//
archives

nazim

This tag is associated with 2 posts

WATYKAN-pogańskie miasto slońca (Heliopolis) / ZAKON MALTAŃSKI-koligacje

USA pod władzą czarnej katomasonerii, lóż i zakonów typu Piszczelowcy, Opus Dei czy Zakon Maltański przeistaczają się pomału w Koree Północną lub Trzecią Rzeszę Hitlera z tą tylko różnicą, że Amerykanie trawy jeszcze jeść nie muszą, ale łagry i gułagi, obozy koncentracyjne oraz prawo do trzymania w nich ludzi już mają. Ciemne Siły Imperializmu po prostu bawią się, rządząc światem z USA. ( http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/idzie-nowy-faszyzm-obozy-koncentracyjne-w-usa-i-polityka-fema )

Zobacz galerie pogańskich obelisków z całego świata


Nazizm, komunizm a NWO – „Czerwony Świt”. Marcin Dachtera. Informacje na temat symboloki lucyferianskiej akceptowanej na dzien dzisiejszy przez taj stwowarzyszenia funkcjonujace az do dzisiaj.


http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/piskozub/obelisk.htmpisze:

Czerwony granitowy obelisk znalazł nowy dom.

Oto jego historia:

Heliopolis (dosłownie: miasto słońca) w Egipcie było centrum Północno Afrykańskiego kultu słońca w czasach Chrystusa. Centrum kultu słońca w Heliopolis był czerwony granitowy obelisk, który miał około 30 metrów wysokości. Co to jest „obelisk”? Jest to wysoki filar, zakończony ostrym końcem na szczycie. Poganie stawiali je z frontu swoich kościołów, aby rozpoznać je.
W latach 37-41 n.e., Cesarz Rzymski Kaligula, wierny czciciel słońca, wydał rozkaz, aby ten ogromny obelisk z Heliopolis w Egipcie, został ostrożnie zapakowany i sprowadzony wielkim kosztem do Rzymu. Obelisk został później postawiony przez Cesarza Nerona w centrum „Cyrku”, który Kaligula wybudował.Odbywały się tam wyścigi rydwanów, często dedykowane bogowi Mitra, bogu – słońca. Ten Cyrk był ulokowany na jednym z siedmiu wzgórz Rzymu: Wzgórzu Watykańskim. W tamtych czasach nikt nie miał przeciwko temu, bo wzgórze Watykanu było używane wyłącznie do wyścigów konnych. Ale od tego czasu upłynęło wiele lat, a potem wieków. I nowy władca uzyskał moc nad Rzymem: Papież Syxtus V. Jego naśladowcy w Europie byli zajęci zwalczaniem Wielkiej Reformacji, jaka zaczęła się pół wieku wcześniej.Ale Papież Syxtus V pragnął dodać finałowe wykończenie do nowej Katedry Świętego Piotra – największego Kościoła Katolickiego na świecie. Ulokowana w sercu wzgórza Watykańskiego, katedra była niedaleko od tego starego czerwonego obelisku. W 1585 roku, do wszystkich ludzi został wydany dekret od samego świętego władcy w Rzymie: obelisk, który pogański Cesarz Kaligula sprowadził z Heliopolis – musi być wzniesiony na przodzie Św. Piotra i ustawiony dokładnie w centrum okręgu wybudowanego w tym celu. W ten sposób obelisk ku czci słońca będzie umiejscowiony w samym centrum Watykanu.Dekret nawoływał, aby ktoś dokonał przeprowadzki. Ale nie było nikogo, kto by się znalazł do tego wielkiego przedsięwzięcia, mimo że ogromna suma pieniędzy została zaoferowana. Problem polegał na tym, że dekret zawierał także karę śmierci, jeżeli przeprowadzający niechcąco spowodował wypadek i zezwolił na to, że obelisk miałby upaść w czasie wznoszenia. Ta antyczna pozostałość pogaństwa była oczywiście bardziej wartościowa aniżeli życie Chrześcijan. W końcu znalazł się człowiek, który podjął się zadania. On nazywał się Domenico Fontana. Używając 45 dźwigów, 160 koni, i drużynę 800-set ludzi, operacja przeprowadzki zaczęła się. Zaczynając od antycznego miejsca pogańskiego karnawału, w Circus Maximus zbudowanego przez Kaligulę, Fontana ostrożnie zaczął pracę od obniżania ogromnego, 30 metrowej wysokości wyobrażenia słońca, na ziemie. Mistrzowie architektury tacy jak Antonio Da Sangallo i Michał Anioł mieli powiedzieć, że przeprowadzka była niemożliwa. (Wyobrażenie słońca ważyło bowiem ponad milion Rzymskich funtów). Ale Domenico i jego brat Giovanni spędzili cały rok na zadaniu. Ogromne maszyny obniżyły i przeniosły symbol pogańskiego kultu. Osiemset osób, zebranych do zadania, zostało poświęconych przez samego papieża, i pracując przy pomocy 140 koni, ciągnęli 44 sznury grubości ludzkiego ramienia, – stopniowo wznosiły obelisk na nowe miejsce. Data 10 września 1586 roku. Papież osobiście modli się do niebios, aby wizerunek słońca nie uległ wypadkowi. On także wydał edykt, aby w trakcie wznoszenia żeby nikt z otaczającego tłumu nie rozmawiał głośno, na męki piekielne, aby uwaga 586 robotników nie była odwrócona i żeby słoneczny idol z Hekiopolis nie rozpadł się. Tylko świątobliwe szepty mogły być słyszane, kiedy symbol boga – Słońca był wznoszony na swoje właściwe miejsce przed Św. Piotrem. Kiedy praca została zakończona, setki dzwonów kościelnych dzwoniły, armaty grzmiały, i tłumy ryczały dziko. Nadchodzący od strony katedry, Papież Syxtus V zbliżył się do obelisku i poświecił go, dedykując go do „krzyża”. Później idąc na czele procesji, on odprawił mszę dla oddania honoru, i pobłogosławił robotników i ich konie. Domenico Fontana zastał bohaterem Rzymu, i Papież Syxtus V wysłał oficjalne zawiadomienia do sąsiednich rządów. To było jasne dla wszystkich, że Religia Rzymska osiągnęła nowy szczyt świetności.

Czerwony granitowy Obelisk Watykanu może być widziany dzisiaj w środku ogromnego koła na przedzie Św. Piotra. W środku między 248-miu dużych w Doryckim stylu wykonanych kolumn (wartości miliona dolarów) stoi słoneczny czerwony obelisk. Ważący 320 ton, 30 metrów wysoki, na 15 metrowej wysokości podstawie – razem 45 metrowej wysokości. Wielki Obelisk ze starożytnego „Miasta Słońca” jest znowu w domu – stojąc jeszcze raz, tym razem u wejścia do największego (pogqanskiego) kościoła katolickiego  w mieście… (WATYKAN) do rozpoznania go.

Obelisk stoi jako centrum czci – w Mieście Słońca … Watykanie


W i k i p e d i a _ p i s z e :

Starożytne obeliski egipskie

Obelisk Laterański – jest obeliskiem Totmesa IV, wzniesiony przez niego w Świątyni Wschodniej w Karnaku, zbudowanej przez Totmesa III. Jego wysokość wynosi 32 metry 18 centymetrów – łącznie z podstawą 45 metrów 70 centymetrów. Stoi na Piazza di San Giovanni in Laterano. Jest najwyższym obeliskiem w Rzymie oraz najwyższym, stojącym, starożytnym obeliskiem egipskim na świecie. Jego waga szacowana jest na około 230 ton. Pochodzi ze świątyni Amona w Karnaku.

W starożytności zwany (egip. tehen-waty – jedyny w swoim rodzaju obelisk) –

Został przywieziony do Rzymu przez Konstansa II w 357 roku i ustawiony na Circus Maximus. Odnaleziony w 1587 roku w trzech częściach. W 1588 roku, za sprawą papieża Sykstusa V, został skrócony o około 4 metry i ustawiony w pobliżu Pałacu Latereńskiego, w miejscu pomnika Marka Aureliusza, przeniesionego na Wzgórze Kapitolińskie. Dokonał tego papieski architekt Domenico Fontana.

Obelisk Vaticano.

Obelisk Watykański – prawdopodobnie jest obeliskiem Amenemhata II. Jego wysokość wynosi 25 metrów i 50 centymetrów. Stoi w centrum Placu Świętego Piotra. Przywieziony do Rzymu przez Kaligulę w 37 roku i ustawiony na Vatican Circus. Ustawiony w 1586 roku przez papieża Sykstusa V. Jest pierwszym starożytnym obeliskiem, ustawionym w czasach nowożytnych. Niestety część z hieroglifów jest nieczytelna. Pracami przy ustawieniu obelisku kierował papieski architekt Domenico Fontana. W pracach uczestniczyło 900 robotników i 140 koni. Aby ustawić obelisk, zbudowano 44 specjalne machiny – wyciagarki. Przygotowania trwały około 4 miesiecy. Jak mówi tradycja, w czasie prac panował nakaz całkowitego milczenia, wydany z całą surowością przez papieża ze względu na „bliskość grobu Apostoła oraz relikwie Krzyża Świętego”, umieszczone na szczycie obelisku. Gdy już obelisk miał osiąść w swej podstawie okazało się, że źle obliczono długość lin i nie da się ich już bardzej naciągnąć. Błąd był niewielki lecz nie pozwalał na umieszczenie obelisku w pozycji pionowej. Wtedy to nakaz milczenia złamał jeden z robotników, marynarz i żeglarz, który brał udział w pracy. Krzyknął on:”Wody na liny”. Kierujący pracami Domenico Fontana natychmiast zrozumiał o co chodzi. Woda spowodowała skurczenie się lin i obelisk osiadł w swej podstawie. Za swój czyn ów marynarz otrzymał przywilej, mocą którego on i jego potomkowie mieli prawo niesienia przed papieżem liści palmowych w czasie procesji, w każdą Niedzielę Palmową.

Obelisk Flaminio – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 24 metry. Stoi na Piazza del Popolo. Pochodzi z Heliopolis. Przywieziony do Rzymu przez Oktawiana Augusta w 10 roku p.n.e. i ustawiony na Circus Maximus. Odnaleziony 1587 roku wraz z obeliskiem laterańskim, pęknięty na dwie części. Ustawiony w 1589 roku przez papieża Sykstusa V. Rzeźby lwów przy podstawie dodane zostały w 1818 roku. Rzeźby te wykonał Giuseppe Valadier, który w roku 1820 uporządkował otoczenie placu. Nazwa placu pochodzi od topoli (łac.populus), które rosły w tym miejscu w czasach starożytnych.

Obelisk Solarny – jest obeliskiem Psametycha II. Jego wysokość wynosi 21 metrów 79 centymetrów. Stoi na Piazza di Montecitorio. Pochodzi z Heliopolis. Przywieziony do Rzymu przez Oktawiana Augusta w 10 roku p.n.e., wraz z obeliskiem Flaminio. Ustawiony jako część zegara słonecznego na Campus Martius. Odnaleziony w XVI wieku – ponownie zakopany i znów odkryty w 1792 roku. Ustawiony przez papieża Piusa VI przed Palazzo Montecitorio w tymże, 1792 roku.

Obelisk Macuteo – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 6 metrów 34 centymetry. Stoi na Piazza della Rotonda. Jest jednym z pary stojącej niegdyś przed świątynia Re w Heliopolis – drugi to Matteiano. Przeniesiony do świątyni Izydy, która znajdowała się nieopodal bazyliki Santa Maria sopra Minerva. Odnaleziony 1373 roku, został ustawiony po wschodniej stronie Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu. Przeniesiony przed Panteon przez papieża Klemensa XI w 1711 roku i ustawiony nad fontanną zaprojektowaną przez Filipa Barigioni.

Obelisk Minerveo – jest obeliskiem Apriesa. Jego wysokość wynosi 5 metrów 47 centymetrów. Stoi na placu przy bazylice Santa Maria sopra Minerva. Jest jednym z pary z Sais – drugi znajduje się obecnie w Urbino. Przywieziony do Rzymu przez Dioklecjana do, nieopodal stojącej, świątyni Izydy. Odnaleziony 1655 roku. W roku 1667 papież Aleksander VII (Fabio Chigi) polecił GianLorenzo Berniniemu ustawić go na placu przed kościołem S.Maria Sopra Minerva. Bernini ustawił obelisk na grzbiecie słonia wykonanego przez Herculesa Ferratę. Owego słonia mieszkańcy Rzymu nazywają Il pulcino della Minerva” – kurczaczek Minerwy”. Słoń ma głowę zwróconą ku klasztorowi dominikańskiemu i to tak jakby pokazywał swój zad. Po ustawieniu obelisku, ktoś złośliwy umieścił u dołu następujący napis:
” Stans elephans retro versa proboscide dicit… hic ego vos habeo”.

Obelisk Dogali – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 6 metrów 34 centymetry. Stoi w Termach Dioklecjana. Jest jednym z pary z Heliopolis. Drugi obecnie znajduje się we Florencji. Przywieziony do Rzymu, do świątyni Izydy. Odnaleziony w 1883 roku przez Rudolfa Lanciani’ego w pobliżu bazyliki Santa Maria sopra Minerva. Upamiętnia obecnie bitwę pod Dogali (Etiopia – 1925 r.). Na swoje obecne miejsce przeniesiony w 1924 roku.

Obelisk Matteiano – jest najmniejszym rzymskim obeliskiem. Jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 2 metry 68 centymetrów. Jest drugim z pary, ze świątyni Re w Heliopolis. Pierwszy to Macuteo. Przewieziony do świątyni Izydy, która znajdowała się nieopodal bazylika Santa Maria sopra Minerva. Odnaleziony w XIV wieku, został ustawiony po wschodniej stronie Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu. Przeniesiony do Villa Calimontana po przebudowie placu, dokonanego według projektu Michała Anioła w XVI wieku. Później obelisk zaginął. Odnalezione, na początku XIX wieku fragmenty, połączono i ustawiono w 1820 roku.

Starożytne kopie rzymskie obelisków egipskich

Obelisk Agonalis – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Domicjana, ustawionym przed świątynią Serapisa. Jego wysokość wynosi 16 metrów 53 centymetry. Przeniesiony przez Maksencjusza do Circus Maxentius. Stoi na Piazza Navona. Ustawiony tam w 1651 roku nad Fontana dei Quattro Fiumi (Fontanna Czterech Rzek) przez Bernini’ego.

Obelisk Quirinale – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Aureliana do Mauzoleum Augusta. Odnaleziony w 1527 roku. Ustawiony przez papieża Piusa VI w 1786 roku na Kwirynale. Jego wysokość wynosi 14 metrów 63 centymetry. Stoi na Piazza del Quirinale.

Obelisk Esquiline – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Aureliana do Mauzoleum Augusta. Odnaleziony w 1527 roku. Ustawiony przez papieża Sykstusa V w 1587. Stoi na Piazza dell’Esquilino za Santa Maria Maggiore. Jego wysokość wynosi 14 metrów 75 centymetrów.

Obelisk Sallustiano – jest kopią ( zmniejszoną w stosunku do oryginału) obelisku Ramzesa II Flaminio, wykonaną z polecenia cesarza Aureliana do Ogrodów Sallusta. Po odnalezieniu w 1734 roku, przeniesiony na Piazza di San Giovanni in Laterano. Nie został tam ustawiony, lecz znajdował się w pozycji poziomej aż do roku 1789, gdy to z polecenia papieża Piusa VI został ustawiony. Stoi na Trinita dei Monti, nad Schodami Hiszpańskimi. Jego wysokość wynosi 13 metrów 91 centymetrów.

Obelisk Pinciano – jest obeliskiem wykonanym i ustawionym z polecenia cesarza Hadriana w Egipcie. Przewieziony do Rzymu przez cesarza Heliogabala, ustawiony w Circus Varianus. Odnaleziony w XVI wieku nieopodal Porta Maggiore. Przeniesiony do Palazzo Barerini, później do Watykanu przez papieża Klemensa XIV. Na swym obecnym miejscu ustawiony przez papieża Piusa VII w 1822 roku. Jego wysokość wynosi 9 metrów 24 centymetry.

Obeliski nowożytne

Villa Medici– XIX-wieczna kopia oryginału egipskiego, odnalezionego w ogrodach Villa Medici, przewiezionego do Florencji.

Villa Borghese-Obelisk bez napisów przy Viale del Lago.

Villa Torlonia-Dwa obeliski, wykonane z granitu w 1842 roku.

Fontanna Mojżesza-Dwa małe obeliski przy fontannie Mojżesza według projektu Domenica Fontany z roku 1586.

Foro Italico-Obelisk wykonany z karraryjskiego marmuru w 1932 roku. Dedykowany Benito Mussolini’emu z inskrypcją Mussolini Dux. Jego wysokość wynosi 17 metrów 50 centymetrów.

Marconi-Obelisk wykonany w 1959 roku. Dedykowany Gugliemo Marconi’emu. Ustawiony z okazji Olimpiady w Rzymie w 1960 roku.

Obelisk z Aksum-Jest to największy na świecie obelisk płytowy z pojedynczej bryły skalnej. Pochodzi z ok. IV wieku i ma 24 m wysokości, waży ponad 180 ton. Pokryta płaskorzeźbami kamienna stela to zabytek cywilizacji Aksum, istniejącej od I w. n.e. do VIII-X wieku. Przywieziony z Etiopii w roku 1937 przez armię faszystowską jako trofeum wojny abisyńskiej. Mussolini kazał go ustawić w Rzymie przed swoim ministerstwem ds. Afryki. Po wojnie przez wiele lat zdobił dziedziniec przed siedzibą FAO w Rzymie obok Circus Maximus, choć już w 1947 roku ONZ (którego notabene agendą jest FAO) uznała, że obiekt powinien wrócić na swoje miejsce. Po wielu latach nacisków i zabiegów dyplomatycznych Addis Abeby w 2002 roku Włochy zgodziły się zwrócić zagrabiony obelisk Etiopii. Po zawarciu porozumienia w sprawie odesłania obelisku do Aksum, kamienne dzieło sztuki rozebrano na 3 części – głównym problemem stał się jednak transport. Okazało się, że poszczególne części zabytku może przewieźć z Włoch do Etiopii jedynie specjalistyczny samolot transportowy „Antonow 124-100”. Okazało się też, że lotnisko we współczesnym mieście Aksum nie będzie w stanie przyjąć tak dużego samolotu. Włosi musieli więc rozbudować lotnisko. Cała operacja kosztowała spadkobierców Mussoliniego około 6 mln euro. Dla Etiopczyków obelisk stanowi ważną część dziedzictwa kulturowego – jego powrót uczczono powszechną fetą narodową.

Bibliografia
Jerzy Miziołek, Obeliski Rzymu i Krakowa w 2 polowie XVI w., „Barok” 1 (1994), Nr 2, s. 153-176


Zakon maltański jako oficjalna masońska organizacja odznaczająca orderami zbrodniarzy wojennych wedługł stopni-hierarchi >>> http://www.orderofmalta.int/the-order-and-its-institutions/335/government/?lang=en

Szkielet okultystycznej organizacji zarzadzjącej masami ludzkimi:

Grand Master
Grand Commander
Grand Chancellor
Grand Hospitaller
Receiver of the Common Treasure
Sovereign Council
Government Bodies
Flags
Emblems
Order Pro Merito Meliten

Masońska instytucja kontroli umysłów http://www.rmtgb.org/ a dotyczy to satanistycznej indoktrynacji-inicjacji chłopców i dziewczyn w Londynie( Czy ta pozorna i wiadomo jakiego pochodzenia organizacja może mieć powiązania z pedofilią dotycząca czołowych politykow ? ) >>>

Informacja zamieszczona na http://www.rmtgb.org/ >>>
ZAKWATEROWANIE LONDON

” Londyn jest atrakcyjnym ośrodkiem dla młodzieży do uniwersytetów i szanse, jakie przewiduje pracy szkolenia i zatrudnienia. Jednak trudno jest znaleźć dobry standard w atrakcyjnej cenie. RUSPINI DOM TRUST . Ruspini Dom położony jest w Parker Street, niedaleko Covent Garden, w samym sercu dzielnicy West End. Ruspini House oferuje zakwaterowanie dla 24 młodych mężczyzn i kobiet. Celem Trusts jest zachęcenie młodych ludzi do przeniesienia się do Londynu, aby skorzystać z nauki, szkolenia i pracy dostępnych możliwości w stolicy. ”

Kolejną organizacja klonopodobna występująca pod nazwą „Royal Masonic School for Girls” http://www.royalmasonic.herts.sch.uk/

Wiele kontrowersji dowiadujemy się tutaj:
http://tamrin.proboards.com/index.cgi?board=history&action=display&thread=268

Masońskie (satanistyczne) organizacje występują często pod parasolem „CARE” róznorakich fundacji, opieki seniorów (masonów_bezużytecznych w podeszłym wieku, którzy mogli mieć kiedyś jakięś mmniej istotne funkcje) przykładem tego jest http://www.rmbi.org.uk/

Dowiadujemy się tego na oficjalnej stronie WWW w menu „O NAS-About us” :

[Tłumaczenie traslatorem google]

” RMBI został opieki dla starszych masonów i na ich utrzymaniu ponad 160 lat. Oferujemy 17 domy opieki na terenie Anglii i Walii oferuje wysokiej jakości opieki. Wiele z naszych domów są zarejestrowane zarówno mieszkalnych i pielęgniarstwa i oferta numer specjalistycznej opieki demencji. Wszystkie nasze mieszkania może zaoferować miejsca dla osób z demencją, po co oceny ich potrzeb. Ograniczona chronionej zakwaterowania oferowane jest dla tych, którzy wolą żyć bardziej samodzielnie, ale z obsługą w pobliżu w razie niebezpieczeństwa. RMBI posiada zespół Goście Linki Pielęgnacja , którzy wiedzą wiele na temat zdrowia i dobrostanu praw i korzyści. Można tam również uzyskać porady na temat wszystkich aspektów usług oferowanych przez RMBI i innych organizacji charytatywnych masońskie, a przez agencje ustawowe i dobrowolne.”

Czyli nic innego jak ta intytucja ( http://www.rmbi.org.uk)  jest domem starości dla satanistów w podeszłym wieku, którzy się „wypalili-zużyli” w projektach tworzenia Nowego Porządku Świata…

<hr/>

Linki związane z „okulistycznymi” organizacjami (po angielsku): 

The Freemasons’ Grand Charity

A grant-making charity, which supports people in need. These grants fall into three main categories:
Masonic Grants Assistance: for Freemasons and their families who are experiencing hardship
Non-Masonic Grants: supporting national charities, including Hospices and worldwide disaster relief
Other Masonic Charities: when justifiable needs arise, we will support the other Masonic charities

We also operate the Relief Chest Scheme, which helps Lodges and other Masonic organisations to maximise the value of the funds they collect.

020 7395 9261
http://www.grandcharity.org
Masonic Samaritan Fund (MSF)

Established in 1990 for the relief of suffering and sickness of Freemasons and their dependants, or the widows and dependants of deceased Freemasons. The MSF makes grants to cover all or part of the cost of medical treatment, for those eligible, who have a long wait for or no access to NHS treatment and cannot fund their own private medical treatment.

020 7404 1550
http://www.msfund.org.uk
Royal Masonic Trust for Girls and Boys

The main work of the Trust is to assist Masonic families who have experienced a change in their circumstances that has led to financial hardship by providing ongoing financial support to relieve poverty and advance education. The Trust also funds TalentAid for gifted young people from Masonic families and Choral Bursaries for young choristers. There are many other smaller funds that can help in all sorts of situations.

020 7405 2644
http://www.rmtgb.org
For more information about the four Masonic charities please download the Central Masonic Charities information booklet.

Masonic Housing Association

Provides sheltered housing for older people, in self-contained flats in purpose built schemes. They benefit from a Resident Warden/Manager and have communal facilities including lounges, gardens and well-equipped laundries. If you require further information, please contact the scheme directly.

Hamilton Court South Woodham Ferrers, Essex
Resident Warden – Mrs Sue Walters, 01245 323743

Palmer Court Wellingborough, Northamptonshire
Scheme Manager – Mrs Jill Lett, 01933 273140

Prebendal Close Aylesbury, Buckinghamshire
Warden – Mrs Margaret Farrow, 01296 433511

Reading Court Stratford Upon Avon, Warwickshire
Warden – Mrs Pam Jowers, 01789 297301

Wilson Keys Court Rugeley, Staffordshire
Warden – Mrs Jayne Thacker, 01889 576544

United Grand Lodge of England (UGLE)

020 7831 9811
www.ugle.org.uk

Metropolitan Grand Lodge (MGL)

020 7539 2930
www.metgl.com

Grand Lodge of Scotland

0131 225 5577
www.grandlodgescotland.comReklamy

Przeznaczenie rasy ludzkiej vs Barack Obama i faszystowska symbolika w „tle” za nim a wypowiedzi masonów+ „TECHNO” DODATEK

http://www.youtube.com/watch?v=RMrvVssB5AM


Obserwuj bieżące wydarzenia bez względu na to kiedy przeczytasz i zrozumiesz  zawartą tutaj informacje. Spostrzeżesz jak ten plan się rozwija. Może się wydawać, że zbacza z drogi ale generalnie kierunek jest taki jak to pokazałem. Idzie w tym kierunku nie z przypadku czy kaprysu światowych przywódców i tego możesz być pewien. Wszystko jest częścią koordynacji wydarzeń, które się rozgrywają zgodnie z zaprojektowanymi wzorcami planistów architektów kontroli. Możesz oczywiście poczuć gniew, że jesteś wiedziony w przyszłość, której nie wybierałeś, ale jeśli chcesz mieć na to wpływ musisz się kształcić i być świadomym rzeczywistych sił, które określają nasza przyszłość. Nasz wszechświat jest wszechświatem wolnej woli.Jeśli chcesz wyrazić i realizować swoją wolną wolę spraw by twoją osobistą religią stało się poznanie faktów. Naucz się jak patrzeć za historie, które są sprzedawane przez media, polityków i formułuj swoje własne wnioski. Bądź krytyczny wobec wszystkiego co ci się powie z trybuny politycznej zwłaszcza kiedy skłania się ciebie do przyjmowania postawy patriotycznej. To jeden z najsilniejszych sygnałów by być podejrzliwym w zakresie tego, co ci się mówi.Kiedy tworzy się wrogów – szczególnie tych nowych bądź świadom motywacji tych, którzy twierdzą, że to są wrogowie. Prowadź własne dochodzenie. Sprawdzaj fakty pod każdym kamieniem. Każdy z was musi stać się detektywem i nauczyć się sztuki prowadzenia badań i analitycznego studium. Twoje przeświadczenie i zrozumienie nie zmieni kursu ludzkości o jeden milimetr, ale zmieni twoją zdolność do odczuwania tej części wędrówki i poczucia kierunku dokąd zmierza ludzkość i po co.Zaś ci, którzy wolą się sprzeciwiać globalizacji i wierzą, że jest czystym szaleństwem chciałbym tylko wyjaśnić, że musi ona nastąpić. Jest pierwszym, zewnętrznym wyrazem tego kim jesteśmy i naturalnym etapem rozwojowym gatunku aby się zjednoczyć wokół esencji naszej tożsamości zamiast zewnętrznych fasad narodowych czy religijnych przekonań. Wierzę, że każdy to zrozumie w różnym stopniu ale to są metody tej unifikacji, które zajmują ludzi. I mnie także zajmują. Jeśli będziemy zbiorowo informowani o planie i będziemy rozumieli jego cel wówczas to coś, co będzie wielką obietnicą dla ludzkości, za którą możemy podążać z wielką energią a także przekonaniem że ten system bedzie unicestwiony przez armagedon zarządzony przez kosmiczną energie zwaną na wiele sposobów np.bogiem-phrana-jhwh-… I CHOLERA WIE CZYM KOLWIEK TO JEST na „wyrzszym poziomie” posługuje sie istotami niwidzialnym niematerialnymi obdarzonymi inteligencją przewyrzszającą naszą percepcje.

Obecny sytuacja w USA (UN-onz) a faszyzm

Symbolem faszyzmu były to wiązki rózg (poza Rzymem z zatkniętym w nie toporem) noszone przez liktorów przed najwyższymi urzędnikami, symbol ich władzy. Topór symbolizował w nich władzę nad życiem i śmiercią.Liktor (łac. lictor l.mn. lictores) – był to niższy funkcjonariusz, który podczas pochodów początkowo poprzedzał królów rzymskich, a potem niektórych wyższych urzędników oraz cesarzy.
Liktorzy stanowili osobistą ochronę urzędników, później zaczęli pełnić funkcje reprezentacyjne. Przed pretorem kroczyło 6, przed konsulem 12, a przed cesarzem lub dyktatorem 24 liktorów.
Liktorzy nosili oparte na lewym ramieniu wiązki rózg (fasces) związanych czerwonym rzemieniem z wetkniętymi w nie toporami (symbol władzy nad życiem).Symbol ten ma związek z Sanchedrynem gdzie Sanhedryn to (hebr. סנהדרין Sanhedrin, gr. συνέδριον Synedrion), inaczej Wysoka Rada lub Wielki Sanhedryn (hebr. Sanhedrin Ha-Gdola) był w starożytnej Judei, najwyższą żydowską instytucją religijną i sądowniczą, wspomianą w źródłach po raz pierwszy w 203 roku p.n.e. ˛Sanhedryn zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym i składał się z 71 członków, głównie arystokracji saducejskiej. Od czasu Machabeuszów w skład sanhedrynu wchodzili także faryzeusze. Przewodniczącym (nasim) sanhedrynu był z urzędu arcykapłan.

Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele (12:12).Wojna tocząca się z siłami zła nie ogranicza się tylko do ziemi; jest to kosmiczne zmaganie. W tym miejscu armie rozpoczynające konflikt to zastępy niewidzialnych dla nas „istot” pod wodzą wielkiego archanioła Michała.Gwiazdy zmiecione przez ogon smoka, to znaczy przez jego naśladowców, symbolizują aniołów-RETALIAN/DRACCONIS, którzy przyłączyli się do szatana w jego buncie przeciw Bogu. Trzecia część określa znaczną ilość, która jednak nie stanowi większości .[Często widzimy w TV i internecie schematy gwiazd np flAga izraela i innego rodzaju „pentgagramy” /Pentagram-spentać/wiązac/związać dusze-umysł człowieka jakiejś ideologi chodzi o indoktrynacje gdzie korzeniem tych technik okultyzm]I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię (12:3-4).W miarę jak dramat rozwija się, przed oczyma oglądającego jawi się drugi znak: pojawia się smok wielki i rudy, dosłownie “ogniście czerwony“, co oznacza, że jest groźny i niebezpieczny. Inne jego cechy są równie zatrważające, ponieważ ma siedem głów ukoronowanych siedmioma diademami [7 głów-asyria/babilon/medopersja/egipt/rzym/grecja/ameryka]Bestia ma siedem głów, które symbolizują systemy władzy używane przez Szatana do realizacji jego planów na ziemi. Siedmiogłowa Bestia przybiera kolor szkarłatny, gdy władze dopuszczają się „nierządu” z klerem.Chodzi tutaj o inflirtacje zydo/masńską/wolnomularską=ILUMINATI do tego stopnia że ci tak zwani „sataniści” chrzczą się w różnych wyznaniach-kościołach (są wyszkoleni technicznicznie specjalnie do celów inflirtacji).Grupy te zajmują w wyzniach wysokie pozycje i pracują na „wyrzszych” poziomach,sa wilkami w owczej skórze-ROZEJRZYJCIE SIĘ DOKŁADNIE W SWOICH ŚRODOWISKACH.

Obecna grupa która kontroluje świat  jest tą samą grupą „sektą” która uśmierciła Jezusa (Jehoszua) .Szatan Diabeł był tak wciekły o to że Jezus ożył do tego stopnia że „diabeł” postanowił  mordować wszystkich wyznawców boga i jego syna (sredniowiecze -stosy-ikwizycja/ofiary holocaustu „CAŁOPALENIE”/wojny/choroby.Wszystko na temat …aż po dzień dzisiejszy–  „PEŁNY OBRAZ”


Wypowiedzi masonów:

„Narody katolickie muszą być starte na proch przez narody protestanckie.”
(Anonimowy mason do kardynała Pitry, 1889)

„My, masoni, musimy obalić i pokonać katolicyzm całkowicie.”
(Biuletyn Wielkiego Wschodu Francji, 1895)

„. . . znikną narody i religie, powstanie jedna ojczyzna, jedna wiara, życie szczśćliwe na ziemi.”
(Żyd Heinrich Heine, wierszokleta w Niemczech, mason, 1842)

„Nadszedł już czas na rozpoczęcie bezwzględnego niszczenia wszystkich dotychczasowuch odrębnych państw i królestw, na zniesienie wszystkich religii, ma się rozumieć, za wyjątkiem talmudycznej, i na ustanowienie na całym świecie jednego państwa żydowskiego, w którym naród żydowski będzie żywiołem panującym, i w którym będzie obowiązywała tylko jedna religia, mianowicie żydowska.”
(Z manifestu Wszechświatowego Związku Żydowskiego, Paryż 1890)

„Proklamujemy republikę światową, skasowanie granic, istnienie jednego, jedynego prawa: prawa człowieka, które ogłosili nasi chwalebni poprzednicy Wielkiej Rewolucji.”
(Hiszpa?ski mason Lozano na światowej konferencji masońskiej w Rzymie, 1914)

„Pojęcie ojczyzny jest przestarzałe. Musi być zastąpione przez Ojczyznę światową, rzadzoną przez organ w rodzaju Ligi Narodów.
Dzisiejsza Liga Narodów składa się wyłącznie z Braci, czyli masonów, którzy rozumieją, że nacjonalizm się przeżył.”
(Eksplika Kongresu Maso?skiego w Belgradzie, w związku z przyjęciem Niemiec do Ligi Narodow, 1926)

„Jeżeli mamy być szczerzy wobec samych siebie, przyznajmy, że zaangażowaliśmy się w rozmyślny, wspierany i skoncentrowany wysiłek dla wymuszenia ograniczeń wobec suwerenności i niezależności suwerennych i niezależnych państw.”
(Arnold Toynbee w odczycie dla maso?skich przywódców podczas tzw.”Czwartej Konferencji Instytucji dla Badań Naukowych Stosunków Mi?dzynarodowych”, 1931)

„Musi powstać jedna wiara i wspólne prawo dla ludzi . . . Główną bitwą jest bitwa o wychowanie.”
(H.G. Wells, „Experimenting in Autobiography”,1934)

„Misją Amerykanów jest zniszczenie państw narodowych”
(Robert Strauss-Hupe w piśmie masońskim „Orbis”, 1945)

„. . . nie będzie wojen między narodami, gdyż nie będzie narodów.”
(Mason James Burnham, „Walka o świat”, 1950)

„Gwarancją istnienia Polski może być tylko rząd światowy oparty na nadchodzącej ciwilizaji Nowej Ery.”
(Melchior Wańkowicz, „Polacy i Ameryka”, Londyn 1953)

„. . . społeczeństwo polskie powinno stopniowo rezygnować z zasad suwerenności państwowej na rzecz struktur Europy . . . eksponowania swojej dumy narodowej, winni krytycznie odnosić się do tradycji narodowej i ograniczać jej rolę w wychowaniu, zwłaszcza w kształtowaniu postaw młodego pokolenia.”
(Kazimierz Wójcicki, redaktor „Życia Warszawy”, 1991)

KOMENTARZ ” ANONYMUS „

Reptoid wcale nie fantazjuje. Jego opisy przyblizaja rzeczywisty stan planety i jej sytuacje miedzyplanetarna. Planeta Ziemia do niedawna byla istnym Ciemnogrodem. Transfer technologii nastapil i tak zbyt szybko, az mamy sytuacje, w ktorej technologia obecnie mozliwa, jest nie do pomyslenia dla ludzi. Mowilismy tutaj o zmianach skokowych i rzeczywiscie, dzieci obecnie sa juz gotowe nie tylko na Pyzy. Wiele z nich sie ukrywa ze swoimi mocami, zeby nie wpasc w szpony przerazonych Dziadkow (takich jak nasz ukochany Wendol, ktory woli Men In Black), zeby mu X-Meni domu nie zburzyli i nie wprowadzili Gospodarki Planowej. Nasza planeta jest tak przebogata, ze tylko biedne umysly ja ograniczaja do rytualnej sciezki z wlasnej woli, co daje im poczucie dobrze zorganizowanego dnia i zycia. Nie mozna im tego zabronic. Zwykle takie osobniki udaja, ze nie obchodzi ich wszechswiat. Ma to swoje plusy o tyle, ze zapewniaja swoim dzieciom dobry grunt. Szaleni naukowcy i X-Meni lokuja sie w sektach i nie dbaja o swoje dziatwy. Mylenia czegos tam z choroba tez nie unikniemy z racji biznesu farmacetykow. Wlasnie zwykle Draco sie zajmuja falszowaniem informacji, by czerpac z tego zyski. Rasy bardziej Andromedianskie nie maja ochoty nawet polemizowac z nauka i maja glebokie przekonanie o zyciu we wszechswiecie. Osoby uznajace sie za ludzi wola polskie seriale, brrrrr. Uznawanie sie za kogo sie chce wzielo swoj poczatek z homoseksualizmu, z wolnego rynku, z psychoanalizy, z buddyzmu, z Salvadora Dali ;{}{ Okey, trzeba tez uwazac na arystokratyczne Draco I Rzedu. Sa oni uwaznie sledzeni i pilnowani przez Adromedianskich paparazzi i wywiady, ktorzy zmuszaja ich do bardziej okazalych gestow na rzecz spoleczenstw. Tutaj wlasnie gramy o zycie i wkraczamy na zrodlo konfliktow rasowo-klasowych. Zlosliwosciom nie ma konca, lecz trzeba rownowazyc sily i mimo wyraznych roznic w stylu zycia podejmowac starania o wspolprace.

http://www.tajne.org/forum/read.php?f=1&t=106419&p=5

TECHNO „DODATEK „

Jedna z wielu satanistycznych grup działających w polsce:

http://www.myspace.com/losthighwayclub / Lost Highway Club / Krakow – ul. Brzozowa 8 / Hell & Heaven

Poziomy na jakich te „grupy” pracują to manipulacja psychiczna,ich dzialaniem może być rozbicie rodziny,lub rozbicie „więzów” np. twojej ukochanej osoby…Innym poziomem ich dzialania jest symbolika i ostnio sie nasila,staje się bardzo wyraźna np.reklama TV=dziwne postacie stworki zielone o demonicznym wyglondzie,loga firm instytucji/produktów sprzywczych (sieć sklepów  LEWIATAN),teksty podprogowe videoklipow/produkcji o chrakterze zachecającym do prostytucji/przemocy/narkotyki/inne poziomy…,FEMINZM czyli menszczyza jest spychany do „rowu” kto to propaguje ? COSMOPOLITAN/WYSKOKIE OBCASY/INNE GAZETY „SZMATŁAWCE LUMINIARZY”,popularne imprezy TECHNO przez obrazy telebimy są emitowane sekwencje obrazów z teściami demonicznego pochodzenia np.trupie czaszki/porno/słowa napisy zwiazane z „negacją/negatywizmem -cała sekwecja obrazów podprogowych „leci” w szybkich sekwencjach np 60 FPS lub wiecej -obraz jest zsynchronizowanych z muzyką jednostajnym bitem-nastepuje synchronizacja półkul mózgowych/oraz synchronizacja uderzeń serca przedsiąkowego komorowego-…I KTOŚ ZACZYNA TAŃCZYĆ TWOIM CIAŁEM -TY NIE TAŃCZYSZ JUŻ SWOIM CIAŁEM A STAJESZ SIĘ MARIONETKĄ w rekach adwesarza.Więc jest tu opisana namiastka tego co jest a czego niewiemy… i NIEMAMY O TYM ZIELEONEGO POJECIA – jest to manipulacja wielopoziomowa….Tak każda muzyka jakoś na nas oddziaływuje, np. muzyka puszcza w supermarketach ma niską pulsacje, zbliżoną do bicia serca ok. 60uderzeń na minutę. Wtedy zwalniamy i „widzimy” więcej produktów. Z tego co mi wiadomo techno jeżeli posiada jakiś wyznaczony rytm, potrafi podświadomie dostarczyć mózgowi obrazy, tutaj chodzi o projekcje + wzmocnienie transmisji neuronowej przez srodki farmakologiczne jakim może byc „speed”

Reklamy