//
archives

Uncategorized

This category contains 182 posts

Globalizacja


Rząd Światowy – geneza idei, kalendarium rozwoju (Marcin Dachtera)

Reklamy

WATYKAN-pogańskie miasto slońca (Heliopolis) / ZAKON MALTAŃSKI-koligacje

USA pod władzą czarnej katomasonerii, lóż i zakonów typu Piszczelowcy, Opus Dei czy Zakon Maltański przeistaczają się pomału w Koree Północną lub Trzecią Rzeszę Hitlera z tą tylko różnicą, że Amerykanie trawy jeszcze jeść nie muszą, ale łagry i gułagi, obozy koncentracyjne oraz prawo do trzymania w nich ludzi już mają. Ciemne Siły Imperializmu po prostu bawią się, rządząc światem z USA. ( http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/idzie-nowy-faszyzm-obozy-koncentracyjne-w-usa-i-polityka-fema )

Zobacz galerie pogańskich obelisków z całego świata


Nazizm, komunizm a NWO – „Czerwony Świt”. Marcin Dachtera. Informacje na temat symboloki lucyferianskiej akceptowanej na dzien dzisiejszy przez taj stwowarzyszenia funkcjonujace az do dzisiaj.


http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/piskozub/obelisk.htmpisze:

Czerwony granitowy obelisk znalazł nowy dom.

Oto jego historia:

Heliopolis (dosłownie: miasto słońca) w Egipcie było centrum Północno Afrykańskiego kultu słońca w czasach Chrystusa. Centrum kultu słońca w Heliopolis był czerwony granitowy obelisk, który miał około 30 metrów wysokości. Co to jest „obelisk”? Jest to wysoki filar, zakończony ostrym końcem na szczycie. Poganie stawiali je z frontu swoich kościołów, aby rozpoznać je.
W latach 37-41 n.e., Cesarz Rzymski Kaligula, wierny czciciel słońca, wydał rozkaz, aby ten ogromny obelisk z Heliopolis w Egipcie, został ostrożnie zapakowany i sprowadzony wielkim kosztem do Rzymu. Obelisk został później postawiony przez Cesarza Nerona w centrum „Cyrku”, który Kaligula wybudował.Odbywały się tam wyścigi rydwanów, często dedykowane bogowi Mitra, bogu – słońca. Ten Cyrk był ulokowany na jednym z siedmiu wzgórz Rzymu: Wzgórzu Watykańskim. W tamtych czasach nikt nie miał przeciwko temu, bo wzgórze Watykanu było używane wyłącznie do wyścigów konnych. Ale od tego czasu upłynęło wiele lat, a potem wieków. I nowy władca uzyskał moc nad Rzymem: Papież Syxtus V. Jego naśladowcy w Europie byli zajęci zwalczaniem Wielkiej Reformacji, jaka zaczęła się pół wieku wcześniej.Ale Papież Syxtus V pragnął dodać finałowe wykończenie do nowej Katedry Świętego Piotra – największego Kościoła Katolickiego na świecie. Ulokowana w sercu wzgórza Watykańskiego, katedra była niedaleko od tego starego czerwonego obelisku. W 1585 roku, do wszystkich ludzi został wydany dekret od samego świętego władcy w Rzymie: obelisk, który pogański Cesarz Kaligula sprowadził z Heliopolis – musi być wzniesiony na przodzie Św. Piotra i ustawiony dokładnie w centrum okręgu wybudowanego w tym celu. W ten sposób obelisk ku czci słońca będzie umiejscowiony w samym centrum Watykanu.Dekret nawoływał, aby ktoś dokonał przeprowadzki. Ale nie było nikogo, kto by się znalazł do tego wielkiego przedsięwzięcia, mimo że ogromna suma pieniędzy została zaoferowana. Problem polegał na tym, że dekret zawierał także karę śmierci, jeżeli przeprowadzający niechcąco spowodował wypadek i zezwolił na to, że obelisk miałby upaść w czasie wznoszenia. Ta antyczna pozostałość pogaństwa była oczywiście bardziej wartościowa aniżeli życie Chrześcijan. W końcu znalazł się człowiek, który podjął się zadania. On nazywał się Domenico Fontana. Używając 45 dźwigów, 160 koni, i drużynę 800-set ludzi, operacja przeprowadzki zaczęła się. Zaczynając od antycznego miejsca pogańskiego karnawału, w Circus Maximus zbudowanego przez Kaligulę, Fontana ostrożnie zaczął pracę od obniżania ogromnego, 30 metrowej wysokości wyobrażenia słońca, na ziemie. Mistrzowie architektury tacy jak Antonio Da Sangallo i Michał Anioł mieli powiedzieć, że przeprowadzka była niemożliwa. (Wyobrażenie słońca ważyło bowiem ponad milion Rzymskich funtów). Ale Domenico i jego brat Giovanni spędzili cały rok na zadaniu. Ogromne maszyny obniżyły i przeniosły symbol pogańskiego kultu. Osiemset osób, zebranych do zadania, zostało poświęconych przez samego papieża, i pracując przy pomocy 140 koni, ciągnęli 44 sznury grubości ludzkiego ramienia, – stopniowo wznosiły obelisk na nowe miejsce. Data 10 września 1586 roku. Papież osobiście modli się do niebios, aby wizerunek słońca nie uległ wypadkowi. On także wydał edykt, aby w trakcie wznoszenia żeby nikt z otaczającego tłumu nie rozmawiał głośno, na męki piekielne, aby uwaga 586 robotników nie była odwrócona i żeby słoneczny idol z Hekiopolis nie rozpadł się. Tylko świątobliwe szepty mogły być słyszane, kiedy symbol boga – Słońca był wznoszony na swoje właściwe miejsce przed Św. Piotrem. Kiedy praca została zakończona, setki dzwonów kościelnych dzwoniły, armaty grzmiały, i tłumy ryczały dziko. Nadchodzący od strony katedry, Papież Syxtus V zbliżył się do obelisku i poświecił go, dedykując go do „krzyża”. Później idąc na czele procesji, on odprawił mszę dla oddania honoru, i pobłogosławił robotników i ich konie. Domenico Fontana zastał bohaterem Rzymu, i Papież Syxtus V wysłał oficjalne zawiadomienia do sąsiednich rządów. To było jasne dla wszystkich, że Religia Rzymska osiągnęła nowy szczyt świetności.

Czerwony granitowy Obelisk Watykanu może być widziany dzisiaj w środku ogromnego koła na przedzie Św. Piotra. W środku między 248-miu dużych w Doryckim stylu wykonanych kolumn (wartości miliona dolarów) stoi słoneczny czerwony obelisk. Ważący 320 ton, 30 metrów wysoki, na 15 metrowej wysokości podstawie – razem 45 metrowej wysokości. Wielki Obelisk ze starożytnego „Miasta Słońca” jest znowu w domu – stojąc jeszcze raz, tym razem u wejścia do największego (pogqanskiego) kościoła katolickiego  w mieście… (WATYKAN) do rozpoznania go.

Obelisk stoi jako centrum czci – w Mieście Słońca … Watykanie


W i k i p e d i a _ p i s z e :

Starożytne obeliski egipskie

Obelisk Laterański – jest obeliskiem Totmesa IV, wzniesiony przez niego w Świątyni Wschodniej w Karnaku, zbudowanej przez Totmesa III. Jego wysokość wynosi 32 metry 18 centymetrów – łącznie z podstawą 45 metrów 70 centymetrów. Stoi na Piazza di San Giovanni in Laterano. Jest najwyższym obeliskiem w Rzymie oraz najwyższym, stojącym, starożytnym obeliskiem egipskim na świecie. Jego waga szacowana jest na około 230 ton. Pochodzi ze świątyni Amona w Karnaku.

W starożytności zwany (egip. tehen-waty – jedyny w swoim rodzaju obelisk) –

Został przywieziony do Rzymu przez Konstansa II w 357 roku i ustawiony na Circus Maximus. Odnaleziony w 1587 roku w trzech częściach. W 1588 roku, za sprawą papieża Sykstusa V, został skrócony o około 4 metry i ustawiony w pobliżu Pałacu Latereńskiego, w miejscu pomnika Marka Aureliusza, przeniesionego na Wzgórze Kapitolińskie. Dokonał tego papieski architekt Domenico Fontana.

Obelisk Vaticano.

Obelisk Watykański – prawdopodobnie jest obeliskiem Amenemhata II. Jego wysokość wynosi 25 metrów i 50 centymetrów. Stoi w centrum Placu Świętego Piotra. Przywieziony do Rzymu przez Kaligulę w 37 roku i ustawiony na Vatican Circus. Ustawiony w 1586 roku przez papieża Sykstusa V. Jest pierwszym starożytnym obeliskiem, ustawionym w czasach nowożytnych. Niestety część z hieroglifów jest nieczytelna. Pracami przy ustawieniu obelisku kierował papieski architekt Domenico Fontana. W pracach uczestniczyło 900 robotników i 140 koni. Aby ustawić obelisk, zbudowano 44 specjalne machiny – wyciagarki. Przygotowania trwały około 4 miesiecy. Jak mówi tradycja, w czasie prac panował nakaz całkowitego milczenia, wydany z całą surowością przez papieża ze względu na „bliskość grobu Apostoła oraz relikwie Krzyża Świętego”, umieszczone na szczycie obelisku. Gdy już obelisk miał osiąść w swej podstawie okazało się, że źle obliczono długość lin i nie da się ich już bardzej naciągnąć. Błąd był niewielki lecz nie pozwalał na umieszczenie obelisku w pozycji pionowej. Wtedy to nakaz milczenia złamał jeden z robotników, marynarz i żeglarz, który brał udział w pracy. Krzyknął on:”Wody na liny”. Kierujący pracami Domenico Fontana natychmiast zrozumiał o co chodzi. Woda spowodowała skurczenie się lin i obelisk osiadł w swej podstawie. Za swój czyn ów marynarz otrzymał przywilej, mocą którego on i jego potomkowie mieli prawo niesienia przed papieżem liści palmowych w czasie procesji, w każdą Niedzielę Palmową.

Obelisk Flaminio – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 24 metry. Stoi na Piazza del Popolo. Pochodzi z Heliopolis. Przywieziony do Rzymu przez Oktawiana Augusta w 10 roku p.n.e. i ustawiony na Circus Maximus. Odnaleziony 1587 roku wraz z obeliskiem laterańskim, pęknięty na dwie części. Ustawiony w 1589 roku przez papieża Sykstusa V. Rzeźby lwów przy podstawie dodane zostały w 1818 roku. Rzeźby te wykonał Giuseppe Valadier, który w roku 1820 uporządkował otoczenie placu. Nazwa placu pochodzi od topoli (łac.populus), które rosły w tym miejscu w czasach starożytnych.

Obelisk Solarny – jest obeliskiem Psametycha II. Jego wysokość wynosi 21 metrów 79 centymetrów. Stoi na Piazza di Montecitorio. Pochodzi z Heliopolis. Przywieziony do Rzymu przez Oktawiana Augusta w 10 roku p.n.e., wraz z obeliskiem Flaminio. Ustawiony jako część zegara słonecznego na Campus Martius. Odnaleziony w XVI wieku – ponownie zakopany i znów odkryty w 1792 roku. Ustawiony przez papieża Piusa VI przed Palazzo Montecitorio w tymże, 1792 roku.

Obelisk Macuteo – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 6 metrów 34 centymetry. Stoi na Piazza della Rotonda. Jest jednym z pary stojącej niegdyś przed świątynia Re w Heliopolis – drugi to Matteiano. Przeniesiony do świątyni Izydy, która znajdowała się nieopodal bazyliki Santa Maria sopra Minerva. Odnaleziony 1373 roku, został ustawiony po wschodniej stronie Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu. Przeniesiony przed Panteon przez papieża Klemensa XI w 1711 roku i ustawiony nad fontanną zaprojektowaną przez Filipa Barigioni.

Obelisk Minerveo – jest obeliskiem Apriesa. Jego wysokość wynosi 5 metrów 47 centymetrów. Stoi na placu przy bazylice Santa Maria sopra Minerva. Jest jednym z pary z Sais – drugi znajduje się obecnie w Urbino. Przywieziony do Rzymu przez Dioklecjana do, nieopodal stojącej, świątyni Izydy. Odnaleziony 1655 roku. W roku 1667 papież Aleksander VII (Fabio Chigi) polecił GianLorenzo Berniniemu ustawić go na placu przed kościołem S.Maria Sopra Minerva. Bernini ustawił obelisk na grzbiecie słonia wykonanego przez Herculesa Ferratę. Owego słonia mieszkańcy Rzymu nazywają Il pulcino della Minerva” – kurczaczek Minerwy”. Słoń ma głowę zwróconą ku klasztorowi dominikańskiemu i to tak jakby pokazywał swój zad. Po ustawieniu obelisku, ktoś złośliwy umieścił u dołu następujący napis:
” Stans elephans retro versa proboscide dicit… hic ego vos habeo”.

Obelisk Dogali – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 6 metrów 34 centymetry. Stoi w Termach Dioklecjana. Jest jednym z pary z Heliopolis. Drugi obecnie znajduje się we Florencji. Przywieziony do Rzymu, do świątyni Izydy. Odnaleziony w 1883 roku przez Rudolfa Lanciani’ego w pobliżu bazyliki Santa Maria sopra Minerva. Upamiętnia obecnie bitwę pod Dogali (Etiopia – 1925 r.). Na swoje obecne miejsce przeniesiony w 1924 roku.

Obelisk Matteiano – jest najmniejszym rzymskim obeliskiem. Jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 2 metry 68 centymetrów. Jest drugim z pary, ze świątyni Re w Heliopolis. Pierwszy to Macuteo. Przewieziony do świątyni Izydy, która znajdowała się nieopodal bazylika Santa Maria sopra Minerva. Odnaleziony w XIV wieku, został ustawiony po wschodniej stronie Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu. Przeniesiony do Villa Calimontana po przebudowie placu, dokonanego według projektu Michała Anioła w XVI wieku. Później obelisk zaginął. Odnalezione, na początku XIX wieku fragmenty, połączono i ustawiono w 1820 roku.

Starożytne kopie rzymskie obelisków egipskich

Obelisk Agonalis – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Domicjana, ustawionym przed świątynią Serapisa. Jego wysokość wynosi 16 metrów 53 centymetry. Przeniesiony przez Maksencjusza do Circus Maxentius. Stoi na Piazza Navona. Ustawiony tam w 1651 roku nad Fontana dei Quattro Fiumi (Fontanna Czterech Rzek) przez Bernini’ego.

Obelisk Quirinale – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Aureliana do Mauzoleum Augusta. Odnaleziony w 1527 roku. Ustawiony przez papieża Piusa VI w 1786 roku na Kwirynale. Jego wysokość wynosi 14 metrów 63 centymetry. Stoi na Piazza del Quirinale.

Obelisk Esquiline – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Aureliana do Mauzoleum Augusta. Odnaleziony w 1527 roku. Ustawiony przez papieża Sykstusa V w 1587. Stoi na Piazza dell’Esquilino za Santa Maria Maggiore. Jego wysokość wynosi 14 metrów 75 centymetrów.

Obelisk Sallustiano – jest kopią ( zmniejszoną w stosunku do oryginału) obelisku Ramzesa II Flaminio, wykonaną z polecenia cesarza Aureliana do Ogrodów Sallusta. Po odnalezieniu w 1734 roku, przeniesiony na Piazza di San Giovanni in Laterano. Nie został tam ustawiony, lecz znajdował się w pozycji poziomej aż do roku 1789, gdy to z polecenia papieża Piusa VI został ustawiony. Stoi na Trinita dei Monti, nad Schodami Hiszpańskimi. Jego wysokość wynosi 13 metrów 91 centymetrów.

Obelisk Pinciano – jest obeliskiem wykonanym i ustawionym z polecenia cesarza Hadriana w Egipcie. Przewieziony do Rzymu przez cesarza Heliogabala, ustawiony w Circus Varianus. Odnaleziony w XVI wieku nieopodal Porta Maggiore. Przeniesiony do Palazzo Barerini, później do Watykanu przez papieża Klemensa XIV. Na swym obecnym miejscu ustawiony przez papieża Piusa VII w 1822 roku. Jego wysokość wynosi 9 metrów 24 centymetry.

Obeliski nowożytne

Villa Medici– XIX-wieczna kopia oryginału egipskiego, odnalezionego w ogrodach Villa Medici, przewiezionego do Florencji.

Villa Borghese-Obelisk bez napisów przy Viale del Lago.

Villa Torlonia-Dwa obeliski, wykonane z granitu w 1842 roku.

Fontanna Mojżesza-Dwa małe obeliski przy fontannie Mojżesza według projektu Domenica Fontany z roku 1586.

Foro Italico-Obelisk wykonany z karraryjskiego marmuru w 1932 roku. Dedykowany Benito Mussolini’emu z inskrypcją Mussolini Dux. Jego wysokość wynosi 17 metrów 50 centymetrów.

Marconi-Obelisk wykonany w 1959 roku. Dedykowany Gugliemo Marconi’emu. Ustawiony z okazji Olimpiady w Rzymie w 1960 roku.

Obelisk z Aksum-Jest to największy na świecie obelisk płytowy z pojedynczej bryły skalnej. Pochodzi z ok. IV wieku i ma 24 m wysokości, waży ponad 180 ton. Pokryta płaskorzeźbami kamienna stela to zabytek cywilizacji Aksum, istniejącej od I w. n.e. do VIII-X wieku. Przywieziony z Etiopii w roku 1937 przez armię faszystowską jako trofeum wojny abisyńskiej. Mussolini kazał go ustawić w Rzymie przed swoim ministerstwem ds. Afryki. Po wojnie przez wiele lat zdobił dziedziniec przed siedzibą FAO w Rzymie obok Circus Maximus, choć już w 1947 roku ONZ (którego notabene agendą jest FAO) uznała, że obiekt powinien wrócić na swoje miejsce. Po wielu latach nacisków i zabiegów dyplomatycznych Addis Abeby w 2002 roku Włochy zgodziły się zwrócić zagrabiony obelisk Etiopii. Po zawarciu porozumienia w sprawie odesłania obelisku do Aksum, kamienne dzieło sztuki rozebrano na 3 części – głównym problemem stał się jednak transport. Okazało się, że poszczególne części zabytku może przewieźć z Włoch do Etiopii jedynie specjalistyczny samolot transportowy „Antonow 124-100”. Okazało się też, że lotnisko we współczesnym mieście Aksum nie będzie w stanie przyjąć tak dużego samolotu. Włosi musieli więc rozbudować lotnisko. Cała operacja kosztowała spadkobierców Mussoliniego około 6 mln euro. Dla Etiopczyków obelisk stanowi ważną część dziedzictwa kulturowego – jego powrót uczczono powszechną fetą narodową.

Bibliografia
Jerzy Miziołek, Obeliski Rzymu i Krakowa w 2 polowie XVI w., „Barok” 1 (1994), Nr 2, s. 153-176


Zakon maltański jako oficjalna masońska organizacja odznaczająca orderami zbrodniarzy wojennych wedługł stopni-hierarchi >>> http://www.orderofmalta.int/the-order-and-its-institutions/335/government/?lang=en

Szkielet okultystycznej organizacji zarzadzjącej masami ludzkimi:

Grand Master
Grand Commander
Grand Chancellor
Grand Hospitaller
Receiver of the Common Treasure
Sovereign Council
Government Bodies
Flags
Emblems
Order Pro Merito Meliten

Masońska instytucja kontroli umysłów http://www.rmtgb.org/ a dotyczy to satanistycznej indoktrynacji-inicjacji chłopców i dziewczyn w Londynie( Czy ta pozorna i wiadomo jakiego pochodzenia organizacja może mieć powiązania z pedofilią dotycząca czołowych politykow ? ) >>>

Informacja zamieszczona na http://www.rmtgb.org/ >>>
ZAKWATEROWANIE LONDON

” Londyn jest atrakcyjnym ośrodkiem dla młodzieży do uniwersytetów i szanse, jakie przewiduje pracy szkolenia i zatrudnienia. Jednak trudno jest znaleźć dobry standard w atrakcyjnej cenie. RUSPINI DOM TRUST . Ruspini Dom położony jest w Parker Street, niedaleko Covent Garden, w samym sercu dzielnicy West End. Ruspini House oferuje zakwaterowanie dla 24 młodych mężczyzn i kobiet. Celem Trusts jest zachęcenie młodych ludzi do przeniesienia się do Londynu, aby skorzystać z nauki, szkolenia i pracy dostępnych możliwości w stolicy. ”

Kolejną organizacja klonopodobna występująca pod nazwą „Royal Masonic School for Girls” http://www.royalmasonic.herts.sch.uk/

Wiele kontrowersji dowiadujemy się tutaj:
http://tamrin.proboards.com/index.cgi?board=history&action=display&thread=268

Masońskie (satanistyczne) organizacje występują często pod parasolem „CARE” róznorakich fundacji, opieki seniorów (masonów_bezużytecznych w podeszłym wieku, którzy mogli mieć kiedyś jakięś mmniej istotne funkcje) przykładem tego jest http://www.rmbi.org.uk/

Dowiadujemy się tego na oficjalnej stronie WWW w menu „O NAS-About us” :

[Tłumaczenie traslatorem google]

” RMBI został opieki dla starszych masonów i na ich utrzymaniu ponad 160 lat. Oferujemy 17 domy opieki na terenie Anglii i Walii oferuje wysokiej jakości opieki. Wiele z naszych domów są zarejestrowane zarówno mieszkalnych i pielęgniarstwa i oferta numer specjalistycznej opieki demencji. Wszystkie nasze mieszkania może zaoferować miejsca dla osób z demencją, po co oceny ich potrzeb. Ograniczona chronionej zakwaterowania oferowane jest dla tych, którzy wolą żyć bardziej samodzielnie, ale z obsługą w pobliżu w razie niebezpieczeństwa. RMBI posiada zespół Goście Linki Pielęgnacja , którzy wiedzą wiele na temat zdrowia i dobrostanu praw i korzyści. Można tam również uzyskać porady na temat wszystkich aspektów usług oferowanych przez RMBI i innych organizacji charytatywnych masońskie, a przez agencje ustawowe i dobrowolne.”

Czyli nic innego jak ta intytucja ( http://www.rmbi.org.uk)  jest domem starości dla satanistów w podeszłym wieku, którzy się „wypalili-zużyli” w projektach tworzenia Nowego Porządku Świata…

<hr/>

Linki związane z „okulistycznymi” organizacjami (po angielsku): 

The Freemasons’ Grand Charity

A grant-making charity, which supports people in need. These grants fall into three main categories:
Masonic Grants Assistance: for Freemasons and their families who are experiencing hardship
Non-Masonic Grants: supporting national charities, including Hospices and worldwide disaster relief
Other Masonic Charities: when justifiable needs arise, we will support the other Masonic charities

We also operate the Relief Chest Scheme, which helps Lodges and other Masonic organisations to maximise the value of the funds they collect.

020 7395 9261
http://www.grandcharity.org
Masonic Samaritan Fund (MSF)

Established in 1990 for the relief of suffering and sickness of Freemasons and their dependants, or the widows and dependants of deceased Freemasons. The MSF makes grants to cover all or part of the cost of medical treatment, for those eligible, who have a long wait for or no access to NHS treatment and cannot fund their own private medical treatment.

020 7404 1550
http://www.msfund.org.uk
Royal Masonic Trust for Girls and Boys

The main work of the Trust is to assist Masonic families who have experienced a change in their circumstances that has led to financial hardship by providing ongoing financial support to relieve poverty and advance education. The Trust also funds TalentAid for gifted young people from Masonic families and Choral Bursaries for young choristers. There are many other smaller funds that can help in all sorts of situations.

020 7405 2644
http://www.rmtgb.org
For more information about the four Masonic charities please download the Central Masonic Charities information booklet.

Masonic Housing Association

Provides sheltered housing for older people, in self-contained flats in purpose built schemes. They benefit from a Resident Warden/Manager and have communal facilities including lounges, gardens and well-equipped laundries. If you require further information, please contact the scheme directly.

Hamilton Court South Woodham Ferrers, Essex
Resident Warden – Mrs Sue Walters, 01245 323743

Palmer Court Wellingborough, Northamptonshire
Scheme Manager – Mrs Jill Lett, 01933 273140

Prebendal Close Aylesbury, Buckinghamshire
Warden – Mrs Margaret Farrow, 01296 433511

Reading Court Stratford Upon Avon, Warwickshire
Warden – Mrs Pam Jowers, 01789 297301

Wilson Keys Court Rugeley, Staffordshire
Warden – Mrs Jayne Thacker, 01889 576544

United Grand Lodge of England (UGLE)

020 7831 9811
www.ugle.org.uk

Metropolitan Grand Lodge (MGL)

020 7539 2930
www.metgl.com

Grand Lodge of Scotland

0131 225 5577
www.grandlodgescotland.comAktualne informacje

Rozpyla się „to coś” już od wielu wielu lat nad naszymi głowami ! A teraz podają do wiadomości ze chcą tym sposobem ochłodzić klimat ? Niech lepiej napiszą – podadzą do wiadomości publicznej jakie te związki mają wpływ na ludzi , zwierzęta i całe środowisko ! Z tego co wiem (oglądałem film nie rozmawiaj o pogodzie) to związki aluminium , baru i Trontium <– o ile się nie mylę są rozpylane nad naszymi głowami ! Wszystko to jest szkodliwe dla ludzi , zwierząt… Co tam się będę rozpisywał oglądnijcie ten dokument „nie rozmawiaj o pogodzie” !

Portal pod kontrolą WP.PL wrzuccił ciekawą notke na temat chemtrali:

http://odkrywcy.pl/kat,111400,title,Brytyjczycy-maja-pomysl-na-schladzanie-klimatu,wid,13793918,wiadomosc.html

Brytyjscy naukowcy chcą rozpylić na wysokości do 20 km aerozole odbijające promienie słoneczne, w celu ochrony przed skutkami globalnego ocieplenia. Testem tego rozwiązania będzie w październiku próba rozpylenia aerozolu wodnego na wysokości kilometra – poinformował magazyn „Technology Review”. Projekt o nazwie SPICE (stratospheric particle injection for climate engineering), jest jednym z najambitniejszych projektów geoinżynieryjnych, mających zapobiec skutkom globalnego ocieplenia. Polega on na umieszczeniu stratosferze cząsteczek związków siarkowych, które spowodują odbicie części promieniowania słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Skład cząsteczek ma naśladować naturalne aerozole wyrzucane w czasie wybuchu wulkanicznego na Ziemi. Jak wynika z badań brytyjskiego rządowego instytutu meteorologicznego (UK Met Office), przeprowadzonych w 2009 roku, rozpylenie rocznie 10 mln ton cząsteczek siarki stratosferze, schłodzi Ziemię o około 2 st. C w ciągu 4-5 lat. W tym samym roku raport brytyjskiego naukowego UK Royal Society określił tę metodę jako stosunkowo najtańszą i przynoszącą najszybszy efekt. W projekcie SPICE, opracowywanym od 2008 roku, przewidywano wyniesienie aerozoli do stratosfery na różne sposoby – od rakiet i samolotów, aż do specjalnych pocisków artyleryjskich dużego kalibru. Ostatecznie zdecydowano się na próbę najtańszego zestawu – podnoszonego balonu wypełnionego helem z podwieszonym przewodem z materiału zawierającego gumę z osnową z kevlaru. Jak powiedział „Technology Review” dr Hugh Hunt z University of Cambridge, użycie samolotu lub rakiet kosztowałoby od 100 do 1000 razy drożej, ponieważ na wysokości do 20 km mogłyby one wynieść tylko 1-2 tony ładunku użytecznego. Oznaczałoby to 5-10 mln lotów rocznie i wykorzystanie 1 proc. światowej produkcji paliwa.Październikowa próba obejmie wyniesienie balonu i pompowanie 100 kg wody na godzinę na wysokości 1 km nad poligonem wojskowym na wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Cały projekt SPICE wymagałby współpracy Unii Europejskiej, USA, Rosji oraz państw Trzeciego Świata, np. Indii i Chin. Polegałby na umieszczeniu w różnych państwach 64 elastycznych rurociągów, którymi pompowane byłoby 5 kg związków siarki (m.in. SO2) na sekundę. Każdy z rurociągów ważyłby około 30 ton i byłby unoszony przez balon wypełniony helem, o średnicy 100 metrów – więcej niż mają obecnie największe balony tego typu. Największym problemem jest konstrukcja węży, które wytrzymałyby ciśnienie aerozolu – aby dostarczyć go na wysokość 20 km musiałby one pracować przy ciśnieniu 4000-6000 bar. Jak powiedział magazynowi „Technology Review” dr inż. Justin McClellan, pracujący przy projekcie Aurora Flight Science, będzie to możliwe tylko po skonstruowaniu ultralekkich pomp ciśnieniowych, podwieszanych pod balonami. Według dr. Hunta, odpowiednie technologie zostaną opracowane „najpóźniej za pięć lat”, zaś cały projekt trwałby kilka lat i kosztowałby wszystkich wykonawców około 6 mld euro rocznie. (PAP)”

Przecież to nic innego jak chemtrails , od dawna już nas opryskują tym świnstwem ! ,LECZ REDAKCJA odkrywcy.pl O TYM NIE WSPOMNIAŁA ….

Pożyczyłbyś swojemu przyjacielowi pieniądze za procent ?

Czy przypadek czy nie, sam oceń. Rada europejska jako satanistyczna klika opanowała język symboliki, reklamując bałwochwalczo sowę klubu Bohemian Grove.

„NARODY CYWILIZOWANE POZNAJE SIĘ PO STANIE WIĘZIENNICTWA” – Fiodor Dostojewski

w „p”olsce warunki przetrzymywań więźniow są na poziomie schronisk dla zwierząt

to jest prosze państwa DEMOKRACJA (REŻIM)

„P”-pOLSKA JAKO POLSKA NIE ISTNIEJE BO SPRZEDALI JĄ LUDZIE KTÓRYCH OGLĄDAMY OD 89’roku w „masońskiej-narodowej” TV

a nacjonalizm to choroba psychiczna bo zmierza to do rasimu

ONZ dąży do zjednoczenia ale pod fałszywą flagą bo ONZ jest tworem satanistów czyli genetycznej rodziny oligarchi pokolenia żmijowego (reptaliany-gady … czy jak ich tam zwą)

To bóg ich zniszczy …. siłami natury a ta rola nie należy do nas

Kadafi żyje i ma się dobrze = http://mathaba.net/news/?x=629081
O Movimento dos Comitês Revolucionários e os Comitês Verdes da Líbia confirmam que o líder está vivo, e que os inimigos procuram tirar proveito da desinformação que estão espalhando através da mídia ocidental.

HeyU Quality Ads

Novamente os governantes europeus e norte-americanos estão espalhando rumores sobre a morte de Muamar Kadafi na Líbia, utilizando os canais Al-Jazeera e Al-Arabia. Segundo comunicado do Conselho Nacional de Transição (CNT) Kadafi teria sido capturado após bombardeio da Otan e assassinado por rebeldes.

O Movimento dos Comitês Revolucionários e os Comitês Verdes da Líbia confirmam que o líder está vivo, e que os inimigos procuram tirar proveito da desinformação que estão espalhando através da mídia ocidental.

O objetivo dessa campanha midiática de desinformação é agradar a imperialista Hillary Clinton, que latiu para seus cães árabes que deseja capturar Muamar Kadafi vivo ou morto.

Segundo analistas políticos da Mathaba (Centro de União dos Povos) na Líbia, o objetivo é repetir esse boato várias e várias vezes. Por um lado eles querem desmoralizar a resistência líbia que continua lutando por mais de sete meses contra forças poderosas da Otan (40 países), exércitos imperialistas e terroristas. Por outro lado, desejam atrair o líder Muamar Kadafi para uma armadilha, tentando obrigá-lo a fazer uma ligação ou chamada para obter a sua localização.
O Secretário-Geral da Organização da Conferência Internacional Popular disse na Mathaba que há também um outro objetivo dessa estratégia de Clinton e seus asseclas, que é a tentativa de perpetuar o mito de que o CNT controla toda a Líbia e que a Jamahiriya não mais existe, porque o CNT deixou claro que não pode declarar um governo, a menos que eles controlem todo o país.

A Otan, as forças armadas americano-europeu, tem agido de forma covarde através de sua força aérea e aviões não tripulados, bombardeando a Líbia diariamente desde março, enquanto as forças terrestres formadas por traidores e mercenários estrangeiros fazem o trabalho sujo em terra. A Otan, os traidores e os mercenários estrangeiros mataram mais de 60.000 líbios até agora, mas a Jamahiriya Líbia permanece como único governo legítimo, porque está baseada diretamente no povo líbio.

O Secretário-Geral da conferência Internacional disse que „Clinton quer colocar as mãos sobre os mais de 100 bilhões de dólares de ativos da Jamahiriya Líbia que foram congelados. Ela não pode fazê-lo legalmente, nem entregar qualquer desses fundos através de qualquer estatuto legal, desde que a Jamahiriya continua de existir.

„O fato de as Conferências do Povo Líbio não terem sido convocadas a se realizar duas vezes ao ano, como era feito, deve-se ao pesado bombardeio da Otan e da falta de segurança para o público se reunir em seus salões de conferência. No entanto, em outros países ao redor do mundo, as eleições ocorrem apenas a cada 4, 5 ou até 7 anos, não várias vezes por ano como na Jamahiriya, por isso as políticas e legislação existentes permanecem em vigor, bem como as autoridades existentes, até que as massas podem convocar de novo a instância maior de poder popular da Líbia”, disse o Secretário-Geral.

Ele também afirmou na Mathaba que a Otan e Clinton estão desesperados para mostrar uma „vitória” na Líbia, por meio de uma mídia condescendente, e o CNT está ansioso para fabricar e apresentar uma „vitória” para os seus mestres, a fim de garantir mais apoio. Os líderes do CNT e suas facções já estão lutando entre si, e estão insatisfeitos com o espólio, que até agora conseguiram, devido à população armada e colocação de uma resistência feroz. Os banqueiros sanguessugas, o sistema financeiro internacional dominado por sionistas e imperialistas, são incapazes de cumprir suas promessas para com os traidores da Líbia.

Os líbios devem continuar suas manifestações de resistência, e ignorar todos os rumores, porque está confirmado que Muamar Kadafi está vivo, está bem de saúde e combatendo, e não fará aparições por razões de segurança. Um principal objetivo de Clinton tem sido matar ou capturar Kadafi, ou forçá-lo a deixar a Líbia, e nenhum dos objetivos será concedido a ela.

Mathaba Mundial
Trípoli, 20 de outubro de 2011 #
http://www.mathaba.net/news/libya

Reklamy