkiewicz – relacje z podróży po różnych zakątkach świata.txt
Ścieżką na Ararrat – Monika Warneńska – opis Armenii.txt
Lwów sentymentalny. Historia miasta w obrazkach – Bogdan Stanisław Kasprowicz.txt
Bajkał – morze Syberii – Maja Walczak, Wojciech Kowalski.txt
Od Magury po Osławę – Podróż sentymentalna po Łemkowszczyznie – Jan Gajur.txt
Co i jak jeść w Rosji – Mario Caramitti.txt
Narodowości świata – Andrzej Maryanski.txt
Ludzie i atole – wędrówki po mikronezji – Janusz Wolniewicz.txt
Gri – Gri – Mity a afrykańska rzeczywistość – Bogdan Stefański.txt
Lwów – miasto wschodu i zachodu – Aleksander Strojny.txt
Krym – półwysep rozmaitości – Artur Grossman.txt
Kijów – miasto złotych kopuł – Aleksander Strojny.txt
Geografia – opracowanie zagadnień do matury.rar
Rowerem przez Chiny – Robb Maciąg.pdf
Chorwacja w październiku – Arkadiusz Adamski – przewodnik.txt
Do ciepłych krajów – Paweł Wróblewski.pdf
Geografia polskiej Warmii – Walenty Barczewski.txt
Szlak Transsyberski. Moskwa – Bajkał – Mongolia – Pekin.txt
Zdobycie bieguna południowego – Roald Amundsen.txt
Przejażdżka po Rosji – Andrzej Wróblewski.txt


Paranoidalne społeczeczeństwo czyli lichwiarskie bramownice systemu viaTOLL [ http://www.e-myto.pl/ ]. Polskie propagandowe portale które pracują dla NWO [ … gdzie w Luxemburgu odprowadzają podatek ] piszą-…terroryzują: ” Nawet kilkutysięczne mandaty grożą kierowcom ciężarówek i autobusów, którzy po nieprzystosowanych do tego drogach próbują omijać płatne odcinki autostrad oraz dróg ekspresowych i krajowych. Tydzień po wprowadzeniu e-myta tylko w Wielkopolsce inspekcja transportu drogowego nałożyła 50 tys. zł kar. System elektronicznego poboru opłat ruszył z dwudniowym opóźnieniem, w niedzielę 3 lipca. E-myto obowiązuje na razie na sieci 1560 km autostrad i dróg ekspresowych. Mandat za jazdę bez urządzenia wynosi 3 tys. zł, a kara w przypadku niepełnej opłaty to 1,5 tys. zł. Jak powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, przez kilka dni obowiązywania systemu tylko w Wielkopolsce inspektorzy odnotowali kilkanaście ciężarówek, które omijały płatne odcinki tras drogami, które nie są przystosowane do ruchu ciężarowego. Przewoźników ukarano karami administracyjnymi, których łączna suma przekroczyła 50 tys. zł.Gajadhur dodał, że sygnały o takich przypadkach inspekcja dostaje najczęściej od okolicznych mieszkańców i władz lokalnych. ”

___ Alvin Gajadhur NIE JEST POLAKIEM …genetycznym, a udaje Polaka „papierowego” na zlecenie rządu New World Order

… Idąc dalej propagandowa gazeta http://wyborcza.pl/1,76842,9738320,Skarga_Alvina_Gajadhura_do_KRRiT.html pisze : „Skarga Alvina Gajadhura do KRRiT. Składam skargę na Radio Eska Rock i prowadzących audycję „Poranny WF” Panów: Kubę Wojewódzkiego i Michała Figurskiego. W dniu 25 maja 2011 r. około godz. 9.45 zostałem znieważony w audycji „Poranny WF”, prowadzonej przez Pana Kubę Wojewódzkiego i Pana Michała Figurskiego na antenie Radia Eska Rock. Wyżej wymienieni Panowie kpili z mojego ciemnego koloru skóry, nazywając mnie murzynem. Prowadzący audycję używali m.in. następujących zwrotów: „krajowy rejestr murzynów”, „audycję dzisiejszą sponsoruje warszawski oddział ku klux klan-u”, „może zadzwońmy teraz do murzyna”, „Gajadhur, tak murzyn”, „Pan Gajadhur od czasu kiedy dzwoniliśmy do niego i nabijali się z jego koloru skóry, zaczął nas regularnie słuchać”. Dodatkowo prowadzący sugerowali, że mój telefon działa w specjalnej, buszmeńskiej sieci „dla czarnych”.Mam polskie obywatelstwo, w Polsce mieszkam od niemowlęcia, ukończyłem tu szkołę podstawową, liceum, studia magisterskie i doktoranckie. Od prawie 9 lat jestem rzecznikiem prasowym Inspekcji Transportu Drogowego. Czy powinienem czuć się gorszym człowiekiem, tylko dlatego, że mam ciemniejszy kolor skóry? Nawet gdybym miał korzenie murzyńskie, to czy byłby to powód do śmiechu i drwin? Jest to niedopuszczalne, aby drwić sobie na antenie z osób, które mają ciemną karnację. Ponadto jest to przejaw rasizmu, który – ku mojemu zdumieniu – jest tolerowany przez szefów ogólnopolskiej rozgłośni radiowej. Uważam, że prowadzący audycję przekroczyli wszelkie normy dobrego zachowania, publicznie znieważyli nie tylko mnie, ale również osoby, mające pochodzenie murzyńskie. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że audycja ta została wyemitowana na dwa dni przed wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prowadzący sugerowali „wystawienie kompanii reprezentacyjnej składającej się z czarnych pionków, tzw. czarnych panter”.Publiczne naśmiewanie się z osoby, która piastuje funkcję publiczną, to też kpienie z instytucji, którą ta osoba reprezentuje. Może to zatem podważać moją wiarygodność w oczach opinii publicznej.Nadmieniam, że opisany powyżej czyn spełnia jednocześnie znamiona czynów przestępnych stypizowanych w art. 212, 226 i 257 k.k.


W załączeniu przesyłam nagranie w/w audycji i stenogram z części nagrania.

Proszę o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do stacji radiowej, która wyemitowała tę audycję.

Alvin Gajadhur

***** Stenogram

Stenogram: „Może zadzwońmy teraz do murzyna. Krajowy rejestr murzynów. Tak jest (KRM w skrócie) to instytucja, w której pracujemy już od bardzo dawna. Wojsko Polskie stwierdziło, że zrobi taką niespodziankę i wystawi kompanię reprezentacyjną składającą się z czarnych, samych czarnych pionków. ( ) Tzw. czarne pantery. ( ) A jak się nazywa ten? A teraz do tego Ajake Ajake. A on się jak nazywa, żebym wiedział, jak przedstawić. Słuchaj: Alvin Gajadhur, Gajadhur. Bądź takim zasadniczym żołnierzem. Oczywiście, lekko nierozgarniętym. ( ) Gajadhur (śmiech) Gajadhur, tak murzyn. Bardzo przepraszam, mam alarm. Audycję dzisiejszą sponsoruje warszawski oddział ku klux klan-u. Zdaje się, że Pan Gajadhur na wszelki wypadek wyłączył telefon. W jakiej sieci on może mieć. Niech się zastanowię, która się z czarnym kojarzy – buszmeni są. Pan Gajadhur nie odbiera. No to dzwonimy do Brayana, najsłynniejszego najsłynniejszego swego czasu murzyna na antenie. ( ) No dobra zdaje się, że Pan bardzo możliwe, że Pan Gajadhur od czasu kiedy dzwoniliśmy do niego i nabijali się z jego koloru skóry, zaczął nas regularnie słuchać. Przede wszystkim nie nabijaliśmy się, tylko generalnie no przecież jest jednak jakaś różnica. Czy ty masz wargi grube, wywinięte? Właśnie doszliśmy do tego, że zawsze dobrze nam wychodzą audycje o homoseksualistach, faszystach oraz murzynach i jeszcze faszystach i Niemcach. No to właściwie niedaleko pada jabłko od jabłoni ( )”.

… Polske jak i inne narodowości oplatają macki ośmiornicy Nowego Porządku Świata, gdzie agenci przebrani za polaków pracują na zlecenie obcych złowrogich agentur w celu eleminacji spójności planety Ziemia


UŻYTKOWNICY PISZĄ:

„jakim prawem wprowafdza sie kolejne podatki
podatek od drog zawarty jest juz w cenie paliwa, wiec …

jakie myto ?? ile razy mozemy placic na to samo ?? panstowe drogi sa nasze !!
czy stowarzyszenia transportowcow zlorza skargi e Brukseli …

Przez pierwsze 7 lat [4]
Skarb Państwa planuje zarobić na opłatach ponad 14 mld zł. …

co kierowce obchodzi, co se wymslil rzond ??
a cienzarowka moze jezdzic po drodze jaka jej sie podoba, …

chcecie być „rąbani” z pieniędzy nadal głosujcie na PO/SLD/PSL,
chcecie być „rąbani” z pieniędzy nadal głosujcie na …

wymyślili system
i teraz starą A2 przez poznań zrobił się taki kocioł jak …

Nie ma sie z czego cieszyć
Nie ma sie z czego cieszyć. Za to wszystko zapłacimy my, …

autostrady ?
a to u nas, w Polsce te autostrady, bo nie wierze

mam lepszą propozycję
by akcyzę zamienić w złoto, karać za chodzenie piechotą

A co ITD,Policja na to…… [1]
……..ulica Bytomska w Zabrzu,graniczy z Bytomiem. Przy …

Polska jako kraj UE ma obowiązek darmowej alternatywy dla płatnych dróg!!! [3]
Jeżeli takiej nie będzie Polska zapłaci nie jedno …

Za to e-myto czekam na super drogi !!!
Za to e-myto czekam na super drogi !!! Zobaczymy czy stan …

Płaćta to Tusk przelata samolotem
na weekendy do piegowatej baby jak by nie mogła przlecieć … ”

Komerntarze z http://www.tvn666.pl/0,1709942,0,1,srogie-kary-za-omijanie-e_myta,wiadomosc.html


Popularna gazeta (GW) zwana też potocznie „gówno prawda” pisze:

W 9 na 10 monitorowanych przez naukowców europejskich krajach znacznie wzrosła liczba samobójstw w latach kryzysu, podstawowym czynnikiem stresu jest strach o pracę. O 40 proc. wzrosła sprzedaż tabletek uspokajających Prozac – pisze BBC News. Brytyjscy i amerykańscy badacze przyjrzeli się danym zbieranym przez Światową Organizację Zdrowia z lat 2007-09, dotyczących dziesięciu europejskich krajów. Tylko w Austrii liczba samobójstw nie zwiększyła się w tym okresie, w pozostałych dziewięciu krajach wzrosła o 5 do 17 proc. wśród obywateli w wieku produkcyjnym. Mimo wcześniejszych wyraźnych tendencji spadkowych. Wśród omawianych 9 krajów najmniejszy przyrost targnięć na własne życie odnotowano w Finlandii, największy w Grecji. Naukowcy podkreślają, że najskuteczniejsza pomoc dla ludzi to przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie możliwości, aby ci, co już stracili pracę mieli szanse wrócić na rynek jak najszybciej. Mniej skuteczne są wszelkiego typu zapomogi, gdyż ich beneficjent nie ma poczucia, że odzyskuje kontrolę nad własnym życiem, wręcz przeciwnie. – Bardzo prawdopodobne, że lata kryzysu będą też miały inne, zdrowotne, konsekwencje dla społeczeństw. Mam na myśli choroby serca i nowotwory. Ale to wyjdzie po latach – mówi dr David Stuckler, współautor badań opublikowanych w Lancet. leku uspokajającego Prozac.Druga strona medalu jest taka, że naukowcy zauważyli również, iż w latach kryzysu spadła ilość śmierci na europejskich drogach. Gdy społeczeństwo biednieje, ludzie przesiadają się do środków komunikacji miejskiej i na rowery.

Więcej… http://gównoprawda.pl/1,75476,9915033,Kryzysowe_samobojstwa_w_Europie.html#ixzz1Rbun7gLD

Okulistyczna symbolika ? „Partia Kobiet”

 


Darmowa energia. Autorskie rozwiązania w budowie hybrydowych [wiatr-fotowoltanika-magnet silniki-soczewki frensela-ogniwa peltiera] systemach darmowej energi:

KOMERCYJNE I NIESTETY BARDZO DROGIE ROZWIĄZANIA DARMOWEJ ENERGI ,KTÓRE KONTROLUJĄ KONCERNY ZNANE NAM Z REKLAM tv.


„Planowane wykorzystanie propagandy i innych psychologicznych działań mających przede wszystkim w celu wpływania na opinie, emocje, postawy i zachowanie wrogich grup zagranicznych w taki sposób, aby wspierać realizację celów narodowych. ”

WIĘC czytamy (gadzie machinacje?) >>>

dailymail.co.uk

Kiedy baza sił powietrznych w Wyoming (USA) straciła kontrolę nad 50 pociskami rakietowymi w październiku ubiegłego roku, funkcjonariusze stwierdzili, że przyczyną jest przerwa w komunikacji. Wśród techników stacjonujących w bazie pojawiły się jednak pogłoski o UFO, które ponoć było widziane w czasie awarii – pisze dailymail.co.uk.

Jak zauważył poszukiwacz UFO Robert Hastings świadkowie naoczni twierdzą, że awaria trwała o wiele dłużej, niż przyznają siły powietrzne. Rzecznik sił powietrznych uważa jednak, że był to jedynie problem ze sprzętem komputerowym i to on miał na chwilę zakłócić połączenie między stacją kontrolną a rakietami. Funkcjonariusze utrzymują także, że nigdy nie było żadnego niebezpieczeństwa samoistnego wystrzelenia rakiety, więc dowództwo nie straciło nad nimi kontroli .

Ale Robert Hastings uważa, że za awarią stoi coś więcej. Trzech techników, którzy zgodzili się z nim rozmawiać, uważają, że wojsko widziało UFO, które pojawiło się w trakcie awarii. Świadkowie twierdzą, że widzieli nad bazą wielki obiekt o kształcie cygara.

– Siły powietrzne twierdzą, że zakłócenia trwały tylko 59 minut, podczas gdy tak naprawdę istniały one przez około 26 godzin – podtrzymuje Hastings.

– Świadkowie zgadzają się, że to, co widzieli, nie było sterowcem z reklamami. W środku nie było pasażerów ani żadnych ogłoszeń na kadłubie – dodaje.

To już kolejny raz, kiedy Hastings donosi o rzekomym UFO w okolicy baz rakietowych.

Transkrypcje BRANDONA

KOPIA NEWSU NA:
http://www.grawitacja44.org.pl/?q=node/244


Czy pamiętacie film nakręcony w stylu Blair Witch Project. Nie jest to dokument, ale FILM oparty na faktach w którym występuje David Icke. Icke nie brał udziału w jego produkcji, jest ona samodzielnym pomysłem i produktem TruthseekerTV.

Mającym na celu sprawdzenie opinii publicznej , gazet i ich reakcji na tego typu „dokument”. Film ten obejrzało już kilka milionów ludzi, może nadszedł czas aby po trzech latach kilku obejrzało go w Polsce.
Uznaliśmy go za naprawdę bardzo Ciekawy i trochę straszny film.

Ale do czego zmierzam ? W sieci trafiłem na „torentachP2p” na zapis transkrypcje BRANDONA rozszeżającą tematyke filmu „The Brandon Corey Story (2006)” i pozwoliłem sobie to przepuścić przez translator goglowski , gdzie oczywiście zrozumienie spujności tekstu wymaga uruchmienia wyobraźni. W transkrypcji dowiadujemy sie o kompromitujących sprawach dotyczących czołowych polityków a mowa tu o pedofili-sataniźmie-poświęcanie dziedzi na ofiare-tajmenicze rytuał jak i także relacje osób które wiedziały zmiennokształtnych [demony-reptylianie].

ORGINAŁ PDF DO POBRANIA:
https://grawitacja44.files.wordpress.com/2011/06/pdftranskrypcjebrandonaen.pdf

PDF POLSKI [SUROWE TŁUMACZENIE TRANSLATOREM]:
https://grawitacja44.files.wordpress.com/2011/06/pdftranskrypcjebrandonapl.pdf

SUROWE TŁUMACZENIE TRANSLATOREM GOGLOWSKIM WIĘC WYMAGA URUCHOMIENIA WYOBRAŹNI.
———————– Strona 1 ———————–

KIM SĄ Drakonów

KIM SĄ Drakonów?

Pliki przypadku Branton

Wielu tak zwanych UFO „porwani”, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, opisał spotkanie z

bardzo podobne rodzaje podmiotów, niektóre z trzech najbardziej znanych jest „Greys”,

„Reptiloids” i „skandynawskie”. Podobnie jak w przypadku uprowadzenia Ted Rice i dodatkowych incydentów związanych z

Pod koniec Karla Turner i innych, czasem wszystkie te trzy rodzaje podmiotów są postrzegane współpracy

razem. W innych przypadkach, gadów podmiotów zostały zaobserwowane pod płaszczykiem „skandynawskie” za pomocą niektórych

rodzaju przewidywanych dziedzinie hipnotycznego lub holograficzne, najwyraźniej starając się oszukać uprowadzonych i uzyskać

ich zgodności.

To nie znaczy, że ALL Nordic lub typu ludzkiego „kosmitów” są w rzeczywistości gady udział w

jakiś rodzaj piątej kolumnie „żyją” {film} program przeciwko ludzkości. Wierzę, że istnieją

życzliwego człowieka na innych planetach, jednak rozstrzygające jest, że wielu z nich nie będzie

„Przeszkadzać” w nasze sprawy, więc w rezultacie większość spotkań prądu dni obejmować obcych podmiotów, które NIE

przeszkadzać!

Greys, najczęstszym podmiotem typu spotkał, zostały opisane jako posiadające gada,

amphiboid lub nawet jaszczurek genetyczne podstawy wraz z łuszczącą się skórę, webbed pazur-jak palce, a nawet

gadzie oczy pionowo szczelinę uczniów, które były postrzegane przez niektórych porwanych w głębi

cybernetyczny nieprzezroczysty „wielkie czarne skośne oczy”, które wydają się w wielu przypadkach być pewnego rodzaju biomechaniczne

pokrycia i są jedną z głównych kart telefonicznych tego typu obcy podmiot. Te „Grey” cudzoziemcom

szary-szary, szaro-biały i szaro-zielony wygląd nie tylko zintegrowane cybernetyczny składniki, ale

również owadziego, a nawet DNA typu warzyw w widocznego wysiłku do inżynierii genetycznej lub „upgrade”

ich „rasa” i poszczególnych linii programu … i to także asymilacji ludzkiego DNA jako

Świadczy o tym tak zwany „hybrydowym” programów.

Tak więc, gdzie ci faceci pochodzi?

W mojej książce „Secrets of the Mojave”, opiszę jeden konkretny podziemny, skąd

wiele wspólnego uprowadzenia obcych / wojskowych, okaleczeń zwierząt oraz projekty biogenetycznych są podobno

prowadzone. Wielkość ta ma zostać wkrótce opublikowane w formie postaci kopii przez http://www.umind.com/

Tak czy inaczej, wielu ludzi opisanych działań odbywających się w tym podziemny

pod Archuleta Mesa, wiele ich historie pojawiają się w DULCE dokonać rezerwacji w

http://www.eagle-net.org/dulce/

To mesa leży na północ od miasteczka Dulce w Nowym Meksyku w rezerwacji Apache Jicarilla

w północno-zachodniej części stanu Nowy Meksyk. Jedno z nich był człowiek o nazwisku Thomas Edwin Castello,

który twierdził, że pracował w tej wspólnej NSA / Alien obiekt jako dyrektor ds. bezpieczeństwa. Inni twierdzą, że

rdzeń NSA nie jest już „ludzki”, ale w rzeczywistości kontrolowany przez tajną organizację

człowieka obce hybrydy znany jako „Black Monks”, którzy są REAL organizatorów za New World

Ruchu celu.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (1 z 68) [25.08.2000 17:19:57]

———————– Strona 2 ———————–

KIM SĄ Drakonów

Castello poinformował, że Dows [Greys] Dracos [Reptiloids] i Ciakars [podobny do „Mothmen”

opisanych w książce Johna A. Keel ‚s o tej samej nazwie – jeszcze w tym przypadku posiadanie kolorze białym lub beżowym kolorze

łuszczenie się „skóry”] wszystkie współpracują ze sobą w ramach niższe poziomy podziemnego systemu, który rozciąga

między Dulce w Nowym Meksyku i Los Alamos około 90 mil na południowy-wschód. Dowodzenia

wydaje się być Ciakars -> Reptiloids -> Greys -> a co ludzi / hybryda / NWO Inc

lalki może być pod ich kontrolą.

Co jest bardziej godne podziwu jest jednak oświadczenie złożone przez jednego z reptiloids Thomas Castello

że gady rozważyć powierzchni planety Ziemi do ich oryginalnego domu, przed ich

z niego wydalony po starożytnej konflikt z naszych dalekich przodków … wiele w swoim rodzaju o

uciekł do podziemnych systemów, do innych światów, a nawet do innych wymiarów [piąty wymiar

najczęściej wskazywana] tej planety.

Oprócz legend, takich jak w jaskini mieszkania gadów „Nag” z tradycji hinduskiej,

Majów bogiem-wężem Quetzalcoatl, babilońskiej opowieści o „Oannes” – amfibie humanoid z

morza, I Edenu uwagę „węża” wyścig opisane w Księdze Rodzaju rozdział 3 [mój osobisty

ulubionych] … Czy są jakieś inne wskazówki, które gadów humanoidów może mieć zajęte powierzchni

Ziemi w czasach prehistorycznych?

Słyszałem niejasne „legendy” dawnych wojen między ludźmi i „inne” potwory „z różnych

krwi „, które są szeptem wśród rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej, Australii i Afryce, by wymienić tylko

kilka, ale chciałem, aby wytropić coś bardziej szczegółowe, więc zrobiłem kilka badań i – oprócz

z raportów, a nawet zdjęcia ludzi ślady znaleziono skamieniałe INSIDE wydruków dinozaurów,

proponując wspólne istnienie — odkryłem kilka interesujących faktów dotyczących biologicznych „gady”.

Wydaje się, że biolodzy zgadzają się, że węże ostatecznie zmutowane od jaszczurki i jaszczurek z większych

„Jaszczurki grzmot” lub dinozaurów z czasów starożytnych. A co najwcześniejszych dinozaurów odkryte? Oraz

dwa rywali są [Eoraptor, które doprowadziły do ​​bardzo przebiegły i zręczny Veloci-jaszczury jako

przedstawiony w JURASSIC PARK filmy] i podobne jaszczur bi-ped które chodziła wyprostowana jak człowiek,

o wielkości człowieka, i ręce, które były idealne do przechwytywania i zgrywania ciała,

herrerasaurus:

Obaj byli mięsożercami, jednak jest wiele różnic i podobieństw między Eoraptor i

Herrerasaurus na to, że mieli wspólnego przodka „kilka oddziałów w dół” drzewa jaszczurek. Ja

Przypominam sobie porwany, kobieta, która stwierdziła, że ​​w czasie uprowadzenia, podczas którego

znalazła się w podziemnym wspólnego ośrodka wojskowego-obcy, zetknęła się bardzo groźne szukają

„Obcy”, który przypominał jej o nieco wersję humanoidalnego VelociRaptor! Ponadto, kilka

uprowadzonych spotkałem gadów-humanoid „obcy”, które bardzo wyraźnie OGON-LIKE

przydatków. „Kliknięcie”, liczniki korelacji zaczął chodzić się w głowie!

Albo ktoś gdzieś rozwinęła własne „Jurassic Park” humanoidy, albo nigdy tych stworzeń

Naprawdę wymarły, ale po prostu poszedł w najbardziej dosłownym sensie, „w podziemiu”. Pamiętam coś czytałem w

„Jadowite gady” Sherman A. Minton Jr, [w którym opisuje legendy hinduskie

gada-humanoid mieszkania jaskini „Nag”], który stwierdził, że większość gadów, z dobrze rozwiniętymi kończynami

życia pod ziemią.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (2 z 68) [25.08.2000 17:19:57]

———————– Strona 3 ———————–
KIM SĄ Drakonów

Niech nas tylko na chwilę wziąć Edenu dramat w wartości nominalnej: przywódcy trzech kreacji czujących …

anielski [Lucyfer], ludzi [Adam / Ewa] i bestia [Węża, który został opisany jako najbardziej SUBTIL

lub przebiegły zdecydowanie WSZYSTKICH „polne”], wszystkich biorących udział w spisku wokół

„Big Lie”, że mogą istnieć niezależnie od Stwórcy – źródła bardzo duchowe

istoty życia! Jak na ironię, ten dramat rozłożeniu na „drzewo” [drzewa „wiedzy” lub dosłownie w

oryginalnym języku hebrajskim drzewa „da’ath”, które oznacza „spryt”, co zakłada znajomość

uszkodzony]. Teraz tego drzewa, jak wszystkie drzewa zrobić, zupełnie zależne od SUN dla jego życia, jednak drzewo

może nigdy nadzieję, że zrówna się lub istnieją niezależne od życiodajnych promieni

Sun, ani z hydrodynamiczne cykl słońca sprawia, że ​​to możliwe. To prawda, że ​​drzewo jest oświetlony, a

Odzwierciedla światło, Słońce. W przypadku Lucyfera jednak jego błędem było zapewnienie sobie wszystkie

kredyt na LIGHT Stwórcy, który odzwierciedlenie w jego istoty, którym obronił pracę

imię i nazwisko, „Lucyfer” [używam określenia „on” tylko dla wygody podczas gdy w rzeczywistości Wszechmogącego Boga i aniołów

nie ograniczają się do DNA materiału „gen-der”, ale są raczej androgyniczne istoty ducha].

Więc wyobraźcie sobie to stworzenie, odmawiając jego nienasycony i przed egoistyczne zarozumialstwo się upokorzyć

Stwórca Wszechmogący i prosić o przebaczenie, ale on / ona, a nie próbuje ratować twarz kuszące reszty

stworzenie do wstępowania w buncie. Oczywiście, jest stworzenie ciemności – raz dis-podłączenia

sam / sama od LIGHT / LIFE Stwórcy – Szatan [„przeciwnika”, dawniej „Lucifer”] będzie

wykorzystania DECEPTION spróbować iw dół grać znaczenie Stwórcy, a tym samym oszukać innych do

wierząc, że sam wszechmocnej władzy i tym samym zasłużył na zasadę wszechświata. A w rzeczywistości Lucyfer

CZY zdobyć wielką moc, gdy inni aniołowie dołączył do niego, ale tylko od rodzaju zasilania, że ​​czarna dziura

może nabyć przez pożera wszystko wokół, w tym przypadku Lucyfer / Szatan jak duchowa czarnej dziury

zaczął asymilować, konsumować, wchłonąć i integracji świadomości i energii wszystkich tych, którzy oddali

ich woli do niego. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że im bardziej czarna dziura pochłania, tym bardziej nienasycony jego

apetyt staje. Czy Lucyfer / Szatan sam jest w pewnym sensie „otchłani”, pochłaniając całe życie

oraz tworzenie i dobro i światło, że możliwe może w jego skręcone „zemsta” W kierunku sprawiedliwego jeszcze

Miłosiernej Stwórcy?

Są tacy, którzy twierdzą, że ciemność i światło musi żyć w równowadze ze sobą, że naprawdę

nie jest dobre lub złe, ale tylko „doświadczenia”. Powiedziałbym, że takim ludziom, że powinni dodać

inteligencji do takich bezmyślnych frazesów o „bezwarunkowej miłości”. Jeśli „bezwarunkowo kochać”

morderca jak gwałci i okalecza swoją córkę bez żadnego wysiłku, by chronić swoje dziecko

to jesteś nienawidzić swojego dziecka i tych wszystkich dzieci, które zostaną zniszczone przez takie stworzenie w

przyszłości. Czy mamy bilans zdrowia z rakiem terminal? Lub zrównoważyć pokoju z termojądrowej

zagłady?

Wszechświat został stworzony przy użyciu jednej analogii, jak maszyny, która była przeznaczona do pracy w doskonały

harmonii … jednak w dawaniu swoich stworzeń darmo agencja Stwórca wiedział, że również daje nam

osobowości i duszy, ale z ryzykiem, że moglibyśmy wybrać spowodować zniszczenie „maszyna”.

krwinek na przykład został zaprojektowany, aby zwrócić LIFE z serca i do dzielenia się tym z resztą życia

ciała, intuicyjnie wiedząc, że utrzymanie ciała przy życiu jest utrzymanie się przy życiu. Komórek nowotworowych

Z drugiej strony myśli tylko o karmienie się przez kradzież życia istoty z sąsiednich komórek i

w ten sposób umiera coraz więcej z każdym akcie zniszczenia, do końca życia może pochodzić tylko od Stwórcy, ale kiedy

zaczyna służenia sobie samemu, a nie całości, odcięli się od Źródła wszystkich

LIFE, które może być jedynie istotę życia tych, którzy chcą się kanałami lub statków

że życie. Jeśli wiosną staje otworem umywalka, biorąc wody zamiast dawać go, tylko staje się suche, martwe

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (3 z 68) [25.08.2000 17:19:57]

———————– Strona 4 ———————–

KIM SĄ Drakonów

dziury w ziemi. Tak więc sam ocenić czy to jest „zła” do przyjęcia ciemności i mieć swój

soul / tożsamość / będzie / osobowość zużywanej przez, powinniśmy powiedzieć, nienasycony „Ul Lucyfera”.

Taka jest natura Szatana [dawniej Lucyfer], który jest ostatecznym emocjonalne / psychiczne / bioplasmic

„Wampir” … o „konsumowane” jego anielski zwolenników, zamieniając je w wampiry energii oraz …

kradzież istotę życia lub bierne życie życia od wszystkich, którzy mogli, a nie iść w prawo do

źródło, nawet w świetle „alter” z Kalwarii, gdzie Stwórca jest doskonały Sprawiedliwości z doskonałą Miłosierdzia

połączone i otwierając tym samym drogę do Stwórcy, serca, Kalwaria jest bardzo „serce”

Wszechświat dla tych, którzy są gotowi otrzymał „boską transfuzji krwi”, ale tylko po ich

uznał ich potrzeby.

Co do szatana, jednak jego vampirial natury, jak i ciemne duchy, które miał zasymilowani udał się do

pracy w sferze Eden, aby szukać kolejnego „host”, że Lucyfera ula może, jak pasożyt,

dołącza się do. „Wąż” był idealnym kandydatem. Wąż był, według Księgi Rodzaju,

początkowo pionowo stojących jest o pozory darmo agencji i wrażliwość. Gdyby tak nie było

przypadku, to Stwórca nie byłby „sądzeni” to „bestia”, znacznie mniej przeklął go o na to

brzuch … to przekleństwo ponieśli wiele gadów podgatunków, jednak są najwyraźniej

niektóre z bardziej „obcy” gałęzie, które uciekły tym wyroku „na czas” … ale to

nie zdyskredytować Boga, ponieważ istnieje wiele „opóźniona przepowiednie” w pismach … w tym

proroctwo Lew i Baranek zawarciu pokoju ze sobą, które nie mogą być zrealizowane do czasu dobrze

w Millennium. Human-gadów genetyczne „hybrydy” z drugiej strony, zakładając, że posiadają

duszy czakry matrycy, może uciec tym wyroku … to może być jednym z głównych powodów

za tak zwany „hybrydowym” projektów!?

Tak więc, jak się Lucyfer / Szatan uzyskania zgodności węże? Być może on / ona zaczęła wykorzystywać oszustwo na

ten król w królestwie zwierząt, jak on / ona zrobiła z upadłych aniołów? Na przykład: „Wiem, jak

czuć, w tym Pan dał Adam najwyższej pozycji władzy niż ty. Zasługujesz na lepszego.

Pozwólcie, że i moi aniołowie, aby zamieszkać was i wasze potomstwo i będziemy Ci nadprzyrodzonych mocy ponad

człowieka i natury, ale najpierw musimy zniszczyć związku Adama z Bogiem, z którego jego

panowanie-władza pochodzi. Będziemy korzystać z kolegą w tym celu, i Adam, którzy nie zostaną oszukani jak

jego kolega będzie, powinien jednak odrzucić Boga i robić, co chcemy z obawy przed utratą miłości jego

mate! „To nie może być dokładne słowa używane w celu uzyskania węża współpracy, jednak prawdopodobnie

coś bardzo podobnego. Tak więc, gdy Adam stracił panowanie nadprzyrodzone i niewinności, jego

połączenie ze Stwórcą które zostały zerwane przez ciemną chmurę winy, które ADAM pozwolił

sam stworzyć – Boże panowanie przepływu które zostały odcięte na płaszczyźnie ludzkiej – charakter zaczął

kolei WILD, harmonii zwrócił się do chaosu, miłości zwrócił się do egoizmu i ducha tego świata stał się

slave do materiału … wszystko poszło z równowagi, roślinność zaczęła się rozkładać, zwierząt zaczęli zwracać

głodny i włączyć się w drapieżny instynkt samozachowawczy. „Wirus” wszedł na rajskiej

„Hologram”, że Stwórca zaprogramowany. Jednak zamiast ludzkości FORCE pełnić Jego wolę i

w ten sposób wypełnić wszechświat bezduszne roboty, Stwórca pozwolił swej istoty, aby wybrać i

Kształtować swój los.

Oni mają prawo do wyboru nieba lub piekła na ziemi, ale Stwórca wiedział, że słabość i

wyciągnąć z ciała, a zatem zapewnić wyjście z niekończącego się cyklu wzajemnego wykorzystywania tych

którzy byli gotowi. Ale szkoda została wyrządzona. Lucyfer / Szatan był zachwycony! On skusił Adama do

ustępowanie jego panowanie nad planetą, jeśli nie tworzenia. Lucyfer był teraz „boga tego świata”,

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (4 z 68) [25.08.2000 17:19:57]

———————– Strona 5 ———————–

KIM SĄ Drakonów

Adam zasadniczo o trwonił pierworodztwo nad planetą na oszusta, książę

ciemności. Oznacza to, że dopóki Bóg przedłużony Jego pień „Word” lub „Logos” do świata materialnego, pragnąc

nie tylko stać się doskonałym człowiekiem, aby wiedzieć, na empiryczny poziom jak to było być

człowieka, ale także na poświęcenie niezbędne do ponownego połączenia lub zaszczepić umierającego człowieka „gałęzie”

z powrotem do winorośli, które sam może je odnowić ducha, duszę i ciało. W ten sposób „Logos”,

„Chrystus”, odkupione „tytułu własności” do planety Ziemi dla wszystkich tych, którzy byli gotowi do egzekwowania tego tytułu przez

aktywnej wiary nad wrogiem „bez”, najpierw podbijając wroga „w”.

Od ludzi składały się zarówno ducha i ziemi pył, ludzie stają się powodzi bramy

którzy mogliby wybrać, aby otworzyć niekończące niebieskich zbiorników „żywej wody” na ziemię

[Prosto z boku Chrystusa, gdyż dostęp do „ponadczasowy” łaski ostatecznej Baranka Paschalnego] lub

gasić ducha życia i pozwoli na świecie umierają jak pustynia duchowa-planeta pozbawiona

życiodajnej wody. Odnowionym duchu ludzkość miałaby władzę nad siłami materiału

chaos w sobie, a z kolei bez LUB pozwoliłaby moce śmierci, ciemności i

zniszczenia nadal jak to miało miejsce od Edenu razy. Jednak powrót do raju, po zło-one

był pobyt w umysł i ciało z „węża”, słabą wolę tej bestii szybko

pokonania.

Wąż zaoferował się, a także jego „nasieniem” Luciferians, a oni starali się w pełni

Zaletą tego i nie rezygnując z jakichkolwiek powodów. Nie jest zbyt trudno sobie wyobrazić, że wąż może

nabyły nadprzyrodzonych mocy nad ludzkością i naturą, ale na straszne cenę utraty wszystkich

pozory indywidualności i wolnej woli i tożsamości w stronę „Hive Lucyfera”. Gadów lub

wyścig wąż był bardzo zmienne i elastyczne. To nie ma nic wspólnego z „teorii” rosnąco

ewolucji, ale wszystko, co zrobić z faktem boczne mutacji. Albo raczej, nie tworzenie

kody genetyczne, ale raczej ponownego programowania z już istniejących kodów genetycznych. Wiemy na pewno,

że wirusy na przykład mogą mutować i ponownie program się w celu przystosowania się do różnych

środowiskach. Przetrwanie najsilniejszych, adaptacja środowiska, a mutacja nie naruszają 2. Prawa

termodynamiki, jak to jest „teoria” ewolucji rosnąco, więc nie należy mylić z

Darwinizm nie bardziej niż komputer „programista” powinien być mylony z komputera „program” [lub

Muszę powiedzieć, komputer „wirus”?]

Zresztą, wyobraź sobie przez chwilę, że Luciferians zaczął eksperymentować z „ich” ciała jaszczurek. Jeśli

akceptujemy możliwość, że Luciferians w pełni z zamiarem utrzymania ich trzymać na tych

serpentyn lub jaszczur istot, wówczas można to częściowo wyjaśnić masowe wymieranie większości

saurians jako wyroku sprawiedliwego Stwórcy? Ponadto, ponieważ wiele „techniki datowania” baza wieku

warstwy na przedmioty znajdujące się wewnątrz, a także wieku tych przedmiotów od rodzaju warstwy, w której

kłamią, to mamy do czynienia z połowu-22 typu system randkowy, w którym wszelkie teoretyczne daty może

być stosowane. I zazwyczaj warstwy są w wieku opiera się na założeniu, że miały one miliony czy miliardy

lat zgromadzić, a nie możliwość, że globalny potop i kataklizm mógłby

stanowiły dla wielu warstw osadów i ich artefakty … które otwierają się możliwości

ludzi i saurians o istniała równocześnie z siebie przed potopem.

Naukowcy uważają, aligatory, Iquanas i Kimodo smoki się względne potomków

wcześniej saurians. Jednak te „saurians” przeżył, a jeśli tak jest to możliwe, że więcej

humanoid amphibeo-reptiloids, którzy chodzili wyprostowani mogła przetrwać pod ziemią lub w morzu … jako

z możliwości istnienia plesiosaur z Loch Ness, na przykład?

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (5 z 68) [25.08.2000 17:19:57]

———————– Strona 6 ———————–

Co ciekawe, Brytyjczycy satanistą Aliester Crowley twierdził, że jest w psychicznym kontakcie z

„Bestii” z Loch Ness, który uważał za „kanał” na demoniczne energie, które dosłownie używane

umysł „bestii” komunikować wolę to mroczny czarownik, którego dwór, „Boleskin

House „, usiadł na brzegu jeziora z widokiem na jego morskich głębinach. Inni też mówili o

dziwacznych zjawisk paranormalnych i UFO typu działalności, która otacza to tajemnicze jezioro Szkocji.

Więc załóżmy więc, że Luciferians – nie tylko posiadanie, ale w rzeczywistości Wcielanie tych

istoty fizyczne posiadające niemal wyłącznie na co niewiele się posiadali – zaczął

eksperyment jeszcze bardziej z „ich” ciała jaszczurek / gadów, całkowicie przenikają umysły i bardzo komórek

te „gady gromu”, do tego w znacznym stopniu lub stopnia, że ​​dwa zasadniczo stała się tak zintegrowane jako

się nie do odróżnienia [jak sugeruje się w Objawieniu rozdział 12, w odniesieniu do wojny w niebie między

Michael – wyznaczone LEADER ostatecznego wojowników ducha, i „Dragon” lub „Węża” –

samozwańczy dyktator ostatecznym wojowników ciała], przeprowadzając eksperymenty

ponowne zorganizowanie gadów strukturze molekularnej i DNA w czasie i krzyżowania najbardziej sprawne,

inteligentna, a większość „humanoid” gadów podgatunków ze sobą [z których część faktycznie posiadanych

„Semi przeciwstawne” kciuki], aż w końcu udało im się „forma” gadziej postaci, które mogą rozwijać

prymitywnych narzędzi, które stały się coraz bardziej wyrafinowanymi i … mutacji, przez które

Luciferians może wykonywać swoje ogromne, choć uszkodzony, znajomość sił kosmicznych. Albo raczej,

sub-rasa, przez które Lucyfera „ula” może skonstruować okultyzm technologii niezbędnych do raz

ponownie przełamać granice planety Ziemi oraz podejmują walkę z powrotem do gwiazd, do „nieba”

się, również dzięki w części do wszystkich ludzi, którzy byli gotowi służyć pomocą i

Energii na tych reptiloids w zamian za „obietnice” doczesnej władzy, bogactwa, lub cielesnego

przyjemności!

Oczywiście te Repti-poltergiests nie mogło być w stanie uwolnić się ponownie od ograniczeń

tej planecie bez „naszych” pomocy. Ponownie odnosimy się do Objawienia rozdział 12. Tak więc, zamiast ludzkiego na ziemi

podróży pomiędzy gwiazdami, wysyłając naszych ciągły strumień kolonistów i odciążając presji na

ludności, zanieczyszczenie środowiska, energii i środowiska … pozwoliliśmy „węża” ukraść nasze przyrodzone

i stać się naszym przełożonym, gdy zamiast powinno to być na odwrót! To prawda, że ​​może mieć

zostały kieszenie ludzkości, którym udało się uwolnić i rozwój technologii nadprzestrzeni w celu

wypełnianie różnych światów kolonialnej, jednak tak długo, jak wojskowa kompleksy tej planety

zachować sprzedażą naszych pierworodztwo „węża” w zamian za zakazanego owocu „okultystyczne technologii”

takich jak inżynieria genetyczna, antygrawitacji i kontroli umysłu „nauk”, które są stosowane przez ten „kult

z węża „do” bawić się w Boga „nad nami …” wyścigu węża „będzie tylko nadal robić to, co zawsze

wykonane z „bydło ludzkie” na tej planecie, która jest nadal żywią USA jak emocjonalne,

psychicznych i bioplasmic wampiry i pracy, aby zniszczyć nasze życie duchowe, a tym samym indywidualność, dopóki nie jesteśmy

włączono do ula przez implanty psioniczne tak jak zrobili z wielu innych ludzi poza

tego świata, wielu w sieci podziemnych wojskowa, a także z wielu „porwani”

w ostatnich latach. I to nie tylko psychiczne asymilacji, ale również nadprzyrodzony posiadanie [przez repoltergiest

pasożytów], a także genetyczne asymilacji oraz …

Co jeśli te „wer-dracs”, „Repti-poltergiests”, „demon-obcy”, lub cokolwiek jedno życzenie, aby połączyć te

serpentyn czarowników, że stał się adept na przestrzeni czasu w powierzchownych molekularnych kształt przesunięcia jako

zamieszkującego „poltergiest” lub „astralnego pasożyta” dosłownie wchłania, spożywane, pożerał, lub podobne

gadów „host” od wewnątrz? Co zrobić, jeśli oprócz tego udało im się projekt pewnego rodzaju

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (6 z 68) [25.08.2000 17:19:57]

———————– Page 7 ———————–

KIM SĄ Drakonów

hipnotyczny lub ewentualnie laser typu holograficzne pole wokół siebie, tak aby móc mieszają się z

ludzi, wykryte za to, co naprawdę było?

Wpisz Maurice Doreal …

Doreal był metafizycznego, który prowadził organizacji o nazwie Bractwo Białej Świątyni w

Sedalia, Kolorado. Sprzedał małych broszur i ulotek, wiele z nich o „ziemi wewnętrznej” na podstawie

czego nauczył się od swoich kontaktów. Doreal twierdził, że po jego wykładzie w Kalifornii był

podeszło do niego dwóch blond włosach i niebieskich oczach mężczyzn, którzy zaproponowali, aby dać mu zwiedzanie podziemnego

miasta poniżej Mt. Shasta w północnej Kalifornii. Oczywiście Doreal skoczył w tym szansę swojego życia,

chociaż można by się spodziewać mu zostały nieco sceptyczny na początku.

Inni, o których mowa w tym mieście pod Mt. Shasta jak Telos [w rzeczywistości „Telos” to greckie słowo oznaczające

„Najdalszej – cel”], które mówi się, że znajduje się około jednej mili poniżej poziomu gruntu,

wielopoziomowe miasto zbudowane w ogromnej jaskini ok. 5 km szerokości i 20 km długości, a połączenie obu

starożytnych i współczesnych stylów architektonicznych, które daje miejsce „ponadczasowy” atmosfery. Głównym

mieszkańców powiedział, że wywodzi się z „Quetzals” i „Naga-Majów”, widocznie pochodzenia

z niektórych starożytnych plemion Mezo-Amerykańskich. Albo raczej, Telos był podobno zamieszkana przez takie

aż do początku 1990 r., gdy duża część jego ludności były „przenoszony” innych, bardziej stabilny

podziemnych, na przykład siostra-miasto Telos „Posiedos” w regionie Mato Grosso w Brazylii, w

oczekiwaniu na „zmiany ziemi” przyjść, podczas którego w całym zakresie kaskada ma eksplodować

jednocześnie towarzyszy ogromne trzęsienia ziemi rozciągający się od wybrzeży Kalifornii

Rockies … na obszarze, który leży nad najszerszą i najbardziej niestabilnych części Pacyfiku Ring of Fire.

Telos przy okazji mówi się, że zachodni oddział „Agharti / Szambali Lesser” podziemia

królestwa Azji Środkowej. Nie wszystko jest dobrze tam jednak, ponieważ mówi się, że w Waszyngtonie

i rządów Telos brały udział w tajnych układów, ponieważ administracja Grover

Cleveland i Waszyngtonu Telos sojusz z kolei ustalone traktatami z „szarego” cudzoziemców, którzy

zbliżył się do nich ich szloch-stories, że jest umierający wyścigu uciekających ich nemezis „Drakonów”, a

Petycje dostęp do człowieka materiału genetycznego w celu podniesienia ich rozkładające DNA. Jak mówią,

droga do piekła jest wybrukowana dobrymi chęciami. Okazało się, że okazało się podczas „Dulce” i

„Groom” wojny 1979-1985, że Greys były faktycznie podporządkowane Drakonów, i użył

swoich traktatach konia trojańskiego z Waszyngtonu i rządy Telosian przejąć „wspólne

interakcji „baz wojskowych I nawet Telosian sub-kolonie raz ich panów Draco dał

zielone światło.

Nie tylko, ale musieli się nauczyć od innych pozaziemskich źródeł, że ta gra manipulacji

i podboju został skończony przez Dracos i Greys w różnych innych form w ich wysiłkach na rzecz

infiltracji-inwazji kilka innych światów w tym sektorze galaktyki. I tak jak w przypadku tych innych

światy, kosmici mogli znaleźć chętnych ludzi sojuszników w obu powierzchni i narodów podziemnych

którzy byli gotowi sprzedać swój własny rodzaj dla „obietnice” osobistych korzyści materialnych. Ironią było to, że

większość z tych współpracowników zapłaci straszliwą cenę po ich przydatności upłynął, wielu z nich

„Zastąpione” i ich „oryginały” wysłał do „kadzi”. Poetycka sprawiedliwość można powiedzieć. Najwyraźniej nie

cześć wśród złodziei!

W każdym razie, ah tak, Maurice Doreal! Czy mógł znaleźć „master key”, aby wyjaśnić, że pojedyncza część

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (7 z 68) [25.08.2000 17:19:57]

———————– Page 8 ———————–

KIM SĄ Drakonów

naszej planety odegrał w historii galaktycznej!? Uważam, że jest bardzo możliwe. Podczas jednej z jego wizyt,

Doreal został przewieziony do starożytnego repozytorium rekordów pod Himalajami, gdzie oglądane

krystalicznie holograficzne nagrania, które wykazało zapomnianych historii naszej planety …

Według Doreal, prawdziwy przodków starożytnych Skandynawów i najwyraźniej także Aryjczyków

którzy najechali Indie subkontynentu tysięcy lat temu [przynosząc ze sobą hi-tech wiedzy

z „vimina” latające jednostki, energia jądrowa, itp.] mieszkał w sub tropikalnym królestwa, które teraz jest pochowany

pod wydmami i tony piasku na pustyni Gobi. W sojuszu z innymi ludźmi wielkiego formatu

[10-12 metrów wysokości], „Nepheli”, opracowali dość wyrafinowanych i skomplikowanych technologii społeczeństwa.

Jednak ich sposób życia był stale zagrożone i zagrożone rasa gadów

zmiennokształtnymi siedzibą w Antarktyce, który był również w czasie sub tropikalnym regionie.

Te „kameleony” by przedostać się ludzkich społeczności i popełnienia potwornych aktów sabotażu. To

był wirtualnej wojny gatunków kontroli powierzchni planety. Niektórzy szpiedzy byli

wystawione jednak za pomocą pewnych „test”. Okazało się, że było to niemożliwe dla gadów językiem

wymawiać słowo „kin-w-i-gin”, jednak mimo wszystkich szpiegów, którzy byli wytropili i

zniszczone, wojna trwa nadal źle dla „skandynawskie” w tym starożytnym Gobi królestwa.

Jako wysiłek ostatniej szansy, „skandynawskie” opracowała super-broń, być może podobne do kobaltu głowicy i

rozpoczęte lub opuścił ją / na Antarktydzie. Eksplozja była tak wielka, że ​​dosłownie wstrząsnął planety,

powodując ziemi zaczynają chwiać się wokół własnej osi, a kiedy Polacy przesunięte i stabilizowane

Antarktydy już prawie z dnia na dzień stać się nowym biegunie południowym, lodem ziemie, a to z kolei Gobi

królestwo zaczął przekształcać się w jałową pustynię.

Było jeszcze wiele innych gadów kolonie, które przetrwały w innych częściach świata, jednak

te w większości uciekli w ogromnych podziemnych systemów jaskini, wejścia do których zostały starannie

ukryte w celu utrzymania ich wrogiem ludzi z ich znalezieniem, ale możemy sobie wyobrazić, że te

którzy mogą mieć faktycznie natknął owe wejścia rzadko zwrócone o tym opowiedzieć.

Jednym z takich podziemnych systemu zostały po jaskiniach „Patalas”, które według hinduskiego

Tradycja jest siedem wyrównać królestwa jaskini rozciąga zazwyczaj od Benares Indie Lake Manosarowar

Tybetu, gdzie niektórzy mieszkańcy mają rzekomo spotkał się przebiegły i okrutny podziemnej mieszkania

gadów „Nagas” i widziałem ich anteny statków wchodzących i wychodzących z górskich skał.

„Skandynawskie” przesunęły się znacznie od swoich podziemnych cywilizacji, do „Agharti” sieci jaskini, i

od czasu do czasu po obu stronach rozprzestrzeniania swoich wpływów poprzez szpary i szczeliny ziemi,

śmiertelne starć między ludzi i reptiloids wybuchła … w innych przypadkach ludzi chciwych czarodziejów

dla osobistego zysku byłoby sprzedać ich rodzaju i rozpocząć współpracę z wyścigu węża.

Taki przypadek został opisany przez Roberta E. Dickhoff w swojej książce „Agharta”, dotyczące jednego szczególności

Tybetański mnich, który prowadził 400 wojowników-mnichów w głąb jaskiń do walki z współpracy

„Węża” kult składa się z ludzi i gadów, którzy uczyli się przyczyną wszelkiego rodzaju

chaos i zniszczenie w świecie powierzchni przez rzutowanie ciemne energie do umysłów tych, na

powierzchni za pomocą czarnej magii i czarów.

Ten podziemny kult używa słowa „Agartha” zamiast „Agharti” jako słowo-kod, aby wskazać tylko

co ludzkie „kanały” do nich należała. W każdym razie, jest to o tym, gdzie konto Maurice Doreal w

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (8 z 68) [25.08.2000 17:19:57]

———————– Page 9 ———————–

KIM SĄ Drakonów

pozostawia się jednak że „może” stwierdzić, starając się znaleźć wspólny mianownik między innymi

podobnych opowieści, mniej lub bardziej po …

Oba gatunki rozwiniętych technologii lotniczych i przestrzeni, w miarę możliwości z wykorzystaniem przedpotopowych technologii dostępnych

opuszczony w głąb planety, które ostatecznie nosić gatunku wojny na Księżyc i na

Mars [wyjaśniając rzekomy „znaki” dawnych konfliktów na obu tych „planet” – uwaga: wiele

za ziemię i księżyc faktycznie być dwukrotnie planety]. Ostatecznie po podróży nadprzestrzeni była

rafinowane, podejmą oni wojnę do gwiazd.

Są tacy, którzy twierdzą, że wziął tylko w USA około 40 lat, aby przejść od Kitty Hawk na

manipulowania hiperprzestrzeni [eksperyment Philadelphia], chociaż wczesne eksperymenty z nadprzestrzeni

były oczywiście bardzo niestabilne, niebezpieczne, a nawet śmiertelna. W każdym razie, po podróży nadprzestrzeni była

realizowane starożytni może udało się skolonizować dobre części galaktyki w ciągu zaledwie

kilka wieków.

Czy może to wyjaśnić wnioski złożone przez niektórych kontaktowców międzygwiezdnej wojny, które toczyły między

Nordic „Lyrans” i gada „Dracos”? Vega Lyrans teraz podobno sojuszniczych z innymi

człowieka kolonialnych takich światach jak w Zenatae Andromeda, Tau Ceti i Procyon natomiast Alpha

Dracos najwyraźniej rozszerzyli swoje imperium Epsilon Bootes, Rigel Orion i Zeta II Reticuli.

Trzeci „pośrednika” grupy – w którym zarówno humanoidalne i gada i innych inżynierii genetycznej

gatunków podobno angażować się w konflikty i / lub współpracy ze względu na udział we wspólnym

niewyłącznej zbiorowej lub grupy umysłu matrycy o nazwie „Ashtar” lub „Astarte” sieci – koncentruje się

Syriusz-B, az kolei w Arcturus, Aldebaran i Altair.

Ale dla niektórych planecie powodu uważana jest przez wszystkie strony, by być kluczem do całego konfliktu, który jest

dlaczego WSZYSTKICH STRON biorą bezpośredni udział w wydarzeniach tutaj. Co naszej planety posiadają, że „obcy”

pragnienie? Cóż, kilka możliwości mogą obejmować: starożytne podziemne repozytoria „root” genetycznych

źródeł, z których wielu cywilizacji galaktycznych urodzili; minerałów rzadkich, chemikaliów i wody

obfitości niezwykle unikalne sieci elektromagnetycznych, które jest bardzo sprzyja przedsiębiorczości lub

programowania wymiarów czasu-star bramy rzadkich meta-genu czynnika w wielu obcych ludzi, które

grupy dążenie do integracji / asymilacji w swoje podgatunków; i niezwykłej różnorodności

genetycznego, zwierząt i form życia roślinnego. I fakt, że, planeta ziemia [„boska łza”] jest bardzo

atrakcyjne wyglądające „nagroda” patrzeć na obu zewnątrz i od wewnątrz.

To, co wielu podmiotów interakcji z pragnienia planety. Istnieje wiele kontaktowców, którzy również

odnoszą się do „Galactica” scenariusze typu gwiazd cywilizacji przechodzi pewnego rodzaju kryzys, który porusza się

ich do zaangażowania się w poszukiwanie legendarnego świecie domu, z którego najbardziej odległych przodkowie przybyli,

i ich poszukiwania doprowadziły do ​​… „Matki ziemi”. Jeszcze inne państwa kontaktowców, że cały galaktycznej federacji

świata sięgają do starożytnych sojusz między Sol-Vegi … sugerując, że niektóre

życie na ziemi z planety Vega, podczas gdy inni, że to było na odwrót … i najwyraźniej

Dracos są jednym z nich. Oprócz wszelkich terytorialnej „ojca” instynkt ze strony „Drakonów”

ponownie podbić ich „planety” [ziemi], niektóre z najgorszych gadów podgatunków mieć jeszcze więcej

złowrogi motyw. Są to vampirial typów, którzy rzeczywiście starają się żywią ludzkiego energie emocjonalne

i siły życiowe / istoty w celu uzyskania energii, że najwyraźniej nie wystarczy do infiltracji naszych

świata, ale także naszego wymiaru. Po genetycznie się wzdłuż bardziej „instynkt wojownika”

linii, co trochę połączenie może mieli do „duchowej” strony zostały wyeliminowane, a oni

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (9 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 10———– ————

KIM SĄ Drakonów

są motywowane tylko przez instynkt drapieżnego ich zbiorowej, która najwyraźniej zna tylko jeden program:

podboju, asymilacji, zużywają! Wszystko to zostało potwierdzone przez wielu uprowadzonych, szczególnie w nowszych

lat.

Jest jeden gada „świat”, która jednak została uznana za bardziej lub mniej przyjazny wobec

ludzi … i to jest zdominowane przez kobiety w społeczeństwie Capella, który niedawno uwolnił się z

Greys i zdominowanych przez mężczyzn mistrzów Draco. Big dziwnego, skoro kobiety „gady” będzie prawdopodobnie

więcej w kontakcie z ich emocjonalnego / natury duchowej niż zdominowanym przez mężczyzn typów.

„Chwalcie Pana z ziemi, wy smoków i wszystkich głębinach.” – Psalmy 148:7

W wyniku czasoprzestrzeni wymiar podróży jednak, czy po prostu w wyniku pełni zintegrowany,

napełnienie astralne podmiotu, wielu gadów rodzajów obcych nie są już dokładnie „w fazie” z naszym

liniowy third wymiarów rzeczywistości, i dlatego te „Repti-poltergiests” jak ja to nazywam ich używania

LUDZI w pasożyta-host pojemności, próbując zasymilować ludzi genetycznie [hybrydy], psychicznie

[Implanty], a nawet bioplasmically [nie wszystkie „krew”, która jest wyciągnięta z częściowego lub stałego

uprowadzonych jest wykorzystywany do „eksperymentów” … Ja po prostu tak zostawić], aby odzyskać dostęp do naszego wymiaru.

Niektórzy twierdzą, że Crowleyan rytuałów i projektów Montauk były bardzo przydatne dla nich w zakresie

łzawienie otwory w tkaninie czasoprzestrzeni, która oddziela nas od nich wymiar.

A ponieważ te rodzaje podmiotów żywią zbiorowego ciemności ludzkości, jedynym realnym sposobem na

ich pokonać jest najpierw pokonać „wroga”. Spróbuj bez względu na metodę oporu będzie, ale będzie

powiedzieć, co pracował dla mnie. Podobnie jak George Dragonslayer starych, mam podjął miecz,

tarczy, i ołtarz „krzyż”. Ten symbol małżeństwa / związku Stwórcy doskonałej sprawiedliwości

ze Stwórcą jest doskonały MIŁOSIERDZIA jest, dowiedziałem się, broń, że siły ciemności NIGDY nie może

przezwyciężyć, a ONE broń, która pokona ich w końcu …

Humanoidów GADÓW

[HOMO-SUBTERREPTUS]

Case Files

„I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem i wystąpił do walki Smok

i jego aniołowie, a nie przemógł ani się ich miejsce znaleziono żadnych więcej w niebie. I wielkie

Smok został wyrzucony, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat: on

został strącony na ziemię i aniołowie jego zostali wypędzeni z nim. ”

– Obj. 12, vs 09/07

Akt 1:

Od: „Gadów: Historyczne Link ludzkości do Race Serpent”

Joe Lewels, Ph.D.:

„John Carpenter utrzymuje bliskie śledzenie zjawisko porwań. On jest dyrektorem uprowadzenie

badań wzajemnego UFO Network (MUFON), jeden z największych i najbardziej wiarygodnych organizacji

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (10 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 11———– ————
przeznaczone do badań naukowych UFO i uprowadzeń. Carpenter posiada tytuł magistra w dziedzinie społecznej

pracy i to wysoko wykwalifikowanych hipnoterapeuta, który pracuje jako psychiczne pracownika socjalnego w Springfield,

Missouri. Od końca 1980 pracował z ponad 100 porwanych oraz zebrane informacje

na setki innych. Ponadto, jest on w kontakcie z innymi naukowcami w tej dziedzinie. Był

udział w 10 przypadkach doświadczających opisał gada podmiotów i jest on świadomy naukowców

w innych częściach kraju, w podobnych przypadkach. Uprowadzonych często mają różne clawlike rany i siniaki

na ich ciała po ich pozornym porwania. „Carpenter podsumować, co wie o tych istot

jego stałą rubrykę „Uwagi Abduction” MUFON UFO Journal, Kwiecień 1993: „Zazwyczaj te gady

stworzenia są zgłaszane do około sześciu do siedmiu metrów wysokości, wyprostowany, z lizardlike wagi, zielonkawe,

w kolorze brązowym z clawlike, czterech palcach rąk webbed …. Ich twarze Mówi się, że skrzyżowanie

człowieka i węża, z centralnym grzbiet schodząc z wierzchołka głowy do pyska. Dodawanie do

ich serpentlike wygląd są ich oczy, które mają pionowe szczeliny w ich uczniów i irysy złote. ”

Być może najbardziej przerażające i najbardziej kontrowersyjny z tych opowieści są twierdzenia, że ​​istoty

czasami są zgłaszane do seksu z uprowadzonych „.

Akt 2:

Od: „OUR HAUNTED PLANET”,

John A. Keel

(. Fawcett Publications 1968, Greenwich w stanie Connecticut.)

„… Parahuman Ludzie Serpent z przeszłości są wciąż wśród nas. Byli prawdopodobnie czczony przez

budowniczowie Stonehenge i zapomniane grzbiet podejmowania kultur Ameryki Południowej.

„… W niektórych częściach świata ludzie Serpent powodzeniem udawał bogów i naśladować techniki

z superinteligencji. Doprowadziło to do powstania religii pogańskich wokół ofiary z ludzi.

Konflikt, o ile człowiek sam chodzi, stała się jedną z religii i ras. Całość

cywilizacji w oparciu o kult fałszywych bogów wznosiły się i opadały w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Bitwy został wybrany, oraz tryb konflikt został podjęta.

„Ludzkość musi dostarczać pionów. Trybu kontroli była skomplikowana, jak zwykle. Ludzie

były w dużej mierze bez bezpośredniej kontroli. Każdy HAD świadomie odda się

ONE sił przeciwnych …

„Głównym bitwę na co miało stać się znane jako ludzkiej duszy.

„Po indywidualnych dopuścił się, otworzył drzwi tak, że coś może nieokreślony

faktycznie wejść w jego ciało i wykonywania niektórych kontroli nad jego podświadomości.

„… Ludzie Serpent lub grupy Omega, zaatakował człowieka na różne sposoby, próbując uwolnić planetę od niego.

Ale superinteligencji był jeszcze w stanie spojrzeć na człowieka … Bóg opracował nowy sposób komunikacji

i kontroli, zawsze w konflikt z ludem Serpent „.

Akta sprawy nr 3:

Od: „Ciekawy SPOTKANIA”

Loren Coleman przez

(Faber & Faber, Boston, MA 1985). S. 70-76:

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (11 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 12———– ————

KIM SĄ Drakonów

„Jednym z klasycznych Bigfoot historia (omówiono szczegółowo w tajemniczych AMERICA), a mianowicie,

Wetzel / Riverside, California obserwacji w dniu 8 listopada 1958 r., znakomicie zaspokaja GADÓW MODE

lepiej niż człekokształtnymi jeden. Wetzel opisane, jak może pamiętacie, fluorescencyjne-eyed „rzeczą”, jak

o wystające usta i ciało pokryte łuskami, patrząc jak odchodzi. Wetzel jest „rzeczą”

wyszedł z Santa Ana River zarośla.

„Połączenie do wody jest silnym motywem wszystkich tych kont, więc nie jest tak zaskakujący, że następne

puzzle pochodzi z pliku jezioro potwora. Trekking do West Coast, następujące sprawozdanie dotyczy

potworów, które wygląda jakby wyszedł z pokoju szafa z Black Lagoon filmu.

„Thetis Lake znajduje się w pobliżu Cottonwood, Kolumbia Brytyjska, niedaleko Victoria, Cadboro Bay, poza Victoria i

Vancouver Island, (i) jest znany z wieloletnich morskiego potwora „Cadborosaurus”. Tak więc zrozumiałe

się nowym stworzeniem w sąsiedztwie, mogą być pogrupowane w ramach tego samego rodzaju elewacji przez prasę. Ale

Potwór Thetis wydaje się być czymś zupełnie innym.

„W dniu 19 sierpnia 1972 Gordon Pike i Robin Flewellyn powiedział pięć-metrowej zwierząt pojawiły się na

powierzchni Thetis Lake przepędził je od plaży. Flewellyn był CUT na dłoni

przez sześć ostrych punktów na szczycie głowy potwora. Royal Canadian Mounted Policjant został zacytowany

w czasie, jak mówi: „Chłopcy wydają się szczere, i dopóki nie stanowią inaczej nie mamy innej alternatywy

ale kontynuować dochodzenia. ”

„Następnym środę po południu, 23 sierpnia, Monster Thetis napotkano ponownie. Mike Gold i

Russell Van Nice mówią, że widzieli „to” około 15:30 i na drugiej stronie jeziora od

rekreacyjnej jego pierwszy występ. Mike Gold zauważył: „To wyszło z wody i rozejrzał się.

Następnie udał się z powrotem do wody. Potem pobiegł! Opisał on stworzenie jako „w kształcie zwykłych

ciała, jak ciało ludzkie jest, ale miał twarz potwora, i to wszystko łuszcząca się (z) punktu wystaje

z głową (i) Wielkie uszy „. To był czarny.

„Konto potwora Thetis brzmi podobnie do jednego z Saginaw, Michigan, występujące w 1937 roku.

Człowiek-potwór wspiął się na brzegu rzeki, oparł się o drzewo, a następnie powrócił do rzeki.

Rybak, który był świadkiem tego wyglądu przeżył załamanie nerwowe. Ta opowieść Saginaw, raporty

z odzyskanych i trójpalczasty, odbitki z Wisconsin do Missouri, i inne rzekomo „Bigfoot” lub „Manimal”

spotkania być może powinny być ponownie zbadane w świetle GADÓW stworzenia z Black Lagoon.

„The big Deltox Swamp, Wisconsin klapy, badane przez Ivan T. Sanderson w 1979 roku, na przykład,

zawsze na półkę z raportów Bigfoot. Ale co ma być wykonane z utworów stworzenia, jak

ślady „dobrych wielkości człowieka z płetwy pływać.”

„Ta cecha jest charakterystyczna częściej w tzw wschodniej Bigfoot raportów, niż może

zrealizować. Na przykład, nie ma przypadku stworzenia Karola Mill Lake w Mansfield w stanie Ohio.

zielonooki, siedmiu stóp, pozornie bez ręki humanoid, widać w końcu marca 1959 roku przez Michael Lane,

Wayne Armstrong i Dennis Patterson, wyszedł z jeziora i pozostawił „utworów, które przypominały

obuwie noszone przez nurków skóry. ” Rzecz się po raz kolejny w 1963 roku i opisane jako „jasne i

zielonooki „. I badane w miejscu tych spotkań i mogą potwierdzić, bagiennych Mill Lake Charles w

pokrewieństwo – z pewnością dobry dom dla Black Lagoon bestia …

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (12 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 13———– ————

KIM SĄ Drakonów

„W 1973 roku, w okresie letnim, mieszkańcy Newton-Lafayette obszarze New Jersey opisane GIANT,

MAN-LIKE ALLIGATOR widzieli na miejscu. Dla dziennikarzy napisał o starej opowieści Indian

z regionu, który powiedział olbrzyma, wielkości człowieka z ryb, które nigdy nie zostanie złapany. W 1977 roku, New York State

Ochrona Naturalist Alfred Hulstruck poinformował, że państwa Southern Tier miał „skalowane, podobne do człowieka

istota (to) pojawia się o zmierzchu z czerwonego, glonów jeździł wody do paszy wśród paproci i mchu-

objęte wyżyny „.

„The New York-New Jersey rekord, jednak nie można porównać z przeważającą serii

narracji wydania z jednego miejsca w Stanach Zjednoczonych, Ohio River Valley.

„Ponad dwadzieścia lat temu, przez kopanie w tył problemy z Louisville, Kentucky,

Courier-Journal, odkryłem jeden z tych klejnotów, który trzymał mnie zastanawia jego znaczenie dla dwóch

dziesięcioleci. Co ciekawe niewiele przedmiot został w 24-1878 październikowego wydania. „Wild Man of the Woods” był

niewoli, przypuszczalnie, w Tennessee, a następnie umieszczono na wystawie w Louisville. Stworzenie zostało opisane

za sześć stóp, pięć centymetrów, a oczy po dwa razy normalnej wielkości. Jego ciało zostało „OBJĘTE

Z wagą. Ten artykuł teraz ma trochę sensu.

„I wtedy prawie sto lat później, znów w pobliżu Louisville, jest więcej historii o GADÓW

Podmiotów. W październiku 1975 roku, w pobliżu Milton, Kentucky, Clarence Kabel zgłaszane „gigantyczne jaszczurki” był

roamingu w lasach w pobliżu śmietnisko.

Autor Peter Guttilla opisane kabla stworzenie zaskoczony jako „około piętnastu metrów długości, miał długiego na stopę

rozwidlony język i duże oczy, które wyszły jakby żaby. To było nudne-białe z czarno-biały

paski na jego ciało kwartale wielkości plamki nad nim. ”

„Na miejscu badań terenowych przez Mark A. Hall, jednak wskazuje to” gigantyczne jaszczurki „RAN BIPEDALLY,

Według innych Trimble County, świadków Kentucky. Ohio River w Louisville, Miltona i

Północnej granicy Trimble powiatu. „W dniu 21 sierpnia 1955 r., w pobliżu Evansville, Indiana, pani Darwin

Johnson był prawie zawsze pociągnął w głąb rzeki Ohio. W co wydaje się być bardzo blisko

spotkanie z jednym z tych istot, pani Johnson, z Godtown, Indiana, był basen z koleżanką

Pani Chris Lamble około piętnastu metrów od brzegu, gdy nagle coś złapał ją

Spod powierzchni. To było jak „ręką” miały ogromne pazury i „furry” (lub łuszcząca się?) Dłoni. To

podszedł od tyłu, chwycił ją za lewą nogę, chwycił ją za kolano, i pociągnął ją pod. Kopnęła i

walczyli sobie wolne. To pociągnął ją pod ponownie. Mimo, że zarówno kobiety, jak nie mógł zobaczyć coś, byli

krzyki i zawodzenia przestraszyć ją. Wreszcie, pani Johnson rzucił się do dętki Pani Lamble, a

głośny „łomot” najwyraźniej przestraszony „to” od hotelu, a „to” ukazała się przyczepność. Powrót na brzegu, pani Johnson

otrzymywało leczenie jej zarysowania i ślady na nodze.

„Fortean badacz Terry Colvin przekazywane informacje, że pani Johnson dłoni druku w kształcie

zielona plama poniżej kolana, które nie mogły być usunięte, i pozostał przez kilka dni. (Ciekawe,

Colvin nauczył się Johnsons były odwiedzane przez osoby, który przedstawił się jako pułkownik Sił Powietrznych

którzy wzięli obszerne notatki i ostrzegł ich, aby nie mówić dalej o tym wydarzeniu. Oczywiście, to

brzmi tak podobne do spotkania z „Man-In-Black”, który jest dzieje się niemal bez słów.)

„Dla każdego, kto widział stworzenie z Black Lagoon, rzeki Ohio spotkanie

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (13 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 14———– ————

KIM SĄ Drakonów

Pani Darwin Johnson jest już znane, jej atak zostało zapowiedziane w tym filmie …

„1972 … W marcu tego roku na dwóch różnych okazjach, dwóch policjantów Ohio zobaczył, co się stało

znany jako „Loveland Frogman. Badanych przez Ron Schaffner i Richard Mackey, badacze

wywiad z oficerów zaangażowanych, ale nie opublikowali nazwisk, zamiast przy użyciu fikcyjne nazwiska

„Williams” i „Johnson”.

„Pierwszy incydent miał miejsce na 01:00 w dniu 3 marca 1972 roku, na jasnym, noc zimna. Officer Williams

w drodze do Loveland, przez Riverside Road, kiedy myślał, że widział psa obok drogi. Ale kiedy

„Rzeczą” wstał, oczy oświetlone przez światła samochodu, spojrzał na niego przez chwilę, odwrócił się i przeskoczył

barierkę. Williams widział go w dół nasypu do rzeki Little Miami, zaledwie około piętnastu

km od rzeki Ohio. Opisał rzeczy jak o wadze około sześćdziesięciu funtów, o 03:57

metrów wysokości, o fakturze skóry, skórzaste, i twarz jak żaba LUB LIZARD. Williams dalej

na posterunek policji i wrócił z Officer Johnson w celu wykrycia stworzenia.

Okazali się skrobać-znaki prowadzące w dół z boku małym wzgórzu w pobliżu rzeki.

„Na około 17 marca 1972 r. oficer Johnson jechał poza Loveland, gdy miał

podobne doświadczenia. Widząc zwierzę leży w połowie drogi, zatrzymał się w celu usunięcia tego, co

że był martwy critter. Zamiast tego, gdy funkcjonariusz otworzył skrzypiące drzwi samochodu, zwierząt wstał w

przykucnął pozycji jak piłkarz. Stworzenie pokuśtykał do barierki i podniósł jej nogę,

podczas gdy stale patrząc na Johnson. Może to śmieszne uśmiech na jego twarzy, ale Johnson postanowił

strzel w nią. Tęsknił, on wyobrażał, ponieważ rzecz nie zwalniać. Johnson powiedział później, jak się czuje to

bardziej pionowo niż sposób Williams opisał to. Jednym z obszarów, rolnik powiedział śledczym widział duże,

FROG lub podobny jaszczurów w tym samym miesiącu obserwacji funkcjonariuszy … ”

Akt 4:

Od: „World of NIESAMOWITE ALE PRAWDA”

Charles Berlitz

(Fawcett Książki Crest, N.Y..)

„Liczne obserwacje Bigfoota w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Podobne do człowieka

stworzenia są zazwyczaj mówi się, że duże i owłosione ze świecącymi oczyma. Latem 1988 roku, jednak

mieszkańców Bishopville, Karolina Południowa, poinformował rachunków rzadkie rasy z Bigfoot:

SEVEN-metrowej MAN jaszczurka z zieloną skórę łuszcząca. Według świadków, w przeciwieństwie do

inne Bigfoot Lizard stworzenia Człowiek ma tylko trzy palce u każdej stopy, jak również długo apelike ramiona tym celu

w trzy palce wyrzucenia z pazurami FOUR-cala. Tylko drugie Bigfoot mieć tylko trzy palce

do każdej ręki, a pierwszy (odkryte przez Berlitz – Branton) również mają trzy palce u każdej stopy. Jaszczurka

Człowiek jest najbardziej niezwykłych Bigfoot kiedykolwiek odnotowano.

„Seventeen-letni Chris Davis po raz pierwszy zetknął Lizard Man około 02:00 AS 29 czerwca. Na swojej drodze

domu, nastolatek zatrzymał się przy słone wody Scape Ore Swamp poza Bishopville zmienić mieszkanie

opon. Podczas wymiany gniazda w bagażniku samochodu, ujrzał coś biegnącą przez pola w kierunku

niego. Skoki do 1976 roku Toyota Celica, szybko został zaangażowany w zawody w przeciąganiu liny z gadów

stworzenie, gdy starał się ściągnąć zamkniętych drzwiach. Następnie Man Lizard wskoczył na dachu samochodu, gdzie w lewo

rysy w farbie jako dowód potwierdzający jego ataki.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (14 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 15———– ————

KIM SĄ Drakonów

„Histeryczna, Davis wrócił do domu i powiedział, tylko jego rodzice i kilku bliskich przyjaciół o tym doświadczeniu.

Stróże prawa jednak, przesłuchiwano go po sąsiadów powiedział chłopak może wiedzieć coś

o dziwne ślady ugryzień i zadrapań znaleźć na inny samochód.

„Davis nie był osamotniony w swoim sprawozdaniu. Wkrótce inne raporty były powodzie biura szeryfa. Nastolatkami Rodney

Nolfe i Shane Stokes, na przykład, prowadzili w pobliżu bagna z ich dziewczyny, gdy Lizard

Mężczyzna rzucił w poprzek drogi przed pojazdem. Pracownik budowlany George Holloman twierdził również,

Lizard Man skoczył na niego, był poboru wody z studni artezyjskich.

„Badanie okolicy bagna, trooper państwa Hodge i Mike Lee County zastępca szeryfa

Wayne Atkinson znaleźli trzy Berliński, czterdzieści galonów bębny tekturowe. Górne części drzewka były zgrane

od ośmiu stóp nad ziemią. I były, zgodnie z Hodge „humongous ślady”

czternaście przez siedem-calowy wrażenia w formie czerwonej gliny. Podążając śladami na czterysta metrów,

oficerów wycofał i znaleźć nowe druki wrażeniem w ich ślady opon samochodu. Według stanu przyrody

biologów, ślady dopasowane nie znanych gatunków zwierząt. „(to” Człowiek Jaszczurka „obserwacji była pokryta

jednym z odcinków Tim White „obserwacji” dokument „potwory” segment, na Fox

Network – Branton).

Akt # 5:

Od: Omaha, Nebraska „METRO UPDATE”

do 29 października – 04 listopada 1990.

Artykuł przez reporter Patricia C. Ress

pt: „MAN LINCOLN opowiada uprowadzenia przez kosmitów”:

„Ludzie mówią o latających spodkach przez około 45 lat – dłużej, jeśli nie liczyć raportów

z tak zwanej „Foo Fighters” widziane przez pilotów po obu stronach podczas II wojny światowej. Ale w ciągu ostatnich 20

lata byliśmy słuchu więcej o boku bardziej przerażające dla tych wizyt – uprowadzenia przez kosmitów.

„Najbardziej znany przypadek, że z Barney i Betty Hill, dwa Nowej Anglii wraca do domu z

wakacje i nie może stanowić duży blok czasu brakuje. Pod hipnozą bardzo przerażające i

Szczegółowy opis uprowadzenia przez obcych pojawiły. Potem była Betty Andreason, który powiedział cudzoziemców, którzy

wziął ją przez ściany i drzwi zamknięte.

„Potem przyszedł Budd Hopkins, który przeprowadził badania takich porwań i opisana w jednym przypadku

„Intruzów-NIESAMOWITE Wizytacje AT COPELY WOODS”. Następnie przyszedł „Gulf Breeze

Obserwacje „na Florydzie, a ostatnio autor Whitley Strieber rachunków własnych uprowadzeń w jego

książki „komunii” i „Transformacja”.

„Podczas gdy większość z tych porwań miało miejsce na Wschodzie, niektórzy mówią, że cudzoziemców odwiedzających były tak samo

zajęty w Midwest – nawet Nebraska. Człowiek Lincoln niedawno opisał swoje doświadczenia podczas rozmowy na

Oakcrest Institute w Elkhorn.

„John Foster został inżynierem w Lincoln na wiele lat. Lincoln, w rzeczywistości jest jego rodzinnym mieście

i miejsce jego doświadczenia uprowadzenia zaczęła się w 1950 roku. Soft-spoken dół domu typu

człowieka, Foster przypominają ludziom młodym Joel McCrea.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (15 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 16———– ————

„” Alien uprowadzenia jest przerażające i traumatyczne doświadczenie, „Foster powiedział słuchaczom.” Psychiczne

doradcy nie wiedzą, jak radzić sobie z tym – nawet jeśli można je ci uwierzyć.

„Foster ma zdobyć pomocy i zrozumienia od ludzi jak dr Leo Sprinkle z Uniwersytetu

Wyoming, który zajmuje się wielu obcych przypadki porwań. On również był przedmiotem kpiny

i odrzucenia zarówno przez rodziny i przyjaciół.

„” Często w doświadczenie uprowadzenia przez UFO, co się stało, że są absolutnie niewiarygodne. Powiedziano mi,

że nie jest to często dla rodzin BREAK UP PO takie doświadczenie. Ja

wreszcie dotarł do punktu, w którym już nie obchodzi, co ludzie o mnie myślą. ” Foster powiedział.

„Powiedział, że nie był w pełni świadomy tego, co mu się przez lata do 1980 roku. W 1981 roku

Siedziałem obok domu w Lincoln z przyjacielem i skowronek, obaj odmówili modlitwę (lub

zaklęcie? – Branton), które widzą, latający spodek, a wkrótce potem, jeden pojawił się, powiedział.

„Przy innej okazji, w marcu 1966 roku ujrzał światło się za drzewami, gdy siedział na swoim patio, powiedział,

i widok wywołał odległym wspomnieniem czegoś, co mu się przydarzyło, kiedy był w klasie

szkoły w Lincoln w 1950 roku.

„Powiedział, 40 lub 50 osób spoza oglądania filmu, kiedy światła wirujące pojawiły się nagle,

Wraz ze sztuką, która początkowo wyglądała jak helikopter.

„Foster Przypomina się niezdolny I dziwne uczucie. Powiedział, że ujrzał statek pojawi się

Z Three Little MEN, które pojawiły się go naprawić. Poczuł przemożne pragnienie, by dostać się

jednostki, ale kiedy nie odkrył, to było w innej formie. „Mamy lekcji o historii,

ludzi i coś o Indianach i bawoły, „powiedział.

„Kiedy rozejrzał się, Foster powiedział, zauważył, że wszyscy wydawało zamrożonych w

TIME. „Wszyscy wyglądali jak posągi, powiedział, że widział kobietę, która powiedziała mu, że miał FIXED się

UP tak, że nie będzie szoku. „Powiedział, że został zabrany do pokoju badania PRZEZ

Stworzeń, które wyglądały „jak żaby lub jaszczurki.” „Kobieta” powiedziała, że ​​były

wychowawców i będzie nadzorował jego nauki, powiedział.

Wśród innych dziwnych rzeczy, Foster przypomnieć, że MEN LIZARD zachęcał go do

DOŁĄCZ loży masońskiej.

„Po tym jak zbadano, Foster powiedział, został wysłany z powrotem z łodzi do tłumu poniżej. Kobieta

(Tj. jest, że miał „stałe” się, aby pokazać się jako „kobieta” – Branton) przemówił do niego w prawie

karcenie tonu, mówiąc, że od tej pory będzie on dobry chłopak i umysł jego rodziców, powiedział.

kobieta zdawał się wiedzieć dużo o nim, w tym fakt, że on i kilku przyjaciół, ukradli kilka pop

i cukierki ze sklepu po drugiej stronie ulicy, powiedział.

„W październiku 1986 Foster poszedł camping z żoną i dziećmi w Niobrara Park i miał krótki

nawiedzenia, który obudził więcej wspomnień z poprzedniego uprowadzenia, powiedział.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (16 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 17———– ————

KIM SĄ Drakonów

„Do połowy grudnia wspominał 50 uprowadzenia doświadczeń, powiedział, a do stycznia liczba ta wzrosła

do 2000 i stycznia 1987 r., miał przypomnieć, 3000 porwania.

„Foster nagrał wspomnienia z 50 porwań w szczegółach, inny 450 w krótkich uwag i wielu

innymi przez miejscach tylko, powiedział.

„” Są dwa obszary tzw bliskich spotkań „Foster powiedział.

„Mogą oczka razem, ale są porwani, którzy wydają się na pokład statków do

zbadane i kontaktowcy, którzy wydają się skontaktować przez całe życie i wydaje się, że

zadania. ”

„W czerwcu 1987 roku Foster i jego córka spotkali się z kilkoma innymi kontaktowców i miał wrażenie, że

znał je wszystkie swoje życie, powiedział.

„Pomogli mu przypomnieć doświadczenia z wybrzeża do wybrzeża i od Kanada do Meksyku, powiedział.

„” Wierzę, że doświadczenia UFO są skierowane do was osobiście, „Foster powiedział,” ale są chwile, kiedy

może się wydawać na adres ogółu ludności.

„” To, co wydaje się być CASE z tajemniczym „kręgów w zbożu”, który

Raz pierwszy pojawił się w Anglii i będzie teraz w KANADA i USA oraz

Innych miejscach. ”

„Foster powiedział głęboki, co się z nim w czasie jego porwania i świat powinien wiedzieć o

nich. Pokazano mu JAK „GOŚCIE” można manipulować Struktura atomu i

ZMIANA rzeczy bezpośrednio do woli, powiedział, i powiedziano mi rzeczy o sprawach naukowych nad

lat, tylko aby zobaczyć je odkryto później.

„Podczas gdy PODMIOTY początkowo NAPOTKANE spojrzał GADÓW, powiedział,

DUCHOWA „przewodniki” były bardziej ludzkie w wyglądzie i byli w stanie „FAZA

IN i OUT do głębszych poziomów. ”

„Przy pierwszym poziomie doświadczenia uprowadzenia istnieje rodzaj emocji, Foster powiedział, a na

głębszym poziomie, pojawiają się plany życiowe i nie ma interakcji z ludźmi, którzy mieli podobne doświadczenia.

Foster powiedział, że są czterech świadków, którzy mogą przypomnieć części co najmniej trzech jego spotkań. „Foster powiedział

że która dokumentuje jego podróż uczyniła kilka rysunków i obrazów. On uważa, że ​​ma

Wystąpił co najmniej 13 różnych rodzajów rzemiosła.

„Foster powiedział, że pamięta, uprowadzeń, że udział jego przyjaciele, kiedy byli nastolatkami. Dużych

pływających budki telefonicznej by zejść z ciemnego przeciwmgielne, powiedział, a głos jakby z głośnika

pragnie zachęcić je do „gromadzą się wokół wiecznego mądrości i wiedzy – i coś jeszcze

Indian i bawołów powiedział (Uwaga: była obietnica „odwiecznej mądrości” przynęty używane usidlić je w

porządku obrad Gadów? Zdajemy sobie sprawę, że brzmi to dość uproszczony, ale tradycji nie powiedzieć, że dokładnie ten sam

strategię zastosowano w pierwotnym „Serpent”, aby zniszczyć człowieka związku z Wszechmocnego i

następnie jego niebiańsko-danego organu nad stworzeniem, w tym jego panowania nad „bestie”!? –

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (17 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 18———– ————

KIM SĄ Drakonów

Branton).

„Głos przez głośnik nazwałbym je nazwą i AT dźwięku razy

Sarkastyczna (jako manipulator może brzmieć – Branton). Pewnego razu, jego przyjaciele SHOT AT

Stoisko z karabinów i rzucali puszki po piwie na to.

„Kiedy był w Mahoney Lake w 1987 roku, Foster powiedział, znów widział zarówno w kabinie i talerza. On

zwrócił się do podmiotów dość nurtujące go, bo był zaniepokojony, gdy nie mógł sobie przypomnieć jego uprowadzenia,

powiedział, a oni powiedzieli go, czy pamięta DOŚWIADCZENIA, to negują

Ich przeznaczenia.

„Oni również powiedział, że jeżeli nie chce mieć więcej doświadczenia uprowadzenia, będzie mógł spotkać niektórych

ludzi, którzy „pomóc mu stać bardziej metafizyczny, powiedział, a później spotkałem się z taką

osób.

„Powiedział, że przypomina się zatrzymał się w rodzaj pływających autobusowego i podejmowane w przyszłości. On

odmówił powiedzieć, co widział.

„Foster powiedział, że biorąc pod uwagę doświadczenia zrobić jako inżynier.” Pracowali, ale nie powinny one,

według tego, co wiemy, „powiedział.

„Powiedział, że” przewodniki „powiedział mu, że przygotowują ludzi na czas, kiedy wybrany zostanie podjęta

od hotelu.

„…’ Powiedziano mi, aby obudzić ludzi do innych wymiarów oraz do uczestniczenia w tych dziedzinach, powiedział … ” (Czy jest to

raczej przekonać ludzi do „otwarte” umysły do ​​”inwazji” przez siły kontroli tych innych

„Wymiary”? – Branton)

Akt # 6:

Od [poufne źródło]:

Poniższa informacja została przekazana nam przez badacza, który prowadzi dochodzenie w ciągłym uprowadzenie

młodych (w tym czasie, na początku 1990 roku) dziewięcioletni chłopiec w południowej Nevadzie, ewentualnie podziemnych poziomach

poniżej tego samego obszaru. Nazwiska, adresy oraz inne dane zostały usunięte na żądanie w celu ochrony

źródeł. Cytujemy z serii notatek dokładnie tak, jak zostały one wysłane do nas, z naszymi podkreślenie moje:

„1:” szarości „, mówi, że nie używać słów, ale komunikują się za pomocą niego pokazują one ICH.

Niezadowolenie zmarszczek i nos wykonujących ich usta z lekkim

Syczenie na niego.

„2: Mówi, że czuje się jak pojawia się, Oglądałem dokądkolwiek idzie (Uwaga: To jest

wspólnych obserwacji dokonanych przez ludzi, którzy twierdzą, że został porwany do anteny i / lub podziemnych

światów – Branton).

„3: To jest jak wyglądają do niego (rysunek znalazł przedstawiające tradycyjne” szary „z nieco

„Szorstki” zbudować – Branton).

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (18 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 19———– ————

KIM SĄ Drakonów

„4:. To, co noszą mundur wygląda jak do niego mówi polu w środku ma inne

kolorowe przyciski migać.

„5: To jest duże” łodzi „, rodzaj Pływająca wyspa Został przewieziony (Uwaga: niektóre

aspektów uprowadzenia sugerują, że znajdowała się w wielkich podziemnych jeziora lub morza w serii

głębokich podziemnych grot – Branton). Było wiele „hybryd” go także.

„6:. Są to mieszańce widzi Mówi, że siedzą w dużym kole trzymając się za ręce Jest jeden mały.

świeca z bardzo duży płomień będzie. Mówi, że nie boi się HYBRYDY, którzy BLEND

z nim i mówi, że czuje się bardzo spokojny i dobry. Zapytany, czy szarości były tylko on cudzoziemców

widzi, zwrócił GADÓW, są to mundury na nich TAKŻE. Mówi, że

Greys przyjechałem po niego, ale iść pod przywództwo gady.

Nazwał ją LIZARD. „Powiedział, że WIDZI LUDŹMI – ALIVE – wiszące

WALL BEZ oczu, usta w lewo.

„Proszę podzielić się z nami za wejście na jak pomóc temu chłopcu. Wiemy, co się tu dzieje, a my jesteśmy

gotowi i chcą zrobić wszystko musimy. Love & Light, szczerze (Nazwy usunięte na życzenie). ”

Akt # 7

OD: prowadzi badania Val kozłka EDGE

raport, list od anomymous doświadczającego

dnia 13 maja 1992 r.:

„… Nieznajomego, który został w domu z jego nieznane urządzenie monitorujące najwyraźniej nie jest zadowolony

z faktem, że umieściłem magnes w pobliżu urządzenia monitorującego … Umieścić magnes obok

miejsce … w ciągu 24 godzin nie było ogólne poczucie wolności i ulgę w powietrzu. Moje myślenie

procesów przepływu wydawało się prostsze i jasne. Chyba można powiedzieć, że było mniej napięć w ogóle

gdziekolwiek się znajdują. 7 maja, byłem na parkingu podnieść Sheila z pracy (o 9:30

rano) czyta książkę. Silne poczucie przyszedł mi zasnąć. Jak ja, marzyłem, że jestem w moim samochodzie

czytając moje książki, kiedy mój „gość” kolegów otworzył drzwi, ale przyniósł urządzenie monitorujące i

zostawił na tylnym siedzeniu samochodu. Potem wyskoczył i zatrzasnął drzwi z trzaskiem, że obudził mnie!

Dziwne. „Marzenie” i drzemiących okres trwał mniej niż 10 minut i „marzeń” jest jednym z tych rzadkich

typów, które się nie zapomina. Znalazłem ciekawy szczególnie, że wiem, kto kolegów

to, co urządzenie zostało, a ja rzeczywiście widziałem urządzenie na tyle dobrze, żeby to opisać. Dwa dni później

odpowiedni system hamulcowy nie powiodło się. A, że nie do opisania wagi wydaje się być z powrotem w powietrze, jeszcze raz. Teraz będę

miejsce inny magnes na tylnym siedzeniu samochodu … ”

Osoba ta opisała „podmiot” w następujący sposób: „… Twarz jest trochę pomarszczona i jeszcze podobnego do węża EYES

Są ciemne pionowe uczniów. Oczy są okrągłe. Nos jest mały z pionowymi szczelinami. Uszy są bardzo

małych i płasko na głowie. Symbol (nie pamiętam) po lewej stronie klatki piersiowej odzieży. Odzież wygląda

konfederat szary mundur. Nie pasuje napięty. Raczej jak płaszcz sportu. Kolor skóry jest jasnobrązowa. Twarz jest

ekspresyjny i pokazuje strach. Urządzenie było czarno na okrągła i wydawały się być litego metalu. ”

Akt # 8:

Od: „Przepowiednia”

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (19 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 20———– ————

KIM SĄ Drakonów

John A. Keel, str. 109:

„Jestem amatorem herpetolog i raz przechowywane trzy kłami kobry w moim mieszkaniu w Nowym Jorku … do mojego

zainteresowanych sąsiadów piszczały do ​​Rady Zdrowia. NIEKTÓRE opisów

PODMIOTY zaimponował mi jako podobna NIEKTÓRE gatunek gada ZAMIAST

HUMAN ssaków. Nie wspomniałem pojęcie gadów nikomu. Ale 24 lipca, Lia (rzekomego

obcych zwiazani z Men In Black) odwiedził Jane (łącznikiem) i nie chciał rozmawiać o wszystkim, ale

jaj. Wzięła jaja z lodówki Jane i wyssał zawartość jak gada! Jane

zakłopotana tą wystawę i zadzwonił do mnie wkrótce potem. „I na s. 176-177 z Signet 1975 roku

miękka wydanie „MOTHMEN”, w odniesieniu do tego samego państwa „łącznikiem” Keel:

„… Tymczasem Jane znajomych phantom odwiedzali ją codziennie i usłużnie dając jej zaskakujące

informacji o własne „tajne” dochodzeń. Mój wywiad z Christiansens Cape May, oraz

szczegóły ich pigułki-popping gość, Tiny, wtedy znane tylko kilka zaufanych osób, takich jak Ivan

Sanderson. Ale w dniu 12 czerwca Pan Apol i jego przyjaciół (jest, że nazywa się „Lia”, o których mowa powyżej,

najwyraźniej z tej samej grupy -) Branton odwiedził Jane gdy była sama w domu i

poprosił o wodę, aby mogli wziąć jakieś tabletki. Następnie zaprezentowali ją trzy identyczne tabletki, powiedział

ją do podjęcia jednego w tym momencie i podjąć jeden w dwa dni. Trzecia pigułka, mówili, było dla niej

analizować się upewnić, że jest nieszkodliwy. Niewątpliwie wiedziała, że ​​będzie oddać ją mnie. Dwa

godzin po jej zajęła pierwsze pigułki zeszła z oślepiającym ból głowy, oczy stały się zaczerwienione,

i jej wizji w prawym oku wpłynęły. Kiedy jej rodzice przyjechali do domu wyrazili zaniepokojenie

dlatego, że jej oczy były szkliste i jej prawe oko wydawało się, że odlew. Pigułka próbki okazały się

Sulfonamidy NARKOTYKÓW zazwyczaj przepisywane na infekcje dróg moczowych … „możliwe znaczenia

„Sulfonamidy” narkotyków będą widoczne później w te „pliki”.

Akt # 9:

Od: Robin Collyns

[Artykuł źródłowy / title niepewne]:

„… Old sumeryjskich, babilońskich, egipskich i greckich legend odnoszą się do” węża „bóstw, które były

Uważa się, że kiedyś mieszkał w „Underworld”. The Garden of Eden w tym kontekście nabiera

dodatkowych odsetek i znaczenie, być może najważniejsze znaczenie. Pristine legendy

Australii i wysp Pacyfiku oferty niezliczone odniesienia do bóstwa węża / istoty, które

w starożytności były związane z tajemnicą stworzenia w tej dziedzinie.

„… Symbol węża spirala występuje na terenie całego Pacyfiku i jest związane z powszechnie

enigma tworzenie … Od najwcześniejszych dni, symbol węża należy rozpatrywać w wielu częściach świata, ale

bez wątpienia najbardziej fascynujący obraz jest szczegółowo na egipskim „magicznych” Papirus w British

Muzeum przedstawiający węża objęte ray LED dysku. Najbardziej niezwykłych postaci węża

symbol jest spirala reprezentujących wąż spiralny, która została odkryta jako petroglify i inne obrazkami

przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Grecji, Malty i Egiptu, jako wzory ceramiki w Nowym Meksyku, jako ziemi

rysunki na płaskowyżu Nazca, Peru, i na wyspach Pacyfiku.

„… Legendy Aborygenów … wskazują, że istot węża nie były powyżej prowadzenia wojny, a identyczny

równolegle jest również mowa w legendy hinduskie Nagas, istoty wąż, który przyszedł z jednym z siedmiu

światy … Legendy Aborygenów (stwierdzić, że) istot wąż prowadzili wiele wojen w Ayers Rock i

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (20 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 21———– ————

KIM SĄ Drakonów

pionowych rynien w Ayers Rock świadczą o tych wojen. ”

Akt # 10

Od: „jadowite gady”

przez Shirman A. Minton Jr

(Charles Ceaibrer Sons, N.Y. 1969):

Następujące spostrzeżenia są w książce Minton jest:

A) Wszystkie gady mają łuski

B) Wszystkie są z zimną krwią

C) Wszystkie składają jaja

D) Wszystkie gady z kończyn dobrze rozwiniętych szponiaste palce

E) istnieją „JASZCZURKI” z wydłużonym ORGANY wężowego – TYPU „MISSING

LINK „MIĘDZY jaszczurki i węże

F) MODERN dowodów (naukowych) wskazuje, że wszystkie współczesne węże RAZ

(W odległej przeszłości TRADYCYJNY) POSSESSED KOŃCZYNY który stał się „zanik”

POPRZEZ nie był używany, być może ze względu na fakt, że stały się wodne lub ziemno-wodnych stworzeń

G) gady z „rozwinięte KOŃCZYNY” żyją zwykle do „podziemia”!

Książka „jadowite gady” też brzmi następująco: „… Kobry (według legendy) są

pochodzą od Nagas, bogów Serpent Indii, czy w Indiach starożytnych. Ich kult został sięgają

czasów prehistorycznych drawidyjskich przed aryjskiej inwazji z subkontynentu w prawie 1600 pne

Moc Naga do zadawania nieproporcjonalne fizycznego uszkodzenia lub prawie natychmiastową śmierć jest wyjaśnione

w hinduskich Wedach jako równoległe energia tworzenia lub pożaru. ”

Książka dodał, że:

A) Naga to mówi się, że pojawił się w momencie narodzin Guatama Siddharta, który później stał się „Budda”.

B) starożytnych „dobrze” z Sheshna w Benares, Indie, tradycyjnie, gdzie Aforyzmy JOGI Z

Patańdżali, klasyczny podręcznik dla studentów jogi, została napisana. „To” dobrze „mówi się, że wejście do

jednym z legowisk Naga w podziemia.

Sherman Minton również, że „Sheshna dobrze”, otwarcie domniemanych do podziemnego gadów

podziemia „Patalas” [składający się z siedmiu światów lub poziomy jaskini], może być dziś w Benares,

Indie, oraz „… Ma czterdzieści kroków prowadzących w dół do wgłębienia do kamiennych drzwi pokryte

kobry. To powiedział, aby doprowadzić do Patala, gadów Otchłani „.

Akt # 11

Od: „Na brzegu ENDLESS ŚWIATY”

Andrew Tomas

(Souvenir Press), s. 160

„… Nawet w tym wieku co jet-hinduskich zna i zwykle wierzy w legendę o Nagas,

„Węże”, które żyją w dużym podziemnych pałaców w skalistym Himalajach. Uważa się, że te

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (21 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 22———– ————

stworzenia są w stanie latać w przestrzeni i że posiadają niezwykłe magiczne moce i inteligencji. One

nie bardzo lubi człowieka, który jest poszukiwaczem ciekawość, badacz lub góral.

Według świętych (?) Tradycji Hindusów, głębokie jaskinie Nagas zawierają wspaniałe

skarbów, oświetlona przez migające kamieni szlachetnych. Podziemnych siedzibach znane są w niektórych

części obu Himalajów i Tybetu, zwłaszcza wokół Jeziora Wielkiego Nagas – Jezioro

Manosarowar „.

Andrew Tomas opisuje swoje osobiste spotkania z tymi, którzy twierdzili, że znajomość

tych podziemnych i miejsca podróży gadzie istoty. Na str. 166-168 pisze:

„… I postanowił udać się do Doliny Kulu w zachodniej części Himalajów do odwiedzenia Naggar, gdzie

Mikołaj Roerich żyli. Ponieważ znałem go osobiście, podróż miała sentymentalny wydźwięk.

wąska wijąca się droga, w przepaść z jednej strony skały i lawiny na innych, nie przewodzących

udanego podróż do tego odległego regionu w pobliżu Ladakh i Tybetu. Wieś Naggar czerpie

nazwa pochodzi od NAGA, węża. Wysoko w górach leży nieruchomości Roericha. Będąc artystą

Uwaga, jego dwustronne domu zawiera muzeum jego obrazów.

„Jak zacząłem wspinaczki na górskiej ścieżce, widziałem wysoki siwy sadhu (pustelnik), siedząc przy

torrent góry. W ręku trzymał cobra kształcie pracowników, które wraz z oznaczeń na jego

czoło, oznaczało, że był wielbicielem Shiva. Podczas wcześniejszych, czasy brytyjskiej bardziej pokojowego

Raj, to pielgrzymi podróży do Jeziora Wielkiego Nagas, Jezioro Manosarowar lub Kailaś,

siedziba Shiva („bóg” najwyraźniej zwiazani z Nagas – Branton), na terytorium Tybetu. Wspiąłem

góry i osiągnął taras, na którym dom Roericha jest zbudowany. Spędziłem godziny nauki (jego)

obrazów. W drodze powrotnej podziwiałem wąskiej dolinie i zbliżającego się ośnieżone grzbiety górskie

po obu stronach.

„Sadhu nadal tam był. Pomyślałem:” A Place Called Naggar, wielbiciel Nagas z pracownikami cobra,

jeśli nie wie coś o Nagas, to kto? „Po Andrew Tomas zapytał tego człowieka,

najwyraźniej źle członkiem kultu węża, czy wie coś o „Nag” lub węża

istot pogańskich wielbiciel odpowiedział:

„” Jestem biednym sadhu, nic nie wiem, sahib. Ale o dwadzieścia lat temu mój nauczyciel jogi poszedł do

górskie królestwo Nag. Jasne światła wszędzie, dużych salach, takich jak Taj Mahal … Nagas mają

wiele innych rzeczy i urządzeń. Są inteligentne, jak ludzie Cambridge, mogą być bardziej inteligentne, sahib ”

sadhu powiedział z przepraszającym uśmiechem …

„” Twój jogin musi być Rishi. Nie Nagas zniszczyć ludzi z ich oścień? ” I zapytał.

„Tak, choć Nagas są bogami i chcą tylko dobre dla człowieka, nie lubią ludzi, którzy nie mają

biznes w pobliżu ich pałace, odparł. ”

Można zobaczyć tu ubogich, miss-przewodnikiem, a nawet samo-sprzeczności mentalności wielu z tych dusz

którzy są uwikłani w „kulty węże” na całym świecie. W odpowiedzi na zarzuty Tomasza, że

Nagi DESTROY MEN Z ich żądło, to „wielbiciel” zgadza się z nim i mówi: „Tak”

(Oni zniszczyć ludzkie życie). Jednakże, przechodzi następnie do absolutnie sprzeczne oświadczenia

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (22 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 23———– ————

KIM SĄ Drakonów

że nagi są bogami i chcą tylko dobre dla człowieka.

Więc … Nawiązaniem połączenia.

Akt # 12:

Od: „” CHUPAS – OPOWIEŚCI UFO HORROR z Brazylii ”

artykuł Antonio Huneeus

latem 1994 roku kwestia UFO UNIVERSE:

(Pan Huneeus opisuje następujące zdarzenie, które było badane przez APEX [Stowarzyszenie

Pozaziemskie Badania] w Sao Paulo, jednego z najlepszych zespołów znanych UFO w Brazylii, założony przez

Dr Max Berezowsky): „… Sprawa rozpoczęła się w pobliżu Vitoria, stolicy stanu Espiritu Santo na północ od

Rio państwa, gdzie są plaże bogate w zawartości minerałów. Stało się to albo pod koniec 1979 roku lub na początku 1980 roku,

[Osni] Schwarz nie był pewien, kiedy opowiadał w 1986 roku.

„Chłopak nazywa Aeromar sprzedaży napojów na plaży, gdzie pewnego dnia spotkał trzech mężczyzn

ubrani w garnitury i krawat – niezwykłe ubranie na plaży, szczególnie w Brazylii – który podszedł do

go i powiedział, że chciał z nim porozmawiać. Aero-mar stał przerażony, myśląc, że być może

policjantów, którzy chcieli wplątać go w przypadku narkotyków, więc unikał plaży na kilka dni. Gdy

wrócił do domu po opuszczają swoją dziewczyną jednej nocy, ujrzał samochód o takiej samej trzech mężczyzn w środku.

Pobiegł do domu, ale nagle nie mógł dobrze słyszeć. Jego matka zabrała go do szpitala, gdzie

nie był wyleczony, chociaż o miesiąc później nagle słychać lepiej.

„Aeromar przeniósł się do Rio, znalezienie pracy w piekarni w przełączać się między 4 i 11 PM. Pewnej nocy, jak był

przejście jednej z wielu tuneli łączących zatoki Rio, ujrzał dwóch MIB spaceru w jego kierunku.

Chłopak pobiegł w przeciwnym kierunku, tylko znaleźć trzeciego MIB czeka na przystanku autobusowym. Uciekł

i wrócił do piekarni, gdzie powiedział jego szef, że Vitoria policji goniącymi go. Szef

towarzyszył mu do najbliższego komisariatu policji złożyć skargę, co zrobił, ale nie był

wierzył. Szef następnie przekonała go, że powinien on być może przenieść się do Sao Paulo, większe miasta, w którym

mogą być łatwiejsze do niezauważone.

„Więc Aeromar przeniósł się do Sao Paulo, w znalezieniu pracy w elektrycznych firmy i dzieli pokój z

z innym mężczyzną. też zaprzyjaźnił się z dostawcą napojów z Vitoria, który miał stanąć w pobliżu

kino. Wisząc tam jedną noc, samochód zatrzymał się tuż przed stoiska i drzwi

otwarte. „Nawet przez nie chciał iść, Aeromar LOST jego woli i wszedł do samochodu. Drzwi

zamknięte i znalazł w środku – nic dziwnego – trzy sami ludzie, których był uniku dla

miesięcy. Jechali na chwilę, zostawiając miasta i wprowadzając w zalesionej okolicy.

„Samochód zatrzymał się i szli wszyscy do dużego UFO otoczony jakiś pierścień świecący i

unosić się nad ziemią. Ludzie chodzili pod rzemiosło, które emitowane promień światła i ich

nagle byli w środku. Nadal pozbawione jakichkolwiek woli, Aeromar podszedł do krzesła i usiadł. Z

poręcz krzesła pojawiły się uchwyty, które zapewnił sobie nadgarstki. Pręt nacisnąłem czole

do tyłu, podczas gdy inny gadżet szybko potrzebują jego szyi. Do tu ludzie zawsze byli ubrani w garnitury,

ale w tym momencie niesamowite przemiany miały miejsce: HEAD MIB’S RIPPED OTWARTY DO

Kształt serca i skóra stała się GREEN i skalowane LIKE GADÓW. Weź pod

uwagę, że podczas gdy popularny obraz MIB był znany 14 lat temu, pomysł gadów

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (23 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 24———– ————

KIM SĄ Drakonów

porywaczy nie było wtedy w modzie jak dziś.

„Bądź co bądź, UFOnauci przystąpił do (wokalnie – Branton) przesłuchują i powiedzieć mu, co

były się wydarzyć zarówno dla niego, i ziemię. Aby historia jeszcze bardziej „Hollywood-owskiej”, drzwi

w pokoju otworzyły się w jednym punkcie i Aeromar mógł zerknąć zwłok ludzkich Hanging By

Nogi na hakach. Człowiek naturalnie się szoku, ponownie pamiętając tylko, że jego

paski były poluzowane. Wszystko poszło po upłynięciu, że …

„Świadome wspomnienie Aeromar to stawia go obok z powrotem w teatrze, ale kilka godzin później, ponieważ nie

nie było ruchu na ulicach. Wrócił do pokoju w panikę i zaczął opowiadać historię swojego kolegi z pokoju.

Dziwna siła wepchnął ciała, jak w historii, rzucając o ścianę przed sobą, jak

przypomniał sobie obcy powiedział mu, że nie powinien mówić o doświadczenie lub będzie cierpieć.

Aeromar przez pewien czas płakał, nie wiedząc, co robić. Kilka dni później, jego przyjaciel skontaktował się z Globo TV

sieci, która pracuje nad filmem dokumentalnym UFO. Globo, z kolei, przekazywane końcówki dr Max

Berezowsky. Aeromar i jego współlokator poszedł do APEX na dzień bardzo zajęty, gdy urząd był pełen

osób. Powiedzieli całą historię dr Berezowsky i asystentów kilku Osni Schwarz wśród nich.

„Berezowsky próbował zrobić regresji hipnotycznej ze świadkiem, ale nie było zbyt wiele zakłóceń

w biurze i Aeromar był w panikę. Mówił, że „oni” idą po niego na następny

Czwartek, że UFO ląduje w dzielnicy Sao Paulo we wtorek wieczorem. Tłum

ludzi, w rzeczywistości, poszedł w nocy do rzekomego miejsca lądowania, ale nic się nie stało. Chociaż dr

Berezowsky był w kontakcie z Aeromar, zniknął kilka dni później i NIKT

Widział go ponownie> spisałem na końcu notatki w tej sprawie, „cała sprawa jest jak

Horror UFO „.

Akt # 13:

Od: Forum REPTOIDS.COM

{Uwaga: Wiele z Reptiloids wykazały wrogość wobec ludzi, nie zostały jednak na

Kilka razy reptoidy które pozornie wyraził życzliwe usposobienie … w większości przypadków

Wydaje się, że były to zarówno kobiet gadów lub mężczyźni gadów, które spędził wiele czasu w

Obecność ludzi – na statki lub w podziemnych bazach – ludzi, których „emocjonalność” wydaje się

mają „zdrapać” na gady – Branton}

Wygląd Reptoidy znam.

Od: „TAL”

Data: 07 kwiecień 1999

Czas: 07:55:18

Komentarze

Będąc w długości ramienia Reptoidy I udało mi się zaobserwować różne szczegóły. Nie mieli ubrań.

Ale oni nie mieli „BELT UTILITY”, z kilku niezwykłych rzeczy na jej temat. Jednym „urządzenie” miała niewielki

pomarańczowego światła na jej temat. Kiedy to się wzrusza, po prostu „znikają”. I bardzo szybko przeniósł się do miejsca

gdzie Reptoidów były natychmiast po znikają. Nie było anomalią temperatury w

ZONE. Spodziewałem się, że jest „cooler” w okolicy (jakby odprowadzanie energii oczywiste, jak dzieje się

w różnego rodzaju objawień). Zrobili zmiany gęstości w czasie. Zrobili ciężkie kroki w

korytarz, na podłodze drewna.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (24 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 25———– ————

KIM SĄ Drakonów

I może przechodzić przez ściany. Oni „blask” elektryczny niebieski / zielony kolor, jak jakiś

AURA. Głowa jest podobna do Gadów Humanoidy na Program TV „Babylon 5”. Głowica

bardziej kształcie stożka, tak jak „Yeti” rodzaju mają. W rzeczywistości, Reptoidy są zbudowane jak Big Foot.

trzeba WAGI, druga do włosów. Oczy są „szczeliny” SERPERT jak. Bardzo dziwne, „flame-like”

i flickery. Trzy palce i kciuk przeciwnika. Z pazurem, jak Talons (na palce i stopy). Małych

ogon. Wielką skalę, jak „Plate piersi” na klatce piersiowej.

Skale były mniejsze, gdzie ciało jest elastyczne, jak wokół łokcia. Wagi były jak

SNAKE. Myślę, że dlatego niektórzy nazywają je „Wyścig węża”. Wagi były głównie na zielono

bardzo ciemna zieleń, na każdej skali (zmiana koloru). Są one „telepatyczne”. Bardzo szybkie myśli. POMYSŁY

napędzane przez obrazy i impresje geometrycznych. NIE „liniowej” formy komunikacji, jak słowa. Więcej

z Symbol lub język obrazu. Oni reagują na swoje „myśli”. Mogą „przerastają” Ci

DATA (wydaje się, że „sprężenia”. Może zająć dużo czasu, aby przyswoić sobie ich

„Przesyłanie” i zintegrować go. Po pewnym czasie ja „widział” języka, jak fraktalna „migdałowy”

Hyper-kulki lub „MYŚLI FORM” konstrukcje, do przekazywania danych. Te dane są do bani maniaków. Wysoko

Intelektualnej. Ograniczona reakcja emocjonalna (nienawiści, strachu i „zwarcie” stan Confusion (łagodne Panic).

Możesz myśleć, czy „NIEZNANY” i robią „freak out”. Więc … spokojny i skoncentrowany. One

Uszanować. Potem „THINK” jesteś niebezpieczny. Ale, jeśli się ich boją, będą naśmiewać się

słabość i DISrepect Ciebie.

Uważaj, nie DIS-„REP” je albo. Oni nie są lepsi od Ciebie. I „zebrać” chcą coś, czego

mają. Coś w naszej naturze SOUL. Możemy „Shift” do Theta „BALANCE” i LINK do

SOURCE. Są one zbyt daleko w analizie. Niesymetryczne. Są jak narkotyki, jak kokaina, opium, Magic

Grzyby i „dojenia” ludzi dla endorfin. Oni nie mogą dostać się do umysłu bez konieczności

możliwość dostać się do ich GADÓW Brain, too. Wie wiele o zewnętrzne formy

stworzenia. Wiedzą, że „Force” … ale za to jest „The Source”.

Oni potrzebują nas, my ich nie potrzebują. Znajdować się one będą w Anglii do Tybetu, w sierpniu 1999. Wtedy

zwrotu, 13 lat później, w 2012 roku. Nie …. To jest 20 rok od czasu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem je w 1979 roku. SĄ

tutaj. I KNOW. Czekałem 10 lat wcześniej, kiedy pierwszy raz wszedł na giełdę. Reptoidy są O.K. Ale nawet

Boją się Wracając DRACO (Horned i Winged). Są one bardziej czerwonawy. Draco Prime

WHITE (albinos). Witam w moim świecie. „TAL”

Akt # 14

Od: ALIEN porwań w piernika

dr Karla Turner

Człowiek w jego późnych lat 40-tych przyszedł do nas do odkrywania wielu obcych związanych wydarzenia w jego życiu, i w wywiadzie

On opowiadał o dziwnych, choć najwyraźniej nie obce zorientowanych, epizod, który prześladował go od

dzieciństwa. Kiedy miał dziesięć lat, jego babcia z wizytą w jego domu, a od domu

była niewielka, dzieliła jego łóżku w pierwszą noc swojego pobytu.

W nocy, chłopiec obudził donośnym głosem mężczyzna. Nie mógł zrozumieć, co głos

mówił, ale brzmiało to zły i przemawiał do babci leżącej obok niego. Następnego

rano, poprosił babcię,

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (25 z 68) [25.08.2000 17:19:58]

———————– Strona 26———– ————

KIM SĄ Drakonów

„Co było, że głos w sypialni w nocy?”

Jego babcia ze łzami w oczach, wyciągnął go mocno do niej i powiedział: „To był diabeł.” Powiedziała,

nic więcej o tym odcinku, ale nie upierają się, że jej syn zabrać ją z powrotem do własnego domu

natychmiast. To było nierozsądne żądania, a jej syn próbował rozmawiać ją z niego. Ale babcia

był nieugięty, a na końcu jej syn zgodził się zabrać ją do domu następnego dnia.

Cała rodzina się w podróż ponad sto kilometrów do babci gospodarstwa rolnego, oraz w

godzinę ich przyjazdu, babcia poniósł ogromne udaru i zmarł. Od tamtego zdarzenia, mężczyzna

czuł ciężar winy związane z jego babci śmierci. Jednak nie było świadome

powodu, żeby się czuć w ten sposób. Całe wydarzenie było wzruszające i tajemnicze, ale we wszystkich obcych

spotkania był następnie poddany, czuł, że kosmici byli jego przyjaciółmi i pomagali

go poprzez rozszerzenie jego zdolności parapsychiczne.

Sesji regresji ułożone, w trakcie hipnozy, został poproszony o spójrz na

doświadczenia z dzieciństwa. Co wspominał było uprowadzenie, w którym on i jego babcia zostali zabrani do

statek w towarzystwie gadów cudzoziemców. Przypomniał sobie obcy mówi, że jego babcia

byli oni zainteresowani poznawaniem jej znajomość ziół leczniczych.

I złożyli do wymiany informacji medycznych własnych. Dali chłopca i babcią

płyn do picia, tłumacząc, że jest to korzystne i sprawi, że babcia czują się młodzi i

atrakcyjne ponownie. Tak więc obaj pili płynne, a człowiek pamiętał widząc jego babcia

rzeczywiście wyglądał dużo młodziej. To był stopień jego skupienia.

Zarówno on, jak i Pani Bartholic, który prowadził regresji, byli zaskoczeni tym, ponieważ nie było

nic w tym odcinku do konta za winę czuł o śmierci babci. Więc pani

Bartholic pogłębiła człowieka poziom transu i poprosił go, by spojrzeć na to jeszcze raz, ze znacznie jaśniejszą wizję.

A co potem przypomniał o wiele bardziej niepokojące.

Uprowadzenie na początku, po jego wstępnej skupienia. Ale kiedy płyn był pijany, teraz

pamiętać, silne poczucie zmian w jego ciele. I widział, że babcia nie faktycznie

wyglądać młodziej. Zamiast tego, została umieszczona na stole i podszedł do jednego z gadów cudzoziemców

chciał mieć z nią stosunek. Płyn nie działała jak afrodyzjak, ale babcia opór

i powiedział, że od śmierci męża nie chciała uprawiać seksu z nikim. Roześmiał się i gadów

zniknęła z pokoju na chwilę. Kiedy wrócił, towarzyszyło mu przez człowieka, który wyglądał

dokładnie tak, jak zmarłego męża.

W tym momencie babcia zgodziła się na seks, ale jako akt jest w toku, nagle sobie sprawę,

że wizerunek jej zmarłego męża było okrutne złudzenie. To był rzeczywiście gada na nią i

zawołała w duży opór dla niego zostawić ją w spokoju. Gdy skończył z nią, podniósł

małego chłopca i umieścił go na górze babcia, zmuszając innego aktu seksualnego na obu z nich.

Wtedy babcia został usunięty z tabeli i mały chłopiec był represjonowany przez siebie

gadów, zmuszona do odbytu i seks oralny. Babcia zaprotestowała gwałtownie, spychając gadów

od jej wnuk i wstawienie jej ciało między nimi. „Przez Jezusa,” krzyczała „nie będzie

dotknąć tego chłopca! ”

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (26 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 27———– ————

KIM SĄ Drakonów

To musiało być coś złego do powiedzenia, bo gad stał się bardzo zły i groził jej.

„Umrzesz za to!” Powiedział jej, a dwie osoby zostały zwrócone do sypialni, z których byłoby

zostały podjęte. Następnego dnia rano, babcia powiedział mały chłopiec, że diabeł był tam na noc

przed, i wtedy ona nalegała na podejmowane są w domu.

I, jak się okazało, że nie umarł niezwłocznie.

Jest to więc było przyczyną tego człowieka przez całe poczucie winy o jej śmierci.

Został zmuszony do seksu z nią, a jej śmierć się wkrótce po tym. Ale żaden z tej historii

nie pojawiły się, jeśli Pani Bartholic zrobił jak większość badaczy nie i zatrzymał regresji po

odkrywając historię o wymianę wiedzy medycznej.

Istnieją inne przypadki, w plikach, które pokazują podobne oszustwo w pracy w początkowym przypomnieć hipnotyczny. My

nie można ufać, że pierwsze wspomnienie, to jest jasne, bo jak tyle innych rzeczy w uprowadzenia, może

oraz dodatkowo maskings wydarzeń.

Akt # 15:

Od: „Żniwo TRWA: ZWIERZĄT okaleczenia UPDATE”

artykuł Linda Moulton Howe

w „UFO” Magazine, Vol.5, Nr 4, 1990 (pp.16-17):

„… W całej historii okaleczeń zwierząt, od 1967 roku, pojawiło się wiele naocznych świadków

kont dużych dysków świecące lub „cichy śmigłowców na pastwiska, gdzie martwe zwierzęta zostały później znalezione.

Jeden Waco, Texas farmer powiedział, że spotkaliśmy się z dwoma czterech stóp wzrostu, zielone światło w kolorze „stworzeń” z

duże, czarne, skośne oczy, niosąc cielę, które później znaleziono martwe i okaleczone. W 1983 roku, Missouri

kilka obserwował przez lornetkę jak dwie małe istoty w obcisłe kombinezony srebrny pracował na krowy w

w pobliżu pastwisk.

Głowy kosmitów, były duże i białe w kolorze. W pobliżu, wysoki, zielony, ocieplane „człowiek jaszczurka” stał rażący

ze szczeliną oczy pionowymi źrenicami jak krokodyle … ”

Akt # 16:

UFO CRASH / pobierania ZESPÓŁ

(Status Report II), Leonard H. Stringfield.

opublikowane przez MUFON

{Raport wywiadów kilku lekarzy, którzy nie sekcji zwłok na ciele ET od miejsca katastrofy UFO …

którzy wskazują, że większość „szarych” podmiotów obcych typu faktycznie posiadają reptil / jaszczur

genetyczne podstawy}

ET miał duże głowy i były ok. 4 m wysokości. Mają małe usta i nos bez uszy i włosy.

Zdjęcie ET, że mam została podjęta przez ET, i średnicy oczka cala. Ma lewą ręką

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (27 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 28———– ————

KIM SĄ Drakonów

podniesiona w pozdrowieniu. Że ręka ma 4 palce na to jednym palcem dwa razy dłuższy, albo na zewnątrz palcem.

Zdjęcie zostało zrobione w zakresie 3ft od pasa w górę. Pojemność mózgu wynosi 1800 cc w porównaniu do 1300 cc do

przeciętnego człowieka. Skóra jest szary lub popielaty i pod mikroskopem pojawia meshlike. To meshlike

wygląd daje gadów tekstury granulowanego skóry jaszczurki jak iguana lub kameleona. Nie było

bezbarwnej cieczy w ciało bez czerwonych krwinek, nie limfocyty, nie hemoglobiny. Nie było pokarmowego

system, jelit, przewodu pokarmowego, lub odbytnicy obszar w autopsji istot pozaziemskich.

CASE # 17

Od: „Prawda o UFO”

wideo Brad Stieger

„Pod koniec 1960 roku przedstawiłem moja hipoteza, że ​​powodem najczęściej zgłaszanymi UFOnautów

przypominają GADÓW lub płazów humanoidów może być, ponieważ to właśnie one są, bardzo

ewoluowały członków gatunku serpentyn lub ziemno-wodnych. Prowokacyjnych teorii jest to, że dinozaury

tak naprawdę nie znika, że ​​”ewoluowały” do stworzenia humanoidalne, że w końcu prowadził to oczywiście, czy też

zniszczone w Atlantis typu katastrofy (np. takich jak Wielki potop – Chociaż Steiger i inni

może posiadać do „ewolucyjne” hipoteza ta nie musi być sprawy, w szczególności gdy 2.

Prawo Termodynamiki i prawa entropii są wywierany. Zamiast „ewoluuje” od mniej

formie złożonej, w rzeczywistości jest znacznie bardziej prawdopodobne, że wyścig wąż zmutowane przez atrophication, naturalne

selekcji, adaptacji środowiskowej, przetrwanie najsilniejszych i najbardziej inteligentnych, a nawet nieco

powierzchowne molekularnej zmieniając kształt IF jak niektórzy uważają, regresywne nadprzyrodzone istoty były

udział w prowadzeniu „ewolucji” z „wyścigu węża” na przestrzeni dziejów … w to różne znane

i nieznanych oddziałów, z kompleksu bi-pedał gatunków jednego, który pierwotnie zasiedlony ziemi

starożytności – Branton).

„… I rozwinął tę hipotezę znacznie” Steiger kontynuuje: „… więc byłem zachwycony, kiedy

otrzymał wiadomość, że Dale Russell i Ron Seguen z Kanada w „National Museum of Natural Sciences” z

Ottawa, które stworzyli model dinozaura humanoidalne pomocą Stenonychosaurus i Equallus ich

inspiracji. Stenonychosaurus według Russell, miał dość duży mózg i oczy z nad-docierania

pola widzenia. 90 dinozaura funt też chodził na dwóch nogach, i wydaje się mieć szczególnie

Przeciwstawny kciuk na to trzy pazury dłoni. W wyniku takich naukowych spekulacji

zdumiewająco podobni do ludzi istota, która pod względem Russell „Dinosauroid”. Stworzenie stoi czterech i pół

metrów wysokości, ma duży, uwypuklenie głowy, zieloną skórę, oczy i żółte gadów. Powinna prawdopodobnie miały uszy,

Russell przyznał, ale efekt będzie sprawiły, że pojawiają się zbyt ludzcy. Jak to jest, na wystawie dinozaurów

w „National Museum of Natural Sciences” Kanada jest niemal dokładnie pasuje do opisu UFOnautów

świadczonych przez tysiące mężczyzn i kobiet na całej planecie, które zgłosiły blisko

spotkań … ”

Akt # 18:

Od: „porywacze UFO”

Brad Stieger

(.. 1988, Berkley Books, N.Y.), str. 5-6:

„… W największej liczby obcych spotkania, UFOnauci zostały opisane jako stojący około pięciu stóp

wysoki i ubrany w jednoczęściowy, obcisłe kombinezony. Ich skóra była szara lub szaro-zielony, i nagi.

Ich twarze były zdominowane przez duże oczy, bardzo często z podobnego do węża, UCZNIÓW SLIT. One

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (28 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 29———– ————

miała wyraźnego usta, tylko proste dla usta. Rzadko opisano jako nosy o, po prostu

trochę snubs jeśli w ogóle, ale zazwyczaj świadkowie widzieli tylko nozdrza prawie w równej linii z gładką twarz.

Czasami spostrzegawczy wymienionych spiczaste uszy, ale wielokrotnie wypowiedział się na temat braku

uszy widoczne na dużym, szef rundy. I wielokrotnie, świadkowie opisywali

Insignia SERPENT latania na PATCH RAMION, BADGE, medalion, OR

. Kask „CASE FILE # 19:

Od: „AERIAL NEVADA PRZEGLĄD BADAŃ”

na lato 1989 roku.

Re-print news UPI który ukazał się w, Berkley gazety California:

„Dale Russell, kustosz kopalnych kręgowców w Muzeum Narodowym w Kanada w Ottawie, opracowała

teoria, że ​​inteligentne formy życia mogły powstać od dużych gadów, które wędrowały po ziemi (w

starożytności). „Russell nazywa wyimaginowane stworzenie” Dinosauroid „, który wygląda jak łysy,

zielono-skóry gadów z wybrzuszenie czaszki, błyszczące kocie oczy i trzema palcami rąk …

„Płazów przekształciła się w humanoidalnych gatunków, które ostatecznie rozwinęła kulturę, która prowadziła jego przebiegu

lub został zniszczony w katastrofie Atlantis-jak – tylko po tym, jak rozpoczął poszukiwania pozaziemskich

granic. Niektóre UFOnautów, wówczas mogą być potomkami tych, którzy przeżyli, że kultura płazów

Powrocie z kosmicznej kolonii do monitorowania obecnych dominującym gatunkiem na planecie. ”

Akt # 20:

Od: przegląd 4-częściowy dokument „dinozaur”

hostowane przez Walter Cronkite

przez felietonista David Norman:

„… Seria kończy się niezwykły rozkwit. W 1982 Dr.Dale Russel Królewskiego Muzeum Kanada,

Ottawa sobie na pół-serio eksperyment myślowy. Miał opisane mały, bardzo

Drapieżnych, zwinny dinozaura troodont z późnej kredy, STENONYCHOSAURUS, które

miał wyjątkowo duży mózg, duży stereoskopowe oczy i ręce chwytając. Spekulował

o tym, co mogło się z takich dinozaurów, gdyby nie wymarły. Jego odpowiedź była

„Dinosauroid” – trzy pazury, trójpalczasty, dużych mózgach, UPRIGHT i ogona dinozaura „.

Norman opisał także prawie jak człowiek jakości strony jednego konkretnego oddziału jaszczur,

Iquanodon: „… elastyczne piąty palec porusza się trochę jak człowiek kciuk dla obiektów uchwycenia, a

środku trzy palce są w stanie trochę zginania. Duży, sztylet, jak kolec kciukiem Iguanodon będzie

zostały niszczycielską bronią. Ostry kolec, w połączeniu z siłą forelimb, może mieć

. przebite najtrudniejszych skóry „akt # 21:

Od: Referencje od policjanta / patrolu Herb Shermer, w odniesieniu do jego opisu obcych

istoty, którą złożył spotkał podczas uprowadzenia poza Ashland, Nebraska,

krótko po północy w dniu 3 grudnia 1967 r.:

„Byli od 4 1 / 2 do 5 1 / 2 metrów wysokości. Ich mundury były srebrno-szary, bardzo błyszczące. Ich odpowiada wpadł

wokół głowy jak pilot czapki. Po prawej stronie swojego kasku miał niewielkie anteny, tylko

powyżej gdzie ucho będzie. Ich piersi były większe niż nasze, że zostały zbudowane bardzo szorstka i

mięśni. Ich oczy były jedyną rzeczą, nigdy nie zapomnę … Uczeń podszedł, DOWN

JAK SLIT. Gdy spojrzał na mnie patrzyli mi prosto w oczy. Nie migać. To było REAL

niewygodne. Ich nosy były płaskie, ich usta wyglądał bardziej jak szczeliny niż zwykły usta … ”

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (29 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 30———– ————

KIM SĄ Drakonów

Akt # 22

Od: Quest International

(C / o 15, Pichard Trybunału. Temple Newsam. Leeds, L515 9AY., ANGLIA UK)

– Główny brytyjskiej organizacji badań UFO składające się głównie z emerytów Policji, bezpieczeństwa i wojskowych

pracowników, a jej dochodzenia, co może być najbardziej udokumentowane przypadku crash-pobieranie

niezidentyfikowany latający dysk do tej pory:

Na 07 maja 1989, instalacji NORAD rzekomo śledzone niezidentyfikowany obiekt jak weszła

Afrykańskich przestrzeni powietrznej. South African Air Force jest również powiedzieć, że śledzone statku za pomocą radaru, podróżując na

obliczoną prędkość 5746 mil na godzinę. Incydent związany był przez RPA

Pracownik wywiadu, który wraz z dokumentacją jego wojskowej pozycji, wysłała również dokumenty i

zapisy do dwóch badaczy INTERNATIONAL QUEST, Tony Dodd i Henry Azadehdel, mówiąc

zdarzenia. Ponadto, kilka nagranych rozmów telefonicznych z wysokiej rangi wojskowych i

urzędników państwowych zostały uzyskane, które silnie sugerują, że „coś” w rzeczywistości stało się

RPA terenu. Niektóre z tych nagranych rozmów udział wojskowych w Republice Południowej Afryki

którzy zdecydowanie karać inteligencji pracownika, który stał się informatorem przez telefon. Spowodowane to było

fakt, że informator opuścił RPA do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkał w domu naukowców

a potem ukrywał się.

Quest International dyrektor Graham W. Birdsall stwierdził, że w dokumentacji i

osób uczestniczących w wypadku są takiej natury, że zdarzenie musi mieć miejsce, lub

Wspólnoty Intelligence International wspólnie popełnienia oszustwa dotyczące odzyskane latające

dysku. Birdsall poważne podejrzenia, że ​​wypadki miały miejsce, ze względu na ciężar dowodu. Następujący

jest częścią słowo w słowo zapis danej naukowców przez informatora, opisując to, co

Zarzucano, że rzeczywiste góry raport tajnych początkowej śledzenia obiektu:

„… Obiekt wszedł RPA przestrzeni powietrznej na 13.52 GMT. Kontaktu Radio próbowano z obiektu,

ale całej komunikacji okazał się daremny. W wyniku dwóch uzbrojonych bojowników Mirage były kodowane. Krótki

później obiekt nagle zmienił kurs z dużą prędkością, które byłyby niemożliwe do

konwencjonalnych samolotów do powielenia.

„Na 13.59 GMT, major —– pilot myśliwca podali, że radar i wizualne

potwierdzenie obiektu. Został wydany rozkaz do ramienia i ogień eksperymentalnych samolotów montowanych Thor 2

działko laserowe. Zostało to dokonane.

„Major —– doniósł, że kilka oślepiające błyski emitowane przez obiekt, który rozpoczął

wahania przy pozycji w kierunku północnym. Na 14.02 jest odnotowano, że obiekt ten maleje

wysokości, na wysokości 3000 stóp na minutę. Następnie z prędkością to zanurkował pod kątem 25 stopni i wpływ w

pustynne tereny na północ od 80 mil na południu Afryki granicy z Botswaną, zidentyfikowane jako centralny

Pustyni Kalahari. Major —– został poinstruowany, aby krąg obszar do zespołu pobierania przyjechał.

zespół Air Force Intelligence Funkcjonariusze, wraz z personelu medycznego i technicznego zostały szybko podjęte

obszarze oddziaływania Badania i pobieranie. Wyniki były następujące:

1) krater o średnicy 150 metrów i 12 metrów głębokości.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (30 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 31———– ————

KIM SĄ Drakonów

2) w kolorze srebrnym obiekt w kształcie dysku 45 stopni wbudowany wewnątrz krateru.

3) Wokół obiektu piasek i kamienie spojone przez żar.

4) intensywny magnetyczne i radio-aktywnego środowiska wokół obiektu w wyniku awarii elektronicznych

sił powietrznych urządzeń (przyczyną awarii jednego helikoptera Air Force).

5) obiekt został ostatecznie przeniesiony do bazy Sił Powietrznych do dalszych badań.

6) Teren oddziaływania z piaskiem i gruzem w celu ukrycia wszelkich śladów przypadku konieczności

miejsce … ”

W raporcie wskazano, że hydrauliczny podwozie typu został w pełni wdrożony, sugerując, że elektroniczne

awarii spowodowały obiektu do wypadku, prawdopodobnie ze względu na Thor 2 działka laserowe o padły na

rzemiosła. Podczas gdy zespół zaobserwował obiekt w bazie Sił Powietrznych głośny dźwięk był słyszalny. Wtedy

zauważyć, że właz w dolnej części jednostki otworzył lekko i wydaje się być zatrzymany. To

otwarcia później zmuszony przy użyciu sprzętu hydraulicznego ciśnienia, w którym momencie dwie humanoidalne

podmiotów w obcisłe kombinezony szary pojawiły się i zostały szybko zatrzymane. W raporcie stwierdzono, że

podmioty miały następujący opis (podkreślenie nasze – Branton):

„Wysokość: 4-5,5 m

Cera: szaro-niebieski – skóra gładka, bardzo odporna

Włos: Całkowicie pozbawione włosów ciała

GŁOWA: etykiety w odniesieniu do ludzkich proporcji. Wychowany czaszki z granatowym znaczenia wokół głowy

FACE: Wyraźne kości policzkowe

Oczy: duże skierowane ukośnie w górę ku stronie twarzy. Brak uczniów widać

Nos: mały składający się z dwóch nozdrza, usta: Małe szczeliny pozbawiony usta

JAW: Małe w stosunku do ludzkich proporcji

BODY / ARMS: długie i cienkie osiągając poziom nieco powyżej kolana

RĘCE: składa się z 3 cyfr, łapki, szczypce jak paznokcie

TUŁOWIA: klatki piersiowej i brzucha POKRYTE SKÓRĄ łuszcząca selera

HIPS: Małe wąskie

Nogi: Krótkie i cienkie

Genitals: NO zewnętrzne narządy płciowe

Łapy: składający się z trzech palców, NO paznokcie i połączone błoną.

UWAGI: Ze względu na agresywny charakter humanoidów, nie próbek krwi lub tkanek mogą być podjęte

(Jeden humanoidalne zaatakowany LEKARZA powodując głębokie rysy na twarzy i klatce piersiowej). Kiedy

oferowana różnych żywności, nie chciał jeść … Jednym ze sposobów przejścia Zażądano zarówno humanoidów do Wright

Patterson Air Force Base USA dla bardziej zaawansowanych i badania … ”

Wiele szczegółów na temat tych „humanoidów” to faktycznie bardzo podobny do innych gałęzi

rasa gadów jak to zostało opisane przez innych świadków. Wydaje się, że wyścig składa się z węża

różnych branż lub rodzajów, tak samo jak psy i inne zwierzęta zachowują wyróżnieniem

składają się z kilku różnych „ras”. Powszechnie wiadomo, gady są pozbawione włosów ciała, nie

wystające kości policzkowe, duże skośne oczy, małe otwory w miejscu uszu, 3-cyfrowy ręce webbed i

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (31 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 32———– ————

KIM SĄ Drakonów

stóp – z wyjątkiem przypadku itp. węży, które straciły kończyny przez atrophication ponad 1000 lat

– Mają pazury, pokryte są „łuszczenie się” skóry żebrowane, i nie mają zewnętrznych narządów płciowych, jest

jaj warstw i są agresywne i drapieżne w przyrodzie.

Tajny dokument wskazuje, że przejście obiektu i stworzenia będą realizowane na

23 czerwca 1989 do Wright Patterson.

Właściwie źródeł DO wskazują, że Wright Patterson w rzeczywistości GO ON RED ALERT w tym dniu.

Kolejne dokumenty dostarczone przez źródła Intelligence QI wskazują, że istot wydawał się

mają silny związek z wyścigu jaszczurek, które istniały w czasach starożytnych. Dokładna treść

jednego konkretnego dokumentu, który jest teraz w rękach Quest International jest następująca:

„Wszystkie informacje znalezione na pokładzie statku kosmicznego obcych w zakresie rozwoju obcymi formami życia wskazuje

ewolucja podobna do tej, którą znajdujemy na Ziemi PRZED wygaśnięcie

DINOZAURY … (Wyniki wskazują) wysoki poziom umiejętności dostosowania się. Dalsze fizjologicznych i

badania psychologiczne przeprowadzane w Republice Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych wskazuje na proste i złożone

Struktura zachowania. Wydaje się, jakby te formy życia nie może funkcjonować w oderwaniu

Bez inteligencji GROUP i tożsamości WRAZ Z CENTRALNEGO

COMMAND. Według dodatkowych informacji znalezionych na pokładzie jednostki pobrane za osobną rasę jest

wyznaczonych przez nich lepsze. Wnioski: dogłębne badania i analizy psychologiczne

make-up i przewidywania zachowania jest zalecane. Badania przeprowadzone na dwóch obcych form życia przechwycone ma

dowiedli, że nie mogą działać niezależnie od własnych nabytych inteligencji bez dostępu do

komunikacji, zleceń i dyspozycji od hierarchii lub polecenia centralnego … ”

Trzy różne aspekty sprawy Republiki Południowej Afryki w istocie pokrywają się ściśle z tym, co innych źródeł

wykazały dotyczące tych reptil-jaszczur „obce” istoty: 1) „jaszczur szarości” są niższe

rzut ukryte hierarchii gadów … drugiej lub „superior” wyścigu, który jest uważany za zwierzchnika

dwunożny gad-jaszczur gatunków, jak również, chociaż są one różne i wyższy „oddział” węża

wyścigu, 2) w wyścigu węża – saurians – gady działać na systemie „zbiorowej świadomości” poziomie, jeśli

indywidualnych kosmici, jest – mówiąc w jednej perspektywy – indywidualne „komórki” w wielkiej gałęzi jak

umysłu, czyli „ciało” jedno stworzenie ogromne.

Faktycznie wydaje się, że połączenie obu indywidualności, jak i „zbiorowego” lub

„Grupa” świadomości działających w ramach tych podmiotów. 3) opis „obcych”, jak również

elektromagnetyczną naturę ich rzemiosło odpowiada dokładnie z opisów podanych w setkach

oddzielne raporty o takim charakterze.

Oficer wywiadu, którzy skontaktowali się Quest International i zapewniła im

informacje, twierdzi, zrobił to w trosce o bezpieczeństwo ludzkości jako całości, i choć

był zmuszony do podpisania formularz „National Tajemnica Act” wierzy, że będzie winny

zdradę rasy ludzkiej, gdyby nie ujawniać tego, co wiedział, a co rządy

starając się ukryć.

Akt # 23

Od: „IS INNER BADANIA ZIEMI niebezpieczne dla zdrowia?”

artykuł Val Waleriana

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (32 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 33———– ————

KIM SĄ Drakonów

w branżowym magazynie BADANIA EDGE:

„… Lew Tery, który niedawno przeniósł się do Utah, był przede wszystkim lokalnych zwolennikiem geomagnetyczne

Vortex / UFO teorii połączenia. Lew był pomocny w odkryciu sieci podziemnych tuneli

w Las Vegas, która jest jedną z nich jest pomiędzy podstawą Boulder Dam i Peak Jumbo, gdzie

są dwie miny, których właściciele widzenia 200 „dyski o średnicy nie rzadziej. W pewnym momencie, Lew oferowanych

skonfigurować wywiad z tych górników. Niestety, pan Tery nie można znaleźć.

„Mieszkaniec Henderson, który pozostaje bezimienny, został w wewnętrzne badania ziemi od lat.

Ta osoba została ścigany i gonił ze względu na dogłębną wiedzę na temat wewnętrznych tuneli ziemia w lokalnym

obszaru. „Istnieje oczywiście coś tutaj, że niektórzy ludzie chcą chronić. Coś do ukrycia. Wielu

Wydaje się, że wiem co to jest, i mówią ostrożnie o GADÓW humanoidów i SERPENT

RACE, które są dwa tematy, które wydają się nawierzchni ponownie. Odpowiedź na lokalnej telewizji i radia

programów z udziałem Johna LEAR były przytłaczające. Niedawny wykład w Las Vegas przyciągnęła ponad 700

osób.

„Według niektórych źródeł,” Chirurdzy „są na niższym poziomie większego scenariusza, który polega na tym

rasa gadów … ”

Akt # 24

Od: Rzeczywiste list John Lear

{Yes, John Lear Test Pilot Ace, posiadacz co latające Medel FAA ma do zaoferowania, syn William

P. Lear – wynalazca 8-Track stereo i założyciel Lear Jet corp, itp.}.

skierowane do T.L.

[Pełna nazwa na plik]

z dnia 6 października 1990 r.:

. „Drogi [TL] … Wielkie dzięki za ostatnie, bardzo ciekawy list i pokazał go Bob (tj. Lazar –

Branton) i myśli, że obaj jesteśmy szaleni. On nie wierzy, że Dulce istnieje. Bob przeszedł

ekstremalnych prania mózgu w S-4 więc mogę zrozumieć jego uczucia. O czasie, że był pranie mózgu,

może trochę wcześniej, powiedział mi, że Dulce wspomniano tam raz lub dwa razy w rozmowach, że

nie był częścią … ale, że nad głową. Od tego czasu zapomniał o tej części. Ponieważ wiem,

Dulce istnieje, co Bob myśli nie wpływa na mnie w najmniej.

„Źródło kopalni, która jest strażnik w miejscu test mówi mi, że obecnie istnieje 5 typów cudzoziemców

tam: Greys, Orange, gady, te, które wyglądają jak [obcy] w filmie „V” i

te, które wyglądają tak brzydki, że zapiera dech w piersiach, aż przyzwyczaisz się do patrzenia na nich. „I teraz

Wierzymy, że bardzo duży spodek rozbił się w pobliżu Sedona, ewentualnie 2 lata temu i jest w trakcie procesu

pobierane w części, ponieważ jest zbyt duży, aby usunąć w jednym kawałku.

„Ostatnie historie Aviation Week, jak sądzę, są próby kupić więcej czasu, aby wprowadzić odbiorców w błąd i

mylić tej kwestii (Uwaga: Lear nawiązuje tutaj do artykułu z 1 października 1990 wydanie LOTNICTWA

TECHNIKA TYGODNIA i przestrzeni, pod tytułem „Secret Advanced Pojazdy Demonstracja Technologie

Przyszłość wojskowych „. Artykule odnosi się jedynie do dość znanych super-zaawansowane dysze w fazie testów

w Nevadzie, dając wrażenie, że mogą one wyjaśnić wszystkie obserwacje „UFO” w okolicy – Branton).

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (33 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 34———– ————

KIM SĄ Drakonów

„Jeszcze raz bardzo cenią swoją fascynującą list i czekamy na więcej informacji na temat Dulce …

Z wielkim szacunkiem i podziwem … John Lear „.

Akt # 25

Od: Wykład przez badacza Michael Lindemann

w imieniu „20/20 Group”

(3463 State St, Suite 264., Santa Barbara, CA 93105)

w Lancaster, Kalifornia, 20 października 1991:

W istocie cały ten „koniec gry” jest bardzo wrażliwe i dlatego czują się wymaga takiej tajemnicy.

Amerykanów nie stać na te rzeczy, gdyby informacje, i to jest powód, dla którego

mieć, aby uzyskać informacje i zabrać go poważnie, ponieważ tak naprawdę jest to sprawa naszych pieniędzy i NASZE

przyszłości to jest hipoteką tutaj.

„Ale mój przyjaciel, który pracował w podziemnych bazach, który robił gipsowe spadł na, myśli,

około 30 podziemną … te bazy są chyba 30-35 historie głęboko („ziemi skrobaki”

w przeciwieństwie do „drapacze chmur” – Branton). Jak mówią, że nie tylko szybów kopalnianych, są ogromne, gigantyczne

obiektów … wiele bloków miasta w obwodzie, w stanie dziesiątki domu tysiące ludzi. Jeden z nich,

Instrument Yano (jesteśmy powiedział … przez wojewódzki ogień dept. dyrektor, powiatu ogień dept. szefa, który musiał

tam pójść patrzeć na drobne wykroczenia ogień) istnieje 400-samochodem parking na 1 poziomie Yano

Obiektu, ale nigdy samochodów wchodzą i wychodzą, są to samochody, które używają wewnątrz.

„OK, więc … bardzo ciekawa sytuacja tam. Nasze facet robił gipsowe na 30. piętrze,

może na 30. piętrze, podziemny. On i jego ekipa pracują na ścianie i prawo tu jest

drzwi windy. Drzwi windy otwierają się i, jakby odruch spojrzeć, i ujrzał trzy „facetów.

Dwa z nich, ludzi inżynierów, że nie widziałem wcześniej. A pomiędzy nimi „facet”, który stał około 8 do 8

1 / 2 metrów wysokości. Skóry Green, gadów cechy, bardzo długie ręce, ubrany w fartuch, posiadających klip pokładzie …

„Staram się wierzyć, że historia, ponieważ, przede wszystkim dlatego, że mamy inne historie podoba, ale więcej

ważniejsze, bo poszedł, że praca tego samego dnia. I był płacą dużo

pieniądze … Jeśli po prostu rodzaj gipsowe faceta, jeśli można to zrobić gipsowe w takim miejscu, że wtedy

zarabiać bardziej niż standardowe wynagrodzenie gipsowe, można na nią liczyć.

„Tak, on odszedł, że pracy. Jego kolega w tym samym załogi zmieniła się w krótkim czasie po alkoholu. Jest to

bardzo przykre rzeczy. Wiesz, to nie było tak obce wyskoczył i trochę mu głowę albo coś,

on stał tam na kilka minut, drzwi zamknięte. Ma poczucie, że winda była

nieprawidłowego działania, w przeciwnym razie nigdy nie będzie musiał zauważyć, że tylko przez przypadek.

Akt # 26

Od: Wykład przez badacza Michael Lindemann

w imieniu „20/20 Group”

(3463 State St, Suite 264., Santa Barbara, CA 93105)

w Lancaster, Kalifornia, 20 października 1991:

„… Lota zwykłych obywateli w obszarze Lancaster … mają zbliżenie obcych spotkania … Pierwszym z nich jest

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (34 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 35———– ————

kobieta z liczba dzieci, które w 1972 roku mieszkał z nią potem mąż w Ridgecrest,

California … Ta kobieta nigdy nie czytał książek o UFO czy kosmici i nie mają żadnego interesu w

niego. Istotnie dzisiaj, że nie przeczytał żadnej książki.

Pierwszą rzeczą, którą próbowała zrobić niedawno, gdy zdała sobie sprawę, że miała obcych spotkania, była poszła

się i wypożyczony film Whitley Strieber jest komunią, taśmy wideo, a wierna jej w maszynie

i zaledwie minutę do filmu dostała bardzo niespokojna i mdłości i wybiegł z domu. To było

jej tylko próba poinformowania się o, powiedzmy, literatury lub informacji o obcych, a jednak ta kobieta

była zdumiewająca doświadczeń. „Po całkowicie przeżycia na jawie, gdzie obserwuje się

pozornie pół fizyczne lub objawień „Grey” w pobliżu jej domu, który w obliczu otwartej pustyni Mojave (

najbliższego sąsiada jest o dwa bloki dalej), zaczęła o bardziej intensywne doświadczenia, które ona

wie odbyła się – ale nie mógł całkowicie zrozumieć lub przypomnieć wszystkie szczegóły. Opisała stworzenie

w tradycyjnym „szary” konfiguracji, zgłoszone przez wielu innych „porwanych” – krótkie i szare z

dużą głowę i duże, czarne skośne oczy – co w świetle jej niewiedzy ogólnego zjawiska UFO,

według Lindemann, tylko dąży do potwierdzenia jej historii.

W związku z tym pierwsze doświadczenia, Lindemann wyjaśnia, że ​​skontaktował się hipnoterapeuta, kobieta, która

zresztą nigdy nie czytać książki UFO siebie. To psycholog stwierdziła – za pomocą różnych testów i

obserwacji – że kobieta z Ridgecrest był całkowicie zdrowy i szczery. Michael Lindemann

dalej:

„… Ta kobieta ma wiele, wiele doświadczeń od tamtego czasu. Kolejna doświadczenie również na jawie

doświadczenie, które przerodziły się doświadczenia, że ​​nie mogła sobie przypomnieć tylko przez regresji.

Ale „budzi” część to „pojęcia”, że potrzebne do rozpoczęcia zwiedzania jej ukrytych wspomnień. „Jej

mąż udał się na program szkolenia, pracował w firmie telekomunikacyjnej, (i) udał się na szkolenie

Program kilka tygodni jakiś czas później, pod koniec 1972 roku. „Ona mieszka w domu z

jej dzieci. Oczywiście dlatego, że byli w odosobnionym miejscu, spała w swoim łóżku z naładowaną strzelbą,

i była bardzo lekki sen, rodzaj nerwowego.

„Pewnej nocy obudziła się, bo nie było” szum „w swoim pokoju. Spojrzała i zobaczyła, co ona

myśl była swego rodzaju kapturem, czarnej postaci ponad jej kredens. Wyglądało to tak jakby ktoś w rodzaju

„Grają” z jej polu biżuterii. A ona oczywiście czuł jakby ktoś prawdopodobnie włamał się do domu.

„Ale jak ona rodzaj myślenia sobie:” Co mogę zrobić, co mogę zrobić, „rodzaj chwytania jej shot gun,

zrobiła trochę mimowolne westchnienie, a kto był odwrócił się i podszedł do niej. „Ona

co jest opisane jako o … 4 1 / 2 metrów wysokości, bardzo, bardzo ciemne, z bardzo … powiedziała, że ​​wyglądał jak jaszczurka!

Bardzo szorstką skórę, duże żółte oczy nie … ogromne czarne oczy w kształcie migdałów … duże, żółte z szczelinę tęczówki,

pysk, zęby. Powiedziała, że ​​to wyglądało jak iguana. I powiedziała, że ​​NATYCHMIAST mogła powiedzieć, że

to jest bardzo groźne i nie podoba jej w ogóle. To jest to niebezpieczne i nieprzyjemne, a nie być

zaufać.

„Ona nie pamięta, co stało się potem, wiedziała ona była przerażona, bo to jest to

dosłownie pochylony w prawo na jej twarzy, kiedy leżał w łóżku.

„I w regresji znalazła z resztą, że szczególną historię. Była płynęły na dół, a ona

stwierdziła, że ​​niektóre Greys zostały fizycznie WYKONYWANIA troje dzieci na zewnątrz do oczekującego pojazdu.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (35 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 36———– ————

KIM SĄ Drakonów

Była lewitował zewnątrz do tego samego zawodu.

„Poznała od razu, że ta czarna jaszczurka jak facet, który jak się później dowiedziałem się faktycznie miał ogon …

faktycznie PRACA Z Greys, ale powiedziała, że ​​nie (zawsze) dogadać. To był

„Chirurdzy” rzemiosło … była dosłownie „słuchania” ich „telepatia”. Były rozmowy o niej, jak była

leży na stole w rzemiośle czekają na decyzję, co robić. Ona przekonał się, że czarny

ktoś chciał ją zabić, a Greys były „mówią” … „No .. nie na naszym statku. ” Powiedziała, że ​​widziała

coś przerażającego w tym punkcie. Powiedziała, że ​​czarny tylko „ogarnęła” jego ręki na piersiach w jednej z

szarości i dosłownie wyrwał piersi szarości otwarte. Spadł na ziemię, a ona myśli, że umarł. Ona mówi: „I

wiedzą, że zielona krew, widziałem to krwawić. ”

Przed czuje się zbyt „przepraszam” jednak do „szarości”, powinni zrozumieć, że wiele relacji wskazuje

że szarości uczestniczyli w nieznane liczby zwierząt i okaleczenia człowieka w celu wykorzystania

zwierząt i ludzi wydzieliny jako „płynne białko” źródło pożywienia, „substancja” [ludzi / zwierząt

ciała i płynów życiowych] miesza się w dużych zbiornikach zawierający nadtlenek wodoru w celu zabicia bakterii, a następnie

Greys moczyć w substancji do skóry, w tym, że nie mają pracy przewodu pokarmowego, a

„Odpady” jest excreated powrotem przez zewnętrzne jak wąż / jaszczurka rzuca go na skórze.

Ponadto, jeśli wierzyć niektóre z bardziej fantastycznych roszczeń crash-wyszukiwań, takich okaleczonych zwierząt

i narządów ludzkich zostały odkryte na terenie lub wśród szczątków rozbitego GREY statek obcych.

Hierarchii „gada” wydaje się działać dokładnie odwrotne sposób jak JudeoChristian etyki i

zamiast pracy na wierze-love-usług hierarchii gadów lub jaszczur mówi się, że działają na

strachu, nienawiści konkurencji. Ponieważ zarówno Greys i podobne do jaszczurek gada „obcych” działają na „zbiorowe

świadomości „i neo-jaszczur w przyrodzie według wielu źródeł, a ponieważ mają one podobne

program, który wydaje się imperialistycznych – podbój zmotywowani, nieuchronnie współpracy w co

Michael Lindemann określa jako „ślub z rozsądku”. Z jednego punktu widzenia, nie powinno się zobaczyć

tych „Iguanas” jako znacznie gorsze niż Greys. Na co brakuje zielony-krwistych „szarości” w sposób

demonicznego „nienawiści” i pogardy dla człowieka, jak Reptiloids są często postrzegane wyrazić, zdają

w celu uzupełnienia go w głębokiej apatii i „własność obojętność” dla dobra ludzkości.

Kółko uprowadzonych opisać emocji szarości jak i metodyczne, i pozornie nie wykazują

współczucie lub litość w ogóle do ludzkiego cierpienia i śmierci, ale tylko patrzeć na to z naukowego

„Ciekawość”. Mimo, że „nienawiść” wydaje się być przeciwieństwem „współczucie”, inni twierdzą, że

„Obojętność” jest zaprzeczeniem współczucia, troski i miłości. Z tego punktu widzenia, „obojętność” do

życie ludzkie nie może być krótszy niż zło szaleje „pogardę” dla ludzkiego życia. Oba mogą być motywujące

czynników wszelkiego rodzaju okrucieństwa. W odniesieniu do sprawy, o których mowa powyżej, Lindemann kontynuuje:

„… Jej hypnotherapist powiedział do nas w tym momencie:” Wiesz, tak naprawdę powinien rozumieć, że ta kobieta

jest bardzo, bardzo dobry hipnotyczny przedmiotem i ona rzeczywiście przeżywa na nowo swoje doświadczenia w czasie rzeczywistym w pierwszym

osoby. Ona przechodzi przez wszystkie emocje i ma niewiarygodną przypomnieć szczegółów. ”

„… Mówi … jako terapeuta od dawna jej nie ma powodu, by wątpić, że szczegółowo, że ta kobieta

powoduje przesunięcie jest zasadniczo dokładne. Pasuje oczywiście w wielu, wielu szczegółowych rodzaju

informacje, które inni porwani, również powiedział.

„… Jednym z innych rzeczy niepokojące, że ta kobieta nie wspomniał … jest to, że w innych sesji, gdzie

została uprowadzona, znalazła się w podziemnym obiekcie, który czuje się pewien był George

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (36 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 37———– ————

KIM SĄ Drakonów

Baza Sił Powietrznych, gdzie dorastała. I w tym podziemny widziała szarości pracowali stronie

siebie z ludzkim personelem wojskowym [czy są one naprawdę „ludzkie” personelu wojskowego!? – Branton].

I mamy inne raporty, nie tylko „my”, ale wielu ludzi, którzy badają zjawiska porwań,

zbiorczych raportów wskazuje, że zjawisko porwań ma miejsce pod samym nosem naszych

własnych urzędników, że nie jest najwyraźniej niektóre umowy o pracy … ”

Akt # 27

Od: DULCE KSIĄŻKA – ROZDZIAŁ 27:

„…[ Brazilian] Jefferson Souza twierdzi, że po objawienia są od osobistych notatek i

naukowych pamiętniki o naukowcu, który został zamówiony przez rząd Stanów Zjednoczonych w ciągu kilku

roku, aby odwiedzić wszystkie miejsca wypadku, przesłuchać zrobione obcymi formami życia i analizowania wszystkich danych zebranych od

przedsięwzięcia. W końcu osoba ta została odkryta mieć utrzymywane osobiste notatki na jego

odkryć i dlatego zaplanowano na zakończenie [nie tylko „zakończenie pracy „!]… który

cudem uniknął. Po 33 latach badań, udał się do ukrycia w 1990 roku:

Oto dane, które ten anonimowy informator podobno zgromadzonych na obcym Gady typu

podmiotów:

Średnia wysokość: Male – 2,0 m; Kobieta – 1,4 m

Średnia waga: M – 200 kg; F – 100 kg

Temperatura ciała: M – Temperatura otoczenia; F – Ambient Pulse Temperatura / Resperation: M – 40/10;

F – 40/10

Ciśnienie krwi: M – 80/50 F – 80/50

Żywotność: M – 60 lat ziemskich; F – 23 ziemskich lat

Z zimną krwią, jak wszystkie gady, gada znajduje się rozwijać w ciepłym, clime tropikalnych [normalnie

sztuczne … duże jaskinie]. Z niedoskonałe oddychanie zapewniając tyle tlenu do tkanek i podaży

utrzymanie przetwarzania żywności i spalania, ich temperatura może być podniesiony tylko o kilka stopni

temperaturę otoczenia [sugeruje to, że „ciepło” broni, jak miotacze ognia i tak dalej, może okazać się bardzo

skuteczne i śmiertelne dla tego gatunku w warunkach walki]. Układ rozrodczy jest ovouniparous, z

jaj wylęgowych w jajowodzie przed urodzeniem. Słabo [gada do szybszego działania, fizyczne

działalności] cerebellus wyniki w powolność i prostsze miasta ruchu. Gada oka składa się

tysięcy mikroskopijnych aspekty, każdy facet z własną niezależną pokrywą ochronną. Oko jest prawie

nigdy całkowicie zamknięty podczas czuwania, a raczej części narządów są zamknięte w połączeniu

z dominującym źródłem światła. Reptiloids przeżył „ukryte” wewnątrz Ziemi [w] Big Caves

Underground.

Akt # 28

Od: Jim T.

{Post jak pojawił się na e-mailowych list dyskusyjnych, które pozostaną poufne …}

Sugerowana Tytuł: „The Hammer Of Time” …

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (37 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 38———– ————

KIM SĄ Drakonów

[Intro: Oto bardzo nietypowy post, jak gdyby przedmiotem „gady” nie jest niczym niezwykłym że iw tej

Hotele post z widoczną czasie manipulacji, takich jak, że bycie eksperymentował z przez Montauk

projektów – których „Draconian” siły oparte poniżej Gizie podobno mają silne

inwestycyjny w

Niektórzy sugerują, że ze wszystkimi w czasie łamania przyczynowości zachodzących w naszych czasach lub

świata-line, liniowy „rzeczywistości”, jak wiemy, w końcu ulegnie zaczynają się rozpuszczać w rzeczywistość multi-liniowy

nieco w między rzeczywistością-scape i sen-scape, a raczej same podstawy liniowego third

wymiar jak postrzegają ją zacznie fluxuate. Więc genetyczne, psychologiczne, braterskiej, politycznych i

ekonomicznych manipulacji nie jest najwyraźniej jedyną formą „interwencji”, że Dracos zostały

zaangażowany. Mówi się, że wyjątkowy siatki ziemi elektromagnetyczne pozwala na możliwość dziwne

czasowe manipulacji, a nawet alternatywnych „oddziałów czasu”. Decydującym argumentem jest to, że tylko tyle

energii obejść w tym – jak drzewo – wszystkie „gałęzie czasu” żywią się tym samym BASE lub bagażnika …

więc tym bardziej „gałęzie”, że istnieje mniej energii jest dla wszystkich.

Podobno Montauk Projekt i jego Draconian nadzorców wywołały kilka alternatywnych historii

linii, niektóre z nich nie udało się uzyskać pełną materialną manifestacją … w istocie liquifying na czwarte

wymiarowych paranormalnych rzeczywistości, podczas gdy inne posiadają niezbędne zbiorowych psioniczne / psychicznej energii

skupić do konwersji energii subatomowych fale w materię cząstek.

Istnieje twierdzi, że ten obszar galaktyki wokół planety Ziemia jest znacznie starsza niż

wokół sektorów, ze względu na różne alternatywne czas-line „powtórki”, i że nawet ta Worldline nie jest

oryginalne … czyli tyle doczesnych manipulacji doszło … na przykład Naval filadelfijskiej

Agentów Montauk cofając się w czasie z oryginalnego [?] Worldline w celu powstrzymania Niemcy od wygranej

2. wojny światowej, a Pleiadeans renegata, itp., – którzy faktycznie pochodzi od niemieckiego / Nordycka

kolonistów miejsce w oryginalnym Worldline – wraca, aby pomóc Hitlerowi w TYM Worldline pokonać

Inwazji Normandii … których nie udało im się zrobić, jednak udało im się pomoc Niemców

infiltracji Ameryki i przejąć Projekty Montauk, przejmując NSA / CIA.

Według niektórych „Montauk” badaczy, John F. Kennedy żył do starych, dobrych lat w „wcześniej”

osi czasu, a raz odkrył nazistowski infiltracji Projekty Montauk i zaangażowanie

Draconian Reptiloids, Rigelian Greys i Sirian-B/Aldeberon Aryjczyków, zstąpił na HARD

projektu, ale nie przed kilku agentów Towarzystwa Thule, udało się uciec w czasie i zabić

Kennedy [wiele niezwykłych zjawisk paranormalnych zdarzeń brali udział w zabójstwie JFK].

Istnieją również twierdzi, że innych „obcych” wrócił z przyszłości ORIGINAL Worldline i

zniszczona większość mieszkańców globu za pomocą broni biologicznej … Dzięki Bogu nie żyjemy w TYM

wymiar. Jednak tych „obcych” [genetycznej mieszańców z oryginalnego Worldline przyszłości] są

podobno bardzo zaangażowane w ten Worldline … niektóre nasze najlepsze interesy, podczas gdy inni

NOT. W każdym razie, w celu utrzymania z insane się z zamieszania, może być łatwiejsze do widzenia czasu

TREE, a nie LINE.

Nawet jeśli innym czasie lub linii świata mogą istnieć, nadal są jednak częścią tego samego

RZECZYWISTOŚĆ METAVERSAL [drzewa]. Agentów Montauk przyznać, że w celu zmiany historii jednego

„Timebranch” będą musieli zmienić wszystkie oddziały jednocześnie, co jest pozornie niemożliwe. To

Mówi się, że sieć energetyczną planety ziemia [która jest unikalna w świecie] może pobudzać pół

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (38 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 39———– ————

KIM SĄ Drakonów

kilkanaście trzeciej gęstości [lub trzeci FACET gęstość] worldlines … jak to ma energii do utrzymania

liniowe / materialnej rzeczywistości … wykraczające poza to, rzeczywistość staje się nieco „śliski”, jak ENERGY / sprawa

Wskaźnik przesuwa się bardziej na stronie ENERGY. Mówi się, że istnieje co najmniej ONE Worldline, że jest jeszcze bardziej

gęste / liniowe niż ten, w którym nie spotyka się wielością Fortean typu

paranormalnych manifestacji zjawiska, które jest najwyraźniej wynikające czynnikiem rzeczywistości, która

doświadczonych głównych czasowe naruszenie cuasality i manipulacji … oraz w wyniku wielu uważa, że

TO Worldline zacznie dryfować w kierunku bardziej pobudzony rzeczywistości wieloliniowa w okolicach roku 2012 …

Oto najwyraźniej Jednym z głównych działań ze strony Alien / Human programu Montauk

do wygenerowania Worldline poprzez czasowe manipulacji … jedno obejmujące ataku nuklearnego na amerykański

gleby na jesieni [listopada] 1997 roku. Było kilka proroctw o tym zdarzeniu, jednak większość teraz powiedzieć

że nie. Ale były inne oprócz Jim [patrz poniższy post], którzy twierdzą, że

napotkał ten alternatywnej rzeczywistości … , w którym interwencjonistów DRACO najwyraźniej zamieszany

do rdzenia. Niektórzy mogą mieć poczucie, że są istniejące w jednym lub więcej „wymiary”

jednocześnie. Można to wytłumaczyć takie uczucia? Dusza ludzka może przynieść tylko tyle energii,

i jak sieci energetycznej planety ziemi się dusza człowieka może istnieć tylko w wymiarach tak wiele w

kiedyś to „spread zbyt cienka” … jednak bardziej subtelne poziomy naszej duszy może pozornie interakcji z

„Słabsze” event-linie.

Jak powiedział, że są podobno tylko pół kilkanaście LINIE rzeczywistości … wtedy są bardziej

napięciem LINIE Prawdopodobieństwo [quasi-3d rzeczywistość], LINIE MOŻLIWOŚCI [paranormalnych rzeczywistości],

i LINES GHOST [baseny marzenie lub wykorzystane możliwości – prawdopodobieństwo – linie rzeczywistości … może stać się

aktywowany na zdolności paranormalne poziomie zbiorowego człowieka skupić świadomej energii, oddycha „życia” do nich].

Z powodu braku liniowej solidność bardziej pobudzony linii może wydawać się senny bez

głównych liniowy spójności. Mogą wydawać się tak tylko dlatego, że jest dokładnie to, czego, astralne marzenie

baseny, gdzie marzycieli oddziaływać na bardziej kolektywnym poziomie nieświadomości przez psioniczne „falach długich”, jak

schodzą do głębszych poziomów świadomości podczas snu.

Ale dość tego postulowanie. Jak wspomniałem, kilka twierdzą, że mieli interakcji z następującymi

równoległej rzeczywistości. Pytanie jest, czy w czasie agentów wrócić do przeszłości, by stworzyć lub

Tego uniknąć ataku nuklearnego na jesieni 1997 roku? Jeśli kto chce być częścią wszechświata, że

można umieścić w polu i w pełni zrozumieć, to takie dyskusje wieloaspektowy rzeczywistości holograficzne

nie może być dla Ciebie. Nie wierzę w nieskończonej linii rzeczywistości przedstawionej w serii suwaki

[Sci-Fi Channel] jednak podejrzewam, że jeśli są jakieś zni-wymiarowej imperialistyczne pasożytów

może być equivicated do „Cromags” w tej serii, to byłby Dracos … Oto post, jak

został wysłany do mnie:

Jestem przekazywanie dwa stanowiska (jest to pierwszy), że Jim i napisałem tak aby inni, którzy nie mieli

okazję zobaczyć to może wiedzieć, co Jim i ja przechodzimy. odniesieniu [***]

[Ciach]

Witam wszystkich,

Czekałem, czy ktokolwiek inny na liście może doświadczyli czegoś podobnego. Nie

chcesz umieścić myśli w innych głów chociaż.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (39 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 40———– ————

KIM SĄ Drakonów

To nie był sen, to nie było OBE, to było prawdziwe, to nie stało.

I Dracos są prawdziwe, a one krwawią czerwoną krwią.

Nie mogę tego wyjaśnić, nie wiem jak to się stało i dlaczego. Wiem tylko, że się wydarzyło. To zaledwie trzy tygodnie

temu, i nadal mam mieszane uczucia o umieszczenie go tutaj. Ale tu idzie. Wdrapałem się na dach

budynku pracuję nad. (Odbudowa i rozszerzenie pojemności silosu, która przechowuje na granulat

[*** *** ***] Inc Evansville IN).

Kiedy dotarłem na górę poczułem zawroty głowy i dezorientację, przez kilka sekund. (Myślałem, że jestem o innym

atak drętwienie, że powiedziałem [***] byłem o) Chwyciłem z rury, aby uzyskać równowagę. Kiedy

poczułem znowu stabilny, rozejrzałem się, wszystko się zmieniło. Niebo było szare i zadymionych patrząc,

budynków wokół mnie były albo zniszczone lub wciąż tlącego się od ognia. Nie było samochodów na

HiWay z przodu, rozbity lub po prostu porzucone, były ciałami, niektórzy wciąż tlące r. na całym świecie.

To było obrzydliwe.

Po prostu stał tam, patrząc ze zdumieniem. Próbowałem dowiedzieć się, gdybym miał coś ominęło, czy gdybym był

śnienia. Ale ja tam byłem, mój samochód nie było, i tak był Lee. Wszystkie moje narzędzia, prowadzi do spawania, latarki,

i materiału nie było. I wtedy zdałem sobie sprawę, że kosze, że pracuję na ukończono. Otworzyłem

pokrywy z jednej byłem w pracy na w czasie i to w połowie pełna materiału. To właśnie wtedy zdałem sobie sprawę,

że muszę być w przyszłości.

Zacząłem szukać czegoś z datą na to, abym mógł dowiedzieć się, gdzie dokładnie jestem. (Gdybym był w

przyszłości) I wtedy zrozumiałem, że było zimniej niż to było kilka sekund temu. Wtedy usłyszałem huk, które brzmią jak

samochodów ciężarowych i utworów brzęk, (jak buldożer). To był opancerzony kolumny pojazdów wojskowych pochodzących

w dół HiWay w kierunku, gdzie jestem. I wtedy usłyszał strzelanie, karabiny maszynowe i ostrzał z broni ręcznej.

pancerne kolumny wokół budynku, gdzie jestem. Wtedy zdałem sobie sprawę, że fabryka

gdzie byłem w pracy nie został uszkodzony. W rzeczywistości było jeszcze w eksploatacji. (I może tutaj

młyn młotkowy nadal działa) Co kiedykolwiek żołnierze strzelali był wewnątrz budynku I było. I

ktoś do nich strzelać.

Były dwa zbiorniki w tej kolumnie, jeden z nich zatrzymał się tuż przed tym budynku i zaczął

wypalania do niego. Cały budynek zatrząsł. Następnie przyszedł czarny statek, trójkątne. Widziałem go, ale nie wierzę

to, to się wysokiej częstotliwości szum i zbiornik z przodu budynku, który strzelał, eksplodował. Ale te

Żołnierze wiedzieli, co robią. Jeden z pojazdów kołowych opancerzonych wystartował w terenie otwartym,

i tego rzemiosła zaczęli się do niego.

Jak minął reszty żołnierzy, pięciu z nich wyskoczył z rowu z, co myślę było

stinger pocisków (uchwyty na ramię) i spalać jednocześnie na statku. Eksplozja ranią moje uszy, ale

oni pukać w dół i rozbił się w polu. (Wszyscy zaczęli dopingować), ale nie na długo. Innych

zbiornika a następnie pojawił się znikąd i zaczął strzelać jego wielki pistolet na to szybko, dopóki nie zostało nic

niego.

Byłem bardzo zmieszany obserwując to wszystko z dachu. Wtedy usłyszałem więcej pojazdów pochodzących. Byli

żołnierzy też. Najpierw myślał, że to posiłki, ale zaczęli ze sobą walczyć. Teraz jestem całkowicie

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (40 z 68) [25.08.2000 17:19:59]

———————– Strona 41———– ————

KIM SĄ Drakonów

mylić. I nie był jeszcze ktoś z fotografowania wewnątrz budynku I było. Czułem, że byłem w

Pośrodku tego, i nie bardzo wiem, co jestem stronie. Czułem, że lepiej pozostać ukryte dopóki nie mogłem sortowania

rzeczy. Szukałem w bezpieczniejsze miejsce, gdy Pamiętam, że trzymał w dzienniku dostawy dla kolei

samochodów w najbliższych z materiałów, w pomieszczeniu kontrolnym prawo pode mną. Postanowiłem więc iść i zobaczyć, gdybym

może znaleźć datę.

I zszedł po drabinie na stronie zbiornika, i wszedł przez drzwi do pomieszczenia. Tam

było nikogo tam i znalazłem w dzienniku. Ostatni transport, który został nagrany został dnia poniedziałek, 6 października

97. Ale kalendarz na ścianie został włączony do listopada 97, więc nie miałem pojęcia co dzień była w rzeczywistości. Z

gdzie byłem, widziałem całe piętro produkcji, ale widzę, nikt nie samym miejscu. I zdecydowałem, że

było bezpieczniej na dachu, gdzie byłem, więc wspiął się z powrotem po drabinie bin i ukrył się za ścianą, gdzie

widział lepiej.

Dach pokryty był warstwą popiołu, po raz pierwszy pomyślał, że to pokrycie śnieg. (Było zimno

wystarcza) Sądziłem, popiołu z płonących budynków. Jak patrzyłem na popiół widziałem nogą

wydruki, gdzie nie chodził. I wtedy poczułem, że włosy na karku wstać, jak zdałem sobie sprawę, że

były inne śladów stóp także, (ponad moje) zdałem sobie sprawę, że nie jestem sam na dachu.

Ale te ślady były różne, były długie i wąskie. I po ich oczy, aby zobaczyć

gdzie oni poszli. I nie trzeba daleko szukać. Nie był, (myślę, że to on) stoi około pięciu metrów od

mnie, ale on mnie nie widział. To był draco, jak te, które widziałem w Epcot [Uwaga: „Jim” widział takiej istoty w

astralne typu doświadczenie, choć doświadczenie twierdzi NIE astralnych podróży – przyp.]. Czułem

adrenalina przez moje ciało. Moją pierwszą myślą było się ukryć, ale nie było gdzie się schować.

I dokąd uciec.

Patrzyłem, czy miał broń, ale nie widzę żadnych. Wtedy z głębi mnie czułem wściekłość, gniew

jak nigdy przedtem. Chciałem go zabić. [Najwyraźniej odpowiedzi na doniesienia, że ​​słyszał

o na „liście” w przeszłości o tym, co Draco jest do osób, które mają uprowadzony do ich

podziemnej „obozów koncentracyjnych” na ziemi. – Przyp.] Zanim zdążyłem nawet pomyśleć, znalazłem się w pozycji stojącej

i chodzenie do niego. Odwrócił się i zobaczył mnie, (nie sądzę, że pokazał emocje, ale kiedy zobaczył

mi, widziałem strach w jego twarz patrząc gadów.) Ale wtedy zobaczyłem jego oczy, były oczy węża, i szukali

myśli.

Kiedy patrzyłem na oczy, czułam się jakby patrzył prosto przede mnie. Teraz byłem w wielu

bójek barze, a ja zawsze może powiedzieć, kiedy ktoś będzie próbował Sucker Punch mnie, przez nie oczy.

(To nie działa z Dracos!)

Lizaka przybity mnie, a ja nie nawet zauważyć. Nie jestem nawet pewien, czy nawet uderzył mnie fizycznie,

czuł się jak fala uderzeniowa. Teraz byłem powalony na tyle walk, że wiem, jeśli nie dostaniesz

z powrotem bardzo szybko gotowe. Tak więc powstały i rzucił się na niego. Złapałem go z równowagi, nie sądzę, że

Oczekuje się, że. Poszedłem na gardle. Odkryłem, że jeśli odcięcie powietrza osób dostawy pochodzą one około

na swój sposób myślenia bardzo szybko. Ale kiedy gabbed chudą, ale twarde jak skała gardło, czułem się, jakbym

chwycił ananasa. A gdy przeniósł Czułem, że cięcia moje ręce. I że mogę poradzić sobie z bólem

o wiele dłużej, niż mógł przejść bez powietrza. Ale jak ściskała z wszystkich sił na jego gardło,

położył ręce na piersi, i wyrzucił mnie z powrotem. Nie mogłem utrzymać.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (41 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 42———– ————

Mogę powiedzieć z tego, że nie mógł się równać go bez broni. I nie miałem żadnej. A ja wiedziałem, że muszę

pobyt w kontroli i nie wykazują strachu. Nie chciałem sięgać do niego ponownie, bo ostatni raz bolało. Ale

rzucił się ponownie, tym razem dwukrotnie pięścią i poszła na oczy. Ale okazało się, że Dracos ostrych

powieki zbyt.

Zacząłem wątpić, że mogę go zranić. A potem mówił, „Co jest wojownikiem, Pan

pod szacuje swojego wroga? ”

Wiedziałem, że miał rację, ale odpowiedział: „Nie byłem pewien, jesteś wrogiem, ale dzięki temu, że do prostowania

na fakt, dla mnie „.

Wtedy poczułem wściekłość wewnątrz budynku ponownie, więc rzucił się ponownie, tym razem uderzył go tak mocno, jak mogłem, w

stronie głowy. Myślę, że go ogłuszył, ale nie na długo. Znowu rzucił mnie z powrotem, tym razem wsunął

wstecz w stosunku do wentylatora wyciągowego z budynku. Jak próbowałem wstać, że gołąb na mnie i powiedział:

„Teraz umrzesz za złe oceny.”

Czuł się o wiele cięższe niż spojrzał, nie mogłem wyrzucić go. Myślałem, że jestem bliski śmierci. Ale potem

zobaczyłam moją młotek eastwing, to wisi na wewnętrznej stronie pokrywy otworu. I wyciągnął rękę i chwycił go.

I zamachnął się tak mocno, jak mogłem się za głowę. Kiedy uderzył go on piszczy jak wieprz. Jego ciało poszedł limp,

a ja gorąco go mnie. Potem biły go tylko aby się upewnić. Są gady, mają żółty

uczniów w ich oczach węża, i tak ich nie umiera. Kiedy odwrócił się i zobaczył, co się dzieje w

drogi, drugi kilka żołnierzy, którzy nadal walczą pierwsze te, które widziałem. (Te dwie grupy USA

żołnierzy). zdecydowałem, że nadszedł czas dla mnie, aby piekło z Dodge, więc zszedł mojej drabinie

i zamierza starać się uciec, i co się dzieje. Kiedy dotarłem na dół poczułam, że to

zawroty głowy ponownie. Odwróciłem się i mój samochód, a Lee było. I wszystko było jak dawniej. Poprosiłem

go, czy nie widział niczego, i że nie. I zapytał mnie, co się dzieje, i co się stało. Ja

powiedział, jak długo to ja już nie ma. i powiedział mi, że po prostu poszedł na górę po drabinie, a potem z powrotem w dół.

Potem zapytał, co się stanie z moimi rękami. (Byli krwawienia złe od cięcia.) Powiedziałem mu, że nie

wiem, muszę mieć pokroić na drabinie. Spojrzał na mnie z niedowierzaniem rodzaju i zapytał, co biały

rzeczy było to, że miałem na mnie. Powiedziałem, że nie wiem. (Ale to popiół z dachu.)

Kiedy skończyłem pracę, trzy dni później wziąłem eastwing młotek i powiesił ją na wentylator

pokrycie na dachu. I w tym miejscu będzie zatrzymać, nie wiem jak to tam masz, kiedy tego potrzebowałem, ale byłem

biorąc nie ma szans. (Gdyby nie to, czynników bezpieczeństwa, pójdę wymiany mój młot do 44 Mag. Might

Wybaw mnie od cięcia moje ręce.)

Teraz, jeśli ktoś mógłby wyjaśnić mi, chciałbym być w ich zadłużenia. Mam mieszane uczucia

ten, na pierwszy poczułem, że to podstęp kontroli umysłu, by zmylić mnie, a na liście. Ale ponieważ, miałem marzenia i

OBE, które sprawiają, że czuję to jest prawdziwe. (A także niektóre kawałki na moich rękach.) [***] I wierzę, że inni na tym

listy były w tych marzeń. Czekałem, czy ktokolwiek inny post coś na ten temat.

Jedno pytanie do [***], byłem w niebezpieczeństwie, może to Draco mnie zabić? Co by się stało,

bym po prostu zniknął, lub spadł z tej drabiny nie żyje? To tylko jeden z wielu pytań.

Jedyne, co wiem na pewno jest, nie bij Dracos bez rękawiczki, bo to boli.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (42 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 43———– ————

KIM SĄ Drakonów

Jim {Uwaga: Steven Gibb i kobieta imieniem „Tianca” uważają też, że spotkał tę rzeczywistość, Gibb

astralnie i Tianca fizycznie, poprzez psychiczne transpozycji. Astralnego wydaje się być głównym NEXUS

pomiędzy wszystkimi równoległe rzeczywistości, zarówno naturalne, jak i sztuczne …}

Akt # 29

Od: ks Billy Dee & Alan deWalton

Data wysłania: Wed, 12 maja 1999 18:06:43 -0700 (PDT)

Od: Alan DeWalton

Temat: Re: Reptoidów-NWO badań i potwierdzenia

Do: UFOSSI@ufossi.org

Billy, możesz ponownie wysłać mi opis jaszczura „przesłuchania”, że poufne znajomego

w agencji wywiadowczej był zaangażowany w? …

Pokoju w Chrystusie;

Alan

[Odpowiedź Billy Dee do powyższego postu …]

Hi Alan!

Jeszcze w 1994 roku lub 95 człowiek spotkałem w Internecie był w wojsku projektów czarny lub operacji. Był

oficer armii i służył przez wiele lat. Udało mi się kilka osobistych telefon

rozmowy z nim, a także moich kontaktów wiedzieli, osoby i powiedział mi, że bardzo wiarygodne i

jego roszczenia zostały odrzucone.

Ten oficer pracował w obszarze 51. Myślę, że pracował w innych baz wojskowych, ale nie pamiętam

nazwy z nich w tym czasie. Ale w obszarze 51 pracował z kilku rodzajów kosmitów. Niektóre z

które były obce „Greys”, wysoki i humanoidalne pojawiają się i inne rodzaje, które ponownie

Nie przypominam sobie.

Chciałbym dodać, że wie, Bob Lazar i był tam, kiedy Bob pracował w

„Dreamland”. Ten oficer próbował pomóc Bob się z problemów był w Ale aby długie opowiadanie

większość z nas sobie sprawę Lazar został zwolniony ze swego stanowiska w obszarze 51. Anyway, to oficer wyjaśnił

mi szczegółowo, że miał okazję przesłuchać kilka „Reptiliano” humanoidów.

przesłuchania nie tylko słowa i tylko przesłuchania. Mimo, że nie dalej, nie było siły fizycznej

używane na obce próba uzyskania odpowiedzi na pytania.

Po przesłuchaniu został ukończony, oficer szybko strzał cudzoziemca na głowie i dlatego go zabił

niemal natychmiast. I stwierdził, że to było bardzo gwałtowne i zapytał, czy konieczne było wykonanie

cudzoziemca, w pierwszej kolejności. Oficer roześmiał się i tłumaczy mi jego radość w wykonywaniu obcych

„Reptoidów”. Później wyjaśniono, że „reptillians” nienawidzić ludzkości z pasją. Tylko

Aby zobaczyć ludzkości żyje. Nienawiści istoty te mają w stosunku do ludzi jest niesamowita i zrobią

wszystko, by zniszczyć człowieka. „Reptiliano” podała w wątpliwość, że „Chirurdzy” są ich

niewolników. „Chirurdzy” są te, które przeprowadzają uprowadzenia jest, implanty i inne zadania „Reptiliano”

mistrzów, aby im zrobić. Powiedziano mi, że „Reptillians” rzadko wychodzą i są widoczne. Robią swoje

„Grey” niewolnicy wykonywać wszystkie prace i wszystkie wizytacji jest. Ale raz na jakiś czas Reptiliano będzie popracować

że należy zrobić z ludźmi.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (43 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 44———– ————

KIM SĄ Drakonów

„Reptillians” są w kształcie człowieka i tworzy. Ale poza tym, mają skórzaste skóry typu, które

pojawi się jako wąż, jak i skali jak. Wracając do przesłuchania i wykonanie

„Reptiliano” przez tego oficera (zapomniałem wspomnieć były inne wojskowe osobowych obecnych na

przesłuchania), Reptillians są niebezpieczne. Odbyło się w niewoli będą wykorzystywać każdą możliwą przewagę

zabić człowieka. To jest powód, jest nie był i ograniczone.

To rodzaj wydawało sadystyczny, gdy ten oficer wyjaśnił mi w realizacji cudzoziemca ze śmiechem. Ja

nie mógł zrozumieć, dlaczego było tak zabawne! Ale jak powiedziałem, „Reptiliano” uważany jest za bardzo

nienawiści i morderczych się ludzkości i nic nie powstrzyma, aby zabić człowieka. Myślę, że jest

Dlatego oficer śmiał się z desrciption jak on wykonany obce istoty. Był zadowolony, że

zabił go i tym samym oddala innego „Reptiliano”, że jeśli dać szansę zabić innego człowieka.

Z tego, co ten oficer powiedział mi, jestem przekonany, bez wątpienia, że ​​”Reptiallian” istoty mogą być

najbardziej niebezpiecznych i morderczych obcych istot, które są tutaj na tym świecie w chwili obecnej … God Bless

Billy Dee

Data wysłania: Sat, 15 maja 1999 14:21:15 -0700 (PDT)

Od: Alan DeWalton

Temat: Re: Alan DeWalton pyta Billy Dee o Reptoidów!

Do: UFOSSI@ufossi.org

Hi Billy;

Dziękuję bardzo za udostępnienie informacji. Wydaje mi się przypomnieć, że może być wspomnieć, że

Śledczy [s] dowiedziałem się, że gady mają miejsce zamieszkania pod powierzchnią ziemi i że

zamierza zaatakować nasz świat powierzchni kiedyś w przyszłości [i, że jednym z powodów, kontakt zabitych

gadów {s} było, bo przechwalał się, co zrobią dla nas i naszych dzieci, kiedy

„Inwazji” przyszedł]. Czy ja źle odczytany wcześniejszej wersji tej historii przesłuchania? Jeśli tak musi słyszałem

rzecz inwazji powierzchni gdzieś indziej.

[Odpowiedzi …] Drodzy br. Alan! Tak, nie wspomniał w inne moje odwołanie Reptoidów o nich życia

podziemnych i ich głębokie pragnienie, by zabić człowieka. Śmiało i korzystać z informacji, które ci dałem. Thats

dobrze ze mną …

God Bless You

Bro. Billy Dee

Akt # 30

Od: BOOK DULCE, ROZDZIAŁ 30:

„Revelations z Leading Edge”

– Które obejmują badania i pismach Jana Grace [aka Val Waleriana] w odniesieniu do życia gadów

form …

* Naukowcy przypominają, że dysk, który rozbił się w 1947 roku w Roswell w Nowym Meksyku miał kilka gadów

gatunków na pokładzie, jak również części ciała i odzież z kilku Army Air Force oficerów …

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (44 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 45———– ————

KIM SĄ Drakonów

PRIMARY cech fizycznych GRAYS:

Im większa Grays najwyraźniej jakieś szczątkowe zdolności rozrodcze, a niektóre z gatunków hybrydowych

, które zostały cross-bred z [wyższa] gatunków gadów mają pełną zdolność reprodukcji. Mózg

pojemność szacuje się między 2500 i 3500 cc, w porównaniu do 1300 cc dla przeciętnego człowieka. Ze względu

do procesu klonowania, nerwowe sprawa jest sztucznie wyhodowane materii mózgu, a Grays wiedzieć

technologia, która umożliwia im wstawić wzory pamięci i świadomości w klonów w jakikolwiek sposób lub

wzór, który chcą.

Greys spożywać pokarm w procesie absorpcji przez skórę. Proces,

zgodnie z uprowadzonych, którzy byli tego świadkami, zaangażowanych rozprzestrzeniania biologicznego mieszaniny gnojowicy, która

zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru [który dotlenia gnojowicy i eliminuje bakterie] na ich

skóry. Odpadów są następnie wydalane z powrotem przez skórę. Wielu uprowadzonych zauważyli, że Greys

mieć inną serię zapachów …

Im większa Greys w jeszcze większym stopniu nos … Według niektórych źródeł rządowych, takich

pozaziemskich biologicznych podmiotów nazywali się EBAN.

Jest to z większymi Grays, że elementy rząd podjął szereg umów dyplomatycznych w

1950, 60 ‚i 70’ …

WIĘCEJ NA Greys:

Greys są zaangażowane w gromadzenie ludzi [w tym dzieci] do wykorzystania jako źródło pokarmu dla

Gatunków gadów [i jako mniejsze źródło pożywienia dla siebie ?]…

Fizjologiczne Niektóre gatunki SZARO-GADÓW –

Sekcji zwłok przez Stany Zjednoczone RZĄD:

[Alien Life Form]: Termin używany przez rząd w celu opisania Greys w kategoriach bycia złowrogą

formy życia. Umowa z Greys jest to, że ich pola wokół ich ciało jest inne niż u nas do punktu

gdzie połączenie pola kończy się tworzenie objawy fizyczne [„terror ciało” wymienione przez ludzi

jak Whitley Strieber]. Pola wokół nich znajduje się w bezpośredniej opozycji do nas. To jest anty-LIFE dziedzinie, jak

tych konkretnych gatunków na devolutionary spirali.

Są one podobne do najemnicy, i ‚oferta’ ich zaawansowanej technologii w handlu rzeczy, które wymagają.

Są ekspertami w manipulacji zarówno ludzkiego ciała [poprzez manipulację pól] i

ludzkiego umysłu. Wymagają one we krwi i innych płynach biologicznych, aby przeżyć. Uprowadzają oni ludzi i zwierząt

w celu uzyskania tych płynów. Oni implant małych urządzeń w pobliżu mózgu, które potencjalnie daje im

całkowitej kontroli i możliwości monitoringu. Urządzenia te są bardzo trudne do wykrycia. Analiza

urządzeń przez personel techniczny przyniosły opis, który polega na zastosowaniu technologii krystalicznej

w połączeniu z układów molekularnych i te jazdy na rezonansowej emisji mózgu i różnych

dziedzinach ludzkiej. Informacja jest unoszony na fale mózgowe. Wydaje się, że wszelkie próby usunięcia

implantów [1972] doprowadziły do ​​śmierci człowieka …

(Zazwyczaj jest to częściowo ze względu na fakt, że implanty są dołączone do głównych ośrodków nerwowych, a raz

W załączeniu nerwów tkanek rosną i wokół implantu zasadniczo co implantu część

układu nerwowego. Po stosunkowo nieskomplikowanych procedur medycznych stosowanych w próba usunięcia

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (45 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 46———– ————

KIM SĄ Drakonów

implantów, główne ośrodki nerwowe zostały uszkodzone w wyniku, powodując poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć. – Branton)

Różne opisy ALF jest związane następujące cechy:

Od 3 do 3 1 / 2 metrów wysokości, wyprostowany dwunożny stoi, małe cienkie budować, szef większe niż u ludzi,

brak płatków słuchowych [zewnętrznych], brak włosów na ciele, duże oczy w kształcie łzy [skośne około

35 stopni], które są nieprzezroczyste czarne pionowe szczeliny uczniów, ramiona przypominające modliszki [normalny

postawa], które sięgają do kolan, ręce długo z małych dłoni, szczypce jak palce [różną liczbę

cyfry – cyfry często dwa krótkie i dwa długie, ale niektóre gatunki są trzy lub cztery palce], trudne szarą skórę

który jest w strukturze gadów, małych stóp cztery małe palce pazur-jak, organów, które są podobne do ludzkich

narządów, ale oczywiście opracowane zgodnie z innym [mutacji] procesu; nie działa

układu pokarmowego, dwa oddzielne mózgi, ruch jest celowe, powolne i precyzyjne; obcych utrzymania

wymaga, że ​​muszą mieć ludzką krew i inne substancje biologiczne przetrwanie.

(Inne oznaki sugerują, że początkowo wcale nie „wymagają” ludzkiej krwi, ale gdy po użyciu

ludzkiej krwi w tym celu mają od nabytych rasowej „uzależnienie”, aby ten „istotny” substancji. To

wykracza daleko poza sam tylko głód fizyczny, ponieważ Grays / Reptiloids zazwyczaj żywią się ludzkim

życia energii zamieszkujących na terenie osocza ludzkiej krwi, w tym, co można uznać za vampirial rodzaj głodu

człowieka płynów życiowych. – Branton). W wyjątkowych okolicznościach mogą istnieć na innych [bydło] zwierząt

płynów. Żywność jest konwertowana na energię chlorofilu w procesie fotosyntezy [ten obsługuje wyników

uzyskane z autopsji w 29 Palms, podziemnej bazy, gdzie widać było, że ich „krew” był zielonkawy

i tkanki czarny]. Odpadów są wydzielane przez skórę. Dwa oddzielne mózgi są

oddzielone połowy czaszki bocznego kości [przedniej i tylnej mózgu]. Nie ma widocznej połączenie

między nimi. Niektóre sekcje zwłok wykazały, krystalicznej sieci, które uważa się, że funkcja

w telepatyczne [i inne] funkcji, które pomagają utrzymać grupy świadomości pomiędzy członkami

tego samego gatunku. Funkcje świadomości grupowej, w tym gatunków ma tę wadę, że

decyzje w tym gatunku się raczej powoli, jak sprawa w filtry rękę przez świadomość grupy

tych, którzy muszą podjąć decyzję …

Greys i gady [od anonimowego uprowadzonego]:

To wstępne sprawozdanie dotyczy dwóch grup cudzoziemców: Greys i Gadów. Istnieje kilka

różnego rodzaju zarówno Greys i Gadów, ale teraz będę po prostu korzystać z nich w jednej grupy.

Obie grupy żyją na tej planecie, lub pod jego powierzchnią i przestrzeni. Zostały one tutaj przez długi czas.

Greys są również „pracuje” dla Gadów, w stosunku do uprowadzonego indywidualnej, jak i do człowieka

rasy jako całości. Zostały one wykorzystane przez Gadów jako pośredników, wykonywanie pracy, a wystawiając

się do nas w imieniu i zamiast Gadów (choć gadów oparte Grays, „jaszczur”

są mniej widoczne, tak, dlatego, że zostały wybrane do współpracy z uprowadzonych. – Branton).

Greys konsekwentnie dalej najemnik życie.

Niektóre Gadów – jeść [ludzi] jak jemy kurczaka. W Stanach Zjednoczonych, są pogłoski o wielkiej,

podziemnym składowisku pożywienia pokoje pełne zachowanych ludzkich ciał. Czasami plotka głosi, że

ciała są te dzieci. Poprosiłem Greys dlaczego, jeśli było to prawdą, byłoby to dzieci? Powiedziano mi, że

nie tylko dzieci, ale także dorosłych, Gadów jeść. Dzieci są korzystne, gdyż są one na ogół

unpoisoned przez substancje takie jak kofeina, nikotyna, alkohol i inne rzeczy dorosłych są nasycone, jak

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (46 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 47———– ————

KIM SĄ Drakonów

grupy.

Gadów wydaje się, że nie ma szacunku dla nas jako istot żywych. [Uważają, że jesteśmy jako brzydkie i

odpychające do nich kiedykolwiek przedstawiał ich, i że my, ludzkość, są „tak wartościowe jak

chwasty. „] Jednakże, wydaje się rozważenie niektórych z nas cenną własność. Odnosi się wrażenie, że będzie

Korzystać z nami jak im pasuje, lub, jeśli kiedyś się prawdziwy problem, gdyż grupa, prędzej

wytrzeć nas, niż sobie z tym poradzić. Oni nie boją się nas, uważając się znacznie lepszy od nas wszystkich

porównań. Są podobno pod uwagę powierzchni tej planety być trujące, nieprzyjazny

środowiska i ‚allow’ nam żyć tutaj (jak lifestock – Branton), ponieważ żyje poniżej powierzchni i

przestrzeni. [My i nasi funkcji środowiska powierzchni jako fizyczny bufora lub tarczy mieszkających w pobliżu ich domu

pod ziemią.].

(Uwaga: Niektóre źródła twierdzą, że wiele z Greys i Reptiloids poruszają en-masy do masowych

podziemnych ośrodkach poniżej głównych ludzkich miast jedynie w celu posiadania „człowieka tarczy” w celu

w celu ochrony przed broni ziemi penetrującym, który ich „wrogów” może podjąć decyzję o zastosowaniu wobec

nich. Te „wrogów” są różne ludzkie światy wspólne genetyczne pochodzenie, które były kolonizowane od

oryginalny Liry / Solar Federacji, który został w stanie wojny z Alpha Drakonów od wieków … to znaczy

ludzi z Zenatae Andromeda, Tau Ceti, Procyon, Tajgety Plejad, Alpha Centauri, Wolf 424,

Bernards Star, i innych kolonialnych światów, z których wielu – podobnie jak gady się – sprawiają, że

„Galactica” twierdzą, że planety typu Ziemia była niegdyś przodków planecie geneza ich „starożytnych

astronautów – Branton)

Społecznie i kulturowo, Greys i ludzi są bardzo różne. [One] strach nas, ponieważ wiedzą, że są

potencjalnie potężne istoty. Jednak podkreślają, że ich „własną” nas: Mówią, że stworzył nas (LIE! –

Branton) i dlatego mają prawo robić to, co będzie z nami. Poza tym oryginalne „prawo” do ingerowania

z nas, mówią, że mają dodatkowo zdobył aż ich kontrolą. Ponieważ mogą one kontroli

nas na podstawie indywidualnych i kulturowych zarówno fizycznie jak i psychicznie, mówią, że „własne nami”.

Te postawy są PROPAGANDA. Ich kontrolę nad nami w jakimkolwiek charakterze jest ostatecznie bardzo słaby ze względu na

z natury (zależy od nas, nie wiedząc, że są kontrolowane -. Branton). Ich kontrola jest

opiera się na zastraszaniu i zaawansowanej technologii. Jak stajemy się bardziej świadomi, że są trudniejsze do kontroli,

trudniej kłamać, trudniej wprowadzić w błąd. Nasza technologia na pewno byłoby konkurencyjne do nich, jeśli

miało do niej dostęp. Wiele technologii będziemy potrzebować do skutecznego rozwiązania tego problemu istnieje teraz

(W alien-manipulować wojskowa zakładu, który jest częścią „tajne” lub „przedsiębiorstwa”

technokracji rząd – Branton). To po prostu nie jest udostępniony do publicznej wiadomości, ze względów ekonomicznych, jak

oraz „bezpieczeństwa narodowego”.

Poprzedniego oświadczenia o Greys oparte są na rozmowy z nimi i długo obserwacji

nich. Impresje na temat Gadów są bardziej ogólne. I nie zaangażowały się w rozmowy z

[Wyższa] Gadów, choć czasem mówi do mnie. Większość moich doświadczeń z nimi nie

to bezpośrednia komunikacja między mną a nimi. Prawie wszystkie moje świadomie przypomnieć, wspomnienia

Gadów również Greys, którzy zazwyczaj nie komunikacji między nami. Często wydaje Gadów

do obecności podczas uprowadzeń tylko jako obserwatorzy, stojący z boku akcji, tylko oglądanie …

OD: pasą I STOSOWANIA ziemskich ludzi POWIERZCHNI [Jason BISKUP III]:

Większość „Miłośnicy UFO” uważa, że ​​ich działania będą prowadzić do jakiś sensowny uwagę przez „władze” do

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (47 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 48———– ————

szeroki problem, że UFO obecne. Problem są one Invaders? „,” To, co chcą tu na

ziemi? „, a wszystkie te inne pytania dręczące. Przychodzą do Ziemi, co ludzie powierzchni nawet nie

wiedzieć. Ziemia jest na starożytnych szlaków handlowych przestrzeni. Przychodzą do bazy [Cavern Kompleksy City] i

że moje, produkcji, i zrobić kilka manipulacje genetyczne prowadzące do powstania różnych ras podporządkowane krzyż.

Gady: W większości przypadków mamy do czynienia z innym gatunkiem, który jest humanoidalny kształt,

ale Gadów w dziedzictwo. Ich lider elity są „Draco”. Mają nawet specjalne „skrzydła”, które są

fałdy skóry, wspierany przez długich żebrach. Te można składać do korpusu. Są one również znane jako

„Wyścig Dragon” i ich symbolika zazwyczaj obejmuje Winged Serpent. Istnieją elementy ich

gatunków, które nie mają skrzydeł – „klasy żołnierza” gatunki i „naukowców”.

Wszyscy oni są „zimną krwią” i mieć zrównoważone środowisko do utrzymania temperatury ciała.

„Klasy żołnierza” gatunki mogą zakopują się w ziemi i czekać długie okresy czasu w celu

zasadzkę wroga. W razie potrzeby są w stanie przetrwać na jeden posiłek bardzo duże kiedykolwiek kilka tygodni lub nawet raz na

roku [po hibernacji lub uśpienia].

Jako gatunek, są dobrze przystosowane do podróży kosmicznych, ze względu na ich zdolność do hibernacji.

Te Reptoidy wagi, które chronią je przed utratą wilgoci. Oni nie mają gruczołów potowych.

Wagi [scutes] są znacznie większe na plecach, dzięki czemu skóra wodoodporna.

Wagi gdzie indziej na ciele są bardziej elastyczne. Mają trzy palce z kciukiem przeciwnej.

Oczy kocie i dużych.

Mają one podwójne nozdrza na końcu krótki pysk ścięta.

Są to w większości meateaters.

Usta są bardziej jak szczeliny [lipless], ale mają zęby, które są zróżnicowane w siekaczy, kłów,

i zębów trzonowych.

One średnio od 6 do 7 metrów wysokości.

Gady [płazów] humanoidów zostały interakcji z Ziemi od wieków.

Wiele kontaktowców i uprowadzonych wielokrotnie opisać insygnia Serpent Flying na patch ramię,

znaczek, medalion lub kasku. Wyścig Serpent życia pod ziemią.

Greys: gatunki Gady kieruje wysiłki klasy pracowników, które są około 4 metrów wysokości.

Są one obecnie dalej Greys lub EBE, i są największą kategorią, które mogą wystąpić

przez ludzi powierzchni.

Te istoty [Greys] działają bardzo sprawnie w ciemności. Ich oczy są bardziej wrażliwe na promieniowanie ultrafioletowe

światła. Mają zdolność do kontrolowania ich serca. Normalnego rytmu serca dla Grey jest większy od

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (48 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 49———– ————

KIM SĄ Drakonów

ludzi. Skóra wydaje się, że zawartość metali i niezwykłą pigmentację kobaltu.

Wiele nie mają zewnętrznych narządów płciowych. Niektóre były hodowane je mieć. (Uwaga: Większość reptiloids, które

napotkane zostały opisane jako posiadające narządy płciowe zewnętrzne, jednak w kilku przypadkach

reptiloids zostały opisane jako zewnętrznych narządów płciowych. W prawie każdym przypadku, które słyszałem

, gdzie „te” reptiloids wystąpiły, porwana była kobietą człowieka, który był siłą „gwałcone”

przez gad w podziemnej bazy, a nawet w ich własnych domach podczas

uprowadzenie-spotkanie – Branton)

Jednym z wielu Gady mieszaniec jest szczególnie negatywne i niebezpieczne. Ta odmiana, którzy pracują z

Draco, nie „zjadają” w ten sam sposób ludzie. Tych gałęzi jak istoty używają syntetycznie

substancji, zmieszane z krwią. W ten sposób zawiesiny Czasem zmieszana jest z nadtlenku wodoru, który zabija

zagranicznych bakterie i wirusy. Mogą być również karmiący się „energią esencji życia” substancji.

Oni również wydają się „pasza” od energii jądrowej, a nie manipulować ludzi w rozwijających się źródeł

energii jądrowej, które emitują promieniowanie. Metod jądrowych zaangażowanych wykorzystanie neutronów do tworzenia promieniowania. Metody

że pozytony używać nie emitują promieniowania.

„Chirurdzy” [krótki, „Big Heads”] są najemnicy. Oni interfejs z ludźmi w „Secret Societies”

iw wojskowa / rządowych. Połączone „WEB” manipuluje Ziemi powierzchni

kultur. PROGRESJA COMMAND: DRACO [Winged Gady] -> DRACO [Non-Winged –

biały, brązowy, zielony skóry itd.] -> Greys -> Ludzie [współpracowników] … DODATKOWE

INFORMACJE O Greys I GATUNKÓW GADÓW I ICH OGÓLNE

Zajęcia z ludzi na Ziemi:

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy rodzaje Greys: Reticulans, którzy są około 4,5 metra wysokości; te z

Bellatrix [w systemie Orion], które są około 3,5 metra wysokości;? I innego gatunku Orion (Rigelian –

Branton) Greys tym zakresie w wysokości od 6 do 9 metrów wysokości …

Planetoidy jest wejście naszego układu słonecznego w tym czasie [to będzie tutaj w najbliższych latach] został

napisane w kilku gazetach, a to zostało ustalone, że to jest inteligentnie prowadzony

i że pochodzi wiele różnych częstotliwości w spektrum elektromagnetycznego [co oznacza,

że jest zajęty i techniczne] kultury.

Poprzez analizę wielu przypadkach wydaje się, że wysoki Greys jeden nieopodal Aleutian

Wyspy. Wyższy Greys wydaje się, że ogólny wpływ na Reticulans, a także przez Bellatrix

(W Orionie, gdzie gad-insektoidalną genetyczne hybrydy „najemników” znajdują się według niektórych źródeł –

Branton) gatunków. Wpływ na ludzi wydaje się centrum, wokół implantacji człowieka politycznego

dane, oraz w kontroli planet grupy energetyczne.

Przypomnijcie sobie, że „okaleczenia” ogólnie wynik w całej krwi zostaną usunięte z organizmu. To

miało, czy temat jest „zwierzę” lub człowieka. Krwi i innych płynów są następnie

na ogół przekazywane do posiadania pojemników lub zbiorników, [wraz z] inne części ciała. Istnieje wiele wiele

raporty ludzi w różnych sytuacjach i scenariusze mające wejść w kontakt z kosmitami, lub zostały w

jaskiń lub jaskiniach z kosmitami i widząc pojemniki lub kadzi, w których zwierzę [lub ludzi] części zostały

pływających, w którym purpurowo-czerwone płyn był obecny jako substancja, w której o zawieszeniu wszystkich [organic]

materiałów.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (49 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 50———– ————

KIM SĄ Drakonów

Był jeden przypadek, w którym kobieta i jej dwoje dzieci zostali porwani przez podmioty z

BELLATRIX – podmioty dalej „SM jest” („Men Snake” – Branton) w przypadku na

UFO, przez MK Jessup i przypisami opatrzył Carlos Allende i „przyjaciół” – i ona nie będzie współpracować z

nich, gdy miała na pokładzie ich statku. Odpowiedzi na ten brak współpracy był bardzo bezpośredni –

zabili obu jej dzieci. Udało się uruchomić korytarzem i wszedł do pokoju, w którym

zobaczył vat pełna czerwona ciecz i części ciała ludzi i zwierząt. Widziała innego vat tego samego typu

w których ciecz był wzburzony i jak wyglądała do kadzi widziała Greys podskakują

, niemal basen, wchłaniając składniki odżywcze przez skórę.

Istnieje również zastosowanie H2O2 [cząsteczki wody z dodatkowym atomem tlenu dodane] w kadziach w celu

pomocy w zachowaniu płynu z szybkiej degeneracji. Podmioty te zostały uprowadzeniach ludzi przez wiele

wieków – tych podmiotów widok Ziemi jako duże gospodarstwo rolne i zostały zasadniczo świadomości i zbioru

ludzi i najwyraźniej porwać ludzi do zabrania ich na rodzimą planetę w celu podniesienia tam w rodzaju

człowieka hodowli [lub zwierząt] scenariusz.

Istnieją przesłanki, że obrzęd Eucharystii jest odbiciem wcześniejszych rytuałów, gdzie obcy

jedzenie poza ciała ludzi lub karmienia się ich energii. Wyrażenie „pokarm bogów” nabiera nowego

znaczenie, gdy te czynniki są zrozumiałe. Prawdziwy „nektar bogów”, który cudzoziemców zaangażowanych wydają

do nagrody najbardziej jest substancją, która jest pobierana z świeżo zabitych ludzi. Substancja ta jest generowany na

chwili śmierci przez silny przypływ adrenaliny. Ten wzrost adrenaliny w organizmie

gromadzi się u podstawy mózgu [pnia mózgu] i niektórych cudzoziemców rozwijać się w tej materii, jak gdyby

był jakimś ostatecznym narkotyków dla ich gatunku. Substancja ta jest najsilniejsza w CZŁOWIEKA

DZIECI.

W systemie Draco istnieją inne rodzaje podmiotów, które odwiedził Ziemi w przeszłości. Te

podmiotów zostały opisane przez John Keel w swojej książce Przepowiednia, wydany w

1970 roku. Draco jest o około 8 metrów wysokości i skrzydlate wyrostki wychodzące z ich ramion, ciemny

łuszczenie się skóry, i błyszczące czerwone oczy. Mają zdolność do lotu i pracują zazwyczaj w nocy.

Podmioty te, jak również elity innych gatunków Gady [że także skrzydlate wyrostki] były

źródło niektóre z legend z przeszłości związane z gargulce i Walkirii. Jest również oczywiste, że

niektóre z cech przypisywanych wampiry zostały podjęte także z tych stworzeń. Wykrzyknik: Te

„Elity” gady minęło wiele nazw: Gargoyles, Mothmen, Birdmen, Winged Draco, Winged

Węże, Ciakars itp.

Jednym z takich stworzeń, które dosłownie torturowany jedna kobieta porwana – który został odebrany do wielopoziomowej

podziemnego systemu poniżej Hero obozu w Montauk Point na Long Island – było opisane w następujący sposób. I będzie

zapewnić jedynie opis, samo stworzenie, cudzoziemiec, że napotkał wewnątrz bazy, która jest

Mówi się, że prowadzony przez europejskie i amerykańskie „naziści” pracujących pod Towarzystwem Thule z Bawarii.

Jednak nie wyda żadnych danych osobowych o tej kobiecie na cześć jej chce zachować

ogólnej szczegóły uprowadzenia poufne:

„… To, co widzę jest stworzeniem około 6-7 m wysokości … uszy są duże i na sam szczyt. Jego oczy są jasne

żółty-złoty i wydają się blask. Ma spiczaste zęby i dużych zmarszczek na czole i ma

OGON! Idzie ku mnie … nigdy nie byłem tak przestraszony w moim życiu. On przychodzi do stóp

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (50 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 51———– ————

KIM SĄ Drakonów

tabeli.

On ściąga moje szorty i na dole kostium kąpielowy … pcha nogi otwarte i ciągnie mnie do niego.

Jego twarz jest tak blisko mnie … Chcę krzyczeć, ale to tylko w mojej głowie. Słyszę chrapliwym dźwiękiem pochodzącym z

niego. Stawia coś we mnie i czuję, że jestem rozrywany był. Lubi jak przerażony I

am … daje mu dużo przyjemności. To boli tak bardzo … Muszę uciec w głowie się gdzieś bezpiecznie … Ja

go … ”

Więcej szczegółów na temat gadów „Montauk”:

„Rama: bardzo wysoki … bliżej do 7” niż 6 „… dobrze proporcjach … poza ramiona były bardzo szeroki

stosunku do pasa … dobrze umięśniony tors i nogi … widzę jakiś dodatek przypomina mi, że

„Skrzydła” wystające zza ramion … jest coś, co wydaje się być „ogon” rozciągający się od

z powrotem … średnicy ogona to około 3 „-5” … nie widzę nogi … i nie przypominam sobie

penis … Mam wrażenie, że mój umysł nie pozwala mi zobaczyć to z powodu urazów związanych z

niego.

„Skin / Tekstury: kolor skóry jest szaro-zielone … ciemno … trochę” tłuste „, ale z uczuciem

„Wagi’…. zapach emituje on jest obrzydliwy … nie ma na sobie żadnych ubrań, ale jest coś na jego klatce piersiowej

przypomina mi, że „zbroi”, ale wydaje się być naturalną ochronę, a nie dodatkiem materiału.

„Twarzy i głowy: wielkość głowy w stosunku do ciała … nie ma włosów … jest duża grzbiet

lub fałd skórny na czoło tuż nad oczami, rozciągającą się w czoło … oczy są żółto-złota

i „blask” … trochę w kształcie migdała z uczniami szczelin pionowych … nos i usta lekko wystawać

co nadaje mu wygląd „pysk jak” … zęby są pointy … uszy ponad wielkości w stosunku do

głowy i porad rozszerzyć nad głową i dojdzie do punktu „.

Akt # 31

Od: Todd Jumper, współzałożyciel Eaglenet

~ To było Święto Dziękczynienia 1992 roku, moja babcia i wujek przyszedł na kolację, Dziękczynienia i

spędzić dzień z nami. W ciągu dnia moja babcia zaczął rozmawiać ze mną o kosmitach dla niektórych

rozumu i Zacząłem opowiadać jej o rzeczach, które widziałem, kiedy byłem mały.

~ A tej nocy Pamiętam, że obudzi hałasem, po raz pierwszy zauważyłem, że mój monitor komputerowy

odzwierciedla jasne zielone światło i wtedy mój cały pokój wypełnił się jasne światło zielone. Mój pierwszy

myślą było: „O nie, wracają!” Potem znów była sparaliżowana, jak to się stało, do mnie, kiedy byłem

dwunastu. Szukałem przez okno sypialni i wpatrywałem się twarzą w twarz z szarą obcych. Było

dwa za nim. Próbowałem krzyczeć, ale znowu moja szczęka była napięta, a język mój był sztywny. To po prostu spojrzał na

mnie te straszne duże czarne oczy lubi to wyglądało w mojej duszy, czułem się zło i strach, jestem zaskoczony, że nie

nie zwalnia moje wnętrzności! Następnie światło mnie pożera i został sporządzony z łóżka do światła. Podczas

to się dzieje, modliłem się w mojej głowie i nagle szedłem ulicą przed

mojego domu z aniołem.

~ Ten anioł był wspaniały człowiek, patrząc. Miał dwa metry wzrostu i jasne białe światło

wokół niego było tak czyste, jak świeżo spadły śnieg i biła się po całym podwórku, jak rano

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (51 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 52———– ————

KIM SĄ Drakonów

wschód słońca. Jego twarz była łagodna i szczęśliwy, a jego oczy patrzyły na mnie z miłością. Cała jego twarz była

po prostu niesamowity nie do opisania.

~ Położył rękę na moim ramieniu i wskazał w stronę domu. Zerknąłem na mojej sypialni

okno i zobaczył trzech istot jeszcze w moje okno unoszące się nad ziemią w jasnych promieniach zielony

światła, które wydawały się pochodzić znikąd. Anioł przebywał obok mnie i chronił mnie. Próbowałem

do oddania małe szare cudzoziemców z dala z mojego kapłaństwa, ale są one nadal obecne. Byłem tak wściekły, co

, które uczyniły moje życie nieszczęśliwy, ponieważ byłem dzieckiem teraz jest w moim przekonaniu, i widziałem, jak słabi oni

były, jak małe. I pomyślałem „Te istoty tak małe, a ich moc jest wystarczająca, aby zatrzymać mnie w

utworów. ~ Ale tym razem byłem wolny, tym razem mogę im zaszkodzić i tak zrobiłem. Pobiegłem do jednego i chwycił go

szyję i zaczął dusić go. Czułem jego kręgosłupa wpadające przez kark, jak wypuścić

straszny hałas krzyk.

~ Nie były one bardzo wysokie, tylko około czterech metrów wysokości, ale unosił się w tym świetle do mojego wzrostu do

były obok mojej twarzy. Ich skóra była jak reptile’s zimne i skórzaste. Ich cholerne oczy zrobiły na mnie

najczęściej duże czarne oczy-ciecz tylko dwójkami otwory na nos i ledwo usta tylko szczelina. Ich ciała

nie były bardzo proporcjonalny, jak nasze są. Ich ramiona zwisały nieco ostatnich kolana i głowy

wydaje się duży na szyi na jej poparcie.

~ Anioł po prostu stał jak poszedłem do szału i zabił ich wszystkich. Były tak kruche.

Anioł uśmiechnął się tak, jakbym postąpił słusznie. I przystąpił do leżały martwe ciała na trawniku. Ja

oglądałem zielone światło zanikać i nie widział światła, z wyjątkiem genialny blask anioła. Anioł

ukląkł na podmioty, które wydawały się zmienia kolor z szarego na chorych koloru żółtawego. Patrzyłem

jak anioł otworzył swoje szaty i obnażony złoty miecz i zaczął odcinać szczyty

istoty głowy i mózgu ukazał się w sekcji górnej i dolnej.

~ Anioł wstał i powiedział: „Oto są nic do nas. Są tylko istoty zła. ” Następnie

niebieskie światło lub przewód z nieba faktycznie przetransportowali je na małe kule światła i zajęło im

od hotelu. Więc nie mam dowodów, że faktycznie zabił. My, anioł i następnie wszedł do domu, i

w kuchni były trzy cudzoziemców. Jeden podszedł do mnie z długim prętem błyszczący metal, które wydawały się

ma promień lasera wychodzi to. Cudzoziemiec wetknął w lewej stronie szyi i ukąszony naprawdę źle i

potem nie mogłem się ruszyć, więc anioł dotknął mnie i mogłem przejść ponownie. I natychmiast uderzył

plac obcych w obliczu łamania jego szyi i zabijając go na miejscu.

Pozostałe dwa stał patrząc na ich spadła towarzysz – ich ruchy były bardzo szybkie i głowy

obracać prawie tak szybko jak jaszczurka. Anioł podniósł ręce i mówili w imieniu Jezusa Chrystusa I

polecenia do odejścia. Wtedy zarówno istoty natychmiast upadł na podłogę i tych szarych obcy

ponownie wzięty do wiązki światła w taki sam sposób jak poprzednio.

~ Anioł objęte oczy i odkrył moje oczy. Byłem nagle na szczycie dużej

góra patrząc w dół na dużą dolinę, pełną obcych i dziwnie wyglądające ludzi i ich

statku kosmicznego. Potem zobaczyłem setki ludzi ubranych w białe chodzenie po górach z nami tak, jakby

przyszli oglądać. I wtedy rozległ się głos z nieba mówił: «Oto te złe są wypaczone sposoby

Pana i oszukał wiele i fornicated z moimi dziećmi. Nie mają oni miejsce w moim

królestwa, ani w przyszłym świecie. ” Następnie ogień spadł z nieba i pochłonął wszystkich istot

i wszystkich dziwnych ludzi i wszystkie UFO i nic nie zostało. Anioł przemówił mówiąc miałem

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (52 ​​z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 53———– ————

KIM SĄ Drakonów

zobaczyłem dość, i znowu położył rękę na oczy. Obudziłem się z łóżka i poranek.

[Uwaga: Niektórzy sugerują, że „kontroli umysłu” i „paraliż” wywołane przez Greys jest equivolent

na atak psychiczny, voodoo, czary czarny, lub czarów, i że te gady mają symbiotyczny

relacje z astralnej pasożytów, którzy upoważniają gadów czarownicy z ciemnymi siłami nadprzyrodzonymi,

co wyjaśnia, dlaczego wiele „porwań” wydają się posiadać zarówno materialnych jak i parapsychiczne aspekty.

Jednak dzięki Bożej interwencji w symbiozie połączenie gadów HOST i astralne

Pasożyt może być łamane, co powoduje, że „obcy” w zasadzie bezsilna i / lub zdezorientowana i

wrażliwe ze względu na jego całkowitą zależność od motywacji jednostki astralnego i astralnego „zbiorowych”. Tak więc, jak

Paul Bennewitz, odnosząc się do „obcych” – Bennewitz ją nazywać po prostu „obce” ze względu na

grupy-umysł lub gałęzi jak natura … ogromny podmiot, z niezliczonych sobą „komórki obcych” – stwierdził, że

wojnie psychicznej wynikające z interakcji host fizyczny i pasożyt parapsychiczne jest nie tylko

największą bronią, ale również największą słabością, z „obcych”. – Branton]

Akt # 32

Od: Bruce Fleming

Do: theeagle-l@egroups.com

Temat: [TheEagle-L] Re: Denver malowidła okultyzm, itp.

Date: Wed, 05 maja 1999 00:40:15 +0800

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (53 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 54———– ————

KIM SĄ Drakonów

Ten szczególny mural (większych rozmiarów niż te, w url Alana)

http://anomalous-images.com/christo.html które można zobaczyć w Denver był pierwszym I

widziałem i to było bardzo straszne. Ogromny znak, opisany jako „zielony Darth Vader” Alex Christopher,

stoi nad zniszczonym mieście z mieczem w ręku i kobiety idą trzymanie się drogi śmierci

dzieci (nawiasem mówiąc, ten opis jest w lewo w stronę AlandeWalton podano). Jeśli będziesz powiększyć jego

twarzy. Postać wydaje się noszenie maski, co oznacza, broni biologicznej są stosowane, być może

, który może sprawić, że ofiar sterylnych (jako efekt uboczny). Wielu ludzi, którzy udali się na lotnisko

zakłopotany, co te obrazy mam do czynienia z lotniska. Icke ma komentarzy do tego doświadczenia

jego.

„Jedną z specjalności Alex Christopher jest nowe lotnisko Denver, która jest rzekomo być przykrywką dla

głęboko pod ziemią gada-człowieka podstawy. Na pewno jest to dziwne miejsce. Po raz pierwszy wypowiedział się na temat tych

osób spisek w Stanach Zjednoczonych został w Denver w sierpniu 1996 roku, a ja bym wylądował w Denver

nie mając pojęcia o jego tle. Mimo to, jak tylko samolot wylądował czułem bardzo dziwne energii, bardzo

dziwne suchych nieprzyjemne. Lotnisko został zbudowany na ogromne koszty na otwartych ziemi daleko od Denver i

jest pełna symboli masońskich. Istnieją również maszkaronami, skrzydlatego dane gadów, które można znaleźć na

rezydencji z gadów arystokracji w Wielkiej Brytanii i na kościoły wśród wielkich katedr Europy

które były budowane przez sieć Bractwa.

Istnieją również gargulce na budynku w Dealey Plaza, gdzie prezydent Kennedy został zamordowany, a

teraz gdy pojawiają się na nowo, w nowoczesne lotnisko zbudowane na rzekomego podziemia, bazy gadów. Gargoyles

są symbolami gady i dlatego znajdziesz je w Denver. Capstone lub

poświęcenie kamienia na lotnisku oznaczona jest klasycznym symbolem kompasu masonów i stoi

w części terminala o nazwie The Great Hall, inny termin masońskich. Na ścianie jest groteskową mural

pełne złowrogich symboliki, w tym trzy trumny z martwymi kobiety w nich Żydówka, Język

Amerykańskich i czarnej kobiety; Inna dziewczyna trzyma Majów tabletka, która mówi o zniszczeniu

cywilizacji. Ogromny znak, opisany jako „zielony Darth Vader” Alex Christopher, stoi nad

zniszczone miasto z mieczem w ręku i kobiety idą trzymanie się drogi zmarłych dzieciach. Wszystkie

dzieci na świecie są przedstawione przy broni z każdego kraju i przekazywanie ich do postaci

Niemiecki chłopiec z żelazną ręką i kowadło w ręku. Denver jest najwyraźniej planuje się

Siedziba zachodnim sektorze Stanów Zjednoczonych w ramach państwa faszystowskiego globalnej o nazwie New

Porządek Świata, który jest planowany na okres po roku 2000. Atlanta jest uważane za centrum dla wschodnich

sektora i pomyślałem sobie, że kilka lat temu, w jaki sposób projekt Denver i Atlanta lotniska były tak

podobne – teraz wiem dlaczego.

Colorado jest głównym centrum Nowego Porządku Świata i Królową Anglii, pod inną nazwą, ma

zostały zakupu wyżynne tam. Jak widać później, brytyjskiej rodziny królewskiej są masowo udział w tym

historia i tak jest morderstwo Diana, księżna Walii.

quote Icke koniec

[Uwaga: Pamiętam czytania post jakiś czas temu od osoby, która miała wizję Mammoth Lakes w

California wybucha nagle, wysyłanie popiołu wulkanicznego na ogromnej powierzchni kraju i obracając

niebo czarne. Miliony próbuje uciec z Kalifornii, zanim zostali pochowani w Vesuvian mody,

i niebo pełne były samoloty uchodźców z obszaru tylko ubrania na plecach.

wizja / marzenie włączony w dużej lotniska w pobliżu podstawy niektórych dużych górach, tylko pokazać dziesiątki

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (54 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 55———– ————

KIM SĄ Drakonów

tysięcy ludzi pozbawionych kręcili, nie wiedząc, co robić. Człowiek ze złym uśmiechem spojrzał

na i powiedział coś w stylu „Nie wiem nawet, co jest w sklepie dla nich”. Osoby te zostały następnie

zapędzono do metra autobusy, które należy podjąć z lotniska, ale w wizji NIGDY NIE BYLI

POWRÓT DO POWIERZCHNI … osoby, która miała wizję wyczuł, że zostały one rzeczywiście

przenoszony do odległych baz podziemnych, ewentualnie pod kontrolą „Nowego Porządku Świata”, do wykorzystania

jako niewolniczej pracy / praca życie [byliby zbędni, zakłada się zagubiony w dewastacji i chaos] lub

Gorzej! – Branton]

Od: Bruce Fleming

Do: theeagle-l@egroups.com

Temat: [TheEagle-L] Littleton Massacre i Gady / Satanizm

Data Connection: Tue, 04 maja 1999 06:41:38 +0800

Icke powiedział, że Denver (16 km od Littleton), Colorado jest głównym centrum szatana. Jeśli to jest prawda. To może

wyjaśnić wiele na temat działania tych 2 nastolatków, którzy zabili 15 osób (ze względu na dodatkowe złowrogą

wpływ). Icke opublikował książkę w lutym, dwa miesiące przed jej się stało. Nie może być

Coś w tym jest. Poniżej znajduje się mechanizm, a raczej połączenie między gadów, satanizm i

blooddrinking / ofiar, itp. Bardzo ciekawe. Pokaż to swoim dzieciom lub potencjalnych satanistów, którzy uważają, że

to tylko chwilowa moda czy gry.

Icke napisał:

„Czarny magicznych rytuałów wiemy, jak satanizm to nowoczesny wyraz rytuałów i człowieka

ofiary w starożytnym Babilonie i Bractwa infiltracji społeczeństwa sumeryjskiej, fenicki,

Hetytów, Egiptu, Kanaanu i akadyjskim, narodami, wśród wielu innych na całym świecie. To był

bez szwu pochód przez historię tej samej rytuały do ​​tego samego bóstwa i to szczątki

fundamentalne znaczenie dla wtajemniczonych dziś Bractwa.

Moje użycie terminu satanizm nie ma nic wspólnego z chrześcijańską wersję szatana. Używam go tylko do

opisać system rytualnej ofiary i tortur, które, zataczając się jak może się wydawać, dla większości ludzi, jest

powszechne na całym świecie. Satanizm jest po prostu inna nazwa kult bardzo

niszczących, negatywną siłą, której nadano niekończące nazwy na przestrzeni wieków. Nimrod, Baal,

Moloch lub Moloch, Set, Diabeł, Lucyfer, nie ma końca do nich. Satanizm zboczeńców wszystko pozytywne

w ten sam sposób, że hitlerowcy wywieźli pozytywny symbol, swastyka, i przekształcił go w symbolizować

negatywnych.

Dlatego właśnie sataniści odwrócić pentagram i dlaczego używać czarny symbolizuje ciemność, a więc

ich Black Mass Ale także odwrócić symboliki białego i to jest mocno negatywny kolor

do nich.

The Satanic sieci, pod nazwami swoje różne bóstwa, zostały stworzone przez babilońskiej

Bractwo do zaspokajania ich potrzeb. Widzieliśmy, że rachunki strażnikami i ich wiosną off,

Nefilim, zawierają odniesienie do ich działalności picia krwi. Bractwo wiedzą, że krew

zawiera siła życiowa energia. Picie krwi menstruacyjnej zawsze była cechą gadów

więzy krwi, ponieważ potrzebują krwi do życia w tym wymiarze.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (55 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 56———– ————

Wiadomo było, jak Fire Star, kobieta księżycowa esencja. Samica cyklu miesiączkowego jest regulowane przez

cykli Księżyca i krew zawiera tej energii. Jego składniki mają zapewnić długie życie.

W Indiach nazywano soma i w Grecji było ambrozji. To miał być nektar bogów i

był to gad bogów, którzy są genetyczne pijących krew. Kielich „Świętym Graalem” lub puchar jest również symbolem

macicy i ~ picie krwi menstruacyjnej, a także jako symbol rodu gadów „królewski”

się. Krew menstruacyjna była przewidziana Elite linii gadów „królewski” przez kapłanki dziewicy i tym

jest pochodzenie terminu „Scarlet Woman” lub, do Greków, „Sacred Woman”. Greckie słowo dla tego,

Hierodulai, w końcu został przetłumaczony na język angielski jako nierządnica i język niemiecki jako „hores”, pochodzenie

kurwa. Rytuał słowo wywodzi się z tej praktyki (ritu = zaczerwienienie) i tak nie obrzędu słów i czerwony.

Krew menstruacyjna jest jednym z powodów, dlaczego kolor czerwony jest tak ważne dla satanistów i to jest kolejny powód, dla

ciągłe użycie koloru złota przez „królewski” Bloodlines. Złoto jest nazywany metal bogów, ale

Anunnaki z sumeryjskich tabliczkach, krew menstruacyjna była „złota bogów.

Gady i ich krzyżówek pić krew, bo piją osoby siłę życia i

, ponieważ potrzebują go do istnienia w tym wymiarze. Będą one często kształt-shift w gady podczas picia

ludzkiej krwi i jedzenie ludzkiego mięsa, powiedziano mi, przez tych, którzy widzieli tak się stało. Picie krwi jest w

genów i Elite kapłanką lub „Bogini Matki” w hierarchii, który występował rytuały

Bractwo na najwyższym poziomie, powiedział, mi, że bez ludzkiej krwi gady nie mogą przetrwać w tym

wymiar.

Jej imię jest Arizona Wilder, dawniej Jennifer Ann Green. Co ciekawe, powiedziała, że ​​gady nie

realizuje aryjskich narodów całego świata, ponieważ krew białej rasy

szczególnie ważne dla nich z jakiegoś powodu i blondhaired, niebieskich oczach strumień genetycznego był

jeden chcieli więcej niż jakikolwiek inny. Mieli po białej rasy na Marsa, powiedziała, a potem

na Ziemię z nimi. To jest daleko od niemożliwe, że gada przyjazdu na tej planecie w liczbach była znacznie

bardziej aktualne niż nawet wielu naukowców wyobrazić. Program krzyżowania tylko kilka tysięcy

lat temu między gadów Anunnaki i biały Marsa Bloodlines już interbred z

gadów na Marsie, doprowadziłoby do powstania bardzo wysokich gadów genetyczne zawartości. Jest to niezbędne dla

powodów, które wyjaśniłem wcześniej. Wydają się one potrzebują szczególności stosunek gadów genów, zanim można

kształt zmianę w sposobie, co robią. Ale kiedy krzyżowania się jest daleko mniej ważne niż

Fakt, że stało się to.

Satanizm opiera się na manipulacji energii i świadomości. Te głęboko chory rytuałów stworzyć

energii pola, częstotliwość wibracji, która łączy w świadomości uczestników

gadów i innych świadomości, tym mniejsze czwarty wymiar. Jest to wymiarów pola, również

znany jako niższy astral dla wielu osób, które rezonuje do częstotliwości niskich wibracji emocji

jak strach, poczucie winy, nienawiść i tak dalej. Kiedy rytuał koncentruje się te emocje, jak satanizm nie, potężny

nawiązaniu połączenia z dolną czwartego wymiaru, gady; Są to niektóre z „demonami”, które

te rytuały zostały zaprojektowane do wezwania od całej tej smutnej historii rozpoczęła się tysiące lat temu.

To jest, gdy tak wiele posiadanie odbywa i gady przejąć wtajemniczonego ciała fizycznego.

Sataniści wiodącym są pełne krwi gady spowity w ludzkiej postaci. Te rytuały zawsze odbywają się na

punktów wir i tak strach, przerażenie, nienawiść, stworzony przez nich wchodzi do globalnej sieci energetycznej, a

wpływa na pole magnetyczne Ziemi. Form myśli, że skala wrogości przytrzymaj wibracji

częstotliwości i wpływu na ludzkie myśli i emocji. Idź do miejsca, gdzie odbywają się rytuały satanistyczne i czuć

wrogość i strach w atmosferze. To, co nazywamy „klimat” jest wibracji pola i jak

zostało dotknięte przez człowieka formy myślowe. Tak więc możemy mówić o atmosferze radość, lub miłości lub

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (56 z 68) [25.08.2000 17:20:00]

———————– Strona 57———– ————

KIM SĄ Drakonów

ciemne lub przeczucie jeden. Im bliżej Ziemi pole wibracyjne do dolnej czwartego wymiaru,

więcej mocy gady ponad ten świat i jego mieszkańców. Satanizm to nie tylko choroby i jest

perwersji, choć jest to, że również jego głównym powodem istnienia, od Bractwa punktu widzenia,

jest sterowanie pola magnetycznego Ziemi, aby oddać pokłon i łączyć się z ich mistrzów gadów; pić

siły życiowej ich ofiary ofiar oraz zapewnienia energii dla gadów, którzy wydają się żywią

ludzkich emocji, szczególnie lęku. Te ofiary są, dosłownie, s acrifices do „bogów”, gady i

zostały dzieje się od tysięcy lat. Ofiara masa ludzi przez Azteków w Europie Środkowej

Ameryki i wielu innych, miała na celu stworzenie żywności, fizyczne gadów i krzyżówki, które jedzą

organów i pić krew, i pokarm energii, gady nie-fizyczne dolnej

czwarty wymiar. Phil Schneider, budowniczym USA podziemnych baz, powiedział pisarz i badacz,

Alex Christopher, że gdy dzieci dotarły do ​​punktu, w którym nie może już działać w Slave

warunkach pod ziemią, były one spożywane przez gady. Wolą małymi dziećmi, ponieważ

nie są zanieczyszczone jak dorośli. Trudna do zaakceptowania prawda? Jestem pewien, że twój umysł jest krzyczeć „nonsens” w

ciebie, bo kto chce zmierzyć się z prawdą jak to? Ale jeśli robimy, jak to zawsze będzie wstrzymana?

Satanistyczne rytuały odbywają się zwykle w nocy, bo to jest, gdy pole magnetyczne jest najbardziej stabilna.

Podczas, dzień naładowane elektrycznie cząstki wiatru słonecznego powoduje turbulencji w pola i wprowadź

międzywymiarowych połączenie trudniejsze. Jest to najbardziej stabilne podczas całkowitego zaćmienia i wtedy native

ludzi odbyło się najważniejsze uroczystości kontakt i oczywistego innych wymiarach podmiotów.

plemiennych szamanów o tym wiedzieć. Satanistycznych rytuałów i ofiar ludzkich, szczególnie dzieci, są wykonywane na

szeroką skalę i obejmują niektóre z najbardziej znanych polityków, ludzi biznesu, właścicieli mediów i

artystów na świecie. Oczywiście robią. Byłoby zadziwiające, gdyby nie, biorąc pod uwagę tle.

Te rytuały i ofiary z ludzi były zawsze podstawą Brotherhood „religia”, ponieważ

czasów starożytnych. I Bractwo manipuluje jego Satanic inicjuje i „gofers” do pozycji

politycznych, gospodarczych, biznesowych, wojskowych, medycznych i moc mediów i na wpływowych stanowiskach w

świat rozrywki. Dlatego stosunek satanistów i ofiary dziecko na początku tych zawodów

i instytucji jest zdumiewająco wysoka w porównaniu z ogólną populacją. Wydaje się, zgodnie z

byłych satanistów, których spotkałem i przeczytaj o, niektórzy politycy na świecie są uzależnieni od krwi pobranej od

ofiara w chwili poświęcenia z powodu adrenaliny, który produkowany jest w tym czasie. Powiedziano mi to

uzależnienia jest dość powszechne wśród satanistów i naukowców do gadów pytanie sugeruje, że jest to

substancji gadów również chcą. Wszystko pasuje. ”

(Uwaga:. Poniżej znajduje się odniesienie do Denver, Colorado jest głównym satanistycznych centrum Sprawdziłem z Encarta

Atlas Świata i Littleton jest tylko 16 km od Denver) „Low rodziców dochodów, oraz osoby uzależnione od narkotyków,

są na łasce masonów i satanistów pracy wśród hierarchii społecznej i usług

sędziów. Ich dzieci są często im zabrane na satanistyczny rytuał, lub projektów kontroli umysłu. Tak

o nazwie „crack” dzieci są najwyraźniej szukał po operacji kontroli umysłu, jak są bliźniakami. Wiem bliźniąt

którzy dzieci pęknięcia w Denver, Colorado, głównym Satanic centrum. Zostały one najpierw do ich

rodziców i zwrócić na rodziców zastępczych. Później zostały one podjęte z rodziców zastępczych przez Denver SPOŁECZNEGO

USŁUGI po mąż został zamordowany w bardzo dziwnych okolicznościach i dano do

jednej kobiety, która pojawiła się znikąd po zabójstwie i oferowany do niani do

dzieci. Pierścień Satanic w centrum Denver łączy w Boulder, Colorado i to, gdzie

Królowa piękności dziecko, JonBenet Ramsey, został zamordowany w swoim domu rodziców w bardzo tajemniczy i

niewyjaśnionych okolicznościach w grudniu 1996 roku. Amerykański badacz i koroner, dr Cyril Wecht,

mówi, że dowody, że jej śmierci wydarzyło się podczas seksualnego przez jej rodziców, John i Patsy

Ramsey.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (57 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 58———– ————

KIM SĄ Drakonów

JonBenet został zamordowany w Wigilię i Josef Mengele stworzył rytuał ofiarny dla tej daty

„The Last żarówki z choinki”. Pseudonimem Mengele, Greenbaum, oznacza zielone drzewo i

odnosi się do kabalistycznych Tree of Life. Termin Brotherhood do diabła jest JonBet i przypadkiem

tak niesamowite, że biorąc pod uwagę inne okoliczności, nie mogę uwierzyć, to nie była prawdziwą inspiracją dla niej

nazwę.

Projekt badawczy w rytualnych nadużyć na Uniwersytecie Kolorado w Boulder odkryli, że wszystkie te

wątpliwość zostały poddane współżycia lub molestowanie; 97% widział lub brała udział w ofierze zwierząt;

97%, zmuszeni do wzięcia udziału w seks z dorosłymi; 97% doświadczonych tortur; 94% były sodomized, 88% było

zmuszony do oglądania lub wziąć udział w ludzkiej ofiary, 88% w kanibalizmu.

Ponadto, jak wiele ofiar zostało powiedziane, oni sami są pod wpływem narkotyków i zaprogramowany do wzięcia udziału w

mord rytualny i torturowania innych dzieci. To jest sfilmowanym i odtworzona, kiedy są w

świadomym stanie.

Oni są tak przerażeni, co zrobili i tak przerażony konsekwencjami, ale nie ośmielają się mówić

do władz. Inne techniki, aby zapobiec ekspozycji obejmuje dzieci nadużywają podczas noszenia Mickey

Twarz myszy lub Devil głowy.

Kiedy dzieci mówią, że zostali wykorzystani przez Mickey Mouse lub diabeł czyni je jeszcze mniej prawdopodobne

żeby uwierzyć. Pewna kobieta, która skontaktowała się ze mną powiedziała, że ​​jej ojciec seksualnie jej podczas noszenia

Głowy diabła i to na długo zanim zdała sobie sprawę, że jej ojciec był odpowiedzialny. Historie

osób, z którymi rozmawiałem, i rachunki innych Czytałem, opowiadają o wydarzeniach, które są poza

zrozumienia lub, co najmniej, byłyby, gdyby nie były właściwie się dzieje. Picie krwi, jedzenie

ciała martwych ciał, tysiące dzieci i dorosłych pochowany w głębokich grobach, zabójstwo ludzi na

aparat dla tzw „snuff” filmów, ta historia jest po prostu przerażająca. Jedna z matek powiedziała telewizji

dokument w serii Wysyłki na Channel Four w Wielkiej Brytanii, w jaki sposób została zmuszona do miejsca jej

noworodka na ołtarzu Satanic i nacisnąć nóż w jego sercu. Satanista potem uprawiał seks z

martwe ciało. To się dzieje w kraju TERAZ! ”

(Uwaga:. Hmm … nie jest tak, że poniżej Denver International Airport znajduje się … wiesz co Ja

nie chcę myśleć o tym już teraz. – Bruce)

Od: Bruce Fleming

Temat: [TheEagle-L] Belgia (NATO):

Strona główna satanizmu / Gadów?

Date: Tue, 04 maj 1999 06:45:41 +0800

Czy Belgia (siedziba NATO), jak również w siedzibie satanizm?

Czy ktoś może sprawdzić? Jeśli to, co Icke powiedział jest prawdą, że satanizm jest hierarchia orzeczenia Brotherhood

Piramida pod dowództwem gady i Belgii jest siedzibą satanizm. Jest to bardzo

poważne. Oznacza to, że NATO może być kontrolowane przez wrogie siły, jak armia o dominację na świecie (jest to

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (58 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 59———– ————

KIM SĄ Drakonów

atak na Jugosławię uroczystości z okazji jego 50-letnia rocznica?) Rosja, Arabowie, Chiny,

Azji. To musi być poddane kontroli w pełni. Należy zachować ostrożność, jak zbudować równie wielkie powietrza, ziemi i morza

siły atakujące sprzeciw wobec supremacji NATO i powolne przyswajanie swojej kultury do NWO [&

gada?] zbiorowych.

(Zanim przejdziemy dalej. Przeczytaj komunikat „Littleton Massacre i Gady / Połączenie satanizm” na

wyjaśnienie ewentualnych satanizmu, połączenie Gady (i mechanizm z udziałem blooddrinking,

ofiary, aby nakarmić mrocznych bogów w 4 wymiar).

Następujące do kontroli. Icke napisał:

„Dlatego, że Belgia jest siedziba satanizmu i tak wiele instytucji Bractwo jest bardzo

prosta. Bractwo utworzone Belgia tylko dla tego powodu w 1831 roku i narzucili na niego

gadów line „królewski”, Domu Sachsen-Coburg-Gotha, krew z brytyjskiej rodziny królewskiej i

oddziału w Prusach zwolenników Adam Weishaupt, założyciel bawarskiej Illuminati.

Pierścień zabójstwo pedofila, który ujawnił się w Belgii w 1996 r. jest tylko jedna część Satanic

sieci działających z i w tym kraju. Została ona zorganizowana przez Marc Dutroux, który jest podłączony do

Satanic Krzyżakami, Abrasax, z siedzibą w miejscowości Forchies-la-Marche w pobliżu Charleroi w południowej

Belgia nie daleko od zamku w ciemności. Abrasax jest Abraxas, tłuszczu nizinnego demon, od których jest

prawdopodobne, termin magów, abrakadabra, pochodzi. Dutroux pochowany żywcem wspólnika, Bernard

Weinstein i mong Weinstein efekty był list z grupy Abrasax podpisane przez osobę

o sobie jako egipskiego boga, Anubis. Nakazał mu zapewnić „prezenty” dla Wysokiego

Kapłanka Zakonu i najwyraźniej dał szczegółów, wiek i płeć ofiary muszą być.

Brytyjski Sunday Times zgłaszane relacji świadków opisujących, czarnych mszach, w których dzieci

zginęło przed publicznością, która zawierała prominentnych członków społeczeństwa belgijskiego „. Belgii

gazeta doniosła, że ​​były komisarz Unii Europejskiej był w grupie sędziów,

wyższych rangą polityków, prawników i policjantów, którzy uczestniczyli w orgiach w belgijskim zamku organizowane bv Michel

Nihoul, jeden z realizuje Marca Dutroux, domniemany przywódca ring pedofilem. Jeden

Badacz powiedział, że „jak powrót do średniowiecza”. „W rzeczywistości nie było stary, w środku,

i czasach nowożytnych w odniesieniu do tych rytuałów. To jest płynny przepływ przez tysiące lat pod

kontroli rodów Sarne. Ludzkie czaszki znaleziono w ofiarnej tereny wskazane przez świadków,

szczególnie w siedzibie sekty. Grupy Satanic za belgijskiego morderstw mówi się, że

połączenia z podobnych pierścieni w Holandii, Niemczech i Ameryce. „W rzeczywistości, to będzie częścią światowej

sieci, która działa we wszystkich krajach. Satanizm jest prowadzony jak ponadnarodowych korporacji.

To, co nazywamy Satanizm hierarchii rządzącej piramidy Bractwa pod dowództwem

gady. Podobnie jak wszystkie inne części sieci, jest ściśle rozczłonkowanego, najwyższy poziom

Blokada sieci Satanic na najwyższych szczeblach Bractwa, lecz niższe stopnie nie są dozwolone

na poznanie prawdziwego charakteru organizacji, które są zaangażowane w niektórych poziomów satanizmu są

znany jako Sióstr Światła, pięciu generałów Star, Master doradców, Keeper of the Książki, Keeper

pieczęci i jest o jedną pozycję o nazwie Asmodeus. „Jeden ze światowych centrów satanizmu jest

Castle of Darkness, Chateau des Amerois lub Castle of Kings w Belgii, w pobliżu odpowiednio

o nazwie miejscowości Muno Bel. Zamek znajduje się w pobliżu granicy z Francją i około 20 km od

Luksemburg. Jest on chroniony przed wzrokiem przez gęste lasy i straży zachować się ciekawa. Na terenie jest

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (59 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 60———– ————

KIM SĄ Drakonów

katedra z kopułą zawierające 1.000 światła. Kiedy prezydent George Bush mówił o 1000 punktów

światła, mówił w kodzie o tym miejscu o wszczęciu postępowania w najwyższym Inicjacje satanistyczne

piramidy.

W tym Satanic katedry tron ​​kapłanką wyższej hierarchii, pozycji znany jako

Królowej Matki. „Każdego dnia, zdaje się, dziecko jest poświęcone w piwnicy”. Uroczystości są wykonywane

tutaj do „bogini” Satanic znany jako Lilith, demon w języku hebrajskim Cabala.

W starożytnym Sumerze gadów krew, a przekazywane przez kobiety, był symbolem, jak lilia i

głównych przewoźników gadów genu imiona jak Lilith, Lill, Lilutu i Lillette. Innym używane demon

przez niektórych „Matki” nazywa Bilair, Bilar i Bilid, kabalistyczny nazwy dla innych życie wywołanie szatana, itp. ”

To z tych terenów w Belgii i północnej Francji, że krew rodziny przyszedł, w tym

Bruces, przejąć Szkocji tych wszystkich wieków temu. Belgia to mały kraj między Francją i

Holandii, jest również siedzibą Unii Europejskiej, NATO, i, jak mi powiedziano, ogromne centrum komputerowe

gdzie baz danych na wszystkich ludzi na świecie są opracowywane. Wiadomym jest, najwyraźniej, jak „Bestia”

i istnieje wiele z nich na całym świecie. Elite operacji kontroli umysłu zwany Janus

Grupa opiera się również w siedzibie NATO. Nimrod Eannus, bóg o dwóch twarzach, który był

później znany do Rzymian, jak Janus.

Black magicznych rytuałów będą na całym świecie i rozmawiałem z ofiar w kraju po

kraj W Anglii poznałem dzielną kobietą, a następnie w wieku 40 lat.

Historia opowiadała mi o swoich doświadczeniach odzwierciedlały poglądy wielu innych. Urodziła się w Darlington w

1950, a wkrótce potem został sprzedany przez ojca Satanic do dwóch innych satanistów. Znała je tylko

jak Thomas i Helena. Została wychowana w okolicznościach najbardziej przerażające w domu dziecka w

Hull, które było prowadzone przez dwie dziecko oprawców. W nocy z pochodniami było świeciło w ich sypialni i kiedy

odbyło się ono na dziecko przez minutę lub tak, to wiedziałem, że to z kolei zejść na dół i seksualnie

nadużywane. Podczas wakacji z powrotem w Darlington, w wieku zaledwie siedem i osiem, poznała swojego ojca, który

związane z jej dwóch satanistów, Thomas i Helena. Miała być podane leki przez sok pomarańczowy i lód

śmietaną i być wykonane w nocy w samochodzie do kościołów kraju w obszarze Darlington. Narkotyki zostały zaprojektowane

aby jej łatwiej do kontroli umysłu i uniemożliwić jej pamiętając, co widziała. Wyjaśnię

więcej o tym w następnym rozdziale. Jednakże, jak to często bywa, gdy ludzie wchodzą ich 30. i 40.,

ofiar może rozpocząć się retrospekcje z ich próby. Przeżywają je ponownie jak oglądanie

ekran filmowy. To z tego powodu, że tak wiele osób zamordowanych przed osiągnięciem tego wieku, często dla „tabaka”

filmy, które pokazują, w grafice szczegółowo osoba zamordowana.

Inne są poddawane wyrwać z powrotem, gdy są one uprowadzone do poddania się „wzmacniacza” mind-programowania

zachować tajemnicę wspomnienia. Coraz więcej ludzi, którzy przeżyli straszne młodego życia,

zaczynają teraz do zapamiętania i mówią same podstawowe opowieść. Jeśli jesteś jednym z nich, proszę

skontaktuj się ze mną, jeśli masz coś do dodania do tego, co zarys tutaj. Adres jest na końcu książki.

W ciągu kilku dni mówi do mnie, mój informator mówi, że był chwycił z ulicy i spartaczył do vana

przez sześć satanistów. Strzykawki odbyło się jej gardło, a ona została ostrzeżona przestać mówić do „To niebezpieczne

palant, Icke „i zatrzymać nazewnictwa nazw. Grozili jej życie i te jej dzieci, jeśli ona kontynuowana.

Ona również powiedział, że gdyby nie milczeć, pies rodziny zostanie podjęta i „Wysłany z powrotem do Ciebie w

utworów „.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (60 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 61———– ————

KIM SĄ Drakonów

Miłych ludzi.

W przejściach przy kościołach kraju, w którym ona pamięta teraz, mój informator angielski i inne

dzieci byłyby używane w rytuałach satanistycznych udziałem płci, tortury i morderstwa. Okna kościoła

zostały pokryte przez czarne zasłony i wewnątrz został założony zgodnie z prawem Satanic z różnych

Barwniki używane do różnych uroczystości w zależności od pory roku.

Czasami korzystają z kościołów w tajemnicy, ale nie lekceważ, jak wiele osób w

„Christian” duchownych są także członkami sieci szatana. Sataniści, wspomina, byli ubrani

w szaty i wielu maskach, w tym pyska kozła lub Baphomet bóstwa templariuszy

zostali oskarżeni o czczenie. W Wielkiej Brytanii, jak w Ameryce, jedne z najlepszych nazwisk znanych w kraju

są zaangażowane. Pamięta żywo (Bóg, myśl o tym), jest położony na plecach na podłodze

Kościół jako chłopiec krzyczy, nie więcej niż sześć, był przetrzymywany przez włosy nad nią, gdy człowiek, który ją

później zidentyfikować jako najlepszy polityk w Irlandii Północnej, uprawiali seks analny z nim. Kiedy było po wszystkim,

nóż był produkowany do cięcia chłopca gardła i krew wylewa się jej. „Pamiętam tego człowieka oczy”

powiedziała. „Zimna oczy nigdy nie zapomnę.”

On woli chłopców do dziewcząt, powiedziała. Na więcej niż jeden raz, mówi, że została brutalnie zgwałcona przez człowieka

który był głównym nazwę w Stanach polityka Brytania dziesięcioleci. Ten człowiek, mówi, używane do przechowywania jej

Nagie ciało do niego za pomocą haków włożona do jej ciała na biodra. Była tylko małą dziewczynką, kiedy to

się dzieje. Powiedziała mi, że ten człowiek był Edward Heath, a jego nazwisko pojawia się ponownie w

wywiady z ofiarami nadużyć satanistycznych w Wielkiej Brytanii. Heath został premierem Wielkiej Brytanii od 1970/74 i

członka Grupy Bilderberg, którzy podpisali Wielkiej Brytanii do Wspólnoty Europejskiej, obecnie Unii. On

jednym z głównych architektów dalszej integracji w Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych Europy faszystowskich.

Jednym z wielu niepowiązanych, którzy zidentyfikowali Heath jako satanista była pani już wspomniałem

na początku książki, którzy widzieli „jaszczurka” postać w Burnham Beeches w Buckinghamshire blisko brytyjskiej

Oficjalnej rezydencji premiera kraju zwanego Chequers. Gry w warcaby rozgrywana jest na pokładzie

kwadratów czarno-biały – rzuty wszystkich masońskich świątyń. Burnham Beeches nie jest tak daleko

z High Wycombe i siedziba Hellfire Club of Benjamin Franklin i Sir Francis

Dashwood. Jestem pewien, że Burnham Beeches byłby jednym z ich prześladuje, too. Ta pani była żoną

z Keeper Head w Burnham Beeches i żyli na ziemi. Była wychowana przez

Satanic rodziny w Szkocji i został seksualnie i rytualnie wykorzystywane jako dziecko przez Scottish

Bractwo sieci.

Jej mąż był satanistą, dlatego nadano mu odpowiedzialność za opiekę Burnham

Buki, obszarze starożytnej oliwnych i lasów zarządzanych przez władze w Londynie i w tym

obszaru nazywanego Egipt Wood. Późno w nocy w roku 1970 podczas panowania Heath jako premiera, że

brał jej psa na spacer, kiedy zobaczył światła. Cicho przeniosła się bliżej, aby zobaczyć, co się

dzieje. Ku jej przerażeniu widzi, że to satanistyczny rytuał, i w kręgu był ówczesny premier,

Edward Heath, i jego kanclerz skarbu, Anthony Barber. Mówi, że jak ona śledzili Go,

Heath zaczął przekształcać się gada i powiedziała, że ​​to, co dziwi jej, że nikt w kręgu

wydawało się w najmniej zaskoczony. „W końcu stał się mocny gada, powiększa się o około

dwie stopy. „Powiedziała, że ​​jest” lekko łuszczące „i” mówił dość naturalnie, chociaż brzmiało to jak „długi

odległość „- jeśli można sobie wyobrazić, krótkim, czasie” wygasa „Pamiętam spotkanie Heath na ekranie telewizora.

programie wyborczym w 1989 roku, gdy byłem rzecznik brytyjskiej Partii Zielonej i nigdy nie widziałem

takie zimne i nieprzyjemne oczy w moim życiu. Wiedziałem, że nic z tych przedmiotów następnie, ale spojrzenie jego oczu I

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (61 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 62———– ————

KIM SĄ Drakonów

nigdy nie zapomniał.

Na zewnątrz rytuały, Arizona mówi nosiła Axed szatę i stoi w centrum pentagram, który jest

otoczony heksagram lub gwiazdy Dawida. Ona została zapoczątkowana w jej „Isis” program i przeprowadził

Drawing Down ceremonii Moon, który, jak mówi, na cztery warczenie ohydne stwory zmaterializować

w kręgu satanistów „. Ofiarny ofiar, które były hodowane od urodzenia do tej roli, są rytualnie

zabity przez cięcie gardła od lewej do prawej.

To jest pochodzenia masońskie znak pociągnięcie płaską dłonią na gardło od lewej do prawej,

ruchu, który oznacza „Jesteś martwy”. Krew z ofiar są zbierane i mieszane z arsenu,

która wydaje się być niezbędnym elementem dla tych rodów ludzkich gadów. Jest to wlewa się do

puchary i konsumowane przez satanistów, wraz z wątrobą i oczy. Ma to zapewnić

siły i zwiększenie psychicznych wizji. Tłuszcz jest ociera z jelit i zamazane przez organy

uczestników – jak tłuszcz „Messeh” w starożytnym Egipcie Ciało jest wtedy zawieszone na drzewie i

Sataniści stojąc nago, aby umożliwić krew kapie spadnie na nich.

Bogini Matka mówi, że w tym czasie uczestnicy są w takim stanie podniecenia, że ​​wysokie

często kształt-shift do gadów i większości oczywiste, mówi, jakby w kolorze złamanej bieli. Są one

również przerażona, ponieważ w tym momencie punktów Bogini Matki do czterech z nich i są one następnie rytualnie

zamordowany.

Clare Reeves, prezes Mothers Against Sexual Abuse w USA, powiedział mi, że co najmniej 12

rytualnie nadużywane klientów doniósł, że uczestnicy kształt przesunięte do gady.

Akt # 33:

Od: [E-MAIL Z poufnego źródła, „J”]:

W odniesieniu do akt sprawy 26

„J” przedstawia następujące uwagi:

… Jeśli chodzi o pierwsze opowiadanie na ten link, który Michael Lindemann było związane, wiem, że kobieta

osobiście. Nazywa się „D”. Istnieje wiele, wiele więcej jej opowieści niż pożytku OLD

MICHAEL wspomniane. To było w okresie przed Michael był „odwrócony” przez służby bezpieczeństwa.

Prawdę mówiąc, wiele z info że uzyskał od Bill Hamilton, a niektóre z nienazwanych osób

mocno zaangażowana w badania podziemnych w Dolinie Antelope …

Możesz poczuć negatywnej energii tam w Antelope Valley i dalej na wschód, w pobliżu Ridgecrest

gdzie „D”, by żyć. China Lake znajduje się w pobliżu Ridgcrest i miejsce to jest pozytywnie zła. Co Lindemann

nie powiedzieć o „D” było to, że jej rodowód rodziny nastąpiło przez wojsko. Powiedzieli jej, że

przed rozwojem komunikacji werbalnej, ludzie przekazane przez telepatii który

prawdopodobnie z powodu szczególnej hormon wydzielany w mózgu (dobry zakład, że genetyk gadów hodowanych

tej funkcji od razu po wyjęciu z większości ludzi).

Gruczołu wydziela hormon ten ma atrofii w większości rodzin z wyjątkiem „D’s”!

Więc Marynarki Wojennej by porwać ją, gdy była jeszcze młodą dziewczyną i zabrać ją do podziemnego na

China Lake i umieścić ją przez Trauma podstawie programowania. Wtedy w przyszłym tygodniu, Air Force będzie

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (62 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 63———– ————

porwać i zabrać ją do podziemnego pod George Air Force Base w Victorville

Kalifornii w pustynnym.

Powiedziała, że ​​to był przypadek prawicy nie wiedząc, co z lewej strony robi. Albo przynajmniej, że był

wrażenie, starali się jej dać. (Nawiasem mówiąc, NEW Federalnej obóz koncentracyjny, przepraszam

Areszcie została na stałe przeniesiona do lokalizacji w sąsiedztwie George Air Force Base wraz

starego Road bazy lotniczej. Niedawno przeniósł się z lokalizacji tymczasowej w pobliżu Bishop wraz

autostrady 395. Moi przyjaciele są napędzane przez to i to działa. Mówią, że to wygląda na całym świecie

jak obóz koncentracyjny w komplecie z drutu kolczastego i wieże strażnicze. I jest rosyjski / U.N.

Obecności w tym rejonie)

„D” był używany przez wojsko do operacji zdalnego widzenia. Ona jest realne. I wprowadził ją do

innego byłego wojskowego pilota widza wiem i, porównując notatki podziemnego ośrodka, gdzie

moich przyjaciół, zostały podjęte w celu. Nie wiedząc nic o tym, co tych uprowadzonych opisane

tam, jak „D” i inne przeglądarki opisano liczne szczegóły podziemny. Ja

wiedzieć, co centrum dowodzenia i kontroli wygląda. Były personelu wojskowego, gadów i

wojskowych / gadów zmiennokształtnych tam. Lat temu, „D” została podjęta pod ziemią pod China Lake

i pokazało laboratorium genetyki i przytrzymanie obiektu dla wszystkich mutantów genetycznie. Opisała

okropne stworzenia każdego rozmiaru i kształtu. Były też w niewoli ludzi tam. Została zabrana

tam zastraszenia jej i pokazać jej, co by się stało, gdyby nie współpraca.

Jej własny syn został zamordowany przez miejscowego „funkcjonariusz organów ścigania”, szczegóły i Dochodzenie objęło

w górę. Straciłem z nią. Ostatni Słyszałem, że wyprowadziła się z pustynnym. Chciałbym, aby sprostać gal

ponownie …

Tak, „D” był tym, który był świadkiem gadów cięcie otworzyć klatkę piersiową szarej. Była wówczas mowa

na stole i seksualnie przez gadów. Nienawidzi, że poszczególnych gatunków gadów. One

potwierdziły się w jej wnętrzu samochodu, podczas gdy była jazda! („Pośrednie” wysokość niektórych z tych

powtórzeń 4-41/2 stóp. Jest także ten, kto widział rep gry z jej pudełko z biżuterią.)

Lindemann mówi, że nie był argument między szarymi lider załogi i powtórzeń, ale moje informacje, że

gdy gada chodził na rampę na statek wszystkie szarości stał się bardzo przestraszony i

wydawał się „stanąć na baczność”. Myślę, że porównał go do „Admirał” przyjścia na pokładzie, taki był strach

, który wzbudził wśród szarości przez tego gada. („Admirał na pokładzie!”)

Przy innej okazji została zabrana do gadów podziemnej bazy (tego samego gatunku znowu) pod

Death Valley. Ona została wniesiona do „Ancient One” mój pseudonim dla gadów wódz, że

spełnione. Podmiot ten stał wyższy niż innych jej gatunków i rzeczywiście nosił egipskich headress z

motyw kobrą na front! Widziałem szkic zwróciła. Facsinating. [Uwaga: Czy te gady być

podłączony do „Gizeh ‚,’ Kamagol” lub „Phoenix” Imperium pod Egiptem, który był podobno głęboko

związany z Bawarczykami / nazistowskich „s?

Nawiasem mówiąc, w odniesieniu do Doliny Śmierci, w ostatnich latach DV / Mt Panamint. Zasadę {?}, zgodnie z

kilka kontaktowcy, Major ziemia-base dla „Federacja” {Vega, itp.} personelu i delegatów na ziemi,

jeżeli jednak podstawy miał kilka połączeń z neo-Majów „Ashtarian” miasto-kompleks pod Mt.

Shasta, to w świetle infiltracji Ashtar / Astarte psioniczne wspólnego przez agentów z gadów

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (63 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 64———– ————

KIM SĄ Drakonów

Alpha Draco, Rigel Orion i Syriusz-B, traktaty – które tajne Washington / Telosian {Mt. Shasta}

sojusz zawarł z Greys / Gadów przed tych „obcych” zdradził traktatów i przejął

kilka „wspólne działania” podstawy „Melchizedekian” kolonie pod ziemią w czasie

Dulce / Groom wojny 1997-1985 – może mieć pod otwarte drzwi dla tych gadów pasożytów

wchodzą i przejęcia tej ostatniej bastian z nie interweniowania „Federacja” pod wpływem Północnej

Ameryce. Zastanawiam się, ponieważ Alex Collier i innych kontaktowców sugerują, że „Federacja

blokada „z Sol-ar system został zawaleniem, w ostatnim raporcie, i że wiele z Federacji

personelu opuścił ziemię, aby pomóc w walce z MAJOR drakońskie ofensywy, które zostały zagrażających

całej galaktyki – „wojna w niebie” Objawienia rozdział 12?.

Powinniśmy nadziei Oczywiście dla najlepszych, ale przygotowanie się do możliwości najgorsze, czyli najgorsze jest

że jesteśmy „na swoim” … Bóg pomaga nam jeśli mamy, a On pomoże, jeśli wierzymy, ponieważ

TYLKO porwani, którzy najwyraźniej byli w stanie odeprzeć lub zabić potencjalnych gadów / obcy porywacze – w

przynajmniej te „uprawnienia”, który dokonał uprowadzonych, że słyszałem – mimo obcego znacznie lepsze

technologiczne i psychologiczne korzyści, są krwi „kupili” Reborn chrześcijan, którzy twierdzili,

Nadprzyrodzonych mocy i siedzibę organu w „transfuzja krwi Bożego”, który jest

nam ofiarowane w wyniku sacrfice Jezusa na Kalwarii: „Oto dałem wam władzę stąpania po

Węże i skorpiony, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie

skrzywdzić. „/ Łk 10:19.

Ten boski dekret powinien być wizytówką dla was wszystkich potencjalnych „Jesu-di” rycerzy tam …

Jak widać z faktu, że nadal jestem kickin i kołysanie mimo psychiczne bezwzględne i bolesne

ataki „Repti-poltergeist”, to pracował dla mnie! – Branton]

To przystąpił do przekazywania do „D” umysł „oficjalnej” wersji historii gatunków na Ziemi, czyli

jak przeżył kataklizm dinozaurów przez żyjące pod ziemią, stał się inteligentny, były

na przemian czczony przez ludzi jako bogowie i piętnowany przez ludzi jako potwory etc etc etc

Podczas wizyty widziała sprzęgło z gadów jaja. Powiedziała, że ​​chce wziąć siekierę do nich! (IHOP jeść

swoje serce. Nie sądzę, dowolnej ilości syropu spowoduje, że omlet smak jakieś dobre) … „J”

Akt # 34

Od: „Anunnaki” {anunnaki@pathway.net}

Do: „unexplained3”

> Data: Wed, 02 grudnia 1998 13:41:51 -0500

> Subject: [MOTU] brakuje samochodu

HI,

Tutaj jest dobry dla Ciebie. To jest prawdziwa historia.

Może powiedziałem o tym wcześniej, ale czułem, że powinien ponownie.

Około 1988 roku musiał podjąć kilka podróży do Pittsburgh tydzień z powodów biznesowych. Droga była w podróży

RT. 8 tej drogi ma 4-5 pasów formie miasteczku o nazwie Butler Pittsburgh się.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (64 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 65———– ————

KIM SĄ Drakonów

Jeden niektórych niedzielę jechał tą drogą przez siebie. Było wcześnie rano i byłem bardzo

zmęczony. Ta droga miała wiele sygnał zatrzymania, a następnie krótki obszarach nie kręci.

W tym konkretnym rano zatrzymał się na czerwonym świetle i czekał na światło zmienić. Jak ja zobaczyłem

czarny limo podciągnąć bezpośrednio obok mnie. Jak spojrzałem na limo zauważyłem, że okno z powrotem zaczął

zejść. I wtedy zobaczył dwie postacie na tylnym siedzeniu. I wtedy zauważyć, że limo zaczął ciągnąć do przodu

choć światło się nie zmienił. I wtedy zobaczył jedną z postaci zbliżyć się do tylnej szyby, która została

w dół. Kiedy spostrzegłem, że jego skóra była bardzo blada w kolorze i miał zielone zabarwienie. On również miał na sobie

czarny kapelusz, garnitur i okulary niedz Potem zdjął okulary i widziałem najbardziej dziwnych oczach mam

nigdy nie widział.

Wyglądały jak gada. Potem skinął na mnie, aby pójść za Nim. Byłem całkowicie przerażony. Ja

nie wiem co robić. Potem odwrócił głowę w kierunku światła ruchu mając nadzieję, że to się zmieni. Cóż, czy

tyle że nie i zrobiłem linii pszczół rozwijała się tak szybko, jak tylko mogłem uciec od tej limuzyny. Jak już pozycji

do przodu spojrzałam w lusterko i zobaczył limo zbliża się coraz bliżej do mnie. I następnie

zaczęło iść tak szybko, że się bał. Potem spojrzał w lusterko wsteczne ponownie, czy jeszcze limuzyna

po mnie i ku mojemu zdziwieniu limo zniknął. Nie było wyłączyć pomiędzy nimi świetle

że zatrzymałem się i następnego, więc nie można było w dowolnym miejscu na limo ciągnąć się. W tym

dzień nie wiem, gdzie limo udał, ale o nie dziś pamiętam te oczy.

My Name Is Star-Fire Od Nibiru12

TTRodgers

Niektórzy, tak dziwne jak się może wydawać, że istnieje spisek w życie po i pod

Ziemi, która ma na celu powoli i subtelnie nas niewolników poprzez stałą zapory podprogowych

programowania, ekonomicznych manipulacji i wstępnego. Plan ten jest jednym z udziałem scenariusz, który jest

służy do ustawiania wszystkich krajów, narodów i republik przeciwko sobie [ostatecznie zniesienie wszystkich

suwerenności w ogóle i zastąpienie ich globalnym religijno-ekonomiczno-politycznym systemem kontroli], za pomocą

szpiedzy, którzy działają w kierownictwie szeregi wszystkich krajach, zwłaszcza w USA, Europie, Rosji,

Red Chiny, Australia i tak dalej.

Innymi słowy nasza planeta jest szachownicy, krajów są kwadraty, jesteśmy „pionki”, a

draco są szachiści. Jeśli Spisek trwa zgodnie z planem mogą „dziel i rządź” nas

w zapomnienie, a większość populacji ludzkiej jest eliminowane (wojen, głodu, plagi, itp.). THEN

zamierzają wyjść z podziemnego imperium składające się z wielu połączonych baz – Dulce, Sosna

Gap, Gizeh, Neu Schwabia itp., gdzie większość ludzi zostały już „zastąpione”. Kiedy

wyłaniają się, że planują przejąć całkowitą kontrolę nad naszym społeczeństwie, i co z niego pozostało.

Porwany Billy Dee mówi o osobistych przyjaciela, który pracował w głębokim poziomie agencji wywiadowczej,

i który przesłuchiwał draco, że został złapany. Po rozmowie został przez człowieka wiał

głowy cudzoziemców off. Kiedy Dee pytanie dlaczego, odpowiedział, że sprawa była tak zła miał być zabity, gdyż

przechwalał się, że „oni” są oczekiwania i przygotowania w swoich podziemnych systemów

wieków ich inwazji na powierzchni we współpracy z ich sojuszników w innych systemów gwiezdnych. To

wykazały żadnego żalu za swoje dążenie do wszystkich ludzi poddanych ubojowi, a więc agent wyciągnął

pistolet i zabił go, bezlitośnie.

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (65 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 66———– ————

KIM SĄ Drakonów

Aby spróbować zrozumieć ten konflikt może być przydatne, aby spróbować i zobaczyć go jako wojnę między

sovereigntists (bez agencji / wolnej myśli / duchowej władzy nad materiałem) i kolektywistów (brak wolnych

Agencja / nie wolnej myśli / materiał władzę nad duchowym). Oryginalne Lucyfera „grzech” był, gdy opuszczał

„Przestrzeń” i zaatakował „przestrzeni”, że słusznie należały do ​​innych istot stworzonych.

On zaatakował ich „Ring Pass Not” i stawała się coraz gorsza w miarę upływu czasu, aż w końcu

stał się „duchowym czarną dziurę”, że jest, po wyeliminowaniu w jej się pozostałe iskra

światła lub sumienia, przez które Wszechmogący może mieć możliwość wniesienia Lucyfer z powrotem do

„Światło”, a zamiast tego stał się przywódcą dla większości z siłami ciemności w tej wielowymiarowej

Omniwersum.

Tak więc w walce z kolektywistami Draco, byłoby raczej samobójcze z nimi walczyć za pomocą kolektywistycznych

New World Order, że gardzi porządku obrad poszczególnych suwerenności (w szczególności programu, że „oni” mają

już przeniknął do rdzenia).

Jeśli mamy praktyce nie interwencjonizm, musimy szanować suwerenność na wszystkich poziomach, niezależnie … na

między-planetarnej, międzynarodowych i między-osobowe poziomach. Innymi słowy „Czyń innym AS

Można mieć inni wam. „Or” szanował mojej przestrzeni, a ja odniesieniu do Ciebie „.

Gdy jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do technologii, że „elity” mają STOLAN od nas wtedy może w końcu

wyrwać się z tej „kołyski” i naszej energii, populacji, zanieczyszczenia środowiska, problemów gospodarczych i przestanie …

jednak powinniśmy i musi oczywiście powstrzymać się od naruszania suwerenności innych światów w ten sposób.

Myślę, że dlatego draco są tak związane z tej planety. Większość z nas meta-gen wojownika instynkt

sovereigntists nie zniosą ich crap raz my jako FREE RACE w końcu przebić się do

gwiazd. Myśl absolutnie przeraża ich nie ma końca …

Nie możemy zmienić przeszłości, jednak możemy zmienić przyszłość. Pamiętaj, że są tylko trzy rodzaje

ludzi na tym świecie.

1 – Ci, którzy nie zdziała;

2 – tych, którzy czekają na co się stało;

3 – Ci, którzy WONDER co się stało!

Czy Eksperyment Filadelfia otworzyć więcej niż tylko dziura w nadprzestrzeni?

Czy to rzeczywiście otworzyła drzwi dla innych wymiarach „Dracos” wystąpiła powódź w naszym

świecie w ogromnej ilości, nawet do tego stopnia infiltracji naszego świata i zastąpienie kluczowych polityków

w celu narzucenia swojego programu na nas? Przeczytaj poniższe i może po prostu zaczynają się zastanawiać.

Czytelnik CAC [Cosmic Communications Świadomość] newsletter wysłał następujący komunikat

CAC, które odpowiedziały w sposób uwłaczający sugeruje, że są nieprawdziwe. Jako, że CAC

informacje CHANNELLED, trzeba zastanowić się nad motywami istot, które nie mogą lub nie chcą

pojawiają się w otwartym i dostarczyć dowodów fizycznych, lecz jedynie schować się za przekazane słowa

mediów, takich jak Paul Shockley i innych. Możliwe, że CAC jest „gniazda” dla cudzoziemca zbiorowych,

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (66 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 67———– ————

KIM SĄ Drakonów

jednak znowu trzeba zapytać, czy takie źródło informacji wszystkich faktów, czy też twist

informacji w celu dopasowania do własnych celów. Jeśli CAC źródeł są częścią międzywymiarowych obcych zbiorowych,

następnie niektóre elementy w zbiorowej może pasz tym wylocie zbiorowych z fałszywymi

informacji i propagandy, natomiast inne informacje mogą być bardziej dokładne, wszystko w zależności od tego, co

częścią zbiorowej są „dostrojone” do tych, które są kontrolowane więcej złowrogich sił lub tych,

które są kontrolowane przez bardziej neutralne siły lub podmiotów, które nie zostały w pełni „zasymilowani”

psychicznie do obcego „Rój”.

Ale pewne rzeczy, które odnosi się do CAC mają sens, zwłaszcza następujący cytat w odpowiedzi na

informuje, że obcy konflikt doprowadził do planetoidy i statki towarzyszące uderza w Jowisza. To

planetoidy był podobno przybywających z ciemnej gwiazdy poza naszym systemem o nazwie Nemesis, w kierunku

Orion – kuli, gdyby wystarczającej masy by stać się naszym najbliższym sąsiadem gwiazd, ale

brak masy to condenced do dużej planety mrożonych o wielkości Jowisza. Dark Star. To

planetoidy był podobno wypełnione 40000000 wojowników Draco w kapsułach kriogenicznych. Utrata tej

armada podobno w tył Draco / New World Order plany przejęcia planety Ziemia znacznie. To

może być, że sprawozdanie to zostało całkowicie fałszywe, ale nawet jeśli tak, to wciąż jest wiele dowodów na to,

obcych połączenie z New World Order jednak.

CAC stwierdził:

„Ta świadomość wskazuje, że jest to wielki cios dla New World Order, na Nowy Porządek Świata

był plan przez i dla Reptoidów i byłoby to w dużym stopniu korzysta się Reptoidów się ich

inwazji na ziemi. Doprowadziłoby to do konieczności Nowego Porządku Świata … „To ma sens. Unite wszystkich

narodów w centralnej władzy i będzie tylko trzeba przejąć kontrolę kilku osób kluczowych, a nie

do czynienia z licznymi suwerenności uparcie niezależnym.

Zapytanie, które zostało wysłane do CAC się następująco:

„Ktoś o imieniu Angela Douglas, z Ormond Beach na Florydzie, który biznesowych

Artystyczne wysłał kilka niechcianych oświadczenia, które mają pierścień prawdy, ale podejrzewam, że nie ma

coś tu, które mogą być fantasy również. W każdym razie, mam zamiar uruchomić to przez świadomość, zanim rzucę to

się. To się nazywa „Reptoidów zaangażowany w zmiany płci Operations”. I to brzmi: „cudzoziemców Reptoidów były

związane z chirurgów zmiany płci w Kalifornii i Nowym Jorku w ramach eksperymentu przez nich

nauczyć się kontrolować zachowanie ludzi i uważa się, miały jądra tysięcy

ludzi, którzy przeszli operację zmiany płci do kobiet z nieznanych przyczyn. Ponad 50.000 ludzi w Ameryce

zostały poddane operacji zmiany płci. Większość otrzymują również implanty silikonowe do tworzenia sztucznych piersi i

inni implanty krzemu umieszczone w innych częściach ciała. Mogły to być również Reptoidów implant

urządzeń. Jeden transseksualnych wykazała, że ​​jednym z Reptoidów cudzoziemców ujawniły się do niej.

Reptoidów miał pewne środki w celu ukrycia się całkowicie, jak innego człowieka transseksualistów i był

związane z ludzkim transseksualnych na cztery lata. Reptoidów było związane ze zmianą płci

chirurga w Kalifornii przez wiele lat. Ponadto, jest teraz coraz podejrzenie, że Reptoidy są

odporny na AIDS i wydany AIDS zabić większość ludzkości do roku 2100. Obecnie eksperci

powiedzmy około 50 mln ludzi na świecie o szerokości 2000 roku będzie martwych lub umierających na AIDS i do

mld będzie miał nieuleczalną chorobę w roku 2100. ”

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (67 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

———————– Strona 68———– ————

KIM SĄ Drakonów

[Uwaga: To ciekawe, że były Dulce bazy Security Officer Thomas E. Castello stwierdził, że

zmiany płci technologii wywodzi się w bazie Dulce, gdzie Reptiloids i CIA / NSA naukowcy

współpracował. Każde połączenie? Nawiasem mówiąc, duży zbiór sprawozdań z tych gadów, te

„Kameleony” pod płaszczykiem ludzi, zostały zebrane.

Sprawozdania te dotyczą kilku obszarów kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza w okolicach Dulce, New

Obszar Meksyku, chociaż te stworzenia były również widoczne na pokładzie statku obcych, przez uprowadzonych – Alan]

„Ona zamkniętych coś innego chciałbym sprawdzić Ona mówi:”. Reptoidów, który zbuntował się przeciwko jego

Reptoidów mistrzów wykazały, że wiele Reptoidy są przebrani za ludzi i wystawiania Reptoidów

działki zabić jak najwięcej ludzi na AIDS, a także zmniejszyć liczbę ludzi urodzonych poprzez promowanie

homoseksualizm, lesbijstwo i aborcji w nadziei, że mniej ludzi będzie się rodzić, ale odporność na

homoseksualizm, lesbijstwo i aborcji przez większość ludzi zmuszona Reptoidów stworzyć wirusa AIDS

i zwolnij go, aby zabić jak najwięcej ludzi, jak to możliwe, a także straszyć ludzi od seksu. To pomaga

obniżenie wskaźnika urodzeń, jak również. ”

Wystarczy, którzy mogliby te szpiegów być? Każdy, kto może wiedzieć?? Zapoznaj się z następujących i zdecydować,

dla siebie. Pamiętaj, że niektóre kontaktowców stwierdzili, że CIA jest dosłownie roi się implantees

i klonów, jeśli nie obce „oszustami” się, i to rzeczywiście jest logiczny agencji dla cudzoziemca życie

do infiltracji i przejęcia, jeśli będą chcieli przedostać się i obalić naszego społeczeństwa. W rzeczywistości trojan CIA ”

Jazda „traktatów z Dracos i Greys w przeszłości z pewnością” otwarte drzwi „dla co najmniej

uprowadzenia i implantacji kluczowych postaci w agencji …

file: / / / D | / Moje Dokumenty / Avidya / Gady Agenda / KIM SĄ DRACONIANS.htm (68 z 68) [25.08.2000 17:20:01]

Reklamy