//
archives

watykan

This tag is associated with 6 posts

WATYKAN-pogańskie miasto slońca (Heliopolis) / ZAKON MALTAŃSKI-koligacje

USA pod władzą czarnej katomasonerii, lóż i zakonów typu Piszczelowcy, Opus Dei czy Zakon Maltański przeistaczają się pomału w Koree Północną lub Trzecią Rzeszę Hitlera z tą tylko różnicą, że Amerykanie trawy jeszcze jeść nie muszą, ale łagry i gułagi, obozy koncentracyjne oraz prawo do trzymania w nich ludzi już mają. Ciemne Siły Imperializmu po prostu bawią się, rządząc światem z USA. ( http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/idzie-nowy-faszyzm-obozy-koncentracyjne-w-usa-i-polityka-fema )

Zobacz galerie pogańskich obelisków z całego świata


Nazizm, komunizm a NWO – „Czerwony Świt”. Marcin Dachtera. Informacje na temat symboloki lucyferianskiej akceptowanej na dzien dzisiejszy przez taj stwowarzyszenia funkcjonujace az do dzisiaj.


http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/piskozub/obelisk.htmpisze:

Czerwony granitowy obelisk znalazł nowy dom.

Oto jego historia:

Heliopolis (dosłownie: miasto słońca) w Egipcie było centrum Północno Afrykańskiego kultu słońca w czasach Chrystusa. Centrum kultu słońca w Heliopolis był czerwony granitowy obelisk, który miał około 30 metrów wysokości. Co to jest „obelisk”? Jest to wysoki filar, zakończony ostrym końcem na szczycie. Poganie stawiali je z frontu swoich kościołów, aby rozpoznać je.
W latach 37-41 n.e., Cesarz Rzymski Kaligula, wierny czciciel słońca, wydał rozkaz, aby ten ogromny obelisk z Heliopolis w Egipcie, został ostrożnie zapakowany i sprowadzony wielkim kosztem do Rzymu. Obelisk został później postawiony przez Cesarza Nerona w centrum „Cyrku”, który Kaligula wybudował.Odbywały się tam wyścigi rydwanów, często dedykowane bogowi Mitra, bogu – słońca. Ten Cyrk był ulokowany na jednym z siedmiu wzgórz Rzymu: Wzgórzu Watykańskim. W tamtych czasach nikt nie miał przeciwko temu, bo wzgórze Watykanu było używane wyłącznie do wyścigów konnych. Ale od tego czasu upłynęło wiele lat, a potem wieków. I nowy władca uzyskał moc nad Rzymem: Papież Syxtus V. Jego naśladowcy w Europie byli zajęci zwalczaniem Wielkiej Reformacji, jaka zaczęła się pół wieku wcześniej.Ale Papież Syxtus V pragnął dodać finałowe wykończenie do nowej Katedry Świętego Piotra – największego Kościoła Katolickiego na świecie. Ulokowana w sercu wzgórza Watykańskiego, katedra była niedaleko od tego starego czerwonego obelisku. W 1585 roku, do wszystkich ludzi został wydany dekret od samego świętego władcy w Rzymie: obelisk, który pogański Cesarz Kaligula sprowadził z Heliopolis – musi być wzniesiony na przodzie Św. Piotra i ustawiony dokładnie w centrum okręgu wybudowanego w tym celu. W ten sposób obelisk ku czci słońca będzie umiejscowiony w samym centrum Watykanu.Dekret nawoływał, aby ktoś dokonał przeprowadzki. Ale nie było nikogo, kto by się znalazł do tego wielkiego przedsięwzięcia, mimo że ogromna suma pieniędzy została zaoferowana. Problem polegał na tym, że dekret zawierał także karę śmierci, jeżeli przeprowadzający niechcąco spowodował wypadek i zezwolił na to, że obelisk miałby upaść w czasie wznoszenia. Ta antyczna pozostałość pogaństwa była oczywiście bardziej wartościowa aniżeli życie Chrześcijan. W końcu znalazł się człowiek, który podjął się zadania. On nazywał się Domenico Fontana. Używając 45 dźwigów, 160 koni, i drużynę 800-set ludzi, operacja przeprowadzki zaczęła się. Zaczynając od antycznego miejsca pogańskiego karnawału, w Circus Maximus zbudowanego przez Kaligulę, Fontana ostrożnie zaczął pracę od obniżania ogromnego, 30 metrowej wysokości wyobrażenia słońca, na ziemie. Mistrzowie architektury tacy jak Antonio Da Sangallo i Michał Anioł mieli powiedzieć, że przeprowadzka była niemożliwa. (Wyobrażenie słońca ważyło bowiem ponad milion Rzymskich funtów). Ale Domenico i jego brat Giovanni spędzili cały rok na zadaniu. Ogromne maszyny obniżyły i przeniosły symbol pogańskiego kultu. Osiemset osób, zebranych do zadania, zostało poświęconych przez samego papieża, i pracując przy pomocy 140 koni, ciągnęli 44 sznury grubości ludzkiego ramienia, – stopniowo wznosiły obelisk na nowe miejsce. Data 10 września 1586 roku. Papież osobiście modli się do niebios, aby wizerunek słońca nie uległ wypadkowi. On także wydał edykt, aby w trakcie wznoszenia żeby nikt z otaczającego tłumu nie rozmawiał głośno, na męki piekielne, aby uwaga 586 robotników nie była odwrócona i żeby słoneczny idol z Hekiopolis nie rozpadł się. Tylko świątobliwe szepty mogły być słyszane, kiedy symbol boga – Słońca był wznoszony na swoje właściwe miejsce przed Św. Piotrem. Kiedy praca została zakończona, setki dzwonów kościelnych dzwoniły, armaty grzmiały, i tłumy ryczały dziko. Nadchodzący od strony katedry, Papież Syxtus V zbliżył się do obelisku i poświecił go, dedykując go do „krzyża”. Później idąc na czele procesji, on odprawił mszę dla oddania honoru, i pobłogosławił robotników i ich konie. Domenico Fontana zastał bohaterem Rzymu, i Papież Syxtus V wysłał oficjalne zawiadomienia do sąsiednich rządów. To było jasne dla wszystkich, że Religia Rzymska osiągnęła nowy szczyt świetności.

Czerwony granitowy Obelisk Watykanu może być widziany dzisiaj w środku ogromnego koła na przedzie Św. Piotra. W środku między 248-miu dużych w Doryckim stylu wykonanych kolumn (wartości miliona dolarów) stoi słoneczny czerwony obelisk. Ważący 320 ton, 30 metrów wysoki, na 15 metrowej wysokości podstawie – razem 45 metrowej wysokości. Wielki Obelisk ze starożytnego „Miasta Słońca” jest znowu w domu – stojąc jeszcze raz, tym razem u wejścia do największego (pogqanskiego) kościoła katolickiego  w mieście… (WATYKAN) do rozpoznania go.

Obelisk stoi jako centrum czci – w Mieście Słońca … Watykanie


W i k i p e d i a _ p i s z e :

Starożytne obeliski egipskie

Obelisk Laterański – jest obeliskiem Totmesa IV, wzniesiony przez niego w Świątyni Wschodniej w Karnaku, zbudowanej przez Totmesa III. Jego wysokość wynosi 32 metry 18 centymetrów – łącznie z podstawą 45 metrów 70 centymetrów. Stoi na Piazza di San Giovanni in Laterano. Jest najwyższym obeliskiem w Rzymie oraz najwyższym, stojącym, starożytnym obeliskiem egipskim na świecie. Jego waga szacowana jest na około 230 ton. Pochodzi ze świątyni Amona w Karnaku.

W starożytności zwany (egip. tehen-waty – jedyny w swoim rodzaju obelisk) –

Został przywieziony do Rzymu przez Konstansa II w 357 roku i ustawiony na Circus Maximus. Odnaleziony w 1587 roku w trzech częściach. W 1588 roku, za sprawą papieża Sykstusa V, został skrócony o około 4 metry i ustawiony w pobliżu Pałacu Latereńskiego, w miejscu pomnika Marka Aureliusza, przeniesionego na Wzgórze Kapitolińskie. Dokonał tego papieski architekt Domenico Fontana.

Obelisk Vaticano.

Obelisk Watykański – prawdopodobnie jest obeliskiem Amenemhata II. Jego wysokość wynosi 25 metrów i 50 centymetrów. Stoi w centrum Placu Świętego Piotra. Przywieziony do Rzymu przez Kaligulę w 37 roku i ustawiony na Vatican Circus. Ustawiony w 1586 roku przez papieża Sykstusa V. Jest pierwszym starożytnym obeliskiem, ustawionym w czasach nowożytnych. Niestety część z hieroglifów jest nieczytelna. Pracami przy ustawieniu obelisku kierował papieski architekt Domenico Fontana. W pracach uczestniczyło 900 robotników i 140 koni. Aby ustawić obelisk, zbudowano 44 specjalne machiny – wyciagarki. Przygotowania trwały około 4 miesiecy. Jak mówi tradycja, w czasie prac panował nakaz całkowitego milczenia, wydany z całą surowością przez papieża ze względu na „bliskość grobu Apostoła oraz relikwie Krzyża Świętego”, umieszczone na szczycie obelisku. Gdy już obelisk miał osiąść w swej podstawie okazało się, że źle obliczono długość lin i nie da się ich już bardzej naciągnąć. Błąd był niewielki lecz nie pozwalał na umieszczenie obelisku w pozycji pionowej. Wtedy to nakaz milczenia złamał jeden z robotników, marynarz i żeglarz, który brał udział w pracy. Krzyknął on:”Wody na liny”. Kierujący pracami Domenico Fontana natychmiast zrozumiał o co chodzi. Woda spowodowała skurczenie się lin i obelisk osiadł w swej podstawie. Za swój czyn ów marynarz otrzymał przywilej, mocą którego on i jego potomkowie mieli prawo niesienia przed papieżem liści palmowych w czasie procesji, w każdą Niedzielę Palmową.

Obelisk Flaminio – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 24 metry. Stoi na Piazza del Popolo. Pochodzi z Heliopolis. Przywieziony do Rzymu przez Oktawiana Augusta w 10 roku p.n.e. i ustawiony na Circus Maximus. Odnaleziony 1587 roku wraz z obeliskiem laterańskim, pęknięty na dwie części. Ustawiony w 1589 roku przez papieża Sykstusa V. Rzeźby lwów przy podstawie dodane zostały w 1818 roku. Rzeźby te wykonał Giuseppe Valadier, który w roku 1820 uporządkował otoczenie placu. Nazwa placu pochodzi od topoli (łac.populus), które rosły w tym miejscu w czasach starożytnych.

Obelisk Solarny – jest obeliskiem Psametycha II. Jego wysokość wynosi 21 metrów 79 centymetrów. Stoi na Piazza di Montecitorio. Pochodzi z Heliopolis. Przywieziony do Rzymu przez Oktawiana Augusta w 10 roku p.n.e., wraz z obeliskiem Flaminio. Ustawiony jako część zegara słonecznego na Campus Martius. Odnaleziony w XVI wieku – ponownie zakopany i znów odkryty w 1792 roku. Ustawiony przez papieża Piusa VI przed Palazzo Montecitorio w tymże, 1792 roku.

Obelisk Macuteo – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 6 metrów 34 centymetry. Stoi na Piazza della Rotonda. Jest jednym z pary stojącej niegdyś przed świątynia Re w Heliopolis – drugi to Matteiano. Przeniesiony do świątyni Izydy, która znajdowała się nieopodal bazyliki Santa Maria sopra Minerva. Odnaleziony 1373 roku, został ustawiony po wschodniej stronie Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu. Przeniesiony przed Panteon przez papieża Klemensa XI w 1711 roku i ustawiony nad fontanną zaprojektowaną przez Filipa Barigioni.

Obelisk Minerveo – jest obeliskiem Apriesa. Jego wysokość wynosi 5 metrów 47 centymetrów. Stoi na placu przy bazylice Santa Maria sopra Minerva. Jest jednym z pary z Sais – drugi znajduje się obecnie w Urbino. Przywieziony do Rzymu przez Dioklecjana do, nieopodal stojącej, świątyni Izydy. Odnaleziony 1655 roku. W roku 1667 papież Aleksander VII (Fabio Chigi) polecił GianLorenzo Berniniemu ustawić go na placu przed kościołem S.Maria Sopra Minerva. Bernini ustawił obelisk na grzbiecie słonia wykonanego przez Herculesa Ferratę. Owego słonia mieszkańcy Rzymu nazywają Il pulcino della Minerva” – kurczaczek Minerwy”. Słoń ma głowę zwróconą ku klasztorowi dominikańskiemu i to tak jakby pokazywał swój zad. Po ustawieniu obelisku, ktoś złośliwy umieścił u dołu następujący napis:
” Stans elephans retro versa proboscide dicit… hic ego vos habeo”.

Obelisk Dogali – jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 6 metrów 34 centymetry. Stoi w Termach Dioklecjana. Jest jednym z pary z Heliopolis. Drugi obecnie znajduje się we Florencji. Przywieziony do Rzymu, do świątyni Izydy. Odnaleziony w 1883 roku przez Rudolfa Lanciani’ego w pobliżu bazyliki Santa Maria sopra Minerva. Upamiętnia obecnie bitwę pod Dogali (Etiopia – 1925 r.). Na swoje obecne miejsce przeniesiony w 1924 roku.

Obelisk Matteiano – jest najmniejszym rzymskim obeliskiem. Jest obeliskiem Ramzesa II. Jego wysokość wynosi 2 metry 68 centymetrów. Jest drugim z pary, ze świątyni Re w Heliopolis. Pierwszy to Macuteo. Przewieziony do świątyni Izydy, która znajdowała się nieopodal bazylika Santa Maria sopra Minerva. Odnaleziony w XIV wieku, został ustawiony po wschodniej stronie Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu. Przeniesiony do Villa Calimontana po przebudowie placu, dokonanego według projektu Michała Anioła w XVI wieku. Później obelisk zaginął. Odnalezione, na początku XIX wieku fragmenty, połączono i ustawiono w 1820 roku.

Starożytne kopie rzymskie obelisków egipskich

Obelisk Agonalis – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Domicjana, ustawionym przed świątynią Serapisa. Jego wysokość wynosi 16 metrów 53 centymetry. Przeniesiony przez Maksencjusza do Circus Maxentius. Stoi na Piazza Navona. Ustawiony tam w 1651 roku nad Fontana dei Quattro Fiumi (Fontanna Czterech Rzek) przez Bernini’ego.

Obelisk Quirinale – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Aureliana do Mauzoleum Augusta. Odnaleziony w 1527 roku. Ustawiony przez papieża Piusa VI w 1786 roku na Kwirynale. Jego wysokość wynosi 14 metrów 63 centymetry. Stoi na Piazza del Quirinale.

Obelisk Esquiline – jest obeliskiem, wykonanym z polecenia cesarza Aureliana do Mauzoleum Augusta. Odnaleziony w 1527 roku. Ustawiony przez papieża Sykstusa V w 1587. Stoi na Piazza dell’Esquilino za Santa Maria Maggiore. Jego wysokość wynosi 14 metrów 75 centymetrów.

Obelisk Sallustiano – jest kopią ( zmniejszoną w stosunku do oryginału) obelisku Ramzesa II Flaminio, wykonaną z polecenia cesarza Aureliana do Ogrodów Sallusta. Po odnalezieniu w 1734 roku, przeniesiony na Piazza di San Giovanni in Laterano. Nie został tam ustawiony, lecz znajdował się w pozycji poziomej aż do roku 1789, gdy to z polecenia papieża Piusa VI został ustawiony. Stoi na Trinita dei Monti, nad Schodami Hiszpańskimi. Jego wysokość wynosi 13 metrów 91 centymetrów.

Obelisk Pinciano – jest obeliskiem wykonanym i ustawionym z polecenia cesarza Hadriana w Egipcie. Przewieziony do Rzymu przez cesarza Heliogabala, ustawiony w Circus Varianus. Odnaleziony w XVI wieku nieopodal Porta Maggiore. Przeniesiony do Palazzo Barerini, później do Watykanu przez papieża Klemensa XIV. Na swym obecnym miejscu ustawiony przez papieża Piusa VII w 1822 roku. Jego wysokość wynosi 9 metrów 24 centymetry.

Obeliski nowożytne

Villa Medici– XIX-wieczna kopia oryginału egipskiego, odnalezionego w ogrodach Villa Medici, przewiezionego do Florencji.

Villa Borghese-Obelisk bez napisów przy Viale del Lago.

Villa Torlonia-Dwa obeliski, wykonane z granitu w 1842 roku.

Fontanna Mojżesza-Dwa małe obeliski przy fontannie Mojżesza według projektu Domenica Fontany z roku 1586.

Foro Italico-Obelisk wykonany z karraryjskiego marmuru w 1932 roku. Dedykowany Benito Mussolini’emu z inskrypcją Mussolini Dux. Jego wysokość wynosi 17 metrów 50 centymetrów.

Marconi-Obelisk wykonany w 1959 roku. Dedykowany Gugliemo Marconi’emu. Ustawiony z okazji Olimpiady w Rzymie w 1960 roku.

Obelisk z Aksum-Jest to największy na świecie obelisk płytowy z pojedynczej bryły skalnej. Pochodzi z ok. IV wieku i ma 24 m wysokości, waży ponad 180 ton. Pokryta płaskorzeźbami kamienna stela to zabytek cywilizacji Aksum, istniejącej od I w. n.e. do VIII-X wieku. Przywieziony z Etiopii w roku 1937 przez armię faszystowską jako trofeum wojny abisyńskiej. Mussolini kazał go ustawić w Rzymie przed swoim ministerstwem ds. Afryki. Po wojnie przez wiele lat zdobił dziedziniec przed siedzibą FAO w Rzymie obok Circus Maximus, choć już w 1947 roku ONZ (którego notabene agendą jest FAO) uznała, że obiekt powinien wrócić na swoje miejsce. Po wielu latach nacisków i zabiegów dyplomatycznych Addis Abeby w 2002 roku Włochy zgodziły się zwrócić zagrabiony obelisk Etiopii. Po zawarciu porozumienia w sprawie odesłania obelisku do Aksum, kamienne dzieło sztuki rozebrano na 3 części – głównym problemem stał się jednak transport. Okazało się, że poszczególne części zabytku może przewieźć z Włoch do Etiopii jedynie specjalistyczny samolot transportowy „Antonow 124-100”. Okazało się też, że lotnisko we współczesnym mieście Aksum nie będzie w stanie przyjąć tak dużego samolotu. Włosi musieli więc rozbudować lotnisko. Cała operacja kosztowała spadkobierców Mussoliniego około 6 mln euro. Dla Etiopczyków obelisk stanowi ważną część dziedzictwa kulturowego – jego powrót uczczono powszechną fetą narodową.

Bibliografia
Jerzy Miziołek, Obeliski Rzymu i Krakowa w 2 polowie XVI w., „Barok” 1 (1994), Nr 2, s. 153-176


Zakon maltański jako oficjalna masońska organizacja odznaczająca orderami zbrodniarzy wojennych wedługł stopni-hierarchi >>> http://www.orderofmalta.int/the-order-and-its-institutions/335/government/?lang=en

Szkielet okultystycznej organizacji zarzadzjącej masami ludzkimi:

Grand Master
Grand Commander
Grand Chancellor
Grand Hospitaller
Receiver of the Common Treasure
Sovereign Council
Government Bodies
Flags
Emblems
Order Pro Merito Meliten

Masońska instytucja kontroli umysłów http://www.rmtgb.org/ a dotyczy to satanistycznej indoktrynacji-inicjacji chłopców i dziewczyn w Londynie( Czy ta pozorna i wiadomo jakiego pochodzenia organizacja może mieć powiązania z pedofilią dotycząca czołowych politykow ? ) >>>

Informacja zamieszczona na http://www.rmtgb.org/ >>>
ZAKWATEROWANIE LONDON

” Londyn jest atrakcyjnym ośrodkiem dla młodzieży do uniwersytetów i szanse, jakie przewiduje pracy szkolenia i zatrudnienia. Jednak trudno jest znaleźć dobry standard w atrakcyjnej cenie. RUSPINI DOM TRUST . Ruspini Dom położony jest w Parker Street, niedaleko Covent Garden, w samym sercu dzielnicy West End. Ruspini House oferuje zakwaterowanie dla 24 młodych mężczyzn i kobiet. Celem Trusts jest zachęcenie młodych ludzi do przeniesienia się do Londynu, aby skorzystać z nauki, szkolenia i pracy dostępnych możliwości w stolicy. ”

Kolejną organizacja klonopodobna występująca pod nazwą „Royal Masonic School for Girls” http://www.royalmasonic.herts.sch.uk/

Wiele kontrowersji dowiadujemy się tutaj:
http://tamrin.proboards.com/index.cgi?board=history&action=display&thread=268

Masońskie (satanistyczne) organizacje występują często pod parasolem „CARE” róznorakich fundacji, opieki seniorów (masonów_bezużytecznych w podeszłym wieku, którzy mogli mieć kiedyś jakięś mmniej istotne funkcje) przykładem tego jest http://www.rmbi.org.uk/

Dowiadujemy się tego na oficjalnej stronie WWW w menu „O NAS-About us” :

[Tłumaczenie traslatorem google]

” RMBI został opieki dla starszych masonów i na ich utrzymaniu ponad 160 lat. Oferujemy 17 domy opieki na terenie Anglii i Walii oferuje wysokiej jakości opieki. Wiele z naszych domów są zarejestrowane zarówno mieszkalnych i pielęgniarstwa i oferta numer specjalistycznej opieki demencji. Wszystkie nasze mieszkania może zaoferować miejsca dla osób z demencją, po co oceny ich potrzeb. Ograniczona chronionej zakwaterowania oferowane jest dla tych, którzy wolą żyć bardziej samodzielnie, ale z obsługą w pobliżu w razie niebezpieczeństwa. RMBI posiada zespół Goście Linki Pielęgnacja , którzy wiedzą wiele na temat zdrowia i dobrostanu praw i korzyści. Można tam również uzyskać porady na temat wszystkich aspektów usług oferowanych przez RMBI i innych organizacji charytatywnych masońskie, a przez agencje ustawowe i dobrowolne.”

Czyli nic innego jak ta intytucja ( http://www.rmbi.org.uk)  jest domem starości dla satanistów w podeszłym wieku, którzy się „wypalili-zużyli” w projektach tworzenia Nowego Porządku Świata…

<hr/>

Linki związane z „okulistycznymi” organizacjami (po angielsku): 

The Freemasons’ Grand Charity

A grant-making charity, which supports people in need. These grants fall into three main categories:
Masonic Grants Assistance: for Freemasons and their families who are experiencing hardship
Non-Masonic Grants: supporting national charities, including Hospices and worldwide disaster relief
Other Masonic Charities: when justifiable needs arise, we will support the other Masonic charities

We also operate the Relief Chest Scheme, which helps Lodges and other Masonic organisations to maximise the value of the funds they collect.

020 7395 9261
http://www.grandcharity.org
Masonic Samaritan Fund (MSF)

Established in 1990 for the relief of suffering and sickness of Freemasons and their dependants, or the widows and dependants of deceased Freemasons. The MSF makes grants to cover all or part of the cost of medical treatment, for those eligible, who have a long wait for or no access to NHS treatment and cannot fund their own private medical treatment.

020 7404 1550
http://www.msfund.org.uk
Royal Masonic Trust for Girls and Boys

The main work of the Trust is to assist Masonic families who have experienced a change in their circumstances that has led to financial hardship by providing ongoing financial support to relieve poverty and advance education. The Trust also funds TalentAid for gifted young people from Masonic families and Choral Bursaries for young choristers. There are many other smaller funds that can help in all sorts of situations.

020 7405 2644
http://www.rmtgb.org
For more information about the four Masonic charities please download the Central Masonic Charities information booklet.

Masonic Housing Association

Provides sheltered housing for older people, in self-contained flats in purpose built schemes. They benefit from a Resident Warden/Manager and have communal facilities including lounges, gardens and well-equipped laundries. If you require further information, please contact the scheme directly.

Hamilton Court South Woodham Ferrers, Essex
Resident Warden – Mrs Sue Walters, 01245 323743

Palmer Court Wellingborough, Northamptonshire
Scheme Manager – Mrs Jill Lett, 01933 273140

Prebendal Close Aylesbury, Buckinghamshire
Warden – Mrs Margaret Farrow, 01296 433511

Reading Court Stratford Upon Avon, Warwickshire
Warden – Mrs Pam Jowers, 01789 297301

Wilson Keys Court Rugeley, Staffordshire
Warden – Mrs Jayne Thacker, 01889 576544

United Grand Lodge of England (UGLE)

020 7831 9811
www.ugle.org.uk

Metropolitan Grand Lodge (MGL)

020 7539 2930
www.metgl.com

Grand Lodge of Scotland

0131 225 5577
www.grandlodgescotland.comReklamy

Kto kieruje MATRIX’em ? …Bóg vs Szatan a walka o umysły-(videoDOKUMENT)

INFO z  ostaniej chwili:

Izraelski u-boty z głowicami nuklearnymi płyną w stronę Iranu

W Hiszpanii pod Barceloną zaczyna się 3 czerwca ponad dwukrotnie przedłużona sesja Bilderberga (normalnie 3 a tym razem 8 dni). Oprócz światowych finansów omawiana będzie także sprawa – co zrobić z Rosją!

Obama daje gwarancję nienaruszalności dla broni atomowej Izraela

Albo ostatni piracki, bandycki napad izraelskiej marynarki i komandosów na statki z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Gdyby coś podobnego zrobił Iran, natychmiast zostałby zbombardowany. Ale żydowskim terrorystom można wszystko. USA nie da zrobić im krzywdy. A patriota Kaczyński nie będzie domagał się ukarania Izraela za ten akt międzynarodowego bandytyzmu. A polscy “patrioci” kłócą się, kto będzie lepszym figurantem do wykonywania poleceń żydowskiej lichwy rządzącej światem. Czy agent Izraela i USA Kaczyński, czy agent Brukseli i Berlina, a więc ostatecznie agent USA i Izraela – bo Bruksela i Berlin im podlegają – Komorowski?
Dodam jeszcze trucie nas smugami chemicznymi, GMO i Codexem Alimentarius, okradanie nas przez MFW, WeltBank i wszystkie inne banki, nagle przez “patriotów” zapomniane. Bo ważniejsze jest, czy bezpośredni (Kaczyński) czy też pośredni (Komorowski) agent Izraela i USA będzie lepszym nadzorcą polskiej prowincji eurokołchozu z ramienia światowego żydostwa. Być może zasługujemy tylko na to, aby nas żydostwo zachipowało. Będziemy ich roboczym bydłem, a idioci patrioci dalej będą się lać po pyskach – kto lepszy – PiS czy PO lub inna polityczna szajka i agentura kompleksu J ! _(grypa666)

W mediach toczy się walka medialno pokazowa -zabawa w kotka i myszke ,szukajmy winnego.Terroryści-alKAIDA,która tak naprawde nie istnie a istnieje tylko w mediach,zapisy czarnych skrzynek tupolewa,wszelakiego typu komisje szukające kolejnych  pseudopokazowych winnych …Czyżby naprawde ?  Częściowo tak … I niestety świadomość większości polaków skupia sie oczami na ekranach TV-fakinONETU.Toczy się obecnie rywalizacja o ustanowienie pierwszego globalnego systemu rządów, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi, o to, kto posiądzie podwójny autorytet, aby kontrolować każdego z nas z osobna, i nas jako całe społeczeństwa.Prognozy mesjańskie padają jednak na podatny grunt. Ludzkość marzy o kimś, kto przyniósłby jej pokój. Wszystkie większe religie wypatrują zbawiciela. Żydzi Mesjasza, chrześcijanie Chrystusa, buddyści piątego wcielenia Buddy, hindusi Kriszny, muzułmanie Imama Mahdi, zwolennicy New Age oczekują na Maitreyę, kulty UFO na wielki pojazd, który zabierze ich do nieba, Masoni na Wielkiego Lidera, a Indianie na boga-węża Quetzalcoatl. Nawet świeckie kręgi militarne przywitałyby z otwartymi ramionami postać, która pomogłaby światu. Paul Henri Spaak, były sekretarz generalny NATO powiedział:”Nie chcemy kolejnego komitetu; mamy ich aż nadto. Chcemy człowieka o postawie i powierzchowności, które wpłynęłyby na posłuszeństwo ludu i wyprowadziły świat z ekonomicznego bagna, w którym tonie. Niech się tylko taki pojawi – bóg to czy diabeł – my go przyjmiemy.”Armageddon to temat obecny na przestrzeni wieków w różnych kulturach. Zdaniem wielu jest coraz bardziej aktualny. O tym, jak miałaby wyglądać ostateczna bitwa między ‚dobrem’ a ‚złem’, wiemy jednak niewiele. Niektórzy są przekonani, że rozegra się ona pod wskazywanym przez Biblię wzgórzem Megiddo na terenie Izraela. Film opowiada o końcu świata zgodnie z wyobrażeniami wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Rozmowa z ks. Andrzejem Grefkowiczem – egzorcystą w diecezji warszawsko-praskiej

Człowiek opętany przez demony, gdy przekracza próg świątyni, poci się, traci przytomność i ma napady lęku. Nie może patrzeć na święte obrazy. Medalik z Matką Boską wywołuje jego agresję. Parzy go woda święcona. Widzi diabelskie twarze, nękają go obsesyjne myśli.

Widział ksiądz kiedyś szatana?

Szatan to byt duchowy. To upadły anioł. Jeden z tych, które nie poddały się Bogu i wybrały zło. Złego ducha nie da się zbadać, zmierzyć, dotknąć, bo on nie ma ciała. Może jedynie ujawnić swoją obecność wcielając się w jakąś postać.

Egzorcysta ks. Andrzej Grefkowicz, fot. Jacek Pomykalski/Onet.pl

Kiedy się ujawnia?

Przy zetknięciu z egzorcystą zły duch, który stara się ukrywać swoją obecność, jest zwykle zmuszony do jej zamanifestowania.

I co wtedy się dzieje?

Różne rzeczy się dzieją. Osoba opętana, czyli taka, w której ciele zamieszkał demon, podczas egzorcyzmu może tarzać się po podłodze, krzyczeć, warczeć, zgrzytać zębami, przeklinać, bluźnić, walić głową w ścianę, wyrywać się, atakować krzyże, święte obrazy. Diabeł może też przemawiać przez osobę opętaną w nieznanych jej językach i wykazywać nadnaturalną siłę. Zdarzyło się, że ktoś, kto nie był w stanie samodzielnie chodzić, podczas rytuału biegał po całej sali, a po zakończeniu egzorcyzmu znów nie mógł zrobić kroku. Obecna przy tym lekarka była w szoku.

Podczas egzorcyzmu złe duchy mówią coś do księdza?

Zdarza się. Reagują zwłaszcza na kierowane do nich w imię Jezusa egzorcyzmy rozkazujące. Grożą, przeklinają, rzucają obelgi. Krzyczą: „jest moja”, „nic mi nie zrobisz”, „wy nic nie możecie”! Kilka razy zostałem opluty przez opętanego.

A demony ujawniają swoją tożsamość? Na nagraniach z egzorcyzmów Anneliese Michel, na podstawie których powstał znany film „Egorcyzmy Emily Rose”, wyraźnie słychać, jak młoda Niemka mówi sześcioma różnymi głosami męskimi, a każdy z nich określał siebie innym imieniem. Demony przedstawiały się jako: Lucyfer, Judasz, Kain, Neron, Hitler i Fleischmann.

Mam duży dystans, do tego co mówią złe duchy. Nie wiem, czy te imiona były zgodne z prawdą. Szatan jest ojcem kłamstwa i nie wiadomo, kiedy zdarza mu się powiedzieć prawdę. Ja nie mówię do demonów i nie słucham ich. Wolę słuchać Boga.

Anneliese Michel piła mocz, jadła pająki, odgryzała ptakom głowy, bez przerwy biegała po domu, rozbierała się do naga i skakała jak kozioł po ścianach. Tak zwykle zachowuje się osoba opętana?

To nie jest standard. Osoba opętana może funkcjonować z pozoru zupełnie normalnie. Czasami ktoś nieswojo czuje się w jej towarzystwie czy zwróci uwagę na „złe oczy”. Opętanie najłatwiej rozpoznać po awersji do wszelkiego rodzaju sacrum. Szatan nienawidzi Boga, Jezusa, Maryi, Pisma Świętego. Zdarza się, że człowiek, którym włada demon, nie może wejść do kościoła. Gdy przekracza próg świątyni poci się, traci przytomność, ma ataki duszności, napady lęku. Bywa, że nie może patrzeć na święte obrazy. Medalik z Matką Boską wywołuje jego agresję. Parzy go woda święcona. Źle reaguje na modlitwę. Czasami widzi diabelskie twarze, nękają go obsesyjne myśli – także samobójcze. Bywa też tak, że szatan za wszelką cenę stara się nie dopuścić do egzorcyzmów.

To znaczy?

Podczas opętania to nie człowiek decyduje o swoim zachowaniu. Spotykałem się z przypadkami, że osoby, która miały poddać się egzorcyzmowi, wychodziły z domu i udawały się w zupełnie inne miejsce, na drugi koniec Warszawy. Gdy odzyskiwały świadomość nie wiedziały, gdzie się znajdują. Jedna z kobiet, której pomagałem, wyjechała do USA. Kiedyś zadzwoniła mówiąc, że trafiła do świątyni Szatana. Nie wiedziała, że takie miejsca w ogóle istnieją, nie miała pojęcia, gdzie ich szukać. To diabeł ją tam zaprowadził.

Według księdza szatan to realny byt, a nie tylko symbol, metafora zła?

Szatanowi zależy na tym, by go nie dostrzegać, bo wtedy może swobodniej dokonywać dzieła niszczenia ludzi i świata. A dzisiejszy świat z jednej strony odwraca się od życia duchowego, a z drugiej strony odwołuje się do niezliczonej ilości pseudo-duchowych bzdur. Ludzie pod znakiem zapytania stawiają istnienie Boga, Szatana, aniołów i demonów, a jednocześnie chodzą do bioenergoterapeutów i wróżek, ładują się „energią kosmiczną”, noszą talizmany, czytają horoskopy. To wszystko z naukowego punktu widzenia jest kompletną bzdurą, a co gorsza – rozwija niebezpieczną duchowość. Te praktyki otwierają furtki, przez które demony trafiają do ludzkich dusz. Szatan to nie metafora. To duch, który jest złem i pragnie tylko zła. Zło jest bowiem sensem jego istnienia i jego jedynym przeznaczeniem. Biblia w tej kwestii nie pozostawia żadnych wątpliwości: jasno mówi o istnieniu wielu istot duchowych, powołanych przez Boga do istnienia. Są one obdarzone możliwością poznawania i wolną wolą. Wśród tych duchów są takie, które sprzeniewierzyły się Bogu i swojemu powołaniu z Lucyferem na czele…

Lucyfer jest panem złych duchów?

Zgodnie z tradycją przyjmuje się, że najwyższy upadły anioł, wódz wszystkich innych, nosi imię Lucyfer. O innych upadłych aniołach mówimy: zły duch, demon, diabeł, czart, szatan – pisany wtedy z małej litery. W Biblii spotykamy także imiona innych złych duchów, takich jak: Azazel, Belzebub, Belial… Bóg po stworzeniu aniołów, postawił ich przed próbą posłuszeństwa, podobnie jak później naszych pierwszych rodziców. Część aniołów zbuntowała się, odmawiając uległości. Te istoty odrzuciły Boga i od tej pory prowadzą niszczycielską walkę z ludźmi. Chcą zdobyć nasze dusze na wieczność pod swoje okrutne panowanie w piekle. Demony robią wszystko, by prowadzić nas do zatracania. Do moralnej i fizycznej degradacji.

Ile jest demonów?

Nie wiem. Tego nie wie żaden człowiek. Demony przewyższają nas mocą i inteligencją. W konfrontacji z nimi nie mamy najmniejszych szans. Możemy bronić się przed nimi tylko mocą Boga.

Czy każdy może zostać opętany?

Opętany może zostać tylko ten, kto tego chce. Ten, kto zawiera pakt z diabłem. Nawet jeżeli byłby to pakt tylko domniemany.

Jak dochodzi do zawarcia paktu z diabłem?

Czasami w bardzo banalny sposób. Zetknąłem się kiedyś z przypadkiem, że dziewczyna nie chciała być gruba. I żeby schudnąć, podpisała pakt z szatanem.

Co podpisała? Cyrograf?

Tak. Cyrograf. Czasami pieczętuje się je własną krwią. Osoba, która taki cyrograf podpisuje, wyrzeka się Boga i zawiera pakt z diabłem.

Ksiądz wybaczy, ale to brzmi jak bajka o „Panu Twardowskim”.

Gdyby widział pan konsekwencje zawarcia tego paktu, nie mówiłby pan o bajce.

A jakie były konsekwencje?

W przypadku tej dziewczyny skończyło się bardzo poważnym opętaniem, które wymagało kilku lat systematycznej modlitwy i egzorcyzmów.

Jak przejawiało się jej opętanie?

Problemy zaczęły się, gdy chciała wrócić do Boga. Nie mogła uczestniczyć w nabożeństwach, modlić się. Traciła wtedy kontakt z rzeczywistością, wpadała w otępienie. Obecność w kościele napawała ją lękiem. Nie była nawet w stanie spojrzeć na obraz z wizerunkiem Chrystusa. Po kilku latach, gdy już mogła się modlić i spokojnie rozmawiać o swojej sytuacji, powiedziała ciekawą rzecz: proszę księdza, ten diabeł jest taki konkretny… I urwała. Dodałem wtedy: a Pan Bóg taki nieuchwytny. Potwierdziła: tak, właśnie tak. Ta dziewczyna działała na zasadzie: zamawiam coś u diabła i to się realizuje. Szatanie, chcę tego i tego: mocy, zdolności, wiedzy. I to otrzymywała. A do Pana Boga możemy się zwracać i nie dostać nic. Bóg bowiem mówi do nas: nie będę spełniał twoich wszystkich zachcianek, bo to ty masz iść za mną. Bóg prowadzi nas drogą wiary i wie najlepiej, co dla nas jest dobre.

Czego szatan żąda w zamian za spełnianie życzeń i zachcianek?

Uzależnia człowieka od siebie. Ma niewolnika, którym zaczyna posługiwać się do wciągania innych w swoje sidła.

A jeżeli ktoś nie ma zamiaru zawierać z diabłem żadnego paktu, to może czuć się bezpieczny? Złe duchy nie mają do takiej osoby dostępu?

Człowiek otwiera się na działanie szatana grzesząc przeciwko pierwszemu przykazaniu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Osoba, która narusza to przykazanie, nie wybiera wprost złego ducha, ale odwraca się od Boga. Szczególnie niebezpieczna jest plaga praktyk okultystycznych, takich jak wróżbiarstwo, astrologia, korzystanie z horoskopów czy wywoływanie duchów. Z niebezpieczeństwem sprowadzenia demonów wiąże się także korzystanie z usług bioenergoterapeutów czy różnych metod doskonalenia umysłu, metod medytacyjnych dalekowschodniego pochodzenia obecnych w jodze czy sztukach walki.

Uprawianie kung-fu czy karate grozi opętaniem?

Nie opętaniem, ale zniewoleniem. Ludy Wschodu funkcjonują inaczej niż my. U nich wszystkie formy ziemskiej aktywności ludzi – leczenie, formy walki, urządzanie mieszkania, ogrodu – zakorzenione są w filozofii i religii Wschodu. Gdy zaczynamy praktykować wschodnie praktyki medytacyjne czy sztuki walki, odchodzimy od Boga i zaczynamy szukać zbawienia poza Jezusem. To jest apostazja. Kto rezygnuje ze zbawczego działania Jezusa Chrystusa, sam wystawia się na działanie złych duchów.

A czytanie horoskopów też może być niebezpieczne? Przecież większość osób robi to dla zabawy.

Nie wierzę, że ktoś sięga dla zabawy do horoskopu. Jeśli ktoś zakłada, że przeczyta sobie horoskop, by zobaczyć, co go dziś czeka, to warto zapytać, komu on wierzy – bo z pewnością nie Bogu. Czytanie horoskopu może być otwarciem drzwi dla Szatana i zaproszeniem go do siebie. Miałem do czynienia z osobami, które właśnie w ten sposób zaczynały. Jeśli ktoś zaczyna przejawiać zainteresowanie wróżbiarstwem, dla mnie jest to sygnał, że on już jest w coś uwikłany. Wystarczy w takiej praktyce wziąć udział kilka razy, by już doświadczyć uzależnienia.

I co wtedy może się stać?

Nawet najbardziej subtelne formy uzależnienia od takich praktyk powodują, że ich uczestnik nie będzie w stanie iść drogą Bożą. Będzie np. napotykał przeszkody w modlitwie. Poza tym diabeł, gdy już ktoś się od niego uzależni, to łatwo nie zrezygnuje. Uzależnienie pogłębia się, bo zły duch wciąga swą ofiarę w coraz to nowe formy uzależnienia. Konsekwencją tego są lęki, depresje, koszmary nocne.

Wiele osób ma koszmary. Ja też.

Ale pewnie nie budzi się pan regularnie w nocy z wrażeniem, że ktoś siedzi na panu i dusi za gardło. Osoby, które do mnie trafiają, opowiadają, że budziły się z koszmarnego snu i w ciemnym pokoju czuły czyjąś obecność, czuły czyjś wzrok na sobie. Mogą pojawić się też poważniejsze znaki działania złego ducha: podmuchy zimna, przesuwanie mebli, otwieranie i zamykanie drzwi. Światło samo zapala się i gaśnie, wskazówki zegara zaczynają obracać się w odwrotną stronę, w domu pojawiają się różne przedmioty, których nigdy wcześniej tam nie było.

I to wszystko może zacząć się od przeczytanego horoskopu?

Może. Demona można przywołać w – wydawałoby się – bardzo niewinny sposób. Kiedyś rodzice przyprowadzili do mnie 12-letnią dziewczynkę, która podczas pobytu na kolonii bawiła się z koleżankami i kolegami w wywoływanie duchów. Po powrocie do domu, gdy kładła się spać, przy jej łóżku pojawiła się ciemna, stojąca postać. I tak dzień w dzień. Dziewczynka nie widziała twarzy, wiedziała tylko, że to mężczyzna. Nie pozwalała gasić światła, musieli przy niej czuwać rodzice towarzysząc jej przy usypianiu. Postać zniknęła dopiero po modlitwie o uwolnienie.

Czy bierze ksiądz pod uwagę, że osoby, które mówią, że nęka je diabeł, mogą być chore psychicznie?

Oczywiście, że tak. Najtrudniejsze są sytuacje, kiedy objawy działania złego ducha są bardzo zbliżone albo wręcz identyczne z symptomami choroby psychicznej. Wtedy dana osoba mówi: czuję kogoś na swoich plecach, widziałem diabła, diabeł każe mi to robić. Z doświadczenia wiem, że ten, kto oznajmia, że diabeł jest w nim, najprawdopodobniej jest chory psychicznie. Kiedy ktoś jest naprawdę uzależniony od złego ducha, boi się mówić wprost, że jest opętany przez diabła. Powie raczej: mam problem, dokucza mi coś. Jeżeli człowiek wykazuje awersję do rzeczy świętych, a podczas egzorcyzmu gwałtownie reaguje, to można mieć pewność, że mamy do czynienia z opętaniem.

Czyli dopiero podczas egzorcyzmu ksiądz dowiaduje się ostatecznie, czy wypędza złego ducha?

Są przypadki, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Wskazania rytuału mówią, że egzorcyzm można podjąć wtedy, kiedy egzorcysta ma moralną pewność, że zastał sytuację opętania. Chodzi o pewność moralną: wewnętrzne przeświadczenie, że mamy do czynienia z opętaniem lub istnieje duże prawdopodobieństwo opętania. Wtedy podejmuję egzorcyzm. Jest on ostateczną weryfikacją. Tam, gdzie jest jeszcze wątpliwość, egzorcyzm rozstrzyga, czy osoba jest opętana, czy też mamy do czynienia np. z chorobą psychiczną.

A jak wygląda sam egzorcyzm? W jaki sposób ksiądz wypędza złe duchy?

Władzę nad demonami ma jedynie Bóg. Ksiądz egzorcysta wypędza szatana w imię Chrystusa i Jego mocą. Nawet najsilniejszy kapłan nie byłby w stanie sam o własnych siłach stoczyć walki z demonem. Formuła egzorcyzmu została ułożona przez Kościół i zatwierdzona przez papieża. Rytuał rozpoczyna się Litanią do Wszystkich Świętych, następnie modlimy się psalmem, jest czytany fragment Ewangelii. Wreszcie sam opętany, lub inni w jego imieniu, składa Wyznanie Wiary i odmawia modlitwę Ojcze Nasz. Po czym kapłan rozpoczyna modlitwę o charakterze egzorcyzmu: formuły błagalne do Boga i rozkazujące do szatana, by w imię Jezusa opuścił zniewoloną osobę. Ryt kończy się modlitwą dziękczynną i błogosławieństwem.

Jak długo trwa egzorcyzm?

Bywa, że nawet kilka godzin. Moje doświadczenie wskazuje jednak, że lepiej, by egzorcyzm trwał godzinę, ale był częściej ponawiany. Chodzi bowiem o to, by osoba opętana równolegle z egzorcyzmami podjęła drogę osobistej przemiany – nawrócenia. Także ona musi podjąć wysiłek walki z szatanem. Na to też potrzeba czasu.

Skąd wiadomo, że zły duch opuścił ciało danej osoby?

Taka osoba po egzorcyzmie czuje ulgę, odzyskuje pełny kontakt z rzeczywistością. Mówi, że jest jej lżej. Powraca jej radość, pokój, chęć życia. A ostateczną weryfikację przynosi życie. Jeżeli ktoś może znów normalnie funkcjonować, modlić się, chodzić do kościoła, przyjmować komunię, to znak, że szatan odstąpił.

Każdy ksiądz może być egzorcystą?

Określa to kodeks prawa kanonicznego. Kapłan egzorcysta powinien odznaczać się: pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia. Do posługi, którą sprawuje na terenie własnej diecezji, zostaje mianowany przez biskupa ordynariusza.

Pamięta ksiądz swój pierwszy egzorcyzm? Kiedy to było?

W 1999 r. Otrzymałem wtedy dekret od księdza prymasa. Towarzyszyłem księdzu, który miał upoważnienie do zajmowania się konkretnym przypadkiem opętania.

Kogo dotyczył ten pierwszy przypadek? Bał się ksiądz?

Nie mogę powiedzieć, kogo wtedy egzorcyzmowaliśmy. A podczas pierwszego egzorcyzmu nie bałem się, bo pokładam ufność w Bogu i jego mocy.

Ilu jest egzorcystów w Polsce?

Około 60.

Mają co robić?

Niestety tak. Egzorcyści mają coraz więcej pracy, bo rośnie zainteresowanie okultyzmem i magią, a ludzie w swoim życiu kierują się relatywizmem moralnym. Nasz świat staje się obojętny na autentyczne wartości, a zwraca się ku złu. Szatan jest ojcem grzechu, a grzech pociąga za sobą kolejny grzech i kolejne zło. Człowiek opętany nie uwolni się od zła o własnych siłach – potrzebuje modlitwy wspólnoty Kościoła. I dlatego ludzie potrzebują egzorcystów.

================================

Bioenergoterapeuci zwodzą nasze umysły, rozmiękczają sumienia. Wprowadzają człowieka w rzeczywistość, którą rządzi quasi-boska energia – uważa o. Aleksander Posacki, znany demonolog, historyk mistyki, znawca problematyki okultyzmu, autor wielu książek, m.in. ?Okultyzm, magia, demonologia? oraz ?Egzorcyzmy, opętanie, demony?.

Oświecenie odrzuciło nie tylko teologię, ale też filozofię. Od tej pory wbijana jest ludziom do głowy fałszywa materialistyczna edukacja. Horrory jednak to kwestia słusznej ludzkiej intuicji. Tylko że obraz egzorcyzmów jest w nich mocno zdeformowany. Kwestia istnienia szatana została zmarginalizowania, niesłusznie. Śmieją się z niego ignoranci. Nasza kultura jest kulturą znieczulenia, jak mówił Leszek Kołakowski. Znieczulamy się na cierpienie, prawdę, zło, grzech. Z jednej strony szanujemy Chrystusa, z drugiej nie rozumiemy, dlaczego tak bardzo musiał cierpieć, skoro zło jest sprawą małą.

Towarzyszą egzorcyzmom zjawiska paranormalne?

Zdarza się lewitacja, ostatnio dziewczyna wiła się po podłodze jak wąż i syczała. Zdarza się jasnowidzenie, osoby opętane posiadają paranormalną wiedzę.Ludzi, którzy mają takie objawy, uważa się za obdarzonych niespotykanym darem bądź chorych psychicznie.

Czy pomogą opętanym egzorcyści świeccy, których można znaleźć w internecie?

– To zwykli oszuści. Nie wypędzają demonów, mogą je ewentualnie napędzać. Proszę się zastanowić: kogo oni wypędzają? Duchy zmarłych? Nie ma czegoś takiego. Teologia przeczy istnieniu duchów błądzących, o których mówi się w spirytyzmie. To demony się pod nie podszywają. Hochsztaplerzy okultyści wmawiają ludziom, z których rzekomo wypędzają demony różne absurdy, np. że jeśli ktoś powiesi krzyż nad drzwiami, spłynie na niego negatywna energia. I gdzie tu logika? Krzyż rzeczywiście może być złym symbolem, ale tylko dla kogoś, kto żyje w grzechu. Nie dla kogoś uwolnionego od demona.

Przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii

Apokalipsa 13, 14-17 ,,I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy,
bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.’’A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć./ A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.” Ap 16, 2.Gdyby miało chodzić o czip, to ten czip musiałby jeszcze mieć chologram żeby przedstawiać obraz.Mowa jest o numerze, obrazie, pieczeci. Te wszystkie rzeczy już są, lecz kto się lubi oszukiwać, tego dział będzie w jeziorze siarki. Są tacy, których się opluwa, a oni twierdza że desz pada. Jest taki który w gównie będzie siedział, a będzie dalej twierdził, że to tylko gęsta woda. Gwiazdki z nieba – zacznijcie w końcu spadać. DLA SIEBIE I DLA TYCH BIEDNYCH, którym brak sił żeby cokolwiek zmieniać. Walczyć z molochem, którego podstawa bytu jest wyżeranie się na biednych i ubogich, przez łudzenie ich czymś czego niema – to męki piekielne.
Filmy się o tym kręci, piosenki się o tym śpiewa, ale to prowadzi do ruiny człowieka, którego największą chorobą jest fałszywe bogactwo znamienia besti (pieczątki, pieniądze-fikcyjne) Pozwolę sobie odnieść się do tego tematu i powiedzieć , iż przedstawione w tym fragmencie ,,znamię bestii” jest chipem, jaki będzie w bliskiej przyszłości używany i jaki już jest stosowany do oznakowania ludzi, którzy zgadzają się z tym poglądem, jaki czyni ich zwolennikami systemu politycznego, na czele którego stoi bestia. Chip będzie wszczepiany w prawą rękę ludzi; już została podjęta spora akcja oznakowywania ludzi.
Ci, którzy przyjmą znamię, jakie jest chipem, opowiadają się za bestią.
Jak mówi Pismo: nikt, kto nie będzie posiadał nowego rodzaju oznakowania, nie będzie mógł ani kupować, ani sprzedawać; to znamię jest formą oznakowania, wyraża sobą zarazem rodzaj przynależności do bestii, tych którzy je przyjęli. Tym znamieniem ludzie będą znaczeni w sposób rzeczywisty.
Wszystko ma związek z systemem politycznym, jaki wprowadza bestia do świata ( a jaki jest obrazem bestii, w sensie jest jej duchowym obrazem odzwierciedlającym jej naturę), jaki nałożony zostanie na obraz tego świata.
Do tego, by system ten zaistniał w świecie, przyczynią się mieszkańcy ziemi , jacy są zwolennikami tego systemu. Spowoduje to , tym samym, to, iż obraz bestii w pewnym sensie zacznie funkcjonować w społeczeństwie. Ten system ożyje w ludziach, jacy będą jego zwolennikami(niewolnikami) i będzie żył w nich, i wpływał na życie wszystkich ludzi na całym świecie.
Obraz bestii przekłada się na obraz tego świata, w jakim panować będzie bestia , a ludzie będą czcili ten obraz czcią, jaka należy się jedynie Bogu.
Postać, nazywana bestią pierwszą, jest pewnego rodzaju dziedzicem ,,szatana’’.
Pismo mówi , iż smok da jej swą moc, swój tron i wielką władzę , a bestia zapanuje nad ziemią na krótki czas, będzie to czas 6 lat.
Co się tyczy bestii pierwszej , to realna osoba- przywódca, a raczej dyktator absolutny, jaki obejmie władzę nad światem.
Trzeba powiedzieć jeszcze o rzeczy istotnej: czemu służy znamię, czyli chip. Otóż, ma to związek z działaniami diabła, a działania diabła dążą do tego, by udowodnić, że człowiek to zwykłe zwierzę, każdy rodzaj jego działań do tego się sprowadza. Odebranie człowiekowi wolności, godności, całkowita kontrola- chip temu służy i jest wielkim krokiem do tego, by zrobić z człowieka oznakowane bydło, jakie się kontroluje pod każdym względem.
Niebawem pewne działania bestii i jej zwolenników doprowadzą do zapoczątkowania, połączonych ze sobą, reakcji łańcuchowych, które spowodują całą lawinę zdarzeń, jakie pomogą bestii objąć absolutną władzę nad światem. W to jest wpisany ucisk i prześladowanie tych, którzy nie zechcą się podporządkować bestii i co za tym idzie- systemowi, jaki wprowadza, a jaki stawia to, co diabelskie, ponad tym, co Boże i zastępuje oddawanie właściwej czci Prawdziwemu Bogu oddawaniem czci dawnemu władcy tego świata, jakim jest szatan, czyniąc go ,,bogiem’’, którego poglądy wprowadza do świata dzięki swej władzy, jaką otrzymała bestia. Poruszona została do tej pory kwestia samego znamienia bestii- to jedno, a drugie- to liczba imienia bestii.
Znamię to nie to samo, co liczba jej imienia. Obecnie już poznana została forma tego, czym jest znamię i jest nim chip, a co do liczby imienia bestii , jeszcze nie zostało wprowadzone znakowanie tą metodą, ale uważam, iż większość ludzkości będzie posiadała właśnie znamię, czyli chip.
Liczba imienia bestii będzie dotyczyła bardziej wyselekcjonowanych jednostek, jakie będzie wyróżniała spośród wszystkich mieszkańców ziemi, jacy są zwolennikami bestii, czyli tych, co oddają cześć jej osobie i jej obrazowi.
Różnica miedzy znamieniem, czyli chipem, a imieniem bestii polega na tym, iż chip sprowadza się do oznakowania każdego na równi z bydłem; będą go musieli nosić niemal wszyscy i to uczyni z nich formę niewolników tego systemu bestii. Wybrani zaś z otoczenia bestii będą mieli liczbę imienia bestii, nie będą musieli posiadać chipu, oni będą wyróżnieni liczbą jej imienia. To oznakowanie będzie ich wyróżniało, jako wybranych, jakby członków elity. Liczba imienia tych, co będą naznaczeni liczbą imienia bestii, będzie znajdowała się na czołach.
Dodam, iż istnieje możliwość, iż w szczepionkach na grypę może znajdować się owy chip, odnośnie tego cytuje: Obecnie najmniejsze komercyjne chipy z łatwością mieszczą sie w strzykawce (wg licznych doniesień, szczepionka na “świńska grypa” ma być wszczepiana specjalnymi strzykawkami). Strzykawka może być naładowana takim chipem, a nawet go nie zobaczysz, chyba ze pod mikroskopem. Są doniesienia, ze wewnątrz organizmu chip funkcjonuje wykorzystując elektryczność ciała i własne pole elektromagnetyczne.

http://www.youtube.com/watch?v=oZqZrd9dR5c

Pogańskie wiary – Babilonia Katolicko-Watykańska

http://www.youtube.com/watch?v=HAMB1T215VA

Babilońska nierządnica czyli kosciół katolicki

http://www.youtube.com/watch?v=Fkzye5-DWt0

Mt6-24″ {Nikt nie} może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.”——Dziś na świecie jest tak że to Mamona się kocha a boga nienawidzi, bo skoro ludzie oddają się na służbę pieniądzowi lub są najemnikami za pieniądz, przez który zabijają, kradną, i robią wszystko co najgorsze, to nieidzie tego inaczej nazwać jak pomyleniem pojęć a ci którzy mieli być {Nikim Nie} stali się {Kimś Nie} lub {Nikim Tak}-jakąś hydrą bagiennego grzechu żerującą na rodzaju ludzkim w obłędzie wyobrażenia wydeptywanego ścierwa niegodziwca.

Łk12-15) „Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia”——Błędem byłoby twierdzić, że posiadanie własnego kawałka chleba -niezaspokoji mojego głodu, a wody- niezaspokoji mojego pragnienia, to samo jest z dachem nad głową i odzieżą. Jezus przecież też miał ubranie, wchodził pod dach do ludzi, jadał i pił i 30 lat żył podobnie jak ludzie dzisiaj-(bez tej techniki). Mahomet, Budda, Abraham i aniołowie również zachowywali się zgodnie z prawami natury jedząc i pijąc tak jak i Adam w ogrodzie Eden miał z czego jadać i pijać. Wybrać się na pustynie i nie mieć wody ani picia jest zachowaniem podobnym do zrzucenia się z wieżowca na główke-przeżyjesz albo i nie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zanim zapracuje się na coś, trzeba najpierw zadbac o to aby lwia część mojej pracy przypadła chienom i sępom.

1Tym6- 9) „A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.”—–zsadzką zawsze było przekonanie, że coś możesz otrzymać nic niedając w zamian, ale to jest działanie podobne do uzależniania w sensie daje ci bez zobowiązań, a kiedy przestaje dawać to zasmakowanie w rzeczy powoduje uzależnienie się od niej do tego stopnia, że nieidzie sobie wyobrazić już życia bez tego datku (pieniądz, weksel, gwarancja od gwarancji pieniądza wirtualnego). Możliwość stworzenia giełdy towarów bez możliwości spekulacji, gdzie całością obliczeń zająłby się mega komputer rozdzielający i przeliczający wartości towarów dostarczonych na potrzebne do realizacji zamówienia, wyeliminowałoby chciwośc, łapówkarstwo, i całe zło które wyżera się na ludziach.

Mar10-23) „Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. 24) Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego .25) Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.”———Według tych słów i świadomości społecznych zachowań, to ci będą najmniej zainteresowanymi rzeczami, o których mają wyobrażenie jako o narzędziu kontroli pozwalającym im samym się zachowywać jak królowie. Nowy porządek świata ze swoimi ideami może zaistnieć jedynie wtedy kiedy wyeliminowywać się będzie możliwości fałszu i obłudy nie przez restrykcje ale przez wycofywanie takich możliwości.

1Tym6-10″ Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.”—–za czym by się uganiali ci niektórzy, gdyby niemieli takiej możliwości uganiania się?—–mechanicznego zająca z burakiem w środku goniłby tylko głodny a nie pazerny. Kontrola nad burakiem eliminuje kontrolującego kontrolera buraków itd,itp.-schemat jest tak prosty że tylko wyznawca dewilizmu niebędzie tego chciał zóważyć. Jeżeli coś co nas samych kosztowałoby załóżmy 0,1 grama złota kosztuje de facto 1.5 grama złota tylko przez to że monopol na daną żecz służy zaspokojeniu niebotycznym zachciankom bezproduktywnej klasy, to można sobie wyobrazić jaka jest skala problemu wyżerania się na otumanianych i życia z tego systemu niesprawiedliwości.

Fil4-12) Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.13) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.14) W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.15) Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu”——-otwarty rachunek to zaglądanie do kieszeni wspólników, braci w wierze i nawet Paweł pewnie żywił obawy przed zwiedzeniem bogactwami które nie służyłyby do wielkiego dzieła zbudowania jedności. „Kohajmy się jak bracia, ale liczmy się jak żydzi”-wtedy jest dobrze kiedy niema najmniejszego zarzutu co do gospodarności czyimiś zasobami, a jest powód do dumy kiedy dzieło rośnie i przynosi uśmiech na twarzy tym którzy uczestniczą w dziele i też pożywają jego owoce. Jeżeli istnieje coś co jest przeszkodą w realizacji celu to usówa się taką przez znalezienie przyczyny skutku. Jeżeli coś jest złe to choćby niewiem co to smród nawet po czasie przeżre się przez żeczy w których został zamknięty.

Mt6-20) „Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam nie zniszczy ich ani mól, ani rdza, ani nie wykradnie złodziej który się [przez mur przedziera]. 21) Gdzie jest bowiem twój skarb, tam, również będzie twoje serce.”—–W dobie internetu i sieci zapuszczonych w morze, serca wielu są w wirtualnej przestrzeni, gdzie ludzie gromadzą sobie cyferki, towary, spotkania, rozrywke, religie i żyją w tych społecznościach będac szcześliwymi i nieszczęśliwymi. Zaczynają uczyć sie żyć co niektórzy duchem, pozostawiając troski materialne jako niechciany obowiązek.Oderwanie od ciężkiej rzeczywistości w ten sposób powoduje iż są osamotnieni, pozostawieni samym sobie w swym tak bardzo innym świecie-który gdyby mogli zamieniliby na podłączenie się w matrix jako odpowiedż na swoje oczekiwania względem samych siebie, aby niemusieli uczestniczyć w wyścigu szczurów do roli której przygotowywuje się ich już od kolebki.Oczywiście niemówie tu o wszystkich bo niektórzy rodzą sie wężami, wilkami, owcami , lwami, baranami i innymi którzy dobiegając do jakiegoś miejsca sami zaczynają tworzyć wyścigi na dystans który są w stanie zobaczyć z czasem dalej niż sami dobiegli zaóważając w którymś momencie, że są szczurami, a co jakiś przedział w czasie uwalniają się same niechcąc nic .

Heb13-5″ „Nie dajcie się ponosić żądzy pieniądza. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie, gdyż Bóg oświadczył: Nie opuszczę cię i nie pozostawię [bez opieki].”—–Jeśli przyjmuje się nauke o tzw.[NIE] to widać bezzprzecznie iż ów [NIE] miał zadbać o siebie bo odwrotnością pożądania jest niechęć, która wygląda tak jak współżycie płci, którego jeśli niema, to też niejest zaspakajane i i nie ma innej żądzy która by miała być zaspakajana w inny sposób.Żądza jest żądzą i żądzą pozostanie.Można ubierać ja w słowa jak mijanie się z prawdą, ale to minięcie będzie kłamstwem. Sprzeczności w interpretacjach co do bogactwa i pieniądza są zazwyczaj tam gdzie ma swoje fałszywe odzwierciedlenie w znamieniu bestii, jej pieczęci oraz liczbie fałszywego odważnika.

Dz4-34) Nikt też nie cierpiał żadnego niedostatku, bo ci, którzy posiadali własne pola albo domy, sprzedawali wszystko, 35) a pieniądze przynosili i składali u stóp apostołów. Rozdzielano je potem każdemu według potrzeby.”——cóż za poświecenie jeśli niecierpisz? co to za czyn nad którym się nikt nietrudził? co to za ból który nieboli? Skoro bóg mówi że bogactwo jest błogosławieństwem to dlaczego odrzucać ten honor?.Jeżeli ktoś oddaje wszystko co ma na kościół a żyje poza nim niema się czego spodziewać. Ci którzy wybierają rozrywki tego świata niemają na co liczyć że kościół będzie ich sponsorował. Oddanie się w poddanie sektom, ruchom religijnym, stowarzyszeniom które w samej idei niemają troski o współwyznawców lub tylko jakiś zakres tej troski który niezaspakaja z natury potrzeb współbraci jest nadinterpretacją i zwiedzeniem w złym słowa tego znaczeczeniu i „pretensje do garbatego wielbłąda że garb nosi” są całkowicie idiotyczne.

Dz5-1) Lecz pewien człowiek imieniem Ananiasz a, jego żona nazywała się Safira, sprzedał swoją posiadłość 2) i za wiedzą żony część otrzymanych pieniędzy zachował dla siebie, a tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów. 3) Ale Piotr rzekł do niego: Czemu dopuściłeś, żeby szatan zawładnął twoim sercem i nakłonił cię, żebyś skłamał Duchowi Świętemu, zachowując dla siebie część pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży ziemi? 4) Przecież była twoją własnością, a gdy ją już sprzedałeś, czyż nie mogłeś dowolnie rozporządzać tym, co za nią otrzymałeś? Jak mogłeś zdecydować się na tak niecny czyn? Przecież nie ludzi okłamałeś, tylko Boga!”

Niegodziwość tego czynu polegała na rozdwojeniu myśli. Jedna z nich żyła w świecie z którego chcieli wyjść a druga żyła w świecie do kórego chcieli wejść.Niemożna duchowo jednocześnie żyć i być martwym, tak samo jak i cieleśnie nie można być martwym pod ziemią i żyć na ziemi (chyba że za sprawą świadomości ducha świadomości).Jest tak że jeśli ożywamy duchowo-umieramy cieleśnie, a jeśli ożywamy cieleśnie umieramy duchowo,żyjesz dla ciała-umierasz dla ducha, żyjesz dla ducha umierasz dla ciała.To nie apostołowie zabili ananjasza i zafire ale duch święty zadziałał kóremu choćby się chciało, to nigdy i w żadnym innym wypadku nie można nic zarzucić-to się samo dzieje. Jezus był świadomy fałszywej wartośći pieniądza toteż powiedział.—————————————-„18) Lecz Jezus, poznawszy ich przewrotność, powiedział: Obłudnicy, czemu Mnie kusicie? 19) Pokażcie Mi monetę podatkową. I podali Mu denara.20) A On powiedział: Czyja jest ta podobizna i napis? 21) A oni odpowiedzieli: Cesarza. Rzekł im tedy: Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarza, a Bogu to, co Boskie.”

Jezus niebył przeciwny płaceniu podatków przez tych którzy mają go do zapłacenia, ale przeciwny był odbieraniu możliwości innej, gdzie priorytem była możliwość duchowej egzystencji człowieka na ziemi. Poprzez świadomość niemożliwości korzystania z błogosławieństwa bogactwa danego przez boga, a objawiało się to w żądny sposób przejmowania wszystkiego domniemaniem wartości znamienia , (opowieść o fikcyjnym złocie) zaistniała możliwość wówczas zamieszkania na terenach które były wolne i niezkażone jeszcze wtedy na północy (słowianie/goci/celtowie/sarmaci/inni) Przeciwieństwa które zaóważa sie w pismach-potwierdzają się przy unaocznieniu tamtej historii związanej głównie z owym NIE i znamieniem bestii o której już wtedy pisał Jan w apokalipsie, a przecież czipów w rece niemiał.

Dz17-11″ Tamtejsi Żydzi byli życzliwsi od Tesaloniczan: okazali całą gotowość przyjęcia głoszonej im nauki i sami codziennie badali Pismo, pragnąc znaleźć potwierdzenie dla słów apostołów. 12) Uwierzyło też wkrótce nie tylko wielu spośród owych Żydów, lecz także niemało co znaczniejszych kobiet greckich i mężczyzn. 13) Lecz kiedy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że Paweł głosi słowo Boże w Berei, przybyli tam co prędzej ”
12:06, nikt-dar , ZNAMIE BESTII
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 20 września 2007
PIECZĘĆ BOŻA

Pieczęć boża ma niewatpliwie ścisły związek z pieczęcią bestii , czyli jej znamieniem (znamie bestii ). Pieczęć w bibli któraby nie przekraczała przykazania bożego zawierała imie osoby która ja nosiła dla potwierdzenia słów, poleceń czy rozkazów. Pieczęci które zawierały jakąś symbolike lub ryciny sprzeczne z drugim przykazaniem (nie bedziesz czynił żadnej podobizny , ani jej służył ) były zapewne bałwochwalstwem i przekroczeniem przykazania.

2Kor1-22″ On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. ”

Sam fakt mówienia i widzenia tego co sie mówi w obrazie ducha ( myśli serca )zostawia ślad, który wraz z rozbudzaniem się ducha,- ożywia nas w nas.

2Tm2-19″ A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.”

Jezus, kiedy spotyka go młodzieniec który chce iść za nim, mówi mu zostaw wszystko i rozdaj ubogim. Dalej twierdze że rozchodziło się o współwyznawców w tej wierze związanej ze znamieniem, ponieważ byłoby nierozsądne dawać tym którzy są pogrążeni w swojej chciwości, pogrążajac ich jeszcze bardziej tym czynem. Fakt zasmucenia młodzieńca pokazuje jak wielkie przywiązanie było jego serca i myśli do pieczeci cielca ( pieniądz ). To fundament boży, majac taką pieczeć dlatego że uwalnia ona od pogoni za wiatrem, za pieniądzem, a sprawia że mysli sie już tylko o prawdziwych wartościach którymi są wiara, miłość, nadzieja, pokój. Przyglądając się jak wielki wpływ ma pieniądz w tej formie na wojny, biede, nieprawość, i wszystkie inne zgorszenia tego świata, i rozumiejąc ten wpływ na wszystko,- człowiek który prawdziwie chce służyć bogu musi w sobie zwalczać te żadze, aż do skutku.

Ap19-20) I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Taki ogień jest możliwy w lawie, w naszych sercach i w roztopionym metalu który służy również do odlewania pieniądza (cielec). Każdy z tych działów w tym jeziorze przedstawia jakąś wartość. Roztopiona skała w gruntach, metal w przemyśle, ogień serca – ciągła żądza coraz więcej, wyżej i głębiej.

Dn2:32-33) Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny.

Forma wartości pieniądza właśnie tak wyglada jak pokazał to prorok Daniel. Ze zlota są odlewane okolicznościowe pieniądze które są o wiele wiecej warte niż ich nominał. Później ze srebra, miedzi, mosiadzu, żelaza i na końcu śledząc proces powstawania pieniądza papierowego zaóważyć można że glin , glina(Al) jest podstawowym materiałem w produkcji stopów metali i papieru również, którego jest bardzo dużo na ziemi i bardzo łatwo dostępnym jest. Tak wiec nawet w takim rozumieniu prorok daniel potwierdza swoje proroctwo.

Dn12-13) Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni. / „zmienia się jak kształt gliny pod pieczęcią” (38, 14). Hi

Nie jest to proces automatyczny, lecz on trwa tak jak schnięcie gliny którą jest i człowiek nazwany wazonem ,wazą, produktem garncarza do celów zaszczytnych bądz niezaszczytnych. Pieczęć jest potwierdzeniem również własności bożej ale i znakiem którego zrozumienie, jest potwierdzeniem nie zmienności bożych postanowień.

„jesteście pieczęcią potwierdzającą moje apostolstwo” (1Ko 9,2).

Takie jest przyjęcie i życie w tej pieczęci, mając ja na czole lub w sercu, a kto ją sobie do serca bierze przez otwarcie jego, wpuszcza tym samym siebie w skład oblubienicy baranka która jak wiemy ma schodzić z nieba. Zmiana przy pieczętowaniu jest zawsze bardzo widoczna i szybka w swoim odbijaniu. Pieczęć apostolska odbija się w nauce i trwających w niej uczniach którzy w swoim postępowaniu są odbiciem nauk jezusowych i apostolskich.Zawsze jest jakąś formą układu, umowy, przymierza. Wszystko ma charakter duchowy i cielesny wiec jeśli jest mowa o czymś w materii to ona ma swoje odzwierciedlenie w duchu.Tak też się ma z pieczęcią która ma swoje różne wymiary. Wiara choćby ziarna gorczycy która potem staje się wielka pozwala w wielkiej nadzieji dojść do tej wielkiej miłości bożej w tej pieczęci.

Ap22-14) Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.17) A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela

Opieczętowanych gotowych nawet na śmierć w związku z tą wiarą i znakiem kłamstwa – myśle że jeszcze niema ponieważ obłudne przedstawianie faktów daje podstawy do takiego myślenia. Święci ludzie niepowinni się zajmować przyziemnymi rzeczami takimi jak cielec ale winni uświadamiać zło kóre płynie z jeziora siarki cielca.

Rz10:13-14) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego Nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego Nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im Nikt Nie głosił? /Iz8:13-17) Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. I będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, i w nim będę pokładał nadzieję.

W czasach kiedy to właśnie kumulacja cielca w jednych rękach jest zagrożeniem bezpieczeństwa na świecie – jest czas na podjęcie decyzji o tym jak przyszłość naszych dzieci ma wyglądać, jak ma wyglądać przyszłość naszych rodziców których opieka państwa najchętniej widzi w domach starców pozostawiając wolne ręce do pracy ich dzieciom. Zastanowienie się nad przyczynami wizerunku dzisiejszego świata, jest pieczęcią wyciskajacą się w naszym myśleniu o jutrze dla nas i naszych bliskich po nas.

Ef1-17) aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego.

Pieczęć bestii jest również jej znamieniem, bo jak inaczej nazwać sceny wyryte na monetach, które w historii czasu przedstawiały wojny, zniewolenie, fałsz, rozpuste, cudzych bogów i były przedstawiane na nich tak jak i dzisiaj to się dzieje tyle że obraz i idea się zmieniła na wizerunków pieczęci. Mówimy o czarach, o różnych wizerunkach bogów, magach i tyranach w złym świetle, ale gdy przedstawione są one w pieczęci, znamieniu, cielcu, to nagle zapomina się o tym wszystkim i niewidzi się tego w swojej ręce kiedy się bierze ją do reki. Dlaczego prześladujemy posągi innych ale kiedy znajdą sie one w ręce tego który się wykrzywia i obmawia je i mają one jakąs wartość pieniężną to nagle już nie widzi się problemu. Czy dlatego że tak bardzo go umiłowali? Czy niepotrafia już ludzie znienawidzieć pieniądza.?Jeżeli daję komuś broń i ta zabija to się ją odbiera a wtym przypadku problemu dziwnie się niewidzi.Napewno trudno jest pogodzić się z myślą o pozostawieniu całego dorobku życia w sensie pogodzenia sie z faktem jego wydeptania, czy zdeptania, czy wyjeżdżenia, ale przecież sługa boży nie służy pieczeci bestii, bo musi mieć obraz w głowie ogrom jej zła zwiazanego z jego szkodliwościa. Uwolnienie od pieczęci bestii może dać tylko jej przeciwieństwo które daje pieczęć boża.

Pnp8:6-7) Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśliby kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę?

I tu jest ścisły zwiazek z pieczęcia w jej sercu z którego miłość jest mocna jak śmierć. Ile jest człowiek poświecić w imie miłości, tyle jest jej w sercu, a więc jesli odczuwa się jakiś brak to znaczy, że nie ma jej w pełni i zawsze będzie jej brak aż do śmierci która uwalnia do miłości niedoskonałej. Człowiek w imie miłości wszystko poświęci, nawet swoje życie aby żyć w miłości bożej.Znamie bestii, pieczeć , opieczetowanie to wszystko ma ścisły związek z pieczecią bożą, która nie może być opieczętowywana, znaczona, znamiona przez bestie znaczącą swoimi znacznikami. Pieczęć powinna mieć charakter informacyjno nakazowy ale zgodny z bogiem miłości i pokoju i wiary prawdziwej wierzacej i znającej prawde. Prawda boża nie pieczętuje prawdy kłamstwem bo kiedy mówi prawde to jest prawda a nigdy sama z siebie nie kłamie dla szerzenia kłamstwa lecz jeśli już, to tylko z woli bożej dla dobra, które musi być jawne ponieważ pieczetując według wzorów matematycznych minus minusem – da pieczęć plusową, a jeśli plusową to zawsze pozytyw wyjdzie. Miłość, pokój, prawda, dobro sa zawsze wynikiem dodatnim, a skoro wiara upada w ludziach, to znaczy że królestwo zła się rozszerzyło.Pieczęć boża przekuwa swoją pieczecią zło w dobro i życzę wszystkim ją posiąść bo przy niej bogactwo, chwała i życie wieczne.W tm kraju znamieniem bestii i jej pieczęcią i numerem jest złoty cielec –dosłownie i w przenośni i w tej krainie proroctwa się wypełniają w związku z pieczęcią boża i dziwne jest dla mnie że nikt nie wie o tym a sie nie odzywa.

Jn6-27) Troszczcie się NIE o ten pokarm, który GINIE, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem PIECZĘCIĄ swą „na-znaczył Bóg Ojciec. Dz11-10) „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”.

Jeżeli coś NIE jest nieczyste to jest czysciutkie jak łza, dlatego jeśli ktoś jest nieczysty nie, to jest czysty, ale z życia wiem że nikt nie mówi o sobie w ten sposób, a kto niemówi to znaczy że nie jest nikim nie i jest nie jestestwem w ludzkim NIE I JEST i jest Tajemnicą.Nie mówie tu o zwyczajnych ludziach, tylko o naszym człowieku, o przeciwieństwie którego powinno sie miłować, bo przecież „miłujcie nieprzyjaciół swoich ” powiedział ten sam co powiedział nadstaw drugi policzek a który jest innym od prawego. Pozornie nasz wygląd zewnętrzny jest taki sam w swojej symetrii, ale przeciwstawiłby się całej nauce świata ten kóryby twierdził że lewa też jest prawą i tak samo wpływa na nasz organizm jak ta przeciwna. Jezus kiedy mówił o o nadstawieniu drugiego policzka, niemówił o tym samym policzku ale o przeciwnym i tu w dalszym ciągu systematyzuje się nauka o NIE pieczęci bożej, służącej do przeciwstawienia się NIE znamieniu bestii.

Mk2-27) I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Wszystko co się na ludziach wyciśnie z pieczęci bożych spraw, jest napewno dla pożytku człowieczego które też niesię chwałę bogu.
11:48, nikt-dar , ZNAMIE BESTII
Link Dodaj komentarz »
środa, 19 września 2007
znamie i NIEścisłosc wy-jaśnień

Dn2:43-44 „To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak {żelazo NIE} da pomieszać się z {gliną}. W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze,”

Dzisiaj wiadomo że mieszanie gliny z żelazem jest możliwe pod wpływem różnorakich procesów chemicznych, biologicznych, hydrologicznych i termalnych. Gdyby nie ta wiedza, to trzeba bybyło zadać kłam proroctwom Daniela co do mieszania tych składników. Żelazo tak zwanego NIE – to nic innego jak alchemiczne procesy powstawania różnych stopów metali.

Ruda darniowa to powstająca na torfowiskach i innych podmokłych terenach skała osadowa o niewielkiej zawartości żelaza (w postaci limonitu).

Limonit (żelaziak brunatny) – bardzo drobnoziarnista lub skrytokrystaliczna mieszanina minerałów (tlenków i wodorotlenków żelaza) – kiedyś była uważana za odrębny minerał. Według dzisiejszych podziałów jest to rodzaj skały. Substancja bardzo pospolita, rozpowszechniona i spotykana w miejscach występowania goethyt.

Wiedza na temat minerałów i procesów hutniczych Daniela, bezsprzecznie potwierdza dzisiejszą technologię, ale tylko w zakresie rozumienia słów proroka w tzw. Nie wiedzy tajemnej.

Mosiądz – stop miedzi i cynku zawierający do 40% tego metalu. Mosiądze mogą zawierać także dodatki takich metali jak ołów, aluminium, cyna , mangan, żelazo i chrom oraz krzem. Topi się w temperaturze ok. 1000°C (zależnie od gatunku).

Cokolwiek się dziś wymyśli – to też sie i miesza,- i dlatego tylko w nauce pisma świetego w związku z tzw. Nie, może być potwierdzone to wszystko co jeszcze pozostało domniemaniem. Wiedzieć Nie, nieoznacza uczyć sie go po to, aby go rozszeżać i rozciagać, ale po to, aby pogodzić skłócone strony.
W Piśmie Świetym nauka NIE, niebyła niedostępna, ale nieinterpretowana. (PAWEŁ Z TARSU BYŁ „TAK I NIE”i teraz w końcu Nie zostanie zinterpretowane. Potwierdza tą nauke sama BIBLIA.

Obj13:16-18 A czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni, i niewolnicy, wzięli piętna na prawą rękę swoję albo na czoła swe, żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestyi albo liczbę imienia jej. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyi; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć./ A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.” Ap 16, 2.

Gdyby miało chodzić o czip, to ten czip musiałby jeszcze mieć chologram żeby przedstawiać obraz.

Mowa jest o numerze, obrazie, pieczeci. Te wszystkie rzeczy już są, lecz kto się lubi oszukiwać, tego dział będzie w jeziorze siarki. Są tacy, których się opluwa, a oni twierdza że desz pada. Jest taki który w gównie będzie siedział, a będzie dalej twierdził, że to tylko gęsta woda. Gwiazdki z nieba – zacznijcie w końcu spadać. DLA SIEBIE I DLA TYCH BIEDNYCH, którym brak sił żeby cokolwiek zmieniać. Walczyć z molochem, którego podstawa bytu jest wyżeranie się na biednych i ubogich, przez łudzenie ich czymś czego niema – to męki piekielne.

Filmy się o tym kręci, piosenki się o tym śpiewa, ale to prowadzi do ruiny człowieka, którego największą chorobą jest fałszywe bogactwo znamienia besti (pieczątki, pieniądze-fikcyjne)
20 I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi.”/ I tu znowu nasuwa się pytanie: czy jeśli ktoś weżmie czipa z myślą że to znamie – to czy można mówić o zwiedzeniu? Logicznie rozumując jest to wtedy świadomy wybór życia w cielcu i nie może być mowy o zwodzeniu wówczas. W takim razie czy czekać na kolejny wynalazek techniczny, czy też dać sobie już spokój z tą całą propagandą wymyśloną na potrzeby tych którzy kierują tym bałaganem?.

Jak w takim razie mogłoby być możliwe zwiedzenie takiej ilości ludzi jednocześnie, od najmniejszego do największego? A może pochwycic to znaczy zrozumieć? np. „pochwycić jakąś mysl w locie”. Jeśliby ktoś uważał, że to pochwycenie wygląda jak żut lassem na smoka wawelskiego, to gratuluje mu wyobrażni. Słowianie byli mniej uczonymi, ale może własnie dlatego, nie dali się zniewolić przez cielca.

Łk 16,9-15
9 I ja wam mówię: zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną NIE-sprawiedliwości, aby gdy już się ona skończy, przyjęto was do namiotów wieczności. 10 Wierny w najdrobniejszym i w wielkim jest wierny, a w najdrobniejszym NIE-uczciwy i w wielkim jest NIE -uczciwy. 11 Jeżeli zatem NIE okażecie się wierni w związanej z NIE-uczciwością mamonie, kto wam powierzy to, co związane jest z prawdą? 12 Jeżeli z cudzym okażecie się wierni, KTO wam da wasze? 13 Żaden sługa NIE może służyć dwom panom, bo jednym gardzić będzie, a drugiego lubić; o jednego dbał będzie, a drugiego zlekceważy. NIE możecie służyć Bogu i mamonie”. 14 Słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy lubią pieniądze, i wyśmiewali Go. 15 Wtedy rzekł im: „Wy wobec ludzi robicie z siebie sprawiedliwych, Bóg jednak zna wasze serca. Co u ludzi wyniosłe, przed Bogiem od-RAŻAJĄCE.

W tej formie służba mamonowi i bogu jest możliwa, gdyż bezwzgledu na to co kto powie, to tak sie właśnie dzieje, że jednego się nienawidzi a drugiego się lubi. Ten system miał służyć do wycofania się z tego kręgu Nie woli ludzkich rządów- a co my tu teraz mamy – domniemany krach na giełdzie.

Pismo ogólnie potepia bogaczy, ale ja twierdze że chodzi tu tylko o forme cielcową, fałszywą formę odważania, ponieważ bogactwo zawsze jest błogosławieństwem kiedy jest sprawiedliwe i uczciwe. Kto ma jakiś rozum to wie jak łatwo manipulować cyferkami. Kiedyś był to problem gdy pieniądz tracił na wartości i trzeba było po chleb iśc np:w niemczech z waliską papieru, ale nie dziś, kiedy cyferki nic nie ważą, i wszystko jest wirtualne. Dług publiczny będzie rósł tak długo, jak długo będziemy żyć w takim systemie, a cielec, kiedy ludzie zrozumieją o co chodzi, pęknie jak bańka mydlana – bo niczym innym nie jest, jak zapisem magnetycznym, którym nie nakarmi się dziecka, ani nie popije się w czasie suszy. Czy nie lepiej zamiast trudzić się na darmo, wziąsć namiot i mieszkać gdziekolwiek i jeśc cokolwiek? Podróżować po świecie i żyć w zgodzie ze swoim bogiem?

Bank-a mydlana, w rzeczywistości jest nadmuchaną powietrzem ścianką wody, która pod wpływem interferencji światła, daje tęcze wokoło pustki. W takiej otoczce są świątynie pieniądza, które gdy pękają -nie daja nic więcej jak – złudzenie posiadania tego czego NIE-MA. To jest przykre, że dążenie do cielca daje ludziom złudzenie życia, gdy tak naprawde daje im śmierć już za życia. Lepsze jest życie w smierci niż śmierć za życia.
Prz25-23 Jak wiatr północny deszcz przynosi, tak przynosi twarz gniewliwą jezyk uszczypliwy
Prz 25-5 odejm niezbożnika od oblicza królewskiego, a umocni się w sprawiedliwości stolica jego

Faktem jest że jeśli dojdzie do tego, że zostaną tylko cyfry w obiegu, to ogłupienie ludzi będzie automatyczne. W następstwie spowoduje śmierć duchową, przez karmienie złudzeniami, marnymi nadziejami. To że jest teraz jakieś przebudzenie, nie znaczy że w momencie przejścia na system wyłącznie cyfrowy – NIE zostaną oni dobici duchowo. Pozostawienie finansistom wolnej ręki sprowadzi smierć na ludzi, na ich własne życzenie.

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Jednym z grzechów głównych jest zazdrość, która za służenie cielcowi będzie karać do bólu. Ludzie mieli pozyskiwać innych ludzi cielcem aby ich przyjęto do wiecznych przybytków, a nie cielca dla cielca. Bez wzgledu na to czy coś można czy nie można, to świadomość konsekwencji, będzie świadczyć przeciw.
ZNAMIE BESTI

Czym jest znamie bestii? To pieczęć którą sie człowiek posługuje już od bardzo dawna w różnych formach.
7Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
Pwt5-7-94Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
5Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył.

Czy można powiedzieć, że to przykazanie drugie dekalogu bóg zniósł, tak jeśli człowieka uznaje się za boga, z tym wszystkim co w nim jest, czyli też duchem, oraz uważa sie, że jego duch zjadł wszystkie rozumy, inaczej to prawo dalej obowiązuje, bo ta bzdura napewno go nie obala. Oddawanie wiary kłamstwu, czyli swojej prawdy, powoduje oddalenie się od boga i pozostawia puste miejsce. To człowiek swoim duchem nadaje im moc, sobie na szkode, tak samo jest z pieczecią bestii. Prosty przykład – połóż przed sobą monete i powiedz jej żeby coś zrobiła dla ciebie. Jezeli zostawisz ją z wiarą że ona coś sama zrobi z siebie, wyjdziesz, wrócisz, wiadomo że ona nic nie zrobi, to człowiek musi zaniesć, ugłaskac , ucałowac i przekonać innych, że to nic, jest czymś.

Ap13-10) Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

Jasna sprawa, że miecza słowa bożego się używa. Kto nim włada, wszyscy wiedzą, wiec pozostaje niewola boża. Może być też na odwrót, w sensie chęć zabicia mieczem martwego w wierze i uczynkach, ale nie można zabić zabitego, więc napewno ożyje, albo niewola do systemu, jako owca na rzeż i koziołek ofiarny.

16-18 Sprawiła wreszcie, że wszystkim małym i wielkim, bogatym i ubogim, wolnym i niewolnikom, wyciśnięto znamię na prawej ręce lub na czole. Od tego czasu nikt, kto nie miał znaku imienia Bestii lub liczby jej imienia, nic już nie mógł ani kupić, ani sprzedać. Oto tu potrzeba mądrości! Kto czuje się dostatecznie mądrym, niech wyliczy liczbę Bestii. Jest to liczba jakiegoś człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Bez pieniędzy nie kupisz ani nie sprzedaż, bez pieczeci nie kupuisz ani nie spzredaż, bez liczby pin w głowie, na rece karty, nie kupisz ani nie sprzedaż. Dzis wiadomo, że niektóre wyznania deklarują, że nie oddają czci wizerunkom i obrazom, ale to nie prawda. Czy ktoś idąc do pracy chciałby otrzymać nic? Napewno nie, ale tak się dzieje. Załóżmy że, nieprzyjmuje pieniędzy bo są dla mnie kłamstwem, fałszem, rytym i malowanym obrazem, wirtualną rzeczywistościa, czyli taką której, nie napijesz sie, nie weźmiesz w ręke,- wiec w myśl tych słów – nikt nie kupi ani nikt nie sprzeda, bo wirtualność to nie materia, a jeśli czegoś nie ma to nie ma. Z pustego i salomon nienaleje.

Czym jest oddawanie pokłonu? Niczym innym jak oddaniem cześci należnej, służniem, zgodą, wszystkiemu temu co powoduje taki stan oddania czci. To cielce powodują zło, a teraz wirtualny cielec, to narzedzie dla zła, dla złych ludzi, którzy zawładnęli światem czyniac sobie z niego pastwisko dla zwierzat. Jak gdzieś za mało zwierząt do pracy, to otwierają granice i przesiedlają. Kłamią na potęge, wszystko kontrolują przez to, że tamci uwierzyli kłamstwu. Niech ktoś pomysli, czy bogaci i władajacy byli by tacy gdyby mieli mięć np zamiast miliarda w jakiejś walucie – miliard buraków. Czy robiłby wszystko żeby zdobyć te buraki? Narody naszych przodków, może nawet jeszcze przed 10 plemionami izraela, które zaginęły gdzieś tu na północy, nie robiły cielców, ani wyżynów na stellach, przez to tak długo te tereny były bardziej wolne od innych. Jak można przeprosić za to co sie uczyniło, jak tylko w sposób prawdziwy, to znaczy wycofujac się ze złą. Co znaczy przepraszam? Mieszkań w niebie jest wiele, ale czy dla wszystkich?

Znamie bestii było już scierane, kto wnikliwy, świetosci szuka i ma wiare, ten będzie wiedzion. Błogosławiony złodziej który przychodzi w imie boze.
19:35, nikt-dar , ZNAMIE BESTII
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 09 września 2007
znamie besti cz2

Dn5:25-27) A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki.

Hi31-6) Niech zważy mnie bardzo dokładnie, a pozna, że jestem niewinny

Prz11-1) Obrzydła dla Pana waga fałszywa, upodobaniem Jego – ciężarek uczciwy

Prz20-23) Wstrętne dla Pana dwojakie ciężarki, i waga fałszywa – niedobra. 10) Dwojakie ciężarki i miara podwójna – obydwu Pan nie znosi.

Ap5-Gdy [Baranek] otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecie Zwierzę zawołało: Przyjdź! Wtedy zobaczyłem czarnego konia, a jeździec, który był na nim, miał w ręce wagę.

Iz40:3-4) Oto głos wołający: Przygotujcie dla Pana waszego drogę szeroką na pustkowiu! Wytyczajcie poprzez pustynię drogę prostą dla Pana i Boga naszego. Niech będą wypełnione wszystkie doliny, niech będą zrównane wszystkie wzgórza i szczyty. Niech wszelka przepaść stanie się równiną, a gwałtowne urwiska tylko dolinami.

Tak było po nadaniu przez mojżesza od boga prawa odnoszacego sie do uczciwości w odmierzaniu i handlowaniu towarami. Waga uczciwa, to taka która odmierza prawdziwą wartość. Każdy dzis za swój trud dostaje tylko gwarancje umowną, że ta gwarancje pozwala kupić towar o tej samej wartości, a przecież to nieprawda, ponieważ inflacja, dewaluacja i obsługa całego tego systemu kosztuje tyle, że towar który oddaje się za gwaranję (jakby umowa porzyczki ,bilet) kosztuje po tych wszystkich operacjach o wiele mniej, co prowadzi do cieżkiej pracy jednych, a drugich do błogiego lenistwa.

Przecież to mienormalne żeby utrzymywać wielki system finansowo ubezpieczeniowy, który nie przynosi żadnego namacalnego dobra, które idzie wziąść do reki, i to w imie czego się pytam? Dlaczego bogacaą się ci, którzy nic nieprodukuja oprócz pustych słów. Prawda jest taka, że znamie bestii pozwala na kontrole wszystkiego, bo ludzie którzy przyzwyczaili sie do swych dóbr, nie sa w stanie poświęcic tego w imie boże, przez co ci którzy chcieliby żyć w zgodzie z bogiem, niemają takiej możliwości JEŚLI NIEPRZEJDA PRZEZ GEHENNE ŻYCIA ZGOTOWANEGO IM PRZEZ TAMTYCH. Ktoś powie idŹ do zakonu albo do diabła. To jest żadne rozwiazanie i prowadzi do zniewolenia, a człowiek boży musi być wolny.

Jakiś kapłan wypowiadał sie w telewizji o tym, że w czasach cesarstwa rzymskiego ludzie żebrali, bo nie oddawali pokłonu posągom cezara (jestem pewny że to cielec) przez co bieda się rozprzestrzeniła. Sprzedawali majatki i rozdawali ubogim (moim zdaniem tylko wśród swoich, czyli między tych, którzy chcieli przestrzegać zasady współżycia w wierze jezusa). Ta sytuacja pozwoliła zadusić wszystkożerce (legenda o smoku wawelskim i pasterzu)

Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Łatwe pieniądze są za duża pokusą dla ludzi aby mogli się jej oprzeć i w ten sposób pokazują gdzie jest ich dział. Ale dla szczescia i błogosławieństwa bożego i życia wiecznego, dobry pasterz będzie umiał wprowadzić prawde w miejsce kłamstwa, co da koniec leniom, obibokom, kłamcom , oszustom i miejsce swoje znajdzie każdy tam gdzie je znajdzie.

Przez ten pryzamt mój bóg widzi twarz każdego jaka jest i czemu służy. Idee jekie bóg dawał w przeciagu czasu spalały na panewce tam gdzie pojawiał się fałszywy pieniądz, fałszywe bogactwo i nie mówie tu o takim fałszywym jak to dzis rozumiemy , tylko o takim które w oczach bożych jest fałszem.

Nawet jesli by się uprzeć że pieniadz to tylko porzyczka, to jest też popwiedziane „nie porzyczaj temu który ma” a od obcego weź zastaw. A co to jest za zastaw, który jest tylko słowem napisanym lub odbita pieczątką–żaden, fikcja , urojenie. Ktos powie – „ale by nie było rozwoju bez pieniedzy”, a mój bóg powiedziałby „zaprzegnij się sam do swojego rozwoju”.

1Tm6-9A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.

Ktos sie zapyta „czy bóg niepozwolił się bogacic”? Pozwolił ale w sposób uczciwy, a to co jest teraz, to esencja kłamstwa. Dam przykład-Jeśli nazbieram rudy darniowej i wyleje z wypalenia żetony i odbije swoja podobizne to bardzo szybko przy znikomym wysiłku bede bogaty. Jesli zrobie to na papierze, to jeszcze szybciej bede bogaty, a jesli tylko wstukam w komputer liczby, to moge za nie kupić tyle ile bedzie na sprzedaż, pozostawiając pozostałych z tym, co konieczne do życia. Są ludzie którzy to rozumią i duszą sie juz w tym fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Zrzucenie na instytucje wszystkich form, które były obowiazkiem człowieka, powoduje to, że sa sieroty bez rodziców, rozbicia rodzin , ojcowie i matki są w niełasce dzieci, wojny które zabieraja tyle istnień, niewola która karze małym dzieciom umierać w imie czyichś zysków, degradacja środowiska, do tego stopnia, że nieidzie oddychać, chodowla ludzi jak zwierzat na farmie kurczaków pozamykanych w klatkach, niszczenie wnętrza ludzi do tego stopnia, że wolą umrzeć niż życ.

W cytacie wyżej jest powiedziane że to pożadanie jednych wprowadze w biede drugich. Czy oni wszyscy myślą że bóg ich nie widzi? Jeśli nawet świat miał być rolą skażenia, w którym sie zasiewa ziarno – bo przecież w dobrze nawożonej gnojem ziemi miał być dobry plon–to pytam się ,jak bardzo jeszcze musi być skażona, skoro niewiele trzeba żeby wszystko poszło z dymem.

Mar10-23-25″Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.”

Niegodziwy pieniądz miał służyć tylko do pozyskiwania ludzi, a nie do rozprzestrzeniania jego wpływu.

1Tym6-10Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.

Ci którzy mówia że wierzą, pokazują jak bardzo nienawidzą tego korzenia złą. Sami dołączyli do tego korzenia oplatajac nim całą ziemie.

Gdyby przyjąć zasade że wyznanie to lewica męża ,to i tak trzeba powiedzieć, że dzieci boże zostały pozabijane, jej wszystkie przez nią samą. I nawet gdyby przyjąć zasade że niewierna jest usprawiedliwiona ze względu na męża, to pytam sie gdzie jej mąż? Czarna wdowa zabija mężów swoich jak zadługo z nią są.

„NIE BEDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDEMNA I NIE BĘDZIESZ IM SŁUŻYŁ” Bardziej widocznej formy ducha nie ma jak sam duch a pieniądze wirtualne są duchem, a więc bogiem ponieważ ‚” bóg jest duchem „tak samo jak wszystko co widzimy w czymś coś, a realnie tego nie ma. W przestrzeni widzą swoje marzenia w cyfrach , a tu nagle okazuje się że tam już jest połowe mniej, tego co było przed chwilą.

Prawdziwą wartość materialna, która służyła jako pieniądz, to było złoto, srebro, kamienie szlachetne, inne towary, które były prawdą, w sensie namacalnym, to znaczy że nie były podszyte wyobrażeniem wartości, tylko taką miały naprawde. Czy nie lepiej być pewnym tego co się ma niż zastanawiać się czy mam czy nie mam tego co mam?

Dz5:1-4) Lecz pewien człowiek imieniem Ananiasz ? jego żona nazywała się Safira ? sprzedał swoją posiadłość i za wiedzą żony część otrzymanych pieniędzy zachował dla siebie, a tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ale Piotr rzekł do niego: Czemu dopuściłeś, żeby szatan zawładnął twoim sercem i nakłonił cię, żebyś skłamał Duchowi Świętemu, zachowując dla siebie część pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży ziemi? Przecież była twoją własnością, a gdy ją już sprzedałeś, czyż nie mogłeś dowolnie rozporządzać tym, co za nią otrzymałeś? Jak mogłeś zdecydować się na tak niecny czyn? Przecież nie ludzi okłamałeś, tylko Boga!

Dlaczego tak sie działo? Dlatego że wprowadzenie cudzych cielców (rzymskie bogi) i trzymanie się tego, oddalało od boga, a służyło systemowi cielców.

2Krl12:11-14″ I dawali pieniądze gotowe w ręce rzemieślników, przełożonych nad robotą domu Pańskiego; a ci je wydawali na cieśle, i na robotniki, którzy poprawiali domu Pańskiego; I na murarze, i na te, co ciosali kamienie, i na kupowanie drzewa, i ciosanego kamienia, ku poprawie skazy domu Pańskiego, i na wszystek nakład ku poprawie domu onego.Wszakże nie sprawowano do domu Pańskiego kubków srebrnych, naczynia do muzyki, miednic, i trąb, żadnego naczynia złotego, i naczynia srebrnego, z pieniędzy, które przynoszono do domu Pańskiego;Ale rzemieślnikom przełożonym nad robotą dawali je, i poprawiali za nie domu Pańskiego.”

Jak widać te pieniadze to był metal, kruszec, które były warte tyle co odlanie kubka lub miski. Apostołowie kiedy przyjmowali pieniądze, które były rzucane im pod nogi, to przyjmowali je razem z człowiekiem, który chcąc być z nimi, nie mógł służyć znamieniu bestii. Cielec wówczas był tak rozpanoszony, że nie było innego wyjścia chcąc służyc prawdziwemu bogu, jak wyjście z fałszu i kłamstwa, tyle że wtedy jeszcze mieli gdzie uciekać, bo na północ najdalszą mieli uciekać, aż za wyżyny. Wtedy to było na dunaju gdzie była wymiana towarów z ludami barbarzyńskimi (dla mnie to oni byli bardziej ludzcy niż ci którzy cywilizacje dzisiejszą hołbia, czy-wy-lizać-je, lizus dwulicus)

Chciałbym przytoczyć myśl, którą ktoś ostatnio mi poddał. Często zwiastuję na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza 16,8: „… zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne NIE przemogą go”.

18-19 A oto Ja mówię ci: Ty jesteś Piotr skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.Tobie dam klucze królestwa niebieskiego: Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Chciałby zaówazyć że owo NIE, przemoże je, i widze jeszcze „PRZEMOŻE”-to też znaczy więćej wody niż może miesci. Piotr miał związać a potem rozwiązać, z tego co odczytuje.SKALE- skalany, skalana,nieczysta..

Bramy piekielne-( brama żelazna – karpaty ),(brama morawska-czechy ,polska)Każde słowo po wypełnieniu sie wraca do boga, ale musi sie wypełnić. Wiara jest ze słyszenia, dlatego też to, co słyszymy, przybiera póżniej inną formę. Poprawianie tekstów biblii i zamienianie ich znaczeń i słów, dodaje tylko do pieca plag tym, którzy to robią. Szlaki te sa oznaczone rozsypanymi monetami z okresu cesarstwa rzymskiego. Dlaczego? Dlatego ze woje-wód-o-wie. Skad wiedzieli? Z wyko-palisk Jezusa.

Kim jest NIE? wystarczy przeczytać 10 przykazań bożych.

W zwiazku z pieniędzmi paweł z tarsu mówił o cle, podatku, i tak dalej w sensie prawa żydowskiego. Uchodowałes 10 baranów to oddaj jednego, uzbierałeŚ 10 worków ziarna, to oddaj jeden-wtedy była dziesięcina na światynie której niema teraz. Muzułmanie mają 2.5% – podatku i wiare żywą. Żeby jeszcze z cielca zrezygnowali to zakładam turban na głowe bo i bóg zamieszka wtedy z nimi mój, wygoni wszystkich z przed nich samych.

Ludziom mówi się czego maja sie bać a czego nie, a powinni tylko boga sie bać. Kto życie chce zachowac ten je straci, a kto straci je dla niego, ten je zyska. Nikt sobie pewnie nieumi wyobrazić życia bez znamienia bestii. Ja niestety umie, bo proszenie na ulicy chleba, było doświadczeniem, którego przeżywania nie chciałbym powtarzać jeśli bóg da.

Jak można mówić o służeniu bogu i ludziom, skoro cielec z kieszeni wystaje. Bojażń boża, to zła nienawidzieć, a korzeń zła jeśli niezostanie wyrwany, to jest jak z zębem spróchniałym po którym korzeń zostaje i ropieje. Wtedy tylko bolesna operacja może go usunąć i jego zalegające resztki. Taki oświecony ten świat, że najciemniejszego miejsce niewidać. Czyli w ciemności z tego wynika żyje – ta jaśnieoświeconośc.

Wizja platona życia bez pieniędzy, dałaby szczescie i radość wszystkim oprócz złodzieji i malwersacji. Myślenie że trzy razy NIE, które odczytali niektórzy że daje władze nad drzewem życia, powoduje że nie przejmują sie niczym. Niewiedzą że tkwią w błędzie własnej nieświadomości nie.

Jest jeszcze jedno, a mianowicie to, że ci którzy by nieprzyjęli znamienia zostaną zabici, a w innym miejscu jest mowa o niezwróceniu uwagi, że kiedy dowiedza się prawdy, to już od jakiegoś czasu będą jego znamienia posiadaczami wszyscy oni. Brzmi to tak jakby wzbraniać się przed cyfrą bestii na karcie kredytowej, ale w ten sposób jakby się nie wzbraniać. Dodam że bojażń boża nie jest stronnicza i do póki trwa czas łaski, do póty jest czas na zamyślenie się w sobie. Cielec zło niesie w sobie, ten którego pożera jego chciwość, ten niebędzie miał wymówki, że niewiedział dlaczego dzieci w afryce niemają co jeść, dlaczego wojny okupacyjne zabijają niewinnych.

ŁK16-13 „Żaden sługa NIE może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. NIE możecie służyć Bogu i mamoNIE.

Owy NIE ŻADEN może wszystko, natomiast ów NIE może nawet i Mamo-NIE służyć oprócz boga. Miłujcie NIEprzyjaciół swoich, mówił Jezus, ale niemówił żeby służyć niegodziwcowi (znam-jeniowi)

Benedykt XVI Joseph Alois Ratzinger nawołuje do Nowego Porządku Świata

Fałszywy prorok czyli fałszyy kościół którego przedstawicielem jest Benedykt XVI Joseph Alois Ratzinger nawołuje do Nowego Porządku Świata w dniu kiedy został zamordowany Michael Jackson ,gdzie oczy całego świata były skupione na pogrzebie Michaela Jacksona raztzinger ogłosił komunikat swoich szatańskich popleczników.

http://www.youtube.com/watch?v=FkXNRx4YVUw

Mirror Link : http://grawitacja44.my-place.us/2010/02/21/benedykt-xvi-joseph-alois-ratzinger-nawoluje-do-nowego-porzadku-swiata/

Reklamy